İş Kanunu 25. Madde Nedir ?

0

İş kanunu 25. maddesi işverenleri ve çalışanları yakından ilgilendiren bir maddedir. Özellikle 29-SGK İşten çıkış kodu ile çıkışı verilen çalışanlar açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kodla çıkışı verilen çalışanlar tazminat, işsizlik maaşı gibi haklardan yararlanamamakta ve sonraki işe alımlarda da referans teşkil etmektedir.

Bu yazımızda 4857 Sayılı İş Kanununun 25. maddesi gereği SGK 29- İşten çıkış kodu ile çıkışı verilenlerin yapması gerekenler ile konu hakkında sık sorulan sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Sgk 29 kodu nedir ?

İşverenleri tarafından 29. kodu yani “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu ile çıkış yapılabilmesi için Kanunun aşağıda belirtilen nedenlerden birisinin var olması gerekmektedir. Bu kodla çıkışınız verildiğinde kıdem tazminatı ve ya işsizlik maaşı alamazsınız. Kıdem tazminatı alabilmenin püf noktalarına  kıdem tazminatı püf noktaları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İş kanunu 25/2 maddesi

İşçinin çıkış nedeninin dayandırıldığı 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesi şu şekildedir;

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

             ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

İşveren tarafından bir işçinin çıkış nedeninin “29- işveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” ile verilebilmesi için 4857 Sayılı Kanunun 2. bendinde yer alan yukarıdaki sebeplerden birisinin var olması gerekmektedir. Ancak Kanunun ilgili maddesinde birden fazla neden olduğundan çalışanlar tam olarak hangi nedenle işten çıkışlarının verildiğini bilememektedir. Bu kodla çıkış verildiğinde çalışana tazminat ödenmediği gibi işsizlik maaşı ve diğer haklardan da yararlanamamaktadır.

29 maddeden işten çıkarıldım ne yapmam gerekiyor ?

İşten ayrılış bildirgesi 29 kodu ile yapılan çalışanların öncelikle böyle bir durum yoksa işverenleri ile görüşmeleri ve işten çıkış kodunun düzeltilmesini talep etmeleri gerekmektedir. İşten çıkış tarihini takip eden 10’uncu güne kadar işveren tarafından gerekli düzeltme yapılabilir. 10 günlük süre dolduysa da işten çıkış nedeninin değiştirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren tarafından dilekçe verilerek cezasız olarak düzeltilmesi sağlanabilir.

Ancak işveren kodu düzeltmezse ya da düzeltmek istemezse bu durumda çalışanın İş Mahkemesi’ne başvurarak düzeltme yoluna gitmesi gerekebilir. Mahkemece işçi haklı görülürse işten çıkış kodu düzeltilir ve işçi geriye dönük yararlanamadığı haklarından yararlanabilir.

İşten çıkış kodunuzu öğrenmek, düzeltme yapılıp yapılmadığını sorgulamak için hemen  işten çıkış kodumu nasıl öğrenebilirim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.