İşçi Kaç Gün Rapor Alabilir ? ( 2022 Güncel )

İşçi kaç gün rapor alabilir ? Geçici iş göremezlik diğer adı ile istirahat raporu alınacak gün sayılı bir takvim yılı için Kanunen sınırlandırılmıştır. Bir takvim yılında alınacak olan özel sektörde rapor süresi ile devlette süreler aynıdır. Yani aşağıda Yılda kaç gün rapor alınabilir alt başlığında anlatılacak hükümlerin tamamı hem ssk kapsamında çalışanlar hem de devlet memurları için geçerlidir. Bu yazımızda memurun ve işçinin yıllık rapor hakkı kaç gündür, heyet raporu kaç gün alınır konularında ayrıntıları bulabilirsiniz.

Yıllık rapor hakkı kaç gün 2022

Öncelikle İşçinin rapor hakkı kaç gün sorusunun cevabı ile başlayalım.

  • Tek hekim/doktordan tek seferde en fazla 10 güne kadar istirahat raporu alınabilir.
  • Tek hekim tarafından verilecek olan rapor gün sayısı bir takvim yılı için 40 günü geçemez. ( Takvim yılı hesaplaması her yılın 01 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçen süredir ).
  • Tek hekim tarafından verilen rapor 40 günü geçiyorsa ve yine istirahat verilmesi gerekli ise raporun heyet raporuna çevrilmesi gerekir.
  • Tek hekim 10 günlük rapordan sonra tekrar 10 gün devamına rapor verebilir. Ancak ikinci 10 günlük süre bittiğinde eğer istirahat hali devam edecekse bu durumda yine heyete sevk gerekir.

40 gün rapor geçerse ne olur ?

Memurun ve ya Ssk’lı çalışanın yıllık rapor hakkının tek hekimden alınacak raporlarda en fazla 40 gün olacağını yukarıda belirttik. Eğer tek hekim tarafından verilen toplam raporlu gün sayısı 40 günü geçerse sigortalının heyete sevk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda bu kişinin hastalığı devam ediyorsa heyet tarafından daha uzun süreli istirahat raporu verilebilecektir.

Uzman doktor kaç gün rapor verebilir ?

Uzman doktor tarafından bir defada en fazla 10 güne kadar, bir takvim yılında ise en fazla 40 güne kadar istirahat raporu alınabilir. Uzman doktor tarafından verilecek ilk 10 günlük rapor kontrollü verilebilir ve devamına uygun görürse 10 gün daha rapor verilir. Ancak ikinci 10 günlük sürenin sonunda eğer rahatsızlık devam ediyorsa uzman doktor yeniden rapor veremez ve heyet raporuna çevirmesi gerekir.

Memurlar en fazla kaç gün rapor alabilir ?

Devlet memurları bir takvim yılında tek hekimden en fazla 40 güne kadar istirahat raporu alabilir. Memurların hastalık izni bir takvim yılı içerisinde 7 günü aştığında özel hizmet tazminatında kesinti yapılır. Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarda memurlara heyet raporu verilir. Heyet raporu için gün sınırlaması yoktur.

Aynı ay içinde 2 kez rapor almak mümkün mü ?

Aynı ay içerisinde iki kez rapor almanın kanunen bir sakıncası yoktur. Ancak ssk kapsamında çalışıyorsanız raporların birbirinin devamı olmasına dikkat edin. Çünkü hastalık raporu alırsanız ve raporlar ayrı raporlar olursa her bir rapordan SGK iki günlük rapor paranızı keser. Bundan dolayı alacağınız raporların birbirinin devamı olması sizin için daha yararlı olacaktır.

Heyet raporu en fazla kaç gün alınır ?

Peki Heyet raporu kaç gün ? Heyet raporlarında işçi rapor hakkı süre sınırı yoktur. 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık gibi farklı sürelerle düzenlenebilmekte. Bir defada en fazla 6 aya kadar verilebilmekte. Heyet raporu temelde hastalık düzelinceye kadar verilir. Hastanın daha uzun süreli tedavisinin gerektiği durumlarda heyet hastayı malulen emekliliğe sevk edebilmekte. Heyet raporu alacaksanız 3 doktorlu heyet raporu nasıl alınır sayfamızdan adım adım heyet raporunu nasıl alabileceğiniz hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Heyet raporu devamsızlıktan sayılır mı ?

Yukarıda heyet raporu süresi kaç gündür heyet raporunun en fazla kaç güne kadar alınabileceğini belirttik. Heyet raporu devamsızlık olarak sayılmaz. Ancak heyet raporu süresince memurların sigortası tam olarak yatarken ssk için aynı durum geçerli değildir. SSK kapsamında olanların rapor süresi boyunca SGK primleri ödenmez ve gün sayısı sıfır olarak bildirilir.

Doğum izni sonrası heyet raporu nasıl alınır ?

Doğum izni sona erdikten sonra çoğu kişi heyet raporu için başvurmakta. Doğum sonrası analık izni sona erdikten sonra heyet raporu alınacaksa heyet raporu verilmesini gerektirecek bir hastalığın var olması gerekir. Eğer böyle bir rahatsızlık varsa hastaneye başvurarak heyet raporu ile ilgili süreci başlatabilirsiniz.

Acilden kaç gün rapor alınır 2022

Acil servisten verilecek olan raporlar tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi iş kanunu rapor hakkı tek hekimden alınacak raporlar için en fazla 40 güne kadar olmaktadır. Uzman doktordan bir defada en fazla 10 güne kadar rapor alınabilir. İlk 10 günün bitiminden sonra yine en fazla 10 güne kadar rapor verilir. İkinci 10 günlük süre bittikten sonra eğer yine rapor verilecekse bu durumda heyete yönlendirilmesi gerekir.

Ortopedi doktoru kaç gün rapor verebilir ?

Peki ortopedi doktorundan kaç gün rapor alabilirim ? Ortopedi doktoru;

  • Tek başına ilk etapta en fazla 10 güne kadar rapor verebilir.
  • İlk 10 günden sonra rahatsızlık devam ediyorsa ikinci 10 gün için de verebilir.
  • İkinci 10 günden sonra tekrar rapor veremez ve heyete yönlendirmesi gerekir.
  • Ortopedi doktoru bir takvim yılı içerisinde en fazla 40 güne kadar rapor verebilir.

10 günlük raporda hafta sonu sayılır mı ?

Raporlarda hafta sonu ayrıca hesaplanmaz ve hafta sonu süreleri de rapor süresi hesabına dahil edilir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın