İl Dışından Rapor Alma, Geçerli mi?

Başka ilden rapor almak, özellikle Kamuda kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalışanların sık araştırdığı konuların başında gelmektedir. Devlet memurlarının hastalık izinleri “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenlenmekte ve hastalık izinleri ile alakalı işlemler bu yönetmelik esas alınarak yapılmaktadır. Kamuda çalışan memurların tarafıma en çok sorduğu sorulardan birisi olan il dışından rapor alma konusunda bu içerikte bilgi vermeye çalışacağım. Eğer memur şehir dışından rapor Alabilir mi konusu ile alakalı kafanıza takılan ekstra bir şey olursa bana yorum kısmından sorabilirsiniz.

İl dışından alınan rapor geçerli mi?

Dediğim gibi memurların hastalık izinleri “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmektedir. İlgili yönetmelikte memurların il dışından rapor almaları hakkındaki hüküm şu şekildedir;

“Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur”.

Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere;

 • İl dışından alınan hastalık raporunun geçerli olabilmesi için acil durumlarda alınmış olması ya da geçici görev durumlarında alınmış olması gerekir.
 • Acil durumlar ya da geçici görevli iken alınan istirahat raporları hastalık iznine çevrilebilirken bu hallerde dışında alınan raporların hastalık iznine çevrilebilmesi yönetmelik kapsamında mümkün değildir.

Memuriyet mahalli dışında rapor almak hangi durumlarda geçerli?

Özetlemem gerekirse hastalık raporunun geçerli olabilmesi için;

 • Görev yaptığı il sınırları içerisinde alınmış olması,
 • Sevk ile gittiği sağlık hizmet sunucusundan alınmış olması,
 • Geçici görevle gittiği yerdeki sağlık hizmet sunucusundan alınmış olması,
 • Yıllık iznini geçirdiği yerde alınmış olması durumlarında geçerlidir.

Mesai saatleri içinde il dışından rapor almak

Yukarıda ilgili yönetmelik kapsamında il dışından alınan hastalık raporlarının hangi durumlarda geçerli olabileceği hakkında bilgi verdim. Yönetmeliğe göre mesai saatleri içerisinde il dışında alınan bir hastalık raporunun geçerli olabilmesi için;

 • Eğer geçici görevle gittiyse mesai saatleri içinde alınan rapor geçerli olabilecektir.
 • Bunun dışında ikamet ettiği ilden başka bir ilde çalışan, işe gelişte ya da yıllık izinden dönüşte amirinden sözlü izin alarak hastaneye giden ve hastalık raporu alanların raporları hastalık iznine çevrilmemektedir.
 • Eğer acil bir durum söz konusu ise ve acil servisten rapor alındıysa bu durumda hastalık iznine çevrilebilmektedir. Örneğin Konya’dan Ankara’ya günlük hızlı trenle gidip gelen Mehmet BEY sabah trene binecekken rahatsızlanmış ve acile kaldırılmıştır. Mehmet BEY’in raporu geçerlidir. Ancak aynı örnekte Mehmet BEY amirini arayarak Konya’da hastaneye uğrayacağını ve biraz gecikeceğini söyleyip sonra da acil olmayan hallerden birisi nedeni ile istirahat raporu alırsa aldığı bu rapor geçersiz olacaktır.

Rapor alan memur il dışına çıkabilir mi?

Yönetmelik kapsamında devlet memurlarının istirahat raporları hastalık iznine çevrilmediği ve amir onayı olmadığı sürece izinsiz olarak il dışına çıkmaları mümkün değildir.

Mesai saatleri dışında rapor almak

Görev mahalli içerisinde alınmış olması, rapor alınan sağlık hizmet sunucusunun Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olması şartı ile mesai saatleri dışında alınan istirahat raporunun da geçerliliği vardır.

Heyet raporu il dışından alınabilir mi?

İl dışından hangi hallerde rapor alınabileceği ve hangi durumlarda geçerli olacağını yukarıda ayrıntılı olarak listeledim. Bu hükümlere uyularak alınan heyet raporları hastalık iznine çevrilebilmektedir. Aksi durumda çevrilememektedir. Heyet raporu nasıl alınır içeriğimizden heyet raporu için gerekenler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Usulsüz rapor alan memurun cezası

Usulsüz olarak rapor alan memur için süreç aşağıdaki şekilde işler;

 • Öncelikle amir hakem hastanesine sevk yaparak rapordaki hastalık gerekçesinin doğru olup olmadığı ile alakalı araştırma yapar.
 • Sevk edilen hastane eğer hastalık raporu gerekçesini gerçek dışı kabul ederse yani gerçekte memurun böyle bir hastalığının olmadığını, raporun usulsüzce alındığını bildirirse Kurumu tarafından disiplin soruşturması açılabilir.
 • Verilecek ceza disiplin soruşturması neticesinde uyarma ya da kınama cezası olabilmektedir.

İşçi il dışından rapor alabilir mi?

Kamuda işçi kadrosunda çalışanların İl dışından alabilecekleri raporlar ve hangi durumlarda rapor alabilecekleri için de yukarıdaki yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

Öğretmen hafta sonu il dışından rapor alabilir mi?

Evet, acil servislerden rapor alınabilir. Acilden alınacak raporlar geçerlidir ve hastalık iznine çevrilebilmektedir. Diğer raporlar için yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

Resmi tatilde il dışından rapor alma

Resmi tatillerde ve ya bayram tatillerinde memurların ya da kamuda çalışan diğer işçilerin acil hallerde rapor almaları durumunda bu raporları geçerlidir ve hastalık iznine çevrilebilmektedir. Bunun dışındaki durumlar için belirtilen yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“İl Dışından Rapor Alma, Geçerli mi?” üzerine 2 yorum
 1. Ömer bey merhaba 4500 gününü tamamlayarak kamudan istifa edip SGK dan emekli olmak üzere 58 yaşını bekleyen biri, 58 yaşına kadar arabulucuk yapmak istese arabulıculuk yapatken sigorta yatırma zorunluluğu var mı ? Yaşı geldiğinde Bağkurdan değilde yine SGK dan emekli olmak için sigortasız olarak arabuluculuk yapabilir mi ? Cevaplarsanız sevinirim…

  Ahmet Öztürk

  Yanıtla
Yorum yapın