İşe Giriş Bildirgesi Verilme Süresi 2022

0

İşe giriş bildirgesi verilme süresine ilişkin tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. İşe giriş bildirgesi işyerinde işe başlayan işçinin sigorta bildirimini elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek için kullanılan bildirge türüdür.

İşe giriş bildirgesi formunun SGK Kanunu’na göre belirlenen sürede elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Bu yazımızda işe giriş bildirgesi verilme süreleri konusunda bilgi bulabilir ayrıca pazartesi günü Sgk işe giriş yapılır mı ve ya aynı gün işe giriş hangi işyerlerinde ve hangi sürelerde yapılır konusunda bilgi bulabilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi ne zaman verilir 2022

Normal şartlarda işe giriş belgesinin elektronik ortamda en geç işçinin çalışmaya başladığı günden bir gün önce SGK’ye bildirilmesi gerekmektedir. İşkollarına ve işin başlama tarihlerine göre Sgk işe giriş belgesi verilme süreleri aşağıdaki gibidir.

Pazartesi aynı gün işe giriş yapılır mı 2022

Pazartesi günü aynı gün işe giriş yapılır mı sorusu işverenlerin en çok takıldıkları konuların başında gelmekte. Pazartesi işe giriş istisnai durumlardan bir tanesi. Pazartesi günü işe giren bir çalışan için yine aynı gün yani pazartesi günü giriş yapılabilir ve bu işlem için ceza uygulanmaz.

İlk defa tescil edilen işyerlerinde işe giriş verilme süresi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ilk defa tescil edilen işyerleri için ssk işe giriş süresi tescil tarihinden itibaren 1 aydır. Bu süre içerisinde işe giriş bildirgesi verilmesi durumunda Kanuni süreleri içerisinde verilmiş sayılmaktadır. Aynı süre alt taşeron yani aracı olarak tescil açtıracak olanlar için de geçerlidir.

Resmi tatil sonrası işe giriş bildirgesi

Çalışanın işe giriş tarihinden önceki gün resmi tatile ya da bayram tatiline denk geliyorsa takip eden ilk iş günü verilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz ve bildirge süresinde verilmiş kabul edilir.

Aynı gün işe giriş yapılan iş kolları

Aynı gün Sgk girişi yapılan iş kolları tarım, inşaat ve balıkçılık işyerleridir. Aynı gün işe giriş yapılan sektörler nace yani faaliyet koduna göre tespit edilir. Bu işkolu nace kodu ile tescilli işyerlerinde işe girecek çalışanın işe giriş bildirgesini aynı gün verebilirsiniz.

Aynı gün işe giriş cezası 2022

Eğer ise girişi yukarıda belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere en geç işçinin çalışmaya başladığı günden bir gün öncesine kadar vermezseniz SGK tarafından her bir işçi için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Ancak SGK işe girişin verilmesi gereken kanuni süreden başlamak üzere 30 gün içerisinde kendiniz verirseniz ve giriş bildirgesinin geç verilmesinden dolayı uygulanan idari para cezasını size tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde öderseniz 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz. Yani 2022 yılı için bu tutar 928,00 TL civarında. İşe girişin geç verilmesi halinde uygulanacak idari para cezası ve indirim oranları için geriye dönük işe giriş cezası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi örneği 2022

İşe giriş bildirgesi örneği özellikle çalışanlar tarafından bizden talep edilmektedir. Sgk işe giriş bildirgesi örneği aşağıdaki gibidir;

sigortalı işe giriş bildirgesi formu
sgk işe giriş formu

İşe giriş formu doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler, formun nasıl doldurulacağı hakkında adım adım bilgi ve tüm detaylar için hemen işe giriş bildirgesi formu nasıl doldurulur sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi düzeltme cezası ne kadar ?

İşe giriş bildirgesi düzeltme işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanmaz. Ancak işe girişin yukarıda belirtilen kanuni sürelerin dışında verilmesi durumunda idari para cezası uygulanır.

İşe giriş bildirgesi verilip hizmet bildirilmemesi

Sigortalı işe giriş bildirgesi verilen ancak hizmeti SGK’ya bildirilmeyen bir işçi eğer işyerinde fiili olarak çalıştıysa hizmetin geç de olsa SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Ancak ssk işe giriş bildirgesi verilmiş ancak fiili çalışmamış bir işçinin işe giriş bildirgesi iptali yapılması gerekmektedir. Sgk işe giriş bildirgesi iptali elektronik ortamdan işe girişi takip eden gün saat 23.59’a kadar yapılabilmekte. Ancak bu sürenin geçirilmesi halinde iş giriş bildirgesinin iptali için SGK’ya dilekçe ile başvurmanız gerekiyor.

İşe giriş bildirgesi güncelleme süresi 2022

İşe giriş iptali ile işçinin işe başladığı tarih ile meslek kodunu en geç işe başlama tarihini takip eden gün sonuna kadar güncelleme şansınız var. Diğer bilgileri istediğiniz her zaman elektronik ortamdan güncelleyebilirsiniz. İşe giriş bildirgesi güncelleme başlıklı yazımızdan güncellemeyi nasıl yapabileceğiniz konusunda bilgi bulabilirsiniz.

İleri tarihli işe giriş yapılır mı ?

Mevcut durumda işe giriş bildirgesi verme süresinin en geç sigortalı çalıştırmaya başlamadan bir gün önce verilmesi gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Aynı gün verilebilenler ve diğer istisnai durumlar konusunda yukarıda ayrıntılı olarak bilgilendirme sağlanmıştır. Bunun dışında ileriye dönük olarak en fazla 1 aya kadar giriş yapılabilir. Daha fazlasına sistem izin vermeyebilmekte.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.