Personele Uyarı Yazısı Örneği Word Tutanağı

Personele uyarı yazısı örneği özellikle işveren yani sigortalı çalıştıran mükelleflerin son zamanlarda benden en çok talep ettiği matbu yazılar arasında yer almaktadır. Bildiğiniz üzere derhal fesih gerektiren hırsızlık, taciz gibi nedenler hariç hafif kusurlar sayılabilecek durumlarda personelin yazılı uyarılması gerekebilmektedir. Uyarı genellikle sözlü olarak yapılmaktadır ancak bana göre kesinlikle yazılı olmalı ve personelin özlük dosyasında saklanmalıdır. Çünkü hafif kusurlar da olsa tekrarı halinde işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshetse bile yazılı uyarı olmadığında mahkemeler işçi lehine sonuçlanabilmektedir.

Bu yazımda personele hangi durumlarda uyarı yazısının tebliğ edilmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi verilecektir. Ayrıca personel uyarı yazısı örneği yazımızın devamında sizinle paylaşılacaktır.

Uyarı yazısı nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere uyarı yazısı işçinin işyerinde yaptığı iş konusundaki hataların, aksaklıkların, eksikliklerin bildirilmesi ve işçinin daha dikkatli olması konusunda ikaz edilmesidir.

Personel uyarı yazı formu hangi durumlarda hazırlanmalı?

Personelin uyarılmasını gerektiren durumlar derhal fesih gerektirmeyen durumlardır. Örnek vermek gerekirse;

 • İşini aksatması,
 • İşe geç gelmesi,
 • İş sırasında arkadaşlarını rahatsız etmesi,
 • Sık sık telefonla oynaması,
 • Verilen işleri zamanında teslim etmemesi gibi.
 • Kısaca yukarıdakilere benzer olarak işyerinde düzeni bozan hareketlerde bulunulması durumunda işçinin uyarılması gerekmektedir.

Uyarı yazısı nasıl yazılır, nelere dikkat edilmeli?

Personel uyarı tutanağı işçinin savunması alınmadan yazılamaz. Bu nedenle süreç şu şekilde olmalıdır;

 • Öncelikle “Olay Tespit Tutanağı” hazırlanmalıdır. Tespit tutanağında olayın ne olduğu, hangi aralıklarda ve nerede geçtiği gibi ayrıntıları belirtilmesi gerekmektedir. Olay tespit tutanağı hazırlandıktan sonra işçinin amiri ve olaya şahit olan diğer çalışanlarca imzalanması gerekmektedir.  Bu formu hazırlayan kişilerin bizzat olayı gören kişiler olmalıdır.
 • ” Olay Tespit Tutanağı” ile işverene/işveren vekiline bildirilen ve uyarı gerektiren olay hakkında “Savunma Talep Formu” hazırlanması ve işçinin bu forma istinaden savunmasının alınması gerekmektedir.
 • İşçi savunmasını Savunma Talep Formuna istinaden kendi el yazısı ile yazmalı ve imzalamalıdır. İşçi savunmasında kendisine ithaf edilen olay hakkında gerekçeli ve ayrıntılı savunmasını yapmalıdır.
 • Eğer işçi savunmadan kaçıyorsa yani savunmayı hazırlamak istemiyorsa bunun işveren tarafından tutanak altına alınması gerekmektedir. İşçinin savunmayı imzalamaması kendisine ithaf edilen suçu kabul etmiş olması anlamına gelmektedir.
 • Tüm bu süreç tamamlandıktan sonra artık uyarı yapılması gerekiyorsa uyarı yazısının hazırlanarak işçiye tebliğ edilmesi yani imzalatılması gerekmektedir.

İşçi uyarı yazısı örneği

Yukarıda anlatılan tüm süreç tamamlandıktan sonra işçiye yazılı olarak uyarı yapılması kararlaştırıldıysa aşağıdaki uyarı yazısı örneğini kullanabilirsiniz. Yazılı uyarı örneği word olarak buradan indirebilirsiniz ⇒ Personele uyarı yazısı örneği Word indir. Performans düşüklüğü uyarı yazısı örneği olarak da aynı İşçiye uyarı yazısını kullanabilirsiniz. Diğer uyarı yazıları örneklerine internetten göz atabilirsiniz.

Eğer işçi işten çıkartılacaksa bu durumda işçi fesih bildirim örneği yazımızdan süreç ve örnek fesih bildirimlerine göz atabilirsiniz.

Personele yazılı uyarı nasıl verilir?

Yazılı uyarı sürecinden önce personelin savunmasının alınması gerekir. Savunmadan sonra uyarılması gerekiyorsa bunun bir tutanakla kayıt altına alınması ve tutulan uyarı tutanağının da personele tebliğ edilmesi gerekir.

Personel yazılı uyarı nedir?

Personelin kurallara uymaması durumunda yazılı olarak uyarılması için tutulması gereken tutanaktır.

5/5 - (1 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın