Stajyer Maaşı 2020

123

Stajyer maaşı 2020 brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmakta. 01 Ocak 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihleri arası brüt ve net asgari ücret tutarlarının belli olması ile birlikte 2020 stajyer maaşların netleşmişti. 

Stajyer maaşı 2020 hesaplaması net asgari ücretin bekar ve çocuksuz için hesaplanan tutarının %30’u olarak ödenmektedir. Peki üniversite ve lise staj ücreti 2020 yılında ne kadar olacak, stajyer maaşı 2020 ne kadar ödenecek ? İşte detaylar;

Meslek liselerinde staj kaçıncı sınıfta başlıyor 2020

Meslek liselerinde zorunlu staj uygulaması son sınıfta başlamakta. Eğitim döneminin başlaması ile birlikte başlayan süreç eğitim döneminin sona ermesi ile birlikte biter.

Stajyer maaşı hesaplama 2020

Stajyerlere bir dönem içerisinde ödenecek en düşük net maaş için asgari ücretin asgari geçim indirimi hariç net tutarının %30’u esas alınmakta. Yani stajyere ödenecek maaş agi hariç net asgari ücretin %30’nun altında olamaz.

Stajyer maaşı işyerindeki çalışan sayısına göre farklılık göstermez. İşyerindeki çalışan sayısı sadece işyerinin stajyer için alabileceği destek ödemesinde farklılık gösterir. Onun haricinde stajyer maaşı belirttiğimiz hesaplamadan ve aşağıdaki tutarlardan kanunen az olamaz.

Stajyer öğrenci ücretleri nasıl hesaplanır ?

Stajyerler kanunen belirlenen sürelerde ve okulları ya da kendileri tarafından belirtilen işletmelerde staj görevlerini yürütürler. Örneğin meslek lisesindeki öğrenciler genel olarak haftanın 3 günü staja giderken 2 günü de okula giderler.

Maaş hesaplamasında asgari ücretin net tutarının %30’u esas alınır. Ödenecek maaş bu tutarın altında olamaz. Ancak stajyer ay içerisinde mazeretli ya da mazeretsiz olarak staj günlerinden birisinde işletmeye gelmedi ise gelmediği güne ilişkin ödemesi maaşından kesilir.

Stajyer maaşı hesaplama programı

Bunun için henüz geliştirilen bir program bulunmamaktadır. Ancak hesaplamanın nasıl yapıldığı yukarıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ayrıca ödenecek en düşük net maaş tutarları da yazımızın devamında verilmiştir. Yine de konu hakkında kafanıza takılanları yorum kısmından sorabilirsiniz.

Stajyer öğrencilere ücret vermek zorunlu mu ?

Meslek liselerinde ve diğer benzeri liselerde staj görenlere maaş ödenmesi kanunen zorunludur ve yazımızda belirtilen tutarın altında maaş ödemesi yapılamaz. Ancak üniversite öğrencileri bazı istisnai durumlar hariç zorunlu maaş kapsamında değildir. Maaş ödenip ödenmeyeceği işletmenin inisiyatifindedir.

Stajyer maaşı ne zaman yatar 2020 ?

Kamu Kurumlarında staj yapan öğrencilerin staj maaşları genelge memurlarınki ile birlikte yapıldığından her ayın 15-20’si arası ödenmektedir. Tabi bankalarda ya da özel sektöre ait işyerlerinde staj yapanların 2020 staj ücreti ödenme tarihi işyerinin maaş ödeme gününe göre farklılık gösterebilmektedir. Genelde işletmeler stajyer maaşlarını her ayın 10’una kadar öğrencinin banka hesabına yatırmaktadır.

Üniversite staj ücreti ne zaman yatar ?

Maaşların ödeneceği tarih işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Kanunen belirlenmiş kesin bir tarih yoktur. Özel sektörde staj görüyorsanız genelde ayın bitmesi beklenir ve genel olarak ayın 10’u gibi maaş ödemeleri yapılır.

Kamuya bağlı bir işletmede staj görüyorsanız maaş ödemeleri ayın 15’inden sonra yapılmaktadır.

2020 stajyer maaşı

01 Ocak 2019 tarihi ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 2019 staj ücretleri net asgari ücretin asgari geçim indirimi hariç %30’udur. Buna göre staj maaşı 2019 yılında aylık 548,62 TL olacaktır.

01 Ocak 2020 tarihinden itibaren stajyer öğrenci maaşları zamlanacak. Asgari ücret artışına bağlı olarak maaşlar da zamlanacak. 31 Aralık 2019 tarihine kadar ödenecek maaş tutarı aylık olarak yukarıda belirlenen tutar kadar olacaktır. 2020 stajyer maaşları asgari ücretin belirlenmesinden sonra 631,19 TL olarak gerçekleşmiştir.

Üniversite öğrencileri zorunlu maaş kapsamında değildir. Ancak işyeri dilerse yukarıda belirtilen tutarlarda ya da kendi belirlediği hükümler çerçevesinde maaş ödemesi yapabilir.

Üniversite stajyer maaşı 2020

Üniversitede öğrenim gören ve yaz döneminde zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere kanunen maaş ödenmesi zorunlu değildir. Ancak bazı işletmeler maaş ödemesi yapabilmektedir. Ödenecek maaş tutarları sigortalarının da yapılması halinde yukarıda belirtilen tutardan az olamayacaktır.

Üniversite yaz stajı ücreti 2020

Üniversite öğrencilerinin yaz döneminde yapması gereken ve genelde 45 gün süren stajlar için maaş ödenmesi zorunlu değildir. Kamuda yapılması durumunda zaten maaş ödemesi yapılmamakta. Özelde yapılması durumunda ise maaş ödeyip ödememek işletme inisiyatifindedir.

Sağlık lisesi staj parası 2020

Sağlık liselerinde öğrenim gören öğrenciler zorunlu staja tabidir ve staj görülen işletme tarafından maaş ödenmesi zorunludur. Aylık maaş miktarı net asgari ücretin agi hariç %30’undan az olamaz. Aylık maaş tutarı ise 2020’de net olarak 631,19 liradır.

Stajyer hemşire maaşları

Meslek liselerinde sağlık bölümünde okuyan stajyer öğrencilere ödenmesi gereken net maaş 2020’de zorunlu olarak en düşük 631,19 TL dir.

2020 stajyer maaşı devlet katkısı

Stajyer çalıştıran özel sektör işverenlerine ödedikleri maaşın bir kısmı devlet tarafından ödenir. Ödenecek katkı payı tutarı işletmede çalışan personel sayısına göre belirlenir. Buna göre;

 • İşyerinde çalışan sayısı 20’den fazla ise 1/3’ü,
 • İşyeri çalışan sayısı 20’den az ise 2/3’ü oranında destek devlet tarafından ödenir.

Destek için stajyer çalıştıran işletmenin maaşı tam olarak öğrencinin hesabına ödemesi ve dekontla birlikte okula başvuru yapması gerekmektedir.

Tatillerde staj parası kesilir mi ?

Öğrencinin kendi isteği ile almış olduğu mazeret izni ya da hastalık v.s. gibi nedenlerle staja gelmemesi gibi durumlarda maaş eksik ödenir. Ancak hafta tatili,resmi tatil gibi tatile denk gelen süreler için ve 15 tatilde öğrencinin maaşı kesilmez. Ayrıca hastalık, doğal afet vs. gibi zorunlu sebeplerle Hükümet tarafından tatil kararı alınması durumunda da stajyer öğrenciler ücretli izinli sayılırlar ve maaşları tam olarak ödenir.

Koronavirüs tatilinde staj maaşı

Bildiğiniz üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edildi. Bu süre boyunca stajyer öğrencilere maaş ödenip ödenmeyeceği konusunda şu an için belirsizlik var. Gelişme olduğunda sayfamızda duyurusu yapılacaktır.

Staj parası yatmadı ne yapmalıyım ?

Vakit kaybetmeden koordinatör öğretmenize durumu bildirmeniz gerekiyor. Öğretmen staj yaptığınız işyeri ile iletişime geçerek ödemenin neden yapılmadığı konusunda bilgi talep eder ve size durumu bildirir.

Staj başlangıcı emeklilikte sayılır mı ?

Staj ya da çıraklık kapsamındaki sigorta başlangıçları emeklilikte ilk giriş olarak sayılmıyor.Stajyerlik kapsamında sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortaları ödenmekte. Uzun vade sigorta kolları olan ölüm, malulluk gibi sigorta primleri ödenmediğinden bu sürelerin emeklilikte sayılması mümkün bulunmamaktadır.

Staj sigortası 2020 torba yasa

Staj başlangıçlarının emeklilikten sayılabilmesi için staj sürelerine ilişkin sigorta sürelerinin borçlanılarak emeklilikten saydırılması hakkının verilmesi gerekiyor. Bu da ancak torba yasa ile mümkün olacaktır. Torba yasa ile staj sürelerinin borçlanma yolu ile hizmetten saydırılması ile staj sigortası başlangıcı emeklilikte sayılabilir. 2020 yılında çıkar mı bilinmez ancak çıkması faydalı olacak diye düşünüyoruz. Şu ana kadar TBMM’den çıkan ya da teklif verilen yasalar içerisinde staj sigortası teklifi yer almıyor. Bu konuda bir çok mağdur var. Staj sigortası konusundaki son dakika haberlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Staj süresi emeklilikte nasıl sayılır ? Öğrenmek için hemen https://sgkbilgisi.com/staj-sigortasi-baslangic-sayilacak-mi-yasal-duzenleme-geliyor/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Stajyer SGK belge kodu

Anne ve ya babası üzerinden aktif sağlık sigortası olan ya da 18 yaş altı öğrencilerin SGK’ya 49 Belge kodu ile bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda bu öğrenciler için sadece %1 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenir.

Anne/babası üzerinden aktif güvencesi olmayan ve 18 yaşını tamamlamış stajyer öğrencilerin ise 50 belge kodu ile SGK’ya bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda %1 iş kazası ve meslek hastalığı primine ek olarak işveren %5 oranında hastalık primi öder ve sağlık güvencesi olmayan öğrenci staj sigortası üzerinden sağlıktan yararlanmış olacak.

Staj başlangıcında sağlık güvencesinin tespiti için müstehaklık belgesi istenmektedir. Müstahaklık belgesinin ne olduğunu öğrenmek ve belgeyi online indirmek için https://sgkbilgisi.com/mustehaklik-belgesi-nedir-nasil-nereden-alinir/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Stajyerler asgari ücretin ne kadarını alır 2020

Stajyerlere net asgari ücretin agi hariç tutarının %30’u kadar maaş ödemesi yapılır.

Asgari ücretin 3 te 1 ne kadar 2020

Yukarıda da belirttiğimiz üzere stajyer ücretleri asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin %30’u yani 631,19 TL ödenmekte. Asgari ücretin 1/3’ü ise 2020’de net olarak 701,32 TL olacaktır. Brütten nete nasıl hesap yapıldığı ve asgari ücretin brüt net tutarları için https://sgkbilgisi.com/brutten-nete/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Asgari ücretin 3 te 2 si ne kadar 2020

Asgari geçim indirimi hariç asgari ücretin 2/3’ü 2020’de 1402,65 TL’dir.

15 tatilde staj parası kesilir mi 2020

Stajyer öğrenciler 15 tatilde ücretli izinli sayılırlar ve maaşlarından kesinti olmaz. Dolayısıyla maaşları tam olarak ödenir.

Lise stajı ne zaman bitiyor 2020

Normal şartlarda kanunen okulun bittiği haftaya kadar devam etmekte. Ancak çoğunlukla sınava hazırlık v.s. gibi nedenlerle okul bitiminden bir hafta önce staj da sona ermekte.

Asgari ücretin 30 u ne kadar 2020

2020 yılı için 631,19 TL’dir.

Ziraat bankası stajyer maaşları

Zorunlu stajını Ziraat Bankasında yapanlara da en düşük net asgari ücretin %30’u oranında maaş ödemesi yapılmaktadır. Maaş tutarları ve ödenmediğinde yapılması gerekenler hakkında yukarıda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Staja gitmeyince ne kadar para kesilir ?

Staja mazeret izni, hastalık raporu alma gibi nedenlerle gidilmediğinde maaş eksik ödenir. Gidilmeyen her gün için aylık olarak ödenen net tutarın bir günlük kısmı kadar eksik ödeme yapılır.

 Stajyer maaşları hakkındaki tüm sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Bunlarda ilginizi çekebilir

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

123 Yorum
 1. Kaan

  2019 da meslek lisesi staj ücreti alacakmı devam edecekmi belediye staj yapıyorum

  1. Ömer Meriç

   Merhaba hocam. Evet ödenmeye devam edilecek.

 2. Mehmetcan

  Ekim kasım parası yatmadı Hocam ne zaman yatar bilginiz varmı özel sektörde deyim Devlet Yatırmadı

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Normalde her ayın maaşının takip eden ayın en geç 20 sine kadar ödenmesi gerekir. Okulunuza bildirin. Çözüm olmazsa milli eğitim müdürlüğü ile görüşün.

 3. Dilber

  Aralık aynın maaşlarını aldık ama erken verildi ocak 18 de okullar kapanıyor ocak ayının maaşları verilecek mi?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Tabi ki verilmesi gerekiyor maaşların.

 4. Eda

  Kurum 548₺ nin altında staj ücreti ödeyebilir mi? 2019 yılında günde 8 saat staj görmesi gerekirken 11,5 saat staj görüyor ek ücreti ödenmeyen ne kadar saat olarak ne kadar ek ücret almaktadır asgari ücretle çalışan personeline elden maaş veriyor 2020₺ gösteririm diyip 1600 ödeme yaparim diyor

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 01 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında en düşük staj maaş olan 548 TL den az maaş ödenemez. Gerçek kazanç üzerinden maaş ve sigorta bildirimlerinin yapılması gerekiyor. Aksi halde kanuna aykırı bir durum teşkil eder. 170’ten şikayet etmeninizi öneririm.

 5. İLKAY

  BENDE BELEDİYEDE GÖRÜYORUM AMA STAŞ PARASI 480 VERECEKLERİ YERDE 435 VERİYOLAR 30 KİŞİ OLDUĞUNDAN DOLAYIYMIŞ O ZAMAN 2019 OCAK AYINDA DA 548 VERMMEZLERSE NE VERECEKLER ÇÜNKÜ 30 KİŞİ VAR ….

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 30 kişiden az ya da fazla en az 548 TL ödemesi gerekir. Ödemiyorsa şikayet edeceksiniz.

 6. Dilek

  Meraba yeni ücreti ocak maaşında mı alacaz yoksa şubatta mı

  1. Ömer Meriç

   Ocak maaşı şubat ayında ödendiği için şubatta zamlı olarak alırsınız.

 7. Muhammed

  Merhaba bizim maaslar çok gec yatiyor neden olabilir ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Staj yaptığınız işletmeden geç yatış sebebi konusunda bilgi almanızı öneriyorum.

 8. bayram

  Staj parasını her ayın 25. İle 30 u arası yatırıyorum okul acıldığından beri 1 defa devlet yatırdı ocak ayındayız neden gecikme oluyor cepten yatırmak zorunda kalıyoruz teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bu durumu Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmenizde yarar var hocam.

 9. Murat

  Bizim maaslar yatida 200 lira yatirdilar bide 1 maas daha alamisiz tessekuler

  1. Murat

   Bizim maaşlar yati da 200 lira yati neden olabilir bide 1 maas almamisiz ?

   1. Ömer Meriç

    Merhaba. Bu ay Kısmi hesaplanmış olabilir. Staj yaptığınız yer ile görüşün.

 10. Rezan

  Merhaba benmde bir sorum olacaktı ana okulunda staj görüyorum bu ay neden hala yatmadı acaba aralık 28nde 432 daha yatırdılar almicakmıyız bu ay hocalara sorduk bilmiyoruz dediler yardmcı olrmusunz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Yarıyıl tatilinden kaynaklı gecikme olabilir. Niye yatırılmadığını yatırmayan yere sormalısın hocam 🙂

 11. Can

  Merhaba. Ömer bey belediyede staj görüyorum fakat ocak ayının maaşları hala yatmadı,18 günlük para yatırlamarı gerekiyor fakat hala yatırmadılar bir bilginiz varmı veya yatırmak zorundalar mı ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Tabi ki yatırmaları gerekiyor. Ama bunu belediyeye sormanız gerekiyor. Niye ödenmediğini yani.

 12. emre

  merhaba bana daha maaş yatmadıda 4 aydan belli çalışıyorum mali müşavirin yanında ne yapmam gerek

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Mali müşavirinize sordunuz mu hiç?

 13. Bayram SALTIK

  ilginiz için teşekkürler.

 14. İrem

  Merhabalar ocak ve Şubat ayı zamlo olarak 548 tl gelmesi gerekirken 435 tl yatırılmıs ne yapmamız gerekiyor stejeriz

  1. Ömer Meriç

   Merbaha. İşyerinize ilettiniz mi bu durumu ?

  2. Samet

   Merabalar ben bir anaokulunda stajerim ocak ayının parası 292 lira yattı ve şubat ise bugün 420 lira yatmış benim hem ocak ayında hem şubat ayında hiç devamsizligim yok ama yeni maaş 548 diyorlardı ama bana 2 aydır az yatiyo yardımcı olabilirmisiniz lütfen

   1. Ömer Meriç

    Merhaba. En düşük maaş tutarları yazımızda belirtilmiştir. Eğer işvereniniz bunun altında ödeme yapmışsa işvereniz ya da okulunuz ile görüşün.

 15. busra

  iyi gunler ben özel sektörde lise stajı yapıyorum bir kere maas yattı iş yeri sahibide bakıyorum ama gorunmuyor dedi acaba bu konu hakkinda kimi arayabilirim yada konusabilirim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Maaşı işyeri sahibi ödemiyor mu zaten? Bakıp da görmediği nedir?

 16. umut

  merhaba yaklaşık 5 aydır özel hastanede lise stajyerliği yapıyorum ancak hastane yonetimi devlet destegi gelmeden staj ücreti ödeyemem diyor okul ise oyalıyor ne yapmam gerek ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurun. Gereği yapılacaktır.

 17. Dursun

  Merhaba hocam ben özel işletmede staj yapıyorum bize hiç staj maaşı yatmadı ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Okulunuza bildirin durumu. Ödenmesi gerekir.

 18. Kübra

  Merhaba.stajyerlerin son ay maaşının yatırılması gerekiyor mu ? yoksa stajyerler son ay maaş alamazmı

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Çalışılan yani Staj yapılan dönem için maaş ödenmesi gerekir.

 19. Onur

  Merhaba, 1 aylık staj ücreti 30 iş günü üzerinden mi hesaplanıyor , yoksa normal olması gereken 20 iş günü üzerinden mi ? Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.
  Şimdiden teşekkürler..

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İş günü üzerinden hesaplanmaz staj maaşı. Haftalık yapılması gereken staj süreleri bellidir. Örneğin meslek liselerinde öğrenciler haftada 3 gün gider staja. Ay içerisinde 4 hafta yani toplam 12 gün gitmiş olsalar bile tam maaş alırlar.

   1. Fatih

    Merhaba hocam . zorunlu yaz stajıni belediyelerde yapanlar ücret alacak mı? Daha önceki yıllarda belediyenin maaş vermediği söyleniyor. Bu yıl değişti mi?

    1. Ömer Meriç

     Merhaba. Maalesef yaz stajı için maaş ödemesi zorunlu değil.

 20. Habib

  Merhaba üniversite öğrencisiyim zorunlu stajım 15 iş günü alacağım ücret 540 lira mi olcak daha az mı bilgi verirmisiniz teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Üniversite öğrencilerine normalde maaş ödenmiyor. Zorunlu değil yani. Ama işyeri ödüyorsa onu bilemiyorum.

   1. Habib

    Hayır devlet hastanelerinde çalışanlara zorunlu veriliyo normal bi şekilde sadece çalışılan iş günü etki ediyo mu ücrete onu bilmiyorum teşekkürler.

    1. Ömer Meriç

     Normalde staj maaşı hesaplaması normal çalışanınki gibi yapılmıyor. Aylık zorunlu olan staj süresi var. Örneğin haftada 3 gün gibi. Eğer bu süreyi tam olarak çalıştıysanız maaş da tam ödenir. İstirahat ya da başka bir mazeret ile eksik çalışma söz konusu ise maaş da buna orantılı olarak azaltılır.

 21. Şüheda

  Merhaba ben lise öğrencisiyim 15 iş günü staj gördüm ne kadar para almam gerek bilginiz varsa rica etsem söyleyebilir misiniz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Haftalık olarak yapmanız gereken Staj süresinin tamamı kadar Staj yaptıysanız en düşük yazımızda belirtilen tutar kadar maaş ödenmesi gerekiyor

   1. Burak

    Merhaba 2020 ocak ayının maasi nekadar ve ne zman yatar yatacakmi

    1. Ömer Meriç

     Merhaba. Evet maaşı tam olarak almanız gerekiyor. Normalde ayın 20’sine kadar ödenmiş olmakta. Sizinki neden gecikti bu kadar ?

 22. Şüheda

  15 günü hiç aksatmadan yaptım o zaman benim 548.62 TL mi almam gerekiyor

  1. Ömer Meriç

   Evet aynen öyle olması gerekiyor Şüheda hanım.

 23. Şüheda

  Yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.

  1. Ömer Meriç

   Rica ederim. İyi günler.

 24. doğukan

  Ben harita teknikeri üniversite öğrencisiyim 30 iş günü zorunlu staj yaptım devamsızlığım olmadı,ve iş yeri ücret alıcağımı söyledi(Devlet Dairesi) alıcağım ücret ne kadardır yaklaşık 65 çalılan var.Teşekkür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. En az yazımızda belirtilen tutar kadar maaş ödenmesi gerekiyor. Üstünde ödeme Kurumun kendisine bağlıdır.

 25. Deniz

  Merhabalar ben staja başlayalı 1 ay 20 gün oldu ve hala maaş yatmadı , yattığında 1 aylık mi yatar yoksa 1 ay 20 günlük mu? bu arada kamu kuruluşunda staj yapıyorum

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bu işvereninize bağlı ancak genel olarak 1 aylık kısım yatırılır. Size de 1 aylık yatırılması gerekir.

 26. Okan

  İyi günler Ömer Bey. Yaklaşık 1 buçuk ay önce devlet Hastanesi’nde zorunlu yaz stajimi yaptım fakat staja başlamadan önce hastanenin para vermeyeceğini söylediler ve il sağlık müdürlüğüne yönlendirdiler. İl sağlık
  Müdürlüğüne gerekli evraklar verildiği halde (hesap no vs.) Stajd ücretim daha yatırılmadi il sağlık müdürlüğünden kaynaklanan bir sorun mu yoksa geç mi yatırılacak?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Konu hakkında başvuru yaptığınız birimden bilgi almanızı öneririm. Bizim bilme şansımız yok maalesef.

 27. Umut Karataş

  Ben eylül ayının 18 inde staja başladım ve ayın 5 inden 5 ine staj maaşımın yatıcağını belirttiler bana okuldan verilen kağıtta 20 kişiden az çalışıyorsa asgeri ücretin 3’te 2’si yatıyo diye biliyorum sorum ise ne kadar staj maaşı alıcam ve ne kadarını devlet karşılıyor? İlginiz için teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Alabileceğiniz maaş tutarı yazımızda belirtilmiştir. Destek tutarı işyeri ile alakalı. 20 den fazla çalışan varsa destek değişiyor. Maaşınızı etkilemez yani.

 28. Kaplan

  Arkadaşlar ben normal okul gününde okula gitmedim hatta param kesilmesin diye izin bile yazdırdım e okula ama hala paramın kesileceğini söylüyorlar bilen biri varmı acaba kesilirmi

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kesilir diye biliyorum ben.

 29. Kaplan

  Ortaokulda yapıyorum stajımı

 30. Bulent

  Merhabalar.
  Ben lise stajindayim suan 550 tl ucret aliyorum ve calistigim yerde extra mesai ve yogun tempo icerisindeyim bu yuzden patron dediki devlet destegi gelirse onuda yatiracagim dedi hocaya soyledim devler destegi ne zaman yatar diye heralde ilk maas aldigimizda isletmenin yatirdigi paranin makbuzu nu istiyor onu verince hocalara hocalar onaylatiktan sonra devlet destegi basliyormus dogrumu en gec ne zaman devlet para yatirmaya baslar

  1. Ömer Meriç

   Merhaba.Normal şartlarda işveren her ayın 10’una kadar maaşı ödeyerek en geç ayın 20’sine kadar da dekontu Okula ibraz etmek zorunda. Bu durumda maaş desteği en geç ayın 20’sine kadar işveren hesabına yatmış oluyor.

 31. Mehmet nuri

  Mrb ben 12 sınıf öğrencisiyim kimya bülümünü okuyorum gitigim okul özel sıtaj yerinde tek başımaýım sıtajer olarak devlet teşviki tek alıyorum bir ay boyunca gitim hiç devamsızlık yapmadım bana 220 tl yatırdılar bunda bir yanlışlık varmıdır hocam

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Tabi ki yanlışlık var. Yazıda belirtilen tutardan az olamaz maaşınız. Bu kanuni zorunluluktur.

 32. Etem

  Meslek lisesi 12 sınıf ögrencisiyim 3 aydık hiç staj parası almadık kime şikayet etmeliyiz yardımcı olur musunuz?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Öncelikle okul müdürlüğüne, çözüm olmazsa okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet etmeniz gerekiyor.

 33. Abdullah

  Aklı olan okul okumaz.

 34. mehmet çiftçi

  Meraba hocam lise stajı yapıyorum 4 aydır devlet katkısı yatmadı iş yeri de yatmadı diyor ne yapmam gerek.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Devlet katkısını Okulun yatırması gerekiyor. Okulla görüşün.

 35. HASAN

  merhaba
  Özel sağlık liselerinde okuyan öğrenciler kendi okuduğu okulda staj yaparsa devlet desteğini(2/3 veya 1/3) işveren alabilir mi
  Alabiliyorsa hangi kurum tarafından verilecek İŞKUR mu Milli Eğitim Bakanlığı mı

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Staj maaşı ödenmez. Dolayısıyla işveren desteği de olmaz.

 36. Okan

  Mesleki eğitim çıraklık sertifikası kursu 11 sınıfa gidiyorum geçen seneden beri 7 ve 8 ay ucretlerimiz ödenmedi nereye şikâyet etmem gerekir

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurun.

 37. Buse

  Merhaba yariyil tatilinde staj ucretleri tam yatar mi?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Evet tam yatar.

 38. hakan

  merhabalar 701 tl stajyer maaşı yazıyor ama 631 tl aldık

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İzinli ya da raporlu olduğunuz günler varsa bunlar ödenecek net maaştan düşer.

 39. Ebru Ertano

  Üniversite ebelik 4 sınıf öğrencisiyim özel hastane de staj yapmaktayım sigorta yatıyorlar ama ücret verilmiyor

  1. Ömer Meriç

   Merhaba.Sizinki zorunlu maaş kapsamında değil sanırım bu yüzden maaş ödenmeyebilir.

 40. Elina

  Merhaba. Devlet hastanesinde haftada 2 gün staj görüyorum. Ne kadar ücret yatar?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Staj maaşları yazımızda mevcut. Bu tutarın altında ödenmemesi gerek normalde.

 41. Adalet

  Staj ücretini alamayan veya eksik alan arkadaşlarım bilgi için …………… arayabilirsiniz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Telefon numarası ve ya kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin paylaşılması yasaktır!

 42. Beyza

  Merhaba,iyi günler koronavirus tatili nedeniyle kesin olarak maaşlarda kesinti olmayacak mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Hayır olmayacak. Ücretli izinli sayılacaksınız.

 43. cem

  Merhaba koronavirüs tatilinde stajer maaşları yatacak demişsiniz staj sözleşmesinde bunla ilgili bir maade yok söylediğiniz durumun yasal dayanağı nedir acaba?Teşekkür ederim.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İlk tatil uzatımında tam olarak ödenecek denmişti. Şimdiki uzatmada da ödenmeyecek denmedi. Biz ödeneceği kanaatindeyiz.

 44. Şeyma

  Merhaba, iyi gunler ben meslek lisesi ogrencisiyim bolumum hasta ve yasli bakim ozel egitim bolumunde gorev yapiyorum bizim staj ayliklari yatarmi acaba bilgi alabilirmiyim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Tatil süresi boyunca tam olarak ödeneceği yönünde bilgi aldık.

 45. cem

  İlk tatil uzatımı derken 16-27 martı kasdediyorsunuz sanırım.Ben 16-27 mart tarihinde stajer maaşları tam ödenir ilgili resmi bir açıklamada görmedim size zahmet paylaşabilir misiniz? Yönetmelikte bu gibi olağan üstü durumlarda karar işletmeye bırakılır diyor çünkü.Teşekkür ederim şimdiden

  1. Ömer Meriç

   Elimde maalesef bir yönetmelik ya da belge yok. Ama kurumlara sordum ödenecek dediler.

  2. Berna

   Merhaba kurumlardan aldığınız bilgiler derken hangi kurumlar?

   1. Ömer Meriç

    Kamu kurumları Berna Hanım. Yarın hatırlatın tekrar sorayım ve size kesin bilgi vereyim.

    1. Berna

     Sizi yarın sabah tekrar rahatsız edeceğim o zaman😄 sağlıcakla kalın

 46. Aslı

  Merhaba iyi günler. Koronavirus tatilinde ücretli izinli olacağımızı nerden bilgi edindiniz çalışma ortamınız neresidir?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kurumlardan edindiğim gibi ödeneceği yönünde. Çalışma ortamım ev ortamı 🙂

 47. Sevda

  Merhaba kolay gelsin 16-27 mart tarihleri arasında ilk virüs tatilinde maaşlarımız kesilecek mi? Peki ikinci tatil olarak ilan edilen nisan 30 tatilinde maaşlar kesilecek mi? Edindiğiniz bilgiler kesin kaynaklı mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kesin değil ama ödenecek dendi. Bu şartlarda kesin konuşmak zor.

   1. Açelya

    İyi günler. Koronavirus tatilinde ücretli izine ayrıldığımızı hangi kurumlardan öğrendiğiniz. Teşekkür ederim şimdiden

    1. Ömer Meriç

     Merhaba. Bunun bir önemi yok. Yarın net olarak bilgi paylaşacağım burdan.

 48. Zehra

  Merhaba Ömer Bey bugün kesin bilgi yayınlarım demissiniz. Bilgi edindiniz mi?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Az önce görüştüm. Belirsizlik varmış. Talimat ve düzenleme bekleniyormuş bununla ilgili. Gelişme olursa bu yazıda güncelleme yapılacaktır.

 49. Derya

  Ömer Bey iyi akşamlar. Akit gazetesi staj ücretleri kesilmeyecek diye bir duyuru yapmış lakin altında yorumlara göz atıldığında birisi bakanlıkta eğitim öğretim seminerlerinin 1 eylüle kadar olmayıp ertelendiğini stajyer ücretlerinin işe 28 mart ve öncesine kadar verilip bu süreçten sonra olan ayların verilmeyip stajyerlerinin stajlarının bittiğini söylemiş. Bu konu hakkında herhangi bir bilginiz var mı? Şimdiden teşekkür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Henüz net bir bilgi yok konu hakkında. Takipçisiyiz biz de.

 50. Berna

  Ömer Bey sanırım belli olmuş (coronavirus) yarın tekrar arayıp bilgi alır mısınız rica etsem. Şimdiden teşekkür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Berna HANIM.
   Yarın bakarım tekrar 🙂

 51. Beyza

  Ömer Bey herkes staj bitti Mart 28’e kadar olan ücretler verilecek sonrasında sgk çıkışları yapılacak diyor. Yarın sorup bize döner mısınız? Şimdiden teşekkür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Öğleden sonra dönüş yapacağım.

 52. Berna

  Ömer Bey günaydın bilgi aldınız mı?

  1. Ömer Meriç

   Öğleden sonra dönüş yapacağım arkadaşlar.

 53. Şerife copkur

  Merhabalar benim oğlum arçeli bekoda staj görüyor her ay kendi adına bankaya yatıyor aldığı maaşı patronlarına veriyorlar oda haftalık olarak veriyor ama şimdi para bankaya yatınca patrona vermelimiyiz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bunun kanuni bir yanı yok. İşverenle stajyer arasındaki anlaşma. Bir yorum yapamam.

 54. Derya

  Ömer Bey stajlar 1 Eylüle kadar durduruldu mu? Teşekkür ederim şimdiden

  1. Ömer Meriç

   Merhabalar. Okullar şimdilik 30 Nisana kadar tatil. Okulların açılma durumuna göre belirlenecek. Maaşların ödenip ödenmeyeceği konusundaki belirsizlik de devam etmekte.

 55. Covid-19 Mağduru

  Merhabalar Ömer Bey.
  Koronavirüs tatili sebebi ile şuan stajlarımız donduruldu.Eğer Okulların tekrar açılması ile birlikte biz staja devam mı edeceğiz?Bir de gitmediğimiz her ayın maaşı yatacak mı.Benim staj yaptığım yerde ben bu maaşımı aldım.Tatilin uzaması ihtimali söz konusu olursa yine para yatar mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Henüz konu hakkında net bir gelişme yok. Bildiğiniz gibi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı tatil. Bu süreçte maaş ödemeleri yapılacak mı yapılmayacak mı belirsizlik devam etmekte. Bizi takipte kalın.

   1. Covid-19 Mağduru

    Teşekkürler Ömer Bey.
    Normalde 1ay (15 iş günü) maaşımız 631₺. Ben mart ayının 11 ne kadar staja gittim.
    Toplam da 21 iş günü yapıyor.Maaş 15 iş günü mu yatar yoksa mart ayında da gitmiş olduğum uz ücretle birlikte mi yatar? Tekrar dan ilgi ve alakanız için sonsuz teşekkürler.

    1. Ömer Meriç

     Bunu bilemiyorum maalesef. Kesin birşey söylemek zor. İşyerinize sorabilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. TamamDetaylı bilgi için tıklayınız.