Stajyer Maaşı 2024 & Lise, Üniversite & Devlet Desteği Müjdesi

Stajyer maaşı 2024 brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmakta. Yazımızda güncel lise ve üniversite güncel maaş tutarlarını bulabilirsiniz.  Peki üniversite ve lise staj ücreti 2024 yılında ne kadar olacak, stajyer maaşı 2024 ne kadar ödenecek ? İşte stajda ne kadar para verilir konusunda detaylar. 

Stajyer maaşı hesaplama 2024

Stajyerlere bir dönem içerisinde ödenecek en düşük net lise staj parası için;

 • Asgari ücretin net tutarının %30’u esas alınmakta.
 • Yani stajyere ödenecek maaş agi hariç net asgari ücretin %30’nun altında olamaz.
 • Stajyer maaşı işyerindeki çalışan sayısına göre farklılık göstermez.
 • İşyerindeki çalışan sayısı sadece işyerinin stajyer için alabileceği destek ödemesinde farklılık gösterir.
 • Onun haricinde stajyer maaşı belirttiğimiz stajyer maaş hesaplamasından ve aşağıdaki tutarlardan kanunen az olamaz.

Stajyer maaşı hesaplama tablosuna göre 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle oluşan en düşük maaş tutarları şu şekilde olmuştur;

Lise stajyer maaşı5.100,64 TL
Üniversite zorunlu staj maaşı5.100,64 TL

Lise stajyer maaşı 2024 ne kadar oldu ?

Staj parası ne kadar oldu? 2024 stajyer maaşları asgari ücretin belirlenmesinden sonra meslek lisesi staj parası ve sağlık meslek staj parası;

 • 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren 5.100,64 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • İşveren tarafından ödenecek olan meslek lisesi staj ücreti destek tutarına göre farklılık gösterebilecektir. 

Üniversite stajyer maaşı 2024

Üniversitede öğrenim gören ve yaz döneminde zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere bazı istisnai bölümler haricinde kanunen üniversite stajyer maaşları ödenmesi zorunlu değildir. Ancak  zorunlu staja tabi olan bölümlerde staj paralarının ödenmesi zorunludur. Üniversite stajyer ücreti tutarları sigortalarının da yapılması halinde yukarıda belirtilen tutardan az olamayacaktır.

Üniversite yaz stajı ücreti 2024

Üniversite öğrencilerinden yaz tatilinde zorunlu staja tabi tutulanlara maaş ödenmektedir. Bazı bölümler bu istisna kapsamı dışındadır. Ödenecek maaş ücreti üniversite öğrencileri için 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren 5.100,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sağlık lisesi staj parası 2024

Sağlık liselerinde öğrenim gören öğrenciler zorunlu staja tabidir ve staj görülen işletme tarafından maaş ödenmesi zorunludur. Aylık sağlık staj parası miktarı net asgari ücretin %30’undan az olamaz. Aylık sağlık meslek lisesi staj ücreti tutarı 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren en düşük 5.100,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

Stajyer hemşire maaşları ne kadar 2024

Meslek liselerinde sağlık bölümünde okuyan stajyer öğrencilere ödenmesi gereken net hemşire staj maaşları 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren en düşük 5.100,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat bankası stajyer maaşları ne kadar?

Zorunlu stajını Ziraat Bankasında yapanlara da en düşük net asgari ücretin %30’u oranında stajyer öğrenci maaşı ödemesi yapılmaktadır. Staj ücretleri ve ödenmediğinde yapılması gerekenler hakkında yukarıda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Çocuk gelişimi staj ücreti 2024

Çocuk gelişimi staj paraları ne kadar? Çocuk gelişimi bölümünde okuyanlar için ödenecek en düşük zorunlu staj ücreti de net asgari ücretin %30’u kadar olmaktadır. Güncel tutarlar yukarıda verilmiştir.

Stajyer öğrenci ücretleri nasıl hesaplanır?

Stajyerler kanunen belirlenen sürelerde ve okulları ya da kendileri tarafından belirtilen işletmelerde staj görevlerini yürütürler. Örneğin meslek lisesindeki öğrenciler genel olarak haftanın 3 günü staja giderken 2 günü de okula giderler.

 • Maaş hesaplamasında asgari ücretin net tutarının %30’u esas alınır.
 • Ödenecek maaş bu tutarın altında olamaz.
 • Ancak stajyer ay içerisinde mazeretli ya da mazeretsiz olarak staj günlerinden birisinde işletmeye gelmedi ise gelmediği güne ilişkin ödemesi maaşından kesilir.

Stajyer maaşı hesaplama programı

Staj parası hesaplaması için henüz geliştirilen bir program bulunmamaktadır. Ancak staj ücreti hesaplamasının nasıl yapıldığı yukarıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ayrıca ödenecek en düşük net maaş tutarları da yazımızın devamında verilmiştir. Yine de konu hakkında kafanıza takılanları yorum kısmından sorabilirsiniz.

Stajyer öğrencilere ücret vermek zorunlu mu ?

Meslek liselerinde ve diğer benzeri liselerde staj görenlere maaş ödenmesi kanunen zorunludur ve yazımızda belirtilen tutarın altında maaş ödemesi yapılamaz. Ancak üniversite öğrencileri bazı istisnai durumlar hariç zorunlu maaş kapsamında değildir. Maaş ödenip ödenmeyeceği işletmenin inisiyatifindedir.

Stajyer maaşı ne zaman yatar 2024 ?

Peki staj parası ne zaman yatar ? Özellikle devlette staj görenler devlet stajyer maaşları ne zaman yatıyor sorusunu bize sıklıkla soruyor. Kamu Kurumlarında staj yapan öğrencilerin staj maaşları genelge memurlarınki ile birlikte yapıldığından her ayın 15-20’si arası ödenmektedir. Tabi bankalarda ya da özel sektöre ait işyerlerinde staj yapanların 2024 staj ücreti ödenme tarihi işyerinin maaş ödeme gününe göre farklılık gösterebilmektedir. Genelde işletmeler stajyer maaşlarını her ayın 10’una kadar öğrencinin banka hesabına yatırmaktadır.

Üniversite staj ücreti ne zaman yatar ?

Üniversite zorunlu staj ücretinin ödeneceği tarih işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Kanunen belirlenmiş kesin bir tarih yoktur.

 • Özel sektörde staj görüyorsanız genelde ayın bitmesi beklenir ve genel olarak ayın 10’u gibi maaş ödemeleri yapılır.
 • Kamuya bağlı bir işletmede staj görüyorsanız maaş ödemeleri ayın 15’inden sonra yapılmaktadır.

Stajyer maaşı devlet katkısı devam ediyor mu ?

Stajyer çalıştıran özel sektör işverenlerine ödedikleri maaşın bir kısmı stajyer devlet desteği kapsamında devlet tarafından ödenir. Stajyer maaşı devlet desteği kapsamında ödenecek katkı payı tutarı işletmede çalışan personel sayısına göre belirlenir. Buna göre;

 • İşyerinde çalışan sayısı 20’den fazla ise 1/3’ü,
 • İşyeri çalışan sayısı 20’den az ise 2/3’ü oranında destek devlet tarafından ödenir.

Destek için stajyer çalıştıran işletmenin maaşı tam olarak öğrencinin hesabına ödemesi ve dekontla birlikte okula başvuru yapması gerekmektedir.

Tatillerde staj parası kesilir mi ?

Öğrencinin kendi isteği ile almış olduğu mazeret izni ya da hastalık v.s. gibi nedenlerle staja gelmemesi gibi durumlarda meslek lisesi staj maaşı eksik ödenir. Ancak hafta tatili, resmi tatil gibi tatile denk gelen süreler için ve 15 tatilde öğrencinin maaşı kesilmez. Ayrıca hastalık, doğal afet vs. gibi zorunlu sebeplerle Hükümet tarafından tatil kararı alınması durumunda da stajyer öğrenciler ücretli izinli sayılırlar ve maaşları tam olarak ödenir.

15 tatilde staj parası kesilir mi 2024

Stajyer öğrenciler 15 tatilde ücretli izinli sayılırlar ve maaşlarından kesinti olmaz. Dolayısıyla maaşları tam olarak ödenir.

**DİKKAT: Staj sigorta primi ödenenlerin maaşları da birkaç gün içerisinde ödenmekte. Hemen Staj Sigortası Sorgulama sayfamızdan staj sigorta prim günlerinizin sorgulamasını yapın. Eğer son dönem hizmetleriniz yattıysa maaşınız da yatacak demektir.

Staj parası yatmadı ne yapmalıyım?

Vakit kaybetmeden koordinatör öğretmenize durumu bildirmeniz gerekiyor. Öğretmen staj yaptığınız işyeri ile iletişime geçerek ödemenin neden yapılmadığı konusunda bilgi talep eder ve size durumu bildirir.

Staj başlangıcı emeklilikte sayılır mı ?

Staj ya da çıraklık kapsamındaki sigorta başlangıçları emeklilikte ilk giriş olarak sayılmıyor. Stajyerlik kapsamında sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortaları ödenmekte. Uzun vade sigorta kolları olan ölüm, malulluk gibi sigorta primleri ödenmediğinden bu sürelerin emeklilikte sayılması mümkün bulunmamaktadır.

Staj sigortası 2024 torba yasa

Staj başlangıçlarının emeklilikten sayılabilmesi için staj sürelerine ilişkin sigorta sürelerinin borçlanılarak emeklilikten saydırılması hakkının verilmesi gerekiyor. Bu da ancak torba yasa ile mümkün olacaktır. Torba yasa ile staj sürelerinin borçlanma yolu ile hizmetten saydırılması ile staj sigortası başlangıcı emeklilikte sayılabilir.

2024 yılında çıkar mı bilinmez ancak çıkması faydalı olacak diye düşünüyoruz. Şu ana kadar TBMM’den çıkan ya da teklif verilen yasalar içerisinde staj sigortası teklifi yer almıyor. Bu konuda bir çok mağdur var. Staj sigortası konusundaki son dakika haberlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz. Staj süresi emeklilikte nasıl sayılır ? Öğrenmek için hemen staj sigortası başlangıç sayılır mı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Stajyer SGK belge kodu nedir ?

Anne ve ya babası üzerinden aktif sağlık sigortası olan ya da 18 yaş altı öğrencilerin SGK’ya 49 Belge kodu ile bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda bu öğrenciler için sadece %1 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenir.

Anne/babası üzerinden aktif güvencesi olmayan ve 18 yaşını tamamlamış stajyer öğrencilerin ise 50 belge kodu ile SGK’ya bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda %1 iş kazası ve meslek hastalığı primine ek olarak işveren %5 oranında hastalık primi öder ve sağlık güvencesi olmayan öğrenci staj sigortası üzerinden sağlıktan yararlanmış olacak.

Staj başlangıcında sağlık güvencesinin tespiti için müstehaklık belgesi istenmektedir. Müstahaklık belgesinin ne olduğunu öğrenmek ve belgeyi online indirmek için  sgk müstehaklık belgesi nedir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Meslek liselerinde staj kaçıncı sınıfta başlıyor 2024

Meslek liselerinde zorunlu staj uygulaması son sınıfta başlamakta. Eğitim döneminin başlaması ile birlikte başlayan süreç eğitim döneminin sona ermesi ile birlikte biter.

Meslek lisesi staj ne zaman başlar 2024

Eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte staj da başlar. Eğitim dönemi boyunca devam eder. Okullar tarafından belirlen staj işletmelerinde öğrenciler stajlarına devam ederler.

Lise stajı ne zaman bitiyor 2024

Normal şartlarda kanunen okulun bittiği haftaya kadar devam etmekte. Ancak çoğunlukla sınava hazırlık gibi nedenlerle okul bitiminden bir hafta önce staj da sona ermekte.

Staja gitmeyince ne kadar para kesilir ?

Staja mazeret izni, hastalık raporu alma gibi nedenlerle gidilmediğinde lise staj maaşı eksik ödenir. Gidilmeyen her gün için aylık olarak ödenen net tutarın bir günlük kısmı kadar eksik ödeme yapılır.

Staj parasını devlet mi veriyor ?

Lise ya da üniversite staj maaşı staj yapılan işletme ya da Kurum tarafından ödenir. Ancak Özel sektörde staj yapan meslek lisesi öğrencileri için işyerinde çalışan sayısı esas alınarak stajyer çalıştıran işletmeye devlet desteği verilmektedir. Destek tutarları ve oranlar yukarıda belirtilmiştir.

Staj parası hangi bankaya yatıyor ?

Her bir işletme ya da Kurum için maaş ödemelerinin yapıldığı bankalar farklılık göstermektedir. Örneğin bir Kurum Vakıfbank ile anlaşmalı iken diğeri Ziraat Bankası ile olabilmekte. Staja başlarken zaten size banka bilgisi verilir ve sizden o bankada hesap açmanız istenir. 12.sınıf staj ücreti, belediye stajyer maaşı ve üniversite staj maaşları hesap açılan bu bankaya yatırılır.

Stajyer kaç gün çalışır?

Lise stajyerleri haftanın 3 günü zorunlu staja gider. Üniversite stajları bölüme göre farklılık gösterir. Genellikle 30 iş günü sürer.

Zorunlu staj ücretini kim öder?

Zorunlu staj ücreti staj görülen işletme tarafından ödenir.

4.7/5 - (3 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Stajyer Maaşı 2024 & Lise, Üniversite & Devlet Desteği Müjdesi” üzerine 349 yorum
 1. Hoca slamlar benim kızım gıda bölümünde stajerlik görüyor tantunicide fakat 3 aydır maaşı yatmıyor işletmeye sordugumuzda devlet yatırmıyor diyorlar

  Yanıtla
 2. hocam erhaba benim oğlum beberde stajer öğrenci yaz tatilinde çalışacak maaşları devlet tarafından yatacakmı?acaba

  Yanıtla
 3. merhaba kolay gelsin ben staj yerimi geçen ay değiştirmiştim 2 ocak pazartesi günü işe başladım 9 gün staj gördüm ardından 15 tatil başladı şubat ayında maaşım 2550 yatması gerekirken 1914 yattı ve yemek kartı param da arkadaşlarıma oranla az yattı nedenini anlayamadım

  Yanıtla
 4. Merhaba kardeşim berberde staj yapıyor ve stajyer maaşı alıyor.
  Fakat 2023 yılının ocak ayında stajyer ücreti olan 2.550 tutarında bir meblağ alması gerekirken geçen senenin tutarı kadar(1500 civarı) aldı
  Okulu tarafından yapılan açıklama ise: “Bu ay değil 2. Aydan itibaren yeni stajyer maaşı alacaksın “demişler bu olayda bir terslik yok mu sizce de çünkü 1 ocaktan itibaren uygulanması gereken bir düzenlemedir sizin fikrinizi merak ediyorum cevaplarsanız sevinirim:)

  Yanıtla
 5. merhabalar kızım mersinde mesleki lisede okuyor haftanın 3 günü staj görüyor 2 gün staja yani işe gitmedigi için 800 tl kesmişler sizce dogrumu bilgi almak istiyorum tsk.ederim.

  Yanıtla
 6. Ücret ve Sosyal Güvenlik
  Madde 25 – (Değişik: 2/12/2016-6764/45 md.) Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmeler-de mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştı-ran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mes-leki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.(2)(3)
  ÜCRET 20 KİŞİDEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERİNDE NET ASGARİ ÜCRETİN %15 İNDEN AŞAĞI OLAMAZ DİYOR 3308 SAYILI KANUNUN 25. MADDESİ. SİZ YAZINIZDA İŞYERİ ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE ÜCRET DEĞİŞMEZ DEMİŞSİNİZ… AMA KANUNLA TERS BİR CÜMLE DEĞİL Mİ?

  Yanıtla
 7. Merhaba staj ücretleri auzefte de geçerli mi acaba. Staj durumu var ama zorunlu değilmiş ücretlendirmeyi araştırdım ama bir sonuca varamadım bilginiz var mı

  Yanıtla
 8. Merhaba hocam ben 12 sınıfım öğrencisim Bitlis Cemil özgür meslek lisesi elektrik bölümünde okuyorum 4 aydır maaşımı almadım müdür öğretmenler her gün başka bahane buluyor ben 4 aydır maaşımı almadım bu staj parası niye yatmıyor

  Yanıtla
 9. ” Kamuda yapılması durumunda zaten maaş ödemesi yapılmamakta ” İfadesi hangi yönetmeliğe göre söylendi sayın hocam yasal dayanak olarak hiç bir kaynak yok paylaşırsanız seviniriz

  Yanıtla
 10. Merhaba ben internetten yeni araştırıyorum özel sektörde işverenim üniversitede öğrencisi muhasebe bölümünden stajyer almak istiyorum bu durumu üniversite bölüm başkanına bildirdim stajyer onaylandı fakat maaş ve SGK nasıl işler hak yemek istemem

  Yanıtla
 11. merhaba ben sağlık Bilgi sistemleri teknikerliği önlisans öğrencisiyim ve şu anda 3+1 eğitim modeli yüzünden zorunlu işyeri eğitimi görüyoruz lm işyeri eğitimimi SGK da yapıyorum bana maaş verirler mi ?

  Yanıtla
 12. Mrb 2021 staj ücretleri yatmıyor neden acaba yada yatacak mı bı bilginiz var mi bizede bilgi verilse çok iyi olacaktir

  Yanıtla
Yorum yapın