Stajyer Maaşı Ne Kadar Oldu 2022

334

Stajyer maaşı 2022  brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmakta. Yazımızda güncel lise ve üniversite güncel maaş tutarlarını bulabilirsiniz.  Peki üniversite ve lise staj ücreti 2022 yılında ne kadar olacak, stajyer maaşı 2022 ne kadar ödenecek ? İşte stajda ne kadar para verilir konusunda detaylar. 

Stajyer maaşı hesaplama 2022

Stajyerlere bir dönem içerisinde ödenecek en düşük net lise staj parası için;

 • Asgari ücretin asgari geçim indirimi hariç net tutarının %30’u esas alınmakta.
 • Yani stajyere ödenecek maaş agi hariç net asgari ücretin %30’nun altında olamaz.
 • Stajyer maaşı işyerindeki çalışan sayısına göre farklılık göstermez.
 • İşyerindeki çalışan sayısı sadece işyerinin stajyer için alabileceği destek ödemesinde farklılık gösterir.
 • Onun haricinde stajyer maaşı belirttiğimiz stajyer maaş hesaplamasından ve aşağıdaki tutarlardan kanunen az olamaz.

Lise stajyer maaşı 2022 ne kadar oldu ?

Peki staj parası ne kadar oldu ? 2022 stajyer maaşları asgari ücretin belirlenmesinden sonra meslek lisesi staj parası ve sağlık meslek staj parası 1275,00 TL olarak gerçekleşmiştir. İşveren tarafından ödenecek olan meslek lisesi staj ücreti destek tutarına göre farklılık gösterebilecektir. 

Üniversite stajyer maaşı 2022

Üniversitede öğrenim gören ve yaz döneminde zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere bazı istisnai bölümler haricinde kanunen üniversite stajyer maaşları ödenmesi zorunlu değildir. Ancak  zorunlu staja tabi olan bölümlerde staj paralarının ödenmesi zorunludur. Üniversite stajyer ücreti tutarları sigortalarının da yapılması halinde yukarıda belirtilen tutardan az olamayacaktır.

Üniversite yaz stajı ücreti 2022

Üniversite öğrencilerinden yaz tatilinde zorunlu staja tabi tutulanlara maaş ödenmektedir. Bazı bölümler bu istisna kapsamı dışındadır. Ödenecek maaş ücreti üniversite öğrencileri için de 2022 yılında aylık en düşük 1275,00 TL’dir.

Sağlık lisesi staj parası 2022

Sağlık liselerinde öğrenim gören öğrenciler zorunlu staja tabidir ve staj görülen işletme tarafından maaş ödenmesi zorunludur. Aylık sağlık staj parası miktarı net asgari ücretin agi hariç %30’undan az olamaz. Aylık sağlık meslek lisesi staj ücreti tutarı ise 2022‘de net olarak 1275,00 liradır.

Stajyer hemşire maaşları ne kadar 2022

Meslek liselerinde sağlık bölümünde okuyan stajyer öğrencilere ödenmesi gereken net hemşire staj maaşları 2022’de zorunlu olarak en düşük 1275,00 TL dir.

Ziraat bankası stajyer maaşları ne kadar ?

Zorunlu stajını Ziraat Bankasında yapanlara da en düşük net asgari ücretin %30’u oranında stajyer öğrenci maaşı ödemesi yapılmaktadır. Staj ücretleri ve ödenmediğinde yapılması gerekenler hakkında yukarıda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Çocuk gelişimi staj ücreti 2022

Peki çocuk gelişimi staj paraları ne kadar? Çocuk gelişimi bölümünde okuyanlar için ödenecek en düşük zorunlu staj ücreti de asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin %30’u kadar olmaktadır. Güncel tutarlar yukarıda verilmiştir.

Stajyer hemşire maaşı ne kadar ?

Hemşire staj parası staj alınacak sağlık hizmet sunucusuna göre ödenecek maaşlar farklılık gösterebilir. 2022 yılı için en düşük staj ücreti 1275,00 TL’den az olamaz.

Stajyer öğrenci ücretleri nasıl hesaplanır ?

Stajyerler kanunen belirlenen sürelerde ve okulları ya da kendileri tarafından belirtilen işletmelerde staj görevlerini yürütürler. Örneğin meslek lisesindeki öğrenciler genel olarak haftanın 3 günü staja giderken 2 günü de okula giderler.

 • Maaş hesaplamasında asgari ücretin net tutarının %30’u esas alınır.
 • Ödenecek maaş bu tutarın altında olamaz.
 • Ancak stajyer ay içerisinde mazeretli ya da mazeretsiz olarak staj günlerinden birisinde işletmeye gelmedi ise gelmediği güne ilişkin ödemesi maaşından kesilir.

Stajyer maaşı hesaplama programı

Staj parası hesaplaması için henüz geliştirilen bir program bulunmamaktadır. Ancak staj ücreti hesaplamasının nasıl yapıldığı yukarıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ayrıca ödenecek en düşük net maaş tutarları da yazımızın devamında verilmiştir. Yine de konu hakkında kafanıza takılanları yorum kısmından sorabilirsiniz.

Stajyer öğrencilere ücret vermek zorunlu mu ?

Meslek liselerinde ve diğer benzeri liselerde staj görenlere maaş ödenmesi kanunen zorunludur ve yazımızda belirtilen tutarın altında maaş ödemesi yapılamaz. Ancak üniversite öğrencileri bazı istisnai durumlar hariç zorunlu maaş kapsamında değildir. Maaş ödenip ödenmeyeceği işletmenin inisiyatifindedir.

Stajyer maaşı ne zaman yatar 2022 ?

Peki staj parası ne zaman yatar ? Özellikle devlette staj görenler devlet stajyer maaşları ne zaman yatıyor sorusunu bize sıklıkla soruyor. Kamu Kurumlarında staj yapan öğrencilerin staj maaşları genelge memurlarınki ile birlikte yapıldığından her ayın 15-20’si arası ödenmektedir. Tabi bankalarda ya da özel sektöre ait işyerlerinde staj yapanların 2022 staj ücreti ödenme tarihi işyerinin maaş ödeme gününe göre farklılık gösterebilmektedir. Genelde işletmeler stajyer maaşlarını her ayın 10’una kadar öğrencinin banka hesabına yatırmaktadır.

Üniversite staj ücreti ne zaman yatar ?

Üniversite zorunlu staj ücretinin ödeneceği tarih işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Kanunen belirlenmiş kesin bir tarih yoktur.

 • Özel sektörde staj görüyorsanız genelde ayın bitmesi beklenir ve genel olarak ayın 10’u gibi maaş ödemeleri yapılır.
 • Kamuya bağlı bir işletmede staj görüyorsanız maaş ödemeleri ayın 15’inden sonra yapılmaktadır.

2022 stajyer maaşı devlet katkısı devam ediyor mu ?

Stajyer çalıştıran özel sektör işverenlerine ödedikleri maaşın bir kısmı stajyer devlet desteği kapsamında devlet tarafından ödenir. Stajyer maaşı devlet desteği kapsamında ödenecek katkı payı tutarı işletmede çalışan personel sayısına göre belirlenir. Buna göre;

 • İşyerinde çalışan sayısı 20’den fazla ise 1/3’ü,
 • İşyeri çalışan sayısı 20’den az ise 2/3’ü oranında destek devlet tarafından ödenir.

Destek için stajyer çalıştıran işletmenin maaşı tam olarak öğrencinin hesabına ödemesi ve dekontla birlikte okula başvuru yapması gerekmektedir.

Tatillerde staj parası kesilir mi ?

Öğrencinin kendi isteği ile almış olduğu mazeret izni ya da hastalık v.s. gibi nedenlerle staja gelmemesi gibi durumlarda meslek lisesi staj maaşı eksik ödenir. Ancak hafta tatili,resmi tatil gibi tatile denk gelen süreler için ve 15 tatilde öğrencinin maaşı kesilmez. Ayrıca hastalık, doğal afet vs. gibi zorunlu sebeplerle Hükümet tarafından tatil kararı alınması durumunda da stajyer öğrenciler ücretli izinli sayılırlar ve maaşları tam olarak ödenir.

15 tatilde staj parası kesilir mi 2023

Stajyer öğrenciler 15 tatilde ücretli izinli sayılırlar ve maaşlarından kesinti olmaz. Dolayısıyla maaşları tam olarak ödenir.

Koronavirüs tatilinde staj maaşı ödeniyor mu?

2021 yılında Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar kapatılmış ancak bu süre boyunca Kamu Kurumları stajyer öğrencilerin maaşlarını ödemeye devam etmişti.

**DİKKAT: Staj sigorta primi ödenenlerin maaşları da birkaç gün içerisinde ödenmekte. Hemen Staj Sigortası Sorgulama sayfamızdan staj sigorta prim günlerinizin sorgulamasını yapın. Eğer son dönem hizmetleriniz yattıysa maaşınız da yatacak demektir.

Staj parası yatmadı ne yapmalıyım ?

Vakit kaybetmeden koordinatör öğretmenize durumu bildirmeniz gerekiyor. Öğretmen staj yaptığınız işyeri ile iletişime geçerek ödemenin neden yapılmadığı konusunda bilgi talep eder ve size durumu bildirir.

Staj başlangıcı emeklilikte sayılır mı ?

Staj ya da çıraklık kapsamındaki sigorta başlangıçları emeklilikte ilk giriş olarak sayılmıyor.Stajyerlik kapsamında sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortaları ödenmekte. Uzun vade sigorta kolları olan ölüm, malulluk gibi sigorta primleri ödenmediğinden bu sürelerin emeklilikte sayılması mümkün bulunmamaktadır.

Staj sigortası 2022 torba yasa

Staj başlangıçlarının emeklilikten sayılabilmesi için staj sürelerine ilişkin sigorta sürelerinin borçlanılarak emeklilikten saydırılması hakkının verilmesi gerekiyor. Bu da ancak torba yasa ile mümkün olacaktır. Torba yasa ile staj sürelerinin borçlanma yolu ile hizmetten saydırılması ile staj sigortası başlangıcı emeklilikte sayılabilir.

2022 yılında çıkar mı bilinmez ancak çıkması faydalı olacak diye düşünüyoruz. Şu ana kadar TBMM’den çıkan ya da teklif verilen yasalar içerisinde staj sigortası teklifi yer almıyor. Bu konuda bir çok mağdur var. Staj sigortası konusundaki son dakika haberlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz. Staj süresi emeklilikte nasıl sayılır ? Öğrenmek için hemen staj sigortası başlangıç sayılır mı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Stajyer SGK belge kodu nedir ?

Anne ve ya babası üzerinden aktif sağlık sigortası olan ya da 18 yaş altı öğrencilerin SGK’ya 49 Belge kodu ile bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda bu öğrenciler için sadece %1 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenir.

Anne/babası üzerinden aktif güvencesi olmayan ve 18 yaşını tamamlamış stajyer öğrencilerin ise 50 belge kodu ile SGK’ya bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda %1 iş kazası ve meslek hastalığı primine ek olarak işveren %5 oranında hastalık primi öder ve sağlık güvencesi olmayan öğrenci staj sigortası üzerinden sağlıktan yararlanmış olacak.

Staj başlangıcında sağlık güvencesinin tespiti için müstehaklık belgesi istenmektedir. Müstahaklık belgesinin ne olduğunu öğrenmek ve belgeyi online indirmek için  sgk müstehaklık belgesi nedir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Meslek liselerinde staj kaçıncı sınıfta başlıyor 2022

Meslek liselerinde zorunlu staj uygulaması son sınıfta başlamakta. Eğitim döneminin başlaması ile birlikte başlayan süreç eğitim döneminin sona ermesi ile birlikte biter.

Meslek lisesi staj ne zaman başlar 2022

Eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte staj da başlar. Eğitim dönemi boyunca devam eder. Okullar tarafından belirlen staj işletmelerinde öğrenciler stajlarına devam ederler.

Lise stajı ne zaman bitiyor 2022

Normal şartlarda kanunen okulun bittiği haftaya kadar devam etmekte. Ancak çoğunlukla sınava hazırlık v.s. gibi nedenlerle okul bitiminden bir hafta önce staj da sona ermekte.

Staja gitmeyince ne kadar para kesilir ?

Staja mazeret izni, hastalık raporu alma gibi nedenlerle gidilmediğinde lise staj maaşı eksik ödenir. Gidilmeyen her gün için aylık olarak ödenen net tutarın bir günlük kısmı kadar eksik ödeme yapılır.

Staj yerleri ne zaman belli olur lise 2022

Eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce koordinatör öğretmenler öğrencinin durumunu da göz önünde bulundurarak staj yapacağı işletmeyi belirler. Okullar açılmadan en geç 1 hafta öncesinde öğrenciye staj yapacağı işletmeye gerekli belgeler ile başvuru yapması istenir. Eğer yerleriniz henüz belli olmadıysa koordinatör öğretmeniniz ile iletişime geçmenizde yarar olacaktır.

Staj parasını devlet mi veriyor ?

Lise ya da üniversite staj maaşı staj yapılan işletme ya da Kurum tarafından ödenir. Ancak Özel sektörde staj yapan meslek lisesi öğrencileri için işyerinde çalışan sayısı esas alınarak stajyer çalıştıran işletmeye devlet desteği verilmektedir. Destek tutarları ve oranlar yukarıda belirtilmiştir.

Staj parası hangi bankaya yatıyor ?

Her bir işletme ya da Kurum için maaş ödemelerinin yapıldığı bankalar farklılık göstermektedir. Örneğin bir Kurum Vakıfbank ile anlaşmalı iken diğeri Ziraat Bankası ile olabilmekte. Staja başlarken zaten size banka bilgisi verilir ve sizden o bankada hesap açmanız istenir. 12.sınıf staj ücreti, belediye stajyer maaşı ve üniversite staj maaşları hesap açılan bu bankaya yatırılır.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

334 Yorum
 1. İrem

  Merhaba staj ücretleri auzefte de geçerli mi acaba. Staj durumu var ama zorunlu değilmiş ücretlendirmeyi araştırdım ama bir sonuca varamadım bilginiz var mı

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. AUZEF nedir?

 2. Mustafa

  Hocam staj parası yatiyurmu

  1. Ömer Meriç

   Evet Kamu kurumlarında yatıyor. Özel sektörde sorun yaşayanlar var ama bilemiyorum bunu da.

 3. Mustafa

  Merhaba hocam ben 12 sınıfım öğrencisim Bitlis Cemil özgür meslek lisesi elektrik bölümünde okuyorum 4 aydır maaşımı almadım müdür öğretmenler her gün başka bahane buluyor ben 4 aydır maaşımı almadım bu staj parası niye yatmıyor

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bunu okulunla ve staj yaptığın yerle çözmen lazım. Yapacak bir şey yok maalesef.

 4. Çelik çelik

  Merhaba. Ben üniversite hemşirelik bölümü öğrencisiyim. staj ücretini zorunlu olarak alabilecek miyim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Ben alabilirsiniz diye biliyorum. Yine de sorumlu staj hocanıza bir danışın isterseniz.

 5. ahmet

  ” Kamuda yapılması durumunda zaten maaş ödemesi yapılmamakta ” İfadesi hangi yönetmeliğe göre söylendi sayın hocam yasal dayanak olarak hiç bir kaynak yok paylaşırsanız seviniriz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Ahmet BEY. Güncel olmayan kısım orası. Düzeltildi bilginize.

 6. Fulya Türkcan

  Merhaba ben internetten yeni araştırıyorum özel sektörde işverenim üniversitede öğrencisi muhasebe bölümünden stajyer almak istiyorum bu durumu üniversite bölüm başkanına bildirdim stajyer onaylandı fakat maaş ve SGK nasıl işler hak yemek istemem

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Fulya Hanım. Öğretmenden bilgi alın isterseniz. Daha doğrusu staj koordinatöründen.

 7. Erkan

  merhaba ben sağlık Bilgi sistemleri teknikerliği önlisans öğrencisiyim ve şu anda 3+1 eğitim modeli yüzünden zorunlu işyeri eğitimi görüyoruz lm işyeri eğitimimi SGK da yapıyorum bana maaş verirler mi ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Konu hakkında bilgi sahibi değilim maalesef.

 8. Semih

  15 tatilde maaş keaintisi olur mu

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Normalde olmaması gerekmekte.

 9. Hicrannn

  Mrb 2021 staj ücretleri yatmıyor neden acaba yada yatacak mı bı bilginiz var mi bizede bilgi verilse çok iyi olacaktir

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Maalesef bilgi sahibi değilim konu hakkında.

 10. Ömer

  Merhaba ya bizim satj parası önce 1 ay geç ödediler sonra 420 olarak geldi 2. Ayın maaşı 15 gün sonra ödendi 3 maaş ayın 10 unda gelir denildi fakat hala ödenmedi bu yıl Devlet hiç bu maaşlara dikkat etmiyor yani bizde mağduruz paraya ihtiyacımız var zaten pandemi den dolayı dışarı çıkamıyoruz

 11. Elif

  Merhaba. Ömer hoca ben okul öncesi stajyer öğrencisiyim 2 aydır staj yapiyorum.staj param yatmadı ve okullarda kapandı okullar açılana kadar staj yapmiyacaz acaba o iki ayin staj parasını alacak miyiz ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. MEB kararı doğrultusunda ödenip ödenmeyeceği belirlenecek. Bilemiyoruz maalesef.

 12. Pembegül

  Ben kurumdan 270 alacağım ama devlet yatırmadı endişe ediyorum hep araştırdım 631 altında asla olamaz deniyor bu konuda ne yapabilirim bir bilginiz var mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. En düşük maaş 631 TL dediğiniz gibi. Bu maaşın altında ödeme yapılamaz.

 13. Elif

  Merhaba. Ömer bey 2021 staj dönemi ücret hakkında bilgi almak istedim. Staj ücreti yatacak mi?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kamuda staj yapanlara büyük ihtimalle ödenecek. Ancak özel sektör için aynı şeyi söylemek zor maalesef.

 14. Tamer

  Merhaba Hocam Ben Çıraklığa Yeni kayıt Oldum iklimlendirme ve soğutma bölümüne staj parası yatarmi nereye yatar kime yatar öğrenmek istiyorum ve staj ücreti ne kadardır çalıştığım işyerinde 2 stajyer var .

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Tam emin değilim ama yatar diye biliyorum. Çıraklık okulundan bilgi alınız bu konuda.

 15. derin

  Merhaba en son mart ayının maaşı yattı nisan mayıs haziran ayları yatmadı herhangi bir bilgi var mı ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Maalesef bilgi sahibi değilim.

 16. Emel

  Ömer bey bende çocuk gelişim bölüm okuyorum staj yaptım ve bu tatil boyunca benim maaş kesintisiz yattı her ay temmuz ayında da yatıyor mu arkadaşım okul tatile girdikten sonra da haziran ayının staj parasının yarısı yattı dedi geçen yıl ne kadar doğru bilgi verilmesiniz temmuz da da yatar mi

  1. Ömer Meriç

   Merhabalar. Yatar ya da yatmaz deme şansım yok ne yazıkki. Staj yaptığınız işletmeye sorun.

 17. Sibel

  Ömer Bey merhaba. 12.sınıf çocuk gelişimi bölümü öğrencisiyim ve özel bir kurumda (kolej) zorunlu staj yapmaktayım. Bildiğiniz üzere Mart ayında salgın nedeniyle örgün eğitime ara verildi ve Şubat ayı da dahil olmak üzere maaşım yatmadı. Koordinatör hocama durumu ilettim ama 4 ay boyunca hiçbir sonuç alamadığım gibi sürekli “döneceğiz dediler” yanıtını alıyorum hocamdan. Yargı yollarına başvurmayı deneyeceğimi koordinatör hocama ilettikten sonra ise hesabıma (aylık 631 lira olması gerekirken) Şubat ve Mart ayı için 1032 lira yatırıldı ve diğer ayların yatırılmayacağı bildirildi. Halbuki devlet okullarında staj yapan arkadaşlarım diğer ayların maaşını da almıştı. Sizce burada bir sorun yok mudur, ne dersiniz? Görüş ve tavsiyeleriniz nelerdir? Teşekkürler.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Sibel HANIM. Aslında maaşların ödenmesi gerekiyor ancak Koronadan dolayı malum ekonomi bir hayli kötüleşti. Normalde en az ödenmesi gereken maaş 631 TL. Yargı yoluna yine başvuru hakkınız var. Haricinde yapacak bir şey yok.

   1. Sibel

    Ömer Bey öncelikle ilginiz ve cevabınız için çok teşekkür ederim. Olayı mahkemeye taşımayı düşünüyorum ama dava açmaya değecek bir meblağ olmalı. Özel okullar Nisan, Mayıs, Haziran aylarının ücretini de yatırmalı mı? Yatırmalı diyorsanız dayanağınız nedir? Öncesinde Milli Eğitim Müdürlüklerine başvursam bir sonuç elde eder miyim? Teşekkürler.

    1. Ömer Meriç

     Yani normal şartlarda yatırmaları gerekir. Öncelikle zaten ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Eğer Red gelirse dava açarsınız.

  2. Mete

   Selamun aleyküm Mayıs Ayının Yatmıcağı Kesinleştimi

   1. Ömer Meriç

    Merhaba. Maalesef bilgi sahibi değilim.

 18. Eylem

  Merhaba benim arkadasima yaptırdılar 3 aydir hep yatiyor bize yatirmiyorlar acaba nereye sikayet edebiliriz veya oyle bi hakkimiz var mi

  1. Ömer Meriç

   Yani şikayetle olabilecek birşey değil. Çünkü yazı olmadan kurumlar ödemek zorunda değil. Ödeyen Kurumlar da kendi inisiyatifini kullanıyor.

 19. Melek

  Bugün yazı geldi okul grubuna ve staj maaşlari yatmıycak

 20. Ali

  Ömer bey yazınızda Nisan maaşları yattı demişsiniz ama bizim Nisan maaslarimizda yatmadı devlet hastanesindeyiz 3 aydır yatmadı pazartesi oldu artık umudumuz da kalmadı herkes yazı bekleniyor diyor bunlar niye öğrenciyi duymuyo çözüm uretmiyorlar

  1. Ömer Meriç

   Çoğu Kurum yatırdı. Sizinkiler neden yatırmadı bilemiyorum. Zaten herkes kafasına göre takılıyor.

 21. Ahmet

  Ömer bey hala bi bilgi yokmu Nisan Mayıs Haziran ücretleri hala yatmadı ?

  1. Ömer Meriç

   Maalesef yok Ahmet Bey.

 22. Gözde

  Omer bey 2 aydir maasimiz yatmiyor yatan okullardaki verilen paralar geri isteniyor biz yatmasini beklerken digerlerinin paralarinin geri istendiğini duyduk bu nasıl oluyor?

  1. Ömer Meriç

   Maalesef bu iş iyice sarpa sardı. Ben de artık ne diyeceğimi bilemiyorum.

 23. melike

  merhaba öncelikle ben devlet hastanesinde lise stajyeriydim ve cidden bu durum sinirlendirmeye basladı herkesin yok mart ayı yok nisan ayı maası yatmısken bizim mart ayında calıstıgımız sürenin parası bile yatmadı ki bu bizim yasal hakkımız cünkü calıstıgmız dönemin parasını istiyoruz gerisini almasak bile en azında calısmadık ödemediler deriz kooardinatör ögretmenimize dedigimiz de bunu bizi erteleyip duruyor kaç aydır size sormak istedigim sey eger ki okulların yasal olarak kapatılma tarihinden sonra hala daha yatmamıs olursa dava açma gibi bir imkanımız var mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Evet tabi ki dava açma hakkınız var. Ama öncelikle hastaneden yazılı talepte bulunmanız gerekiyor dava açabilmek için.

 24. Filiz

  Mayıs maaşı bugün yattı büyük ihtimal 2 3 güne haziran maaşı da yatar

  1. Uğur

   Özel sektördemi açlışıyosun ?

 25. Gözde

  Merhaba hastanede staj gorup nisan veya mayis ayi maasi yatan varsa soyleyebilir mi?

 26. Filiz

  Çocuk gelişimi okuyorum dün nisan ayı maaşım yattı haberiniz olsun

 27. MUSTAFA

  merhabalar, staj yapan öğrencilerimize bazı işletmeler bu covid-19 salgınından dolayı nisan ayı için tam maaş ödemesi yapamadı. gerekçe olarak da iş yapamadıklarını beyan ettiler. bu durumda öğrencilerimize eksik maaş yatıran işyerlerine devlet katkı payını yatırmamız doğru olur mu? ( yönetmeliğe göre öğrenciye tam olarak ücretini öder ve dekontu ile okula başvursa katkı payını alabilir diyor. bu salgın döneminde bazı işletmeler öğrencilere tam maaş ödemesi yapamadı)

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Maaş ödemesi tam yapılmadıysa sizin destek ödemesi yapmanız Kanuna göre uygun olmayacaktır. Zira sizin de dediğiniz gibi maaşın yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde destekler ödenebilmekte.

 28. Ersin

  Ömer bey haklısınız zaten müdürde dedi diğer şehirlerdeki kurumlarla irtibat halindeyiz dedi peki omer 15 gün oldu ama yine bugün aradik yine dedi beklemedeyiz yani bir bilgi gelirse bizimle paylaşacaktır dimi?

 29. Ersin

  Iyı günler ömer bey bişi danışacam size omer bey bildiğiniz üzere stajda çalısanlar nisan ayınin maaşını aldılar devlette çalışanlar aldılar maaşlarını yani ben il özel idarede stajyerim yani orasıda devlet dairesini kapsıyor ömer bey bizim nisan ayina ait milli eğittimden yazı geldi kordinatör hocamızlar temas kurdum dedi yazıyı calıştığinız kuruma gönderdim fakat halla yatırılmadı sonra ben staj yaptığim yerin müdürü yani bizden sorumlu stajla ilgileneni aradım bana dedi ki evet sizin yazınız geldi milli eğittimden ama biz tam emin olmak için bir gönderi gonderdik onu bekliyoruz o bilgiyi bekliyoruz gelirse yatiracaz dedi bu ne anlama geliyor tam olarak açıklarmısınız teşşekürler

  1. Ömer Meriç

   Onay bekliyorlar sanırım. Onay gelince ödeme yapılacak.

   1. Ersin

    Ömer bey bide bilgi geldiğinde nisan ve mayıs ayının ücretini toplu halde yatıracakmişlar müdürüm öyle dedi
    Peki ömer bey bu onay biraz gecikirmi gelmesi biraz bilgi verseniz

    1. Ömer Meriç

     Yani bunu benim bilme şansım yok. Kurumlar arasında yapılan bir yazışma neticesinde. Beklemeniz gerek.

 30. Emre ozcan

  Ben belediyede stajerlik yapiyorum. Maaslar yaticak mi acaba

  1. Ömer Meriç

   Yatacak diye umut ediyoruz.

 31. Ali

  Merhaba ömer bey nisan ayı maaşı hala yatmadı stajyerlere 15 inde yatıyordu normalde 13 gün geçti hala ses yok acaba nü gelişme varmı nisan ayı yatarmı

  1. Ömer Meriç

   Ali BEY bir gelişme yok ne yazıkki. Olursa buradan duyuracağım.

 32. Hamza

  Merhaba hocam bu ay staj maaşı yatar mı ona göre işte çalışıcam

  1. Ömer Meriç

   Maalesef şu an bir bilgi yok.

 33. Sefa

  Ben özel sektörde staj görüyordum her ayın birinde staj parasını alırdım ama nisan ayının parasını almadım daha yatacak mı bilmiyorum bir bilginiz var mi omer bey

  1. Ömer Meriç

   Şu an için bir gelişme yok maalesef.

 34. Kaan

  Ömer bey öncelikle çok büyük hakısızlık yaptılar ben en son staj maaşımı martın 18sinde aldım ve 1.5 hafta önce devlette çalısan stajyerlerin nisan ayına ait maaşları yattı bende kordinatör hocamla görüstüm bana dedi ki milli eğittimden yazı geldi staj yaptığınınz yere gönderdim fakat yatırılmadı ayrıca bende devlet dairesinde stajyer ögrecisiydim çünkü devlet dairesini kapsıyor onlara yatırıldı bize yatırılmadi ben milli eğittim iletişimi aradım başvurumu oluşturdum sonra il milli eğittimi aradım açık açık onlara dedim hakımı hellal etmiyorum size bana dedi ki bizden yazı gelmiş kurumla ilgilenen valililiki arayın onuda arıcam yarin haksızlık karşısında duramam ben ki milli eğittimde yazı göndermis hukuku süreçte başlatacam ne biçim insanlardır bunlar ya kordinator hocamızda bizimle ilgilenmiyor allah topusunun belasını versin herkesin bi ihtiyacı vardır mutlaka bu ne ya bazılarının durumu da yok arkadaşlar gelin biz bize hukuki süreç başlatalım The End

  1. Ömer Meriç

   Umarım bu süreç adınıza olumlu sonuçlanır. Maalesef zor bir süreç geçiriyoruz.

 35. Cihat

  Murat bey ben en son martın 28inde maaş aldım sonrasında alamadım

 36. Cihat

  Nisan maaşım bile yatmadı ve kamu hastanesindeyim. Hukuki süreç başlatma hakkım var mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. tabi ki her zaman için böyle bir hakkınız var. Ancak öncelikle koordinatör öğretmeniniz aracılığı ile iletişime geçmenizi öneririm.

  2. Murat

   Cihat bey nisan ayı maaşı zaten yatmadı hiç bir hastaneye sizin geçen ay nisan ayında aldığınız maaş mart ayının maaşıydı biz bir ay sonradan alıyoruz maaşı devlet memurları gibi değiliz…

 37. Hamza

  Haziran ayında staj maaşları yatacak mı

  1. Ömer Meriç

   Henüz mayıs ayı belli olmadı Hamza bey bırakın haziran ayını 🙂

 38. Ferhat

  Ömer bey dediğinizi yaptım kordinatör hocamlar görüştüm bana dedi ki yatıp yatmaması kesin değil ama dedi ben sizin yaptığinız stajın müdürüne milli eğittimden gelen yazıyı gönderdim yatıp yatmaması onlara kalmış ve dedi ki müdür bana demişki soracaz bazı yerlere onlar yatırın derlerse yatıracazZ dedi yatar mı?

 39. Ferhat

  Ömer bey benim dediğim farklı şey şimdi bazıları nisan ayina ait ücretlerinide aldılar fakat biz en son mart ayınınkisini aldık kordinatör hocamız bize dedi yazı gelmiş hatta yazıyıda bana gönderdi nisan ayına ait mebdeki yazıyî ve devlet dairesindeyim nisan ayı yatar mı? Ki mayıs ayı umrumda değil nisan ayı yatarmı? Ömer bey

  1. Ömer Meriç

   Nisan ayı maaşları ödendi. Sizin neden ödenmedi konusunda bir yorum yapamam. Koordinatör öğretmeniniz ile iletişime geçmenizi öneririm.

   1. Murat

    Nerde çalışan stajyerlerin ödendi ömer bey ben hastanede staj görüyorum kamu kurumları maaş falan yatırmadı yazı falanda gelmemiş hastaneye ve okula zaten

 40. Mustafa

  Ömer Bey Kolay Gelsin Ben özel bir şirkette Staj Yapiyordum mart Ayı yattı. Nisan ve mayıs Hâlâ yatmadi Neden Acaba Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz.Bugun 22 mayıs 4 günlük sokağa çıkma yasağı var bugün yatirmazlarsa Acaba Bayramdan sonra mi yatiracaklar

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Size ve diğer arkadaşlara aynı soru ile ilgili ikinci bir duruma kadar cevap vermeyeceğim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yazıyı da güncelledim ve maaşlarla ilgili şu an belirsizlik mevcut. MEB’den talimat bekleniyor. O talimat geldikten sonra ödeme işlemleri gerçekleşecek. Gelişme olmadığı sürece sonraki aynı sorulara cevap verilmeyecek, son dakika maaş gelişmeleri için yazımız sürekli güncellenecektir.

 41. Melek

  Ömer bey ???? hala ses yok

 42. Ahmet

  Bugün 22 Mayıs , Nisan ve Mayıs staj param yatmadı bugün son gün yasak olacak sizce yatarmı kimse öğrenci sesini duymuyo ?

 43. Ali

  Yatmayacak arkadaşlar boşuna ümit etmeyin

 44. Sarp

  Ömer bey ben il özel idarede stajyerim bizim mart ayı yattı ama şimdi bakıyorum herkesin nisan ayıda yatmış üstelik bizim çalıstığımız stajda nisan ayına ait milli eğitimden yazı da geldi ama ödenmedi halla kordinatör hocama durumdan bahsettim bana dedi ki mart ayı yattı nisan-mayıs ayı belli değil dedi ayrıca devlet dairesende stajyerim ne olcak durumum yatar mı sizce? Bazı kişilerinde yatmamiş

 45. Salih

  Ömer bey bizim stajımız hastahaneydi nisan ayında çalışmadık siz demişiniz yatıcak bize bir yerden bilgi geldi covid 19 çıktığında olaylar karışınca sözleşme fesh edildi bize nisan ayının maaşını yatırmamak için böyle birşey karşında ne yapmalıyız hem yatar mı

 46. Samed

  Ömer Bey son durum nedir bizi aydınlatır mısınız?

 47. Ahmet

  Nişan ve mayıs ayı staj ücretim hala yatmadı bugün ayın 21’i yatarmı sizce

 48. Murat

  Size bu sorular çok geliyo biliyorum ömer bey ama şimdi beni arkadışmda devlet dairesinde çalışıo bende o maaşını almış ama biz hala almadık acaba her devlet dairesinde değişiyomı

  1. Ömer Meriç

   Her devlet dairesinde değişmiyor. Sonuçta ödenmesi yönünde emir aynı yerden geliyor. Ama kimi devlet dairesi henüz maaşları ödemedi. Bunun için de biraz sabretmeniz gerek.

 49. Hakan

  Fabrikalar için durum nedir bekliyoruz ama hiç yatacak gibi durmuyor varmı bi bilginiz.

 50. B.e

  Ömer bey ben bingöl il özel idarede stajyerim ama herkesin mmaşı yatmış bizimki yatmadi kordinatör hocamıza sorduk oda kurum müdürüne sordu yani milli eğitimden yazı gelmis ama yine yatırmıyorlar diyor ki diğer illere bakacazz öyle yatîracazz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İleride bakarız yatırırız diye bir şey mi var ? Yatması gerekiyorsa yatırmalılar.

   1. B.t

    Ömer bey ileride bakarız değil baska şehirlere bakacazz onlar yatırmışlarmî diye helle yatîracazZ ama milli eğittimden yazı gelmiş ödenecek diye ben anlamadım şimdi neyapmam gerekiyo

 51. Ali eren

  Kolay gelsin ömer bey hala staj ücretlerimiz yatmadı ama bi bilgi geldimi size?

 52. Melek

  Arkadaşlar yorumları takip etseniz anlarsınız.Ömer bey sokağa çıkma yasağından dolayı yapılmadığını sonrasında yapılacağını yani bu yönde beklenti olduğunu söyledi.Bir bekleyin yasak bitsin eğer sonrası günlerde yatmazsa yazın lütfen

 53. Derin

  Merhaba mayıs haziran ayının maaşları yatıcak mı şu an yatmadı da daha

 54. Hakim

  Biz devlet hava meydanlarında staj görüyoruz ve bizimkiler ayın 1 inde yatıordu ama yatmadı hani diyosunuz ya 15 inden sonra yatacak bizim içindemi geçerli bu

 55. Elif

  Haziran ayındaki maaşımız yatacak mı okullar tamamen kapandığı için yatmama olasılığı var mı

  1. Ömer Meriç

   Kesin bilgi yok ama yatmasını bekliyoruz.

   1. Ali

    Ömer bey nisan ayı maaş ı nın yatıcağına dair kesin bir bilgi varmı elinizde durmadan yaticak diyorsunuz yani eğer kesin bir bilgi yoksa insanları burda boşu boşuna umut vermeyin..

 56. Elif

  Merhaba Ömer bey Haziran ayında son alacağımız maaş okulların tamamen kapanması sebebi ile kesilir mi bir bilgi var mı acaba

 57. BİLAL

  Araştırdım Korona yüzünden maaşlarda kesinti olmayacağı söyleniyor,ama hala nisan ve mayıs maaşım yatmadı.Normalde hastanem her ayın 15inde yatırırdı.Sizce yatarmı,artık net birşey söylesinler yaaa…..

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için çoğu kurum maaş ödemelerini daha yapmadı. Çarşamba gününden sonra yatar.

 58. MEHmet

  Merhabalar maaş hakkında yatacak diye söyleniyor Burda ama ben staj koordinatör öğretmenime sordum daha bize Bilgi gelmedi diyor şimdi sordum

 59. Yaşar

  Ömer bey ben bir sitede okudum Mayıs ve Haziran ayı yatacak diye sizde aynı şeyi dediniz ama burda 2-3 tane adam gelmiş yorumlara yatmicak diye yazı geçiyorlar bizim kafamız daha çok karısıyor bu hafta yatması bekleniyor mu beklenmiyormu Saygılar ..

  1. Ömer Meriç

   Yatmasını bekliyoruz.