Stajyer Maaşı 2023 & Lise, Üniversite & Devlet Desteği

Stajyer maaşı 2023 brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmakta. Yazımızda güncel lise ve üniversite güncel maaş tutarlarını bulabilirsiniz.  Peki üniversite ve lise staj ücreti 2023 yılında ne kadar olacak, stajyer maaşı 2023 ne kadar ödenecek ? İşte stajda ne kadar para verilir konusunda detaylar. 

Stajyer maaşı hesaplama 2023

Stajyerlere bir dönem içerisinde ödenecek en düşük net lise staj parası için;

 • Asgari ücretin net tutarının %30’u esas alınmakta.
 • Yani stajyere ödenecek maaş agi hariç net asgari ücretin %30’nun altında olamaz.
 • Stajyer maaşı işyerindeki çalışan sayısına göre farklılık göstermez.
 • İşyerindeki çalışan sayısı sadece işyerinin stajyer için alabileceği destek ödemesinde farklılık gösterir.
 • Onun haricinde stajyer maaşı belirttiğimiz stajyer maaş hesaplamasından ve aşağıdaki tutarlardan kanunen az olamaz.

Stajyer maaşı hesaplama tablosuna göre 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle oluşan en düşük maaş tutarları şu şekilde olmuştur;

Lise stajyer maaşı2.551,80 TL
Üniversite zorunlu staj maaşı2.551,80 TL

Lise stajyer maaşı 2023 ne kadar oldu ?

Staj parası ne kadar oldu? 2023 stajyer maaşları asgari ücretin belirlenmesinden sonra meslek lisesi staj parası ve sağlık meslek staj parası;

 • 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren 2.551,80 TL olarak gerçekleşmiştir.
 • İşveren tarafından ödenecek olan meslek lisesi staj ücreti destek tutarına göre farklılık gösterebilecektir. 

Üniversite stajyer maaşı 2023

Üniversitede öğrenim gören ve yaz döneminde zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere bazı istisnai bölümler haricinde kanunen üniversite stajyer maaşları ödenmesi zorunlu değildir. Ancak  zorunlu staja tabi olan bölümlerde staj paralarının ödenmesi zorunludur. Üniversite stajyer ücreti tutarları sigortalarının da yapılması halinde yukarıda belirtilen tutardan az olamayacaktır.

Üniversite yaz stajı ücreti 2023

Üniversite öğrencilerinden yaz tatilinde zorunlu staja tabi tutulanlara maaş ödenmektedir. Bazı bölümler bu istisna kapsamı dışındadır. Ödenecek maaş ücreti üniversite öğrencileri için 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren 2.551,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sağlık lisesi staj parası 2023

Sağlık liselerinde öğrenim gören öğrenciler zorunlu staja tabidir ve staj görülen işletme tarafından maaş ödenmesi zorunludur. Aylık sağlık staj parası miktarı net asgari ücretin %30’undan az olamaz. Aylık sağlık meslek lisesi staj ücreti tutarı 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren en düşük 2.551,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

Stajyer hemşire maaşları ne kadar 2023

Meslek liselerinde sağlık bölümünde okuyan stajyer öğrencilere ödenmesi gereken net hemşire staj maaşları 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren en düşük 2.551,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat bankası stajyer maaşları ne kadar ?

Zorunlu stajını Ziraat Bankasında yapanlara da en düşük net asgari ücretin %30’u oranında stajyer öğrenci maaşı ödemesi yapılmaktadır. Staj ücretleri ve ödenmediğinde yapılması gerekenler hakkında yukarıda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Çocuk gelişimi staj ücreti 2023

Çocuk gelişimi staj paraları ne kadar? Çocuk gelişimi bölümünde okuyanlar için ödenecek en düşük zorunlu staj ücreti de net asgari ücretin %30’u kadar olmaktadır. Güncel tutarlar yukarıda verilmiştir.

Stajyer öğrenci ücretleri nasıl hesaplanır ?

Stajyerler kanunen belirlenen sürelerde ve okulları ya da kendileri tarafından belirtilen işletmelerde staj görevlerini yürütürler. Örneğin meslek lisesindeki öğrenciler genel olarak haftanın 3 günü staja giderken 2 günü de okula giderler.

 • Maaş hesaplamasında asgari ücretin net tutarının %30’u esas alınır.
 • Ödenecek maaş bu tutarın altında olamaz.
 • Ancak stajyer ay içerisinde mazeretli ya da mazeretsiz olarak staj günlerinden birisinde işletmeye gelmedi ise gelmediği güne ilişkin ödemesi maaşından kesilir.

Stajyer maaşı hesaplama programı

Staj parası hesaplaması için henüz geliştirilen bir program bulunmamaktadır. Ancak staj ücreti hesaplamasının nasıl yapıldığı yukarıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ayrıca ödenecek en düşük net maaş tutarları da yazımızın devamında verilmiştir. Yine de konu hakkında kafanıza takılanları yorum kısmından sorabilirsiniz.

Stajyer öğrencilere ücret vermek zorunlu mu ?

Meslek liselerinde ve diğer benzeri liselerde staj görenlere maaş ödenmesi kanunen zorunludur ve yazımızda belirtilen tutarın altında maaş ödemesi yapılamaz. Ancak üniversite öğrencileri bazı istisnai durumlar hariç zorunlu maaş kapsamında değildir. Maaş ödenip ödenmeyeceği işletmenin inisiyatifindedir.

Stajyer maaşı ne zaman yatar 2023 ?

Peki staj parası ne zaman yatar ? Özellikle devlette staj görenler devlet stajyer maaşları ne zaman yatıyor sorusunu bize sıklıkla soruyor. Kamu Kurumlarında staj yapan öğrencilerin staj maaşları genelge memurlarınki ile birlikte yapıldığından her ayın 15-20’si arası ödenmektedir. Tabi bankalarda ya da özel sektöre ait işyerlerinde staj yapanların 2023 staj ücreti ödenme tarihi işyerinin maaş ödeme gününe göre farklılık gösterebilmektedir. Genelde işletmeler stajyer maaşlarını her ayın 10’una kadar öğrencinin banka hesabına yatırmaktadır.

Üniversite staj ücreti ne zaman yatar ?

Üniversite zorunlu staj ücretinin ödeneceği tarih işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Kanunen belirlenmiş kesin bir tarih yoktur.

 • Özel sektörde staj görüyorsanız genelde ayın bitmesi beklenir ve genel olarak ayın 10’u gibi maaş ödemeleri yapılır.
 • Kamuya bağlı bir işletmede staj görüyorsanız maaş ödemeleri ayın 15’inden sonra yapılmaktadır.

Stajyer maaşı devlet katkısı devam ediyor mu ?

Stajyer çalıştıran özel sektör işverenlerine ödedikleri maaşın bir kısmı stajyer devlet desteği kapsamında devlet tarafından ödenir. Stajyer maaşı devlet desteği kapsamında ödenecek katkı payı tutarı işletmede çalışan personel sayısına göre belirlenir. Buna göre;

 • İşyerinde çalışan sayısı 20’den fazla ise 1/3’ü,
 • İşyeri çalışan sayısı 20’den az ise 2/3’ü oranında destek devlet tarafından ödenir.

Destek için stajyer çalıştıran işletmenin maaşı tam olarak öğrencinin hesabına ödemesi ve dekontla birlikte okula başvuru yapması gerekmektedir.

Tatillerde staj parası kesilir mi ?

Öğrencinin kendi isteği ile almış olduğu mazeret izni ya da hastalık v.s. gibi nedenlerle staja gelmemesi gibi durumlarda meslek lisesi staj maaşı eksik ödenir. Ancak hafta tatili, resmi tatil gibi tatile denk gelen süreler için ve 15 tatilde öğrencinin maaşı kesilmez. Ayrıca hastalık, doğal afet vs. gibi zorunlu sebeplerle Hükümet tarafından tatil kararı alınması durumunda da stajyer öğrenciler ücretli izinli sayılırlar ve maaşları tam olarak ödenir.

15 tatilde staj parası kesilir mi 2023

Stajyer öğrenciler 15 tatilde ücretli izinli sayılırlar ve maaşlarından kesinti olmaz. Dolayısıyla maaşları tam olarak ödenir.

**DİKKAT: Staj sigorta primi ödenenlerin maaşları da birkaç gün içerisinde ödenmekte. Hemen Staj Sigortası Sorgulama sayfamızdan staj sigorta prim günlerinizin sorgulamasını yapın. Eğer son dönem hizmetleriniz yattıysa maaşınız da yatacak demektir.

Staj parası yatmadı ne yapmalıyım ?

Vakit kaybetmeden koordinatör öğretmenize durumu bildirmeniz gerekiyor. Öğretmen staj yaptığınız işyeri ile iletişime geçerek ödemenin neden yapılmadığı konusunda bilgi talep eder ve size durumu bildirir.

Staj başlangıcı emeklilikte sayılır mı ?

Staj ya da çıraklık kapsamındaki sigorta başlangıçları emeklilikte ilk giriş olarak sayılmıyor. Stajyerlik kapsamında sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortaları ödenmekte. Uzun vade sigorta kolları olan ölüm, malulluk gibi sigorta primleri ödenmediğinden bu sürelerin emeklilikte sayılması mümkün bulunmamaktadır.

Staj sigortası 2023 torba yasa

Staj başlangıçlarının emeklilikten sayılabilmesi için staj sürelerine ilişkin sigorta sürelerinin borçlanılarak emeklilikten saydırılması hakkının verilmesi gerekiyor. Bu da ancak torba yasa ile mümkün olacaktır. Torba yasa ile staj sürelerinin borçlanma yolu ile hizmetten saydırılması ile staj sigortası başlangıcı emeklilikte sayılabilir.

2023 yılında çıkar mı bilinmez ancak çıkması faydalı olacak diye düşünüyoruz. Şu ana kadar TBMM’den çıkan ya da teklif verilen yasalar içerisinde staj sigortası teklifi yer almıyor. Bu konuda bir çok mağdur var. Staj sigortası konusundaki son dakika haberlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz. Staj süresi emeklilikte nasıl sayılır ? Öğrenmek için hemen staj sigortası başlangıç sayılır mı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Stajyer SGK belge kodu nedir ?

Anne ve ya babası üzerinden aktif sağlık sigortası olan ya da 18 yaş altı öğrencilerin SGK’ya 49 Belge kodu ile bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda bu öğrenciler için sadece %1 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenir.

Anne/babası üzerinden aktif güvencesi olmayan ve 18 yaşını tamamlamış stajyer öğrencilerin ise 50 belge kodu ile SGK’ya bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda %1 iş kazası ve meslek hastalığı primine ek olarak işveren %5 oranında hastalık primi öder ve sağlık güvencesi olmayan öğrenci staj sigortası üzerinden sağlıktan yararlanmış olacak.

Staj başlangıcında sağlık güvencesinin tespiti için müstehaklık belgesi istenmektedir. Müstahaklık belgesinin ne olduğunu öğrenmek ve belgeyi online indirmek için  sgk müstehaklık belgesi nedir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Meslek liselerinde staj kaçıncı sınıfta başlıyor 2023

Meslek liselerinde zorunlu staj uygulaması son sınıfta başlamakta. Eğitim döneminin başlaması ile birlikte başlayan süreç eğitim döneminin sona ermesi ile birlikte biter.

Meslek lisesi staj ne zaman başlar 2023

Eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte staj da başlar. Eğitim dönemi boyunca devam eder. Okullar tarafından belirlen staj işletmelerinde öğrenciler stajlarına devam ederler.

Lise stajı ne zaman bitiyor 2023

Normal şartlarda kanunen okulun bittiği haftaya kadar devam etmekte. Ancak çoğunlukla sınava hazırlık gibi nedenlerle okul bitiminden bir hafta önce staj da sona ermekte.

Staja gitmeyince ne kadar para kesilir ?

Staja mazeret izni, hastalık raporu alma gibi nedenlerle gidilmediğinde lise staj maaşı eksik ödenir. Gidilmeyen her gün için aylık olarak ödenen net tutarın bir günlük kısmı kadar eksik ödeme yapılır.

Staj parasını devlet mi veriyor ?

Lise ya da üniversite staj maaşı staj yapılan işletme ya da Kurum tarafından ödenir. Ancak Özel sektörde staj yapan meslek lisesi öğrencileri için işyerinde çalışan sayısı esas alınarak stajyer çalıştıran işletmeye devlet desteği verilmektedir. Destek tutarları ve oranlar yukarıda belirtilmiştir.

Staj parası hangi bankaya yatıyor ?

Her bir işletme ya da Kurum için maaş ödemelerinin yapıldığı bankalar farklılık göstermektedir. Örneğin bir Kurum Vakıfbank ile anlaşmalı iken diğeri Ziraat Bankası ile olabilmekte. Staja başlarken zaten size banka bilgisi verilir ve sizden o bankada hesap açmanız istenir. 12.sınıf staj ücreti, belediye stajyer maaşı ve üniversite staj maaşları hesap açılan bu bankaya yatırılır.

12. sınıf staj parası ne kadar 2023?

Meslek lisesi son sınıfta zorunlu staja tabi tutulan lise öğrencilerine ödenen en düşük staj maaşı 2.551,80 TL olarak belirlenmiştir.

Meslek lisesi stajyer maaşı ne kadar?

01 Ocak 2023 tarihi itibariyle en düşük ve net 2.551,80 TL olarak belirlenmiştir.

Stajyer kaç gün çalışır?

Lise stajyerleri haftanın 3 günü zorunlu staja gider. Üniversite stajları bölüme göre farklılık gösterir. Genellikle 30 iş günü sürer.

Zorunlu staj ücretini kim öder?

Zorunlu staj ücreti staj görülen işletme tarafından ödenir.

5/5 - (1 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Stajyer Maaşı 2023 & Lise, Üniversite & Devlet Desteği” üzerine 341 yorum
 1. merhabalar kızım mersinde mesleki lisede okuyor haftanın 3 günü staj görüyor 2 gün staja yani işe gitmedigi için 800 tl kesmişler sizce dogrumu bilgi almak istiyorum tsk.ederim.

  Cevapla
 2. Ücret ve Sosyal Güvenlik
  Madde 25 – (Değişik: 2/12/2016-6764/45 md.) Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmeler-de mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştı-ran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mes-leki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.(2)(3)
  ÜCRET 20 KİŞİDEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERİNDE NET ASGARİ ÜCRETİN %15 İNDEN AŞAĞI OLAMAZ DİYOR 3308 SAYILI KANUNUN 25. MADDESİ. SİZ YAZINIZDA İŞYERİ ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE ÜCRET DEĞİŞMEZ DEMİŞSİNİZ… AMA KANUNLA TERS BİR CÜMLE DEĞİL Mİ?

  Cevapla
 3. Merhaba staj ücretleri auzefte de geçerli mi acaba. Staj durumu var ama zorunlu değilmiş ücretlendirmeyi araştırdım ama bir sonuca varamadım bilginiz var mı

  Cevapla
 4. Merhaba hocam ben 12 sınıfım öğrencisim Bitlis Cemil özgür meslek lisesi elektrik bölümünde okuyorum 4 aydır maaşımı almadım müdür öğretmenler her gün başka bahane buluyor ben 4 aydır maaşımı almadım bu staj parası niye yatmıyor

  Cevapla
 5. ” Kamuda yapılması durumunda zaten maaş ödemesi yapılmamakta ” İfadesi hangi yönetmeliğe göre söylendi sayın hocam yasal dayanak olarak hiç bir kaynak yok paylaşırsanız seviniriz

  Cevapla
 6. Merhaba ben internetten yeni araştırıyorum özel sektörde işverenim üniversitede öğrencisi muhasebe bölümünden stajyer almak istiyorum bu durumu üniversite bölüm başkanına bildirdim stajyer onaylandı fakat maaş ve SGK nasıl işler hak yemek istemem

  Cevapla
 7. merhaba ben sağlık Bilgi sistemleri teknikerliği önlisans öğrencisiyim ve şu anda 3+1 eğitim modeli yüzünden zorunlu işyeri eğitimi görüyoruz lm işyeri eğitimimi SGK da yapıyorum bana maaş verirler mi ?

  Cevapla
 8. Mrb 2021 staj ücretleri yatmıyor neden acaba yada yatacak mı bı bilginiz var mi bizede bilgi verilse çok iyi olacaktir

  Cevapla
Yorum yapın