Stajyer Maaşı Ne Kadar Oldu 2021

330

Stajyer maaşı 2021  brüt asgari ücret üzerinden hesaplanmakta. Yazımızda güncel lise ve üniversite güncel maaş tutarlarını bulabilirsiniz.  Peki üniversite ve lise staj ücreti 2021 yılında ne kadar olacak, stajyer maaşı 2021 ne kadar ödenecek ? İşte stajda ne kadar para verilir konusunda detaylar. 

Stajyer maaşı hesaplama 2021

Stajyerlere bir dönem içerisinde ödenecek en düşük net lise staj parası için;

 • Asgari ücretin asgari geçim indirimi hariç net tutarının %30’u esas alınmakta.
 • Yani stajyere ödenecek maaş agi hariç net asgari ücretin %30’nun altında olamaz.
 • Stajyer maaşı işyerindeki çalışan sayısına göre farklılık göstermez.
 • İşyerindeki çalışan sayısı sadece işyerinin stajyer için alabileceği destek ödemesinde farklılık gösterir.
 • Onun haricinde stajyer maaşı belirttiğimiz stajyer maaş hesaplamasından ve aşağıdaki tutarlardan kanunen az olamaz.

Lise stajyer maaşı 2021 ne kadar oldu ?

Peki staj parası ne kadar oldu ? 2021 stajyer maaşları asgari ücretin belirlenmesinden sonra meslek lisesi staj parası ve sağlık meslek staj parası 767,28 TL olarak gerçekleşmiştir. İşveren tarafından ödenecek olan meslek lisesi staj ücreti destek tutarına göre farklılık gösterebilecektir. 

Üniversite stajyer maaşı 2021

Üniversitede öğrenim gören ve yaz döneminde zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere bazı istisnai bölümler haricinde kanunen üniversite stajyer maaşları ödenmesi zorunlu değildir. Ancak  zorunlu staja tabi olan bölümlerde staj paralarının ödenmesi zorunludur. Üniversite stajyer ücreti tutarları sigortalarının da yapılması halinde yukarıda belirtilen tutardan az olamayacaktır.

Üniversite yaz stajı ücreti 2021

Üniversite öğrencilerinden yaz tatilinde zorunlu staja tabi tutulanlara maaş ödenmektedir. Bazı bölümler bu istisna kapsamı dışındadır. Ödenecek maaş ücreti üniversite öğrencileri için de 2021 yılında aylık en düşük 767,28 TL’dir.

Sağlık lisesi staj parası 2021

Sağlık liselerinde öğrenim gören öğrenciler zorunlu staja tabidir ve staj görülen işletme tarafından maaş ödenmesi zorunludur. Aylık sağlık staj parası miktarı net asgari ücretin agi hariç %30’undan az olamaz. Aylık sağlık meslek lisesi staj ücreti tutarı ise 2021‘de net olarak 767,28 liradır.

Stajyer hemşire maaşları ne kadar 2021

Meslek liselerinde sağlık bölümünde okuyan stajyer öğrencilere ödenmesi gereken net hemşire staj maaşları 2021’de zorunlu olarak en düşük 767,28 TL dir.

Ziraat bankası stajyer maaşları ne kadar ?

Zorunlu stajını Ziraat Bankasında yapanlara da en düşük net asgari ücretin %30’u oranında stajyer öğrenci maaşı ödemesi yapılmaktadır. Staj ücretleri ve ödenmediğinde yapılması gerekenler hakkında yukarıda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Çocuk gelişimi staj ücreti 2021

Peki çocuk gelişimi staj paraları ne kadar? Çocuk gelişimi bölümünde okuyanlar için ödenecek en düşük zorunlu staj ücreti de asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin %30’u kadar olmaktadır. Güncel tutarlar yukarıda verilmiştir.

Stajyer hemşire maaşı ne kadar ?

Hemşire staj parası staj alınacak sağlık hizmet sunucusuna göre ödenecek maaşlar farklılık gösterebilir. 2021 yılı için en düşük staj ücreti 768 TL’den az olamaz.

Stajyer öğrenci ücretleri nasıl hesaplanır ?

Stajyerler kanunen belirlenen sürelerde ve okulları ya da kendileri tarafından belirtilen işletmelerde staj görevlerini yürütürler. Örneğin meslek lisesindeki öğrenciler genel olarak haftanın 3 günü staja giderken 2 günü de okula giderler.

 • Maaş hesaplamasında asgari ücretin net tutarının %30’u esas alınır.
 • Ödenecek maaş bu tutarın altında olamaz.
 • Ancak stajyer ay içerisinde mazeretli ya da mazeretsiz olarak staj günlerinden birisinde işletmeye gelmedi ise gelmediği güne ilişkin ödemesi maaşından kesilir.

Stajyer maaşı hesaplama programı

Staj parası hesaplaması için henüz geliştirilen bir program bulunmamaktadır. Ancak staj ücreti hesaplamasının nasıl yapıldığı yukarıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ayrıca ödenecek en düşük net maaş tutarları da yazımızın devamında verilmiştir. Yine de konu hakkında kafanıza takılanları yorum kısmından sorabilirsiniz.

Stajyer öğrencilere ücret vermek zorunlu mu ?

Meslek liselerinde ve diğer benzeri liselerde staj görenlere maaş ödenmesi kanunen zorunludur ve yazımızda belirtilen tutarın altında maaş ödemesi yapılamaz. Ancak üniversite öğrencileri bazı istisnai durumlar hariç zorunlu maaş kapsamında değildir. Maaş ödenip ödenmeyeceği işletmenin inisiyatifindedir.

Stajyer maaşı ne zaman yatar 2021 ?

Peki staj parası ne zaman yatar ? Özellikle devlette staj görenler devlet stajyer maaşları ne zaman yatıyor sorusunu bize sıklıkla soruyor. Kamu Kurumlarında staj yapan öğrencilerin staj maaşları genelge memurlarınki ile birlikte yapıldığından her ayın 15-20’si arası ödenmektedir. Tabi bankalarda ya da özel sektöre ait işyerlerinde staj yapanların 2021 staj ücreti ödenme tarihi işyerinin maaş ödeme gününe göre farklılık gösterebilmektedir. Genelde işletmeler stajyer maaşlarını her ayın 10’una kadar öğrencinin banka hesabına yatırmaktadır.

Üniversite staj ücreti ne zaman yatar ?

Üniversite zorunlu staj ücretinin ödeneceği tarih işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Kanunen belirlenmiş kesin bir tarih yoktur.

 • Özel sektörde staj görüyorsanız genelde ayın bitmesi beklenir ve genel olarak ayın 10’u gibi maaş ödemeleri yapılır.
 • Kamuya bağlı bir işletmede staj görüyorsanız maaş ödemeleri ayın 15’inden sonra yapılmaktadır.

2021 stajyer maaşı devlet katkısı devam ediyor mu ?

Stajyer çalıştıran özel sektör işverenlerine ödedikleri maaşın bir kısmı stajyer devlet desteği kapsamında devlet tarafından ödenir. Stajyer maaşı devlet desteği kapsamında ödenecek katkı payı tutarı işletmede çalışan personel sayısına göre belirlenir. Buna göre;

 • İşyerinde çalışan sayısı 20’den fazla ise 1/3’ü,
 • İşyeri çalışan sayısı 20’den az ise 2/3’ü oranında destek devlet tarafından ödenir.

Destek için stajyer çalıştıran işletmenin maaşı tam olarak öğrencinin hesabına ödemesi ve dekontla birlikte okula başvuru yapması gerekmektedir.

Tatillerde staj parası kesilir mi ?

Öğrencinin kendi isteği ile almış olduğu mazeret izni ya da hastalık v.s. gibi nedenlerle staja gelmemesi gibi durumlarda meslek lisesi staj maaşı eksik ödenir. Ancak hafta tatili,resmi tatil gibi tatile denk gelen süreler için ve 15 tatilde öğrencinin maaşı kesilmez. Ayrıca hastalık, doğal afet vs. gibi zorunlu sebeplerle Hükümet tarafından tatil kararı alınması durumunda da stajyer öğrenciler ücretli izinli sayılırlar ve maaşları tam olarak ödenir.

15 tatilde staj parası kesilir mi 2021

Stajyer öğrenciler 15 tatilde ücretli izinli sayılırlar ve maaşlarından kesinti olmaz. Dolayısıyla maaşları tam olarak ödenir.

Koronavirüs tatilinde staj maaşı ödeniyor mu?

2021 yılında Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar kapatılmış ancak bu süre boyunca Kamu Kurumları stajyer öğrencilerin maaşlarını ödemeye devam etmişti.

**DİKKAT: Staj sigorta primi ödenenlerin maaşları da birkaç gün içerisinde ödenmekte. Hemen Staj Sigortası Sorgulama sayfamızdan staj sigorta prim günlerinizin sorgulamasını yapın. Eğer son dönem hizmetleriniz yattıysa maaşınız da yatacak demektir.

Staj parası yatmadı ne yapmalıyım ?

Vakit kaybetmeden koordinatör öğretmenize durumu bildirmeniz gerekiyor. Öğretmen staj yaptığınız işyeri ile iletişime geçerek ödemenin neden yapılmadığı konusunda bilgi talep eder ve size durumu bildirir.

Staj başlangıcı emeklilikte sayılır mı ?

Staj ya da çıraklık kapsamındaki sigorta başlangıçları emeklilikte ilk giriş olarak sayılmıyor.Stajyerlik kapsamında sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortaları ödenmekte. Uzun vade sigorta kolları olan ölüm, malulluk gibi sigorta primleri ödenmediğinden bu sürelerin emeklilikte sayılması mümkün bulunmamaktadır.

Staj sigortası 2021 torba yasa

Staj başlangıçlarının emeklilikten sayılabilmesi için staj sürelerine ilişkin sigorta sürelerinin borçlanılarak emeklilikten saydırılması hakkının verilmesi gerekiyor. Bu da ancak torba yasa ile mümkün olacaktır. Torba yasa ile staj sürelerinin borçlanma yolu ile hizmetten saydırılması ile staj sigortası başlangıcı emeklilikte sayılabilir.

2021 yılında çıkar mı bilinmez ancak çıkması faydalı olacak diye düşünüyoruz. Şu ana kadar TBMM’den çıkan ya da teklif verilen yasalar içerisinde staj sigortası teklifi yer almıyor. Bu konuda bir çok mağdur var. Staj sigortası konusundaki son dakika haberlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz. Staj süresi emeklilikte nasıl sayılır ? Öğrenmek için hemen staj sigortası başlangıç sayılır mı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Stajyer SGK belge kodu nedir ?

Anne ve ya babası üzerinden aktif sağlık sigortası olan ya da 18 yaş altı öğrencilerin SGK’ya 49 Belge kodu ile bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda bu öğrenciler için sadece %1 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenir.

Anne/babası üzerinden aktif güvencesi olmayan ve 18 yaşını tamamlamış stajyer öğrencilerin ise 50 belge kodu ile SGK’ya bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda %1 iş kazası ve meslek hastalığı primine ek olarak işveren %5 oranında hastalık primi öder ve sağlık güvencesi olmayan öğrenci staj sigortası üzerinden sağlıktan yararlanmış olacak.

Staj başlangıcında sağlık güvencesinin tespiti için müstehaklık belgesi istenmektedir. Müstahaklık belgesinin ne olduğunu öğrenmek ve belgeyi online indirmek için  sgk müstehaklık belgesi nedir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Meslek liselerinde staj kaçıncı sınıfta başlıyor 2021

Meslek liselerinde zorunlu staj uygulaması son sınıfta başlamakta. Eğitim döneminin başlaması ile birlikte başlayan süreç eğitim döneminin sona ermesi ile birlikte biter.

Meslek lisesi staj ne zaman başlar 2021

Eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte staj da başlar. Eğitim dönemi boyunca devam eder. Okullar tarafından belirlen staj işletmelerinde öğrenciler stajlarına devam ederler.

Lise stajı ne zaman bitiyor 2021

Normal şartlarda kanunen okulun bittiği haftaya kadar devam etmekte. Ancak çoğunlukla sınava hazırlık v.s. gibi nedenlerle okul bitiminden bir hafta önce staj da sona ermekte.

Staja gitmeyince ne kadar para kesilir ?

Staja mazeret izni, hastalık raporu alma gibi nedenlerle gidilmediğinde lise staj maaşı eksik ödenir. Gidilmeyen her gün için aylık olarak ödenen net tutarın bir günlük kısmı kadar eksik ödeme yapılır.

Staj yerleri ne zaman belli olur lise 2021

Eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce koordinatör öğretmenler öğrencinin durumunu da göz önünde bulundurarak staj yapacağı işletmeyi belirler. Okullar açılmadan en geç 1 hafta öncesinde öğrenciye staj yapacağı işletmeye gerekli belgeler ile başvuru yapması istenir. Eğer yerleriniz henüz belli olmadıysa koordinatör öğretmeniniz ile iletişime geçmenizde yarar olacaktır.

Staj parasını devlet mi veriyor ?

Lise ya da üniversite staj maaşı staj yapılan işletme ya da Kurum tarafından ödenir. Ancak Özel sektörde staj yapan meslek lisesi öğrencileri için işyerinde çalışan sayısı esas alınarak stajyer çalıştıran işletmeye devlet desteği verilmektedir. Destek tutarları ve oranlar yukarıda belirtilmiştir.

Staj parası hangi bankaya yatıyor ?

Her bir işletme ya da Kurum için maaş ödemelerinin yapıldığı bankalar farklılık göstermektedir. Örneğin bir Kurum Vakıfbank ile anlaşmalı iken diğeri Ziraat Bankası ile olabilmekte. Staja başlarken zaten size banka bilgisi verilir ve sizden o bankada hesap açmanız istenir. 12.sınıf staj ücreti, belediye stajyer maaşı ve üniversite staj maaşları hesap açılan bu bankaya yatırılır.


330 Yorum
 1. Mustafa

  Merhaba hocam ben 12 sınıfım öğrencisim Bitlis Cemil özgür meslek lisesi elektrik bölümünde okuyorum 4 aydır maaşımı almadım müdür öğretmenler her gün başka bahane buluyor ben 4 aydır maaşımı almadım bu staj parası niye yatmıyor

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bunu okulunla ve staj yaptığın yerle çözmen lazım. Yapacak bir şey yok maalesef.

 2. Çelik çelik

  Merhaba. Ben üniversite hemşirelik bölümü öğrencisiyim. staj ücretini zorunlu olarak alabilecek miyim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Ben alabilirsiniz diye biliyorum. Yine de sorumlu staj hocanıza bir danışın isterseniz.

 3. ahmet

  ” Kamuda yapılması durumunda zaten maaş ödemesi yapılmamakta ” İfadesi hangi yönetmeliğe göre söylendi sayın hocam yasal dayanak olarak hiç bir kaynak yok paylaşırsanız seviniriz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Ahmet BEY. Güncel olmayan kısım orası. Düzeltildi bilginize.

 4. Fulya Türkcan

  Merhaba ben internetten yeni araştırıyorum özel sektörde işverenim üniversitede öğrencisi muhasebe bölümünden stajyer almak istiyorum bu durumu üniversite bölüm başkanına bildirdim stajyer onaylandı fakat maaş ve SGK nasıl işler hak yemek istemem

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Fulya Hanım. Öğretmenden bilgi alın isterseniz. Daha doğrusu staj koordinatöründen.

 5. Erkan

  merhaba ben sağlık Bilgi sistemleri teknikerliği önlisans öğrencisiyim ve şu anda 3+1 eğitim modeli yüzünden zorunlu işyeri eğitimi görüyoruz lm işyeri eğitimimi SGK da yapıyorum bana maaş verirler mi ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Konu hakkında bilgi sahibi değilim maalesef.

 6. Semih

  15 tatilde maaş keaintisi olur mu

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Normalde olmaması gerekmekte.

 7. Hicrannn

  Mrb 2021 staj ücretleri yatmıyor neden acaba yada yatacak mı bı bilginiz var mi bizede bilgi verilse çok iyi olacaktir

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Maalesef bilgi sahibi değilim konu hakkında.

 8. Ömer

  Merhaba ya bizim satj parası önce 1 ay geç ödediler sonra 420 olarak geldi 2. Ayın maaşı 15 gün sonra ödendi 3 maaş ayın 10 unda gelir denildi fakat hala ödenmedi bu yıl Devlet hiç bu maaşlara dikkat etmiyor yani bizde mağduruz paraya ihtiyacımız var zaten pandemi den dolayı dışarı çıkamıyoruz

 9. Elif

  Merhaba. Ömer hoca ben okul öncesi stajyer öğrencisiyim 2 aydır staj yapiyorum.staj param yatmadı ve okullarda kapandı okullar açılana kadar staj yapmiyacaz acaba o iki ayin staj parasını alacak miyiz ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. MEB kararı doğrultusunda ödenip ödenmeyeceği belirlenecek. Bilemiyoruz maalesef.

 10. Pembegül

  Ben kurumdan 270 alacağım ama devlet yatırmadı endişe ediyorum hep araştırdım 631 altında asla olamaz deniyor bu konuda ne yapabilirim bir bilginiz var mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. En düşük maaş 631 TL dediğiniz gibi. Bu maaşın altında ödeme yapılamaz.

 11. Elif

  Merhaba. Ömer bey 2021 staj dönemi ücret hakkında bilgi almak istedim. Staj ücreti yatacak mi?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kamuda staj yapanlara büyük ihtimalle ödenecek. Ancak özel sektör için aynı şeyi söylemek zor maalesef.

 12. Tamer

  Merhaba Hocam Ben Çıraklığa Yeni kayıt Oldum iklimlendirme ve soğutma bölümüne staj parası yatarmi nereye yatar kime yatar öğrenmek istiyorum ve staj ücreti ne kadardır çalıştığım işyerinde 2 stajyer var .

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Tam emin değilim ama yatar diye biliyorum. Çıraklık okulundan bilgi alınız bu konuda.

 13. derin

  Merhaba en son mart ayının maaşı yattı nisan mayıs haziran ayları yatmadı herhangi bir bilgi var mı ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Maalesef bilgi sahibi değilim.

 14. Emel

  Ömer bey bende çocuk gelişim bölüm okuyorum staj yaptım ve bu tatil boyunca benim maaş kesintisiz yattı her ay temmuz ayında da yatıyor mu arkadaşım okul tatile girdikten sonra da haziran ayının staj parasının yarısı yattı dedi geçen yıl ne kadar doğru bilgi verilmesiniz temmuz da da yatar mi

  1. Ömer Meriç

   Merhabalar. Yatar ya da yatmaz deme şansım yok ne yazıkki. Staj yaptığınız işletmeye sorun.

 15. Sibel

  Ömer Bey merhaba. 12.sınıf çocuk gelişimi bölümü öğrencisiyim ve özel bir kurumda (kolej) zorunlu staj yapmaktayım. Bildiğiniz üzere Mart ayında salgın nedeniyle örgün eğitime ara verildi ve Şubat ayı da dahil olmak üzere maaşım yatmadı. Koordinatör hocama durumu ilettim ama 4 ay boyunca hiçbir sonuç alamadığım gibi sürekli “döneceğiz dediler” yanıtını alıyorum hocamdan. Yargı yollarına başvurmayı deneyeceğimi koordinatör hocama ilettikten sonra ise hesabıma (aylık 631 lira olması gerekirken) Şubat ve Mart ayı için 1032 lira yatırıldı ve diğer ayların yatırılmayacağı bildirildi. Halbuki devlet okullarında staj yapan arkadaşlarım diğer ayların maaşını da almıştı. Sizce burada bir sorun yok mudur, ne dersiniz? Görüş ve tavsiyeleriniz nelerdir? Teşekkürler.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Sibel HANIM. Aslında maaşların ödenmesi gerekiyor ancak Koronadan dolayı malum ekonomi bir hayli kötüleşti. Normalde en az ödenmesi gereken maaş 631 TL. Yargı yoluna yine başvuru hakkınız var. Haricinde yapacak bir şey yok.

   1. Sibel

    Ömer Bey öncelikle ilginiz ve cevabınız için çok teşekkür ederim. Olayı mahkemeye taşımayı düşünüyorum ama dava açmaya değecek bir meblağ olmalı. Özel okullar Nisan, Mayıs, Haziran aylarının ücretini de yatırmalı mı? Yatırmalı diyorsanız dayanağınız nedir? Öncesinde Milli Eğitim Müdürlüklerine başvursam bir sonuç elde eder miyim? Teşekkürler.

    1. Ömer Meriç

     Yani normal şartlarda yatırmaları gerekir. Öncelikle zaten ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Eğer Red gelirse dava açarsınız.

  2. Mete

   Selamun aleyküm Mayıs Ayının Yatmıcağı Kesinleştimi

   1. Ömer Meriç

    Merhaba. Maalesef bilgi sahibi değilim.

 16. Eylem

  Merhaba benim arkadasima yaptırdılar 3 aydir hep yatiyor bize yatirmiyorlar acaba nereye sikayet edebiliriz veya oyle bi hakkimiz var mi

  1. Ömer Meriç

   Yani şikayetle olabilecek birşey değil. Çünkü yazı olmadan kurumlar ödemek zorunda değil. Ödeyen Kurumlar da kendi inisiyatifini kullanıyor.

 17. Melek

  Bugün yazı geldi okul grubuna ve staj maaşlari yatmıycak

 18. Ali

  Ömer bey yazınızda Nisan maaşları yattı demişsiniz ama bizim Nisan maaslarimizda yatmadı devlet hastanesindeyiz 3 aydır yatmadı pazartesi oldu artık umudumuz da kalmadı herkes yazı bekleniyor diyor bunlar niye öğrenciyi duymuyo çözüm uretmiyorlar

  1. Ömer Meriç

   Çoğu Kurum yatırdı. Sizinkiler neden yatırmadı bilemiyorum. Zaten herkes kafasına göre takılıyor.

 19. Ahmet

  Ömer bey hala bi bilgi yokmu Nisan Mayıs Haziran ücretleri hala yatmadı ?

  1. Ömer Meriç

   Maalesef yok Ahmet Bey.

 20. Gözde

  Omer bey 2 aydir maasimiz yatmiyor yatan okullardaki verilen paralar geri isteniyor biz yatmasini beklerken digerlerinin paralarinin geri istendiğini duyduk bu nasıl oluyor?

  1. Ömer Meriç

   Maalesef bu iş iyice sarpa sardı. Ben de artık ne diyeceğimi bilemiyorum.

 21. melike

  merhaba öncelikle ben devlet hastanesinde lise stajyeriydim ve cidden bu durum sinirlendirmeye basladı herkesin yok mart ayı yok nisan ayı maası yatmısken bizim mart ayında calıstıgımız sürenin parası bile yatmadı ki bu bizim yasal hakkımız cünkü calıstıgmız dönemin parasını istiyoruz gerisini almasak bile en azında calısmadık ödemediler deriz kooardinatör ögretmenimize dedigimiz de bunu bizi erteleyip duruyor kaç aydır size sormak istedigim sey eger ki okulların yasal olarak kapatılma tarihinden sonra hala daha yatmamıs olursa dava açma gibi bir imkanımız var mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Evet tabi ki dava açma hakkınız var. Ama öncelikle hastaneden yazılı talepte bulunmanız gerekiyor dava açabilmek için.

 22. Filiz

  Mayıs maaşı bugün yattı büyük ihtimal 2 3 güne haziran maaşı da yatar

  1. Uğur

   Özel sektördemi açlışıyosun ?

 23. Gözde

  Merhaba hastanede staj gorup nisan veya mayis ayi maasi yatan varsa soyleyebilir mi?

 24. Filiz

  Çocuk gelişimi okuyorum dün nisan ayı maaşım yattı haberiniz olsun

 25. MUSTAFA

  merhabalar, staj yapan öğrencilerimize bazı işletmeler bu covid-19 salgınından dolayı nisan ayı için tam maaş ödemesi yapamadı. gerekçe olarak da iş yapamadıklarını beyan ettiler. bu durumda öğrencilerimize eksik maaş yatıran işyerlerine devlet katkı payını yatırmamız doğru olur mu? ( yönetmeliğe göre öğrenciye tam olarak ücretini öder ve dekontu ile okula başvursa katkı payını alabilir diyor. bu salgın döneminde bazı işletmeler öğrencilere tam maaş ödemesi yapamadı)

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Maaş ödemesi tam yapılmadıysa sizin destek ödemesi yapmanız Kanuna göre uygun olmayacaktır. Zira sizin de dediğiniz gibi maaşın yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde destekler ödenebilmekte.

 26. Ersin

  Ömer bey haklısınız zaten müdürde dedi diğer şehirlerdeki kurumlarla irtibat halindeyiz dedi peki omer 15 gün oldu ama yine bugün aradik yine dedi beklemedeyiz yani bir bilgi gelirse bizimle paylaşacaktır dimi?

 27. Ersin

  Iyı günler ömer bey bişi danışacam size omer bey bildiğiniz üzere stajda çalısanlar nisan ayınin maaşını aldılar devlette çalışanlar aldılar maaşlarını yani ben il özel idarede stajyerim yani orasıda devlet dairesini kapsıyor ömer bey bizim nisan ayina ait milli eğittimden yazı geldi kordinatör hocamızlar temas kurdum dedi yazıyı calıştığinız kuruma gönderdim fakat halla yatırılmadı sonra ben staj yaptığim yerin müdürü yani bizden sorumlu stajla ilgileneni aradım bana dedi ki evet sizin yazınız geldi milli eğittimden ama biz tam emin olmak için bir gönderi gonderdik onu bekliyoruz o bilgiyi bekliyoruz gelirse yatiracaz dedi bu ne anlama geliyor tam olarak açıklarmısınız teşşekürler

  1. Ömer Meriç

   Onay bekliyorlar sanırım. Onay gelince ödeme yapılacak.

   1. Ersin

    Ömer bey bide bilgi geldiğinde nisan ve mayıs ayının ücretini toplu halde yatıracakmişlar müdürüm öyle dedi
    Peki ömer bey bu onay biraz gecikirmi gelmesi biraz bilgi verseniz

    1. Ömer Meriç

     Yani bunu benim bilme şansım yok. Kurumlar arasında yapılan bir yazışma neticesinde. Beklemeniz gerek.

 28. Emre ozcan

  Ben belediyede stajerlik yapiyorum. Maaslar yaticak mi acaba

  1. Ömer Meriç

   Yatacak diye umut ediyoruz.

 29. Ali

  Merhaba ömer bey nisan ayı maaşı hala yatmadı stajyerlere 15 inde yatıyordu normalde 13 gün geçti hala ses yok acaba nü gelişme varmı nisan ayı yatarmı

  1. Ömer Meriç

   Ali BEY bir gelişme yok ne yazıkki. Olursa buradan duyuracağım.

 30. Hamza

  Merhaba hocam bu ay staj maaşı yatar mı ona göre işte çalışıcam

  1. Ömer Meriç

   Maalesef şu an bir bilgi yok.

 31. Sefa

  Ben özel sektörde staj görüyordum her ayın birinde staj parasını alırdım ama nisan ayının parasını almadım daha yatacak mı bilmiyorum bir bilginiz var mi omer bey

  1. Ömer Meriç

   Şu an için bir gelişme yok maalesef.

 32. Kaan

  Ömer bey öncelikle çok büyük hakısızlık yaptılar ben en son staj maaşımı martın 18sinde aldım ve 1.5 hafta önce devlette çalısan stajyerlerin nisan ayına ait maaşları yattı bende kordinatör hocamla görüstüm bana dedi ki milli eğittimden yazı geldi staj yaptığınınz yere gönderdim fakat yatırılmadı ayrıca bende devlet dairesinde stajyer ögrecisiydim çünkü devlet dairesini kapsıyor onlara yatırıldı bize yatırılmadi ben milli eğittim iletişimi aradım başvurumu oluşturdum sonra il milli eğittimi aradım açık açık onlara dedim hakımı hellal etmiyorum size bana dedi ki bizden yazı gelmiş kurumla ilgilenen valililiki arayın onuda arıcam yarin haksızlık karşısında duramam ben ki milli eğittimde yazı göndermis hukuku süreçte başlatacam ne biçim insanlardır bunlar ya kordinator hocamızda bizimle ilgilenmiyor allah topusunun belasını versin herkesin bi ihtiyacı vardır mutlaka bu ne ya bazılarının durumu da yok arkadaşlar gelin biz bize hukuki süreç başlatalım The End

  1. Ömer Meriç

   Umarım bu süreç adınıza olumlu sonuçlanır. Maalesef zor bir süreç geçiriyoruz.

 33. Cihat

  Murat bey ben en son martın 28inde maaş aldım sonrasında alamadım

 34. Cihat

  Nisan maaşım bile yatmadı ve kamu hastanesindeyim. Hukuki süreç başlatma hakkım var mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. tabi ki her zaman için böyle bir hakkınız var. Ancak öncelikle koordinatör öğretmeniniz aracılığı ile iletişime geçmenizi öneririm.

  2. Murat

   Cihat bey nisan ayı maaşı zaten yatmadı hiç bir hastaneye sizin geçen ay nisan ayında aldığınız maaş mart ayının maaşıydı biz bir ay sonradan alıyoruz maaşı devlet memurları gibi değiliz…

 35. Hamza

  Haziran ayında staj maaşları yatacak mı

  1. Ömer Meriç

   Henüz mayıs ayı belli olmadı Hamza bey bırakın haziran ayını 🙂

 36. Ferhat

  Ömer bey dediğinizi yaptım kordinatör hocamlar görüştüm bana dedi ki yatıp yatmaması kesin değil ama dedi ben sizin yaptığinız stajın müdürüne milli eğittimden gelen yazıyı gönderdim yatıp yatmaması onlara kalmış ve dedi ki müdür bana demişki soracaz bazı yerlere onlar yatırın derlerse yatıracazZ dedi yatar mı?

 37. Ferhat

  Ömer bey benim dediğim farklı şey şimdi bazıları nisan ayina ait ücretlerinide aldılar fakat biz en son mart ayınınkisini aldık kordinatör hocamız bize dedi yazı gelmiş hatta yazıyıda bana gönderdi nisan ayına ait mebdeki yazıyî ve devlet dairesindeyim nisan ayı yatar mı? Ki mayıs ayı umrumda değil nisan ayı yatarmı? Ömer bey

  1. Ömer Meriç

   Nisan ayı maaşları ödendi. Sizin neden ödenmedi konusunda bir yorum yapamam. Koordinatör öğretmeniniz ile iletişime geçmenizi öneririm.

   1. Murat

    Nerde çalışan stajyerlerin ödendi ömer bey ben hastanede staj görüyorum kamu kurumları maaş falan yatırmadı yazı falanda gelmemiş hastaneye ve okula zaten

 38. Mustafa

  Ömer Bey Kolay Gelsin Ben özel bir şirkette Staj Yapiyordum mart Ayı yattı. Nisan ve mayıs Hâlâ yatmadi Neden Acaba Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz.Bugun 22 mayıs 4 günlük sokağa çıkma yasağı var bugün yatirmazlarsa Acaba Bayramdan sonra mi yatiracaklar

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Size ve diğer arkadaşlara aynı soru ile ilgili ikinci bir duruma kadar cevap vermeyeceğim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yazıyı da güncelledim ve maaşlarla ilgili şu an belirsizlik mevcut. MEB’den talimat bekleniyor. O talimat geldikten sonra ödeme işlemleri gerçekleşecek. Gelişme olmadığı sürece sonraki aynı sorulara cevap verilmeyecek, son dakika maaş gelişmeleri için yazımız sürekli güncellenecektir.

 39. Melek

  Ömer bey ???? hala ses yok

 40. Ahmet

  Bugün 22 Mayıs , Nisan ve Mayıs staj param yatmadı bugün son gün yasak olacak sizce yatarmı kimse öğrenci sesini duymuyo ?

 41. Ali

  Yatmayacak arkadaşlar boşuna ümit etmeyin

 42. Sarp

  Ömer bey ben il özel idarede stajyerim bizim mart ayı yattı ama şimdi bakıyorum herkesin nisan ayıda yatmış üstelik bizim çalıstığımız stajda nisan ayına ait milli eğitimden yazı da geldi ama ödenmedi halla kordinatör hocama durumdan bahsettim bana dedi ki mart ayı yattı nisan-mayıs ayı belli değil dedi ayrıca devlet dairesende stajyerim ne olcak durumum yatar mı sizce? Bazı kişilerinde yatmamiş

 43. Salih

  Ömer bey bizim stajımız hastahaneydi nisan ayında çalışmadık siz demişiniz yatıcak bize bir yerden bilgi geldi covid 19 çıktığında olaylar karışınca sözleşme fesh edildi bize nisan ayının maaşını yatırmamak için böyle birşey karşında ne yapmalıyız hem yatar mı

 44. Samed

  Ömer Bey son durum nedir bizi aydınlatır mısınız?

 45. Ahmet

  Nişan ve mayıs ayı staj ücretim hala yatmadı bugün ayın 21’i yatarmı sizce

 46. Murat

  Size bu sorular çok geliyo biliyorum ömer bey ama şimdi beni arkadışmda devlet dairesinde çalışıo bende o maaşını almış ama biz hala almadık acaba her devlet dairesinde değişiyomı

  1. Ömer Meriç

   Her devlet dairesinde değişmiyor. Sonuçta ödenmesi yönünde emir aynı yerden geliyor. Ama kimi devlet dairesi henüz maaşları ödemedi. Bunun için de biraz sabretmeniz gerek.

 47. Hakan

  Fabrikalar için durum nedir bekliyoruz ama hiç yatacak gibi durmuyor varmı bi bilginiz.

 48. B.e

  Ömer bey ben bingöl il özel idarede stajyerim ama herkesin mmaşı yatmış bizimki yatmadi kordinatör hocamıza sorduk oda kurum müdürüne sordu yani milli eğitimden yazı gelmis ama yine yatırmıyorlar diyor ki diğer illere bakacazz öyle yatîracazz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İleride bakarız yatırırız diye bir şey mi var ? Yatması gerekiyorsa yatırmalılar.

   1. B.t

    Ömer bey ileride bakarız değil baska şehirlere bakacazz onlar yatırmışlarmî diye helle yatîracazZ ama milli eğittimden yazı gelmiş ödenecek diye ben anlamadım şimdi neyapmam gerekiyo

 49. Ali eren

  Kolay gelsin ömer bey hala staj ücretlerimiz yatmadı ama bi bilgi geldimi size?

 50. Melek

  Arkadaşlar yorumları takip etseniz anlarsınız.Ömer bey sokağa çıkma yasağından dolayı yapılmadığını sonrasında yapılacağını yani bu yönde beklenti olduğunu söyledi.Bir bekleyin yasak bitsin eğer sonrası günlerde yatmazsa yazın lütfen

 51. Derin

  Merhaba mayıs haziran ayının maaşları yatıcak mı şu an yatmadı da daha

 52. Hakim

  Biz devlet hava meydanlarında staj görüyoruz ve bizimkiler ayın 1 inde yatıordu ama yatmadı hani diyosunuz ya 15 inden sonra yatacak bizim içindemi geçerli bu

 53. Elif

  Haziran ayındaki maaşımız yatacak mı okullar tamamen kapandığı için yatmama olasılığı var mı

  1. Ömer Meriç

   Kesin bilgi yok ama yatmasını bekliyoruz.

   1. Ali

    Ömer bey nisan ayı maaş ı nın yatıcağına dair kesin bir bilgi varmı elinizde durmadan yaticak diyorsunuz yani eğer kesin bir bilgi yoksa insanları burda boşu boşuna umut vermeyin..

 54. Elif

  Merhaba Ömer bey Haziran ayında son alacağımız maaş okulların tamamen kapanması sebebi ile kesilir mi bir bilgi var mı acaba

 55. BİLAL

  Araştırdım Korona yüzünden maaşlarda kesinti olmayacağı söyleniyor,ama hala nisan ve mayıs maaşım yatmadı.Normalde hastanem her ayın 15inde yatırırdı.Sizce yatarmı,artık net birşey söylesinler yaaa…..

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için çoğu kurum maaş ödemelerini daha yapmadı. Çarşamba gününden sonra yatar.

 56. MEHmet

  Merhabalar maaş hakkında yatacak diye söyleniyor Burda ama ben staj koordinatör öğretmenime sordum daha bize Bilgi gelmedi diyor şimdi sordum

 57. Yaşar

  Ömer bey ben bir sitede okudum Mayıs ve Haziran ayı yatacak diye sizde aynı şeyi dediniz ama burda 2-3 tane adam gelmiş yorumlara yatmicak diye yazı geçiyorlar bizim kafamız daha çok karısıyor bu hafta yatması bekleniyor mu beklenmiyormu Saygılar ..

  1. Ömer Meriç

   Yatmasını bekliyoruz.

 58. Emre

  Bende belediyede stajerim Koordinatorum bana maaslar yatirilmiyacagini soyledi

 59. Mahmut Vural

  Merhaba Ömer bey stajyer maası duyduguma göre yatacakmış doğru mu

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Evet bu hafta yatmasını bekliyoruz.

 60. Şuşu

  Merhaba hala paralar yatmadı taide staj görüyorum ve ASELSAN felan yatırmış ama hala bize yatmadi nerden bilgi alabiliriz

 61. Ozan

  Maaşlar yatacak deniliyor ne zaman yatacak acaba hafta içi falanmı yoksa yatmayacakmı

 62. Ali

  Maaş yatıcakmı yatmıcakmı şimdi kesin bilgi varmı?

 63. Nameless

  Merhabalar. Ben lise stajında devlet hastanesindeyim ve nisan dahil maaşımız yatmadı. Koordinatör öğretmenimize sordum ve yatmayacak dedi. Ne yapmalıyım

 64. Sude

  Merhaba ben özel şirkette staj yapıyorum. Bana stajımın bittiğini ve geldiğim gün kadar alıcağımı söylediler dolayısıyla mart ayı 405 tl yatırdılar ve sonrasinda maaş yatirımı olmadı. Siz staj ücretinin yatırılcağını söylüyorsunuz, bu durumda ne yapmalıyım?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Koordinatör öğretmeniniz ile iletişime geçin. O sizi yönlendirir.

 65. Erdem

  MAAŞ YATACAK BEYLER KESİN BİLGİ HAFTA İÇİ YATACAK MEB DEN YAZI GELMİŞ

  1. Ali

   Merhaba Erdem Bey nereden bilgi edindiniz acaba?

   1. Erdem

    Staj yerindeki adam söyledi

 66. Melek

  Ömer bey şimdi yatıyor mu yatmıyor mu ?

  1. Ömer Meriç

   Bizim aldığımız bilgi yatacağı yönünde.

 67. Lamia

  Stajer paralari yatmıyor arkadaşlar bilginizd

  1. Ömer Meriç

   Nerden aldınız bu bilgiyi ?

   1. Ali

    Bu ay maaş yatmayacakmış hastanede staj yapıyorum ve maaş birimine sordum maaş yatıcakmı diye devlet her ay gönderdiği ödeneği bu ay göndermemiş yani maaş yatmıcak arkadaşlar

 68. Erdem

  Ömer bey sizdede bir bilgi yok biliyoruz ama başka sayfalarda maaşı yatanlar var bazılarına yatıyor bazılarına yatmıyor biz en ufak bi bilgiyi nereden alabiliriz yada sizin biyerden öğrenme imkanı hiçmi yok ya

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Maaşlar bu ay ödenecek. Aldığımız son bilgi o yönde.

 69. Ali

  Merhaba sağlık lisesi öğrencisiyim kamu kurumunda staj yapıyorum acaba nisan yi staj ücreti yatırılacakmı bir bilginiz varmı?

 70. Ozan

  Ömer bey mayıs ayı stajyer maaşıyla ilgili bilgi ne zaman verilecek kamu kurumu

 71. Merih

  Mayıs 2020 lise son sınıf öğrencilerin maaşı 15 mayısta yatması gerekiyordu ama yatmadı mayıs ve haziran ayında stajyerler maaşlarını alacaklar mı?

 72. Furkan

  Gençler belediyede staj yapıyorum benim maaş şimdi yattı haberiniz olsun

 73. Ahmet

  Sağlık meslek lisesi staj maaşları yatacak mı bilgisi olan var mı

 74. AHMET ALKAN

  İş yerimizde çalıştırdığımız Stajyer öğrenci (Mesleki Teknik Lise öğrencisi) Coronavirüs nedeniyle 23.Mart gününden bugün kadar çalışmamaktadır. En son Mart ayı ücretini ödedik. Sonraki ücretlerini ödemedik.
  Stajyer şimdi Nisan ayı ücretini de istemekte. Okuldan alıp bize ibraz ettiği yazıda 28/10/2016 tarih ve 29871 sayılı yönetmeliğe göre olağanüstü durumlarda ücretli izinli sayılacaklarından bahsetmekte, ancak ilgili yönetmeliği incelediğimde böyle bir bahise rastlamadım.
  Bu konuda ne okulda nede ilçe milli eğitim müdürlüğünde bir yetkiliye ulaşamadım.
  Koronavirüs nedeniyle tatilde bulunan ve çalışmayan stajyere ne kadar süre ile ücret ödemem gerekmektedir.
  Görüşüm 4857 sayılı yasaya her ne kadar tabi olmasa da sosyal haklar yönünden diğer işçilere uygulanan haklardan aynen faydalanacağı belirtilmesinden yola çıkarak buradaki durumda da sanki 4857/40 maddeye göre işlem yapılmalıdır diye düşünüyorum.
  Görüşlerinizi paylaşırsanız çok memnun olacağım.
  Teşekkür ediyor iyi çalışmalar diliyorum.

  1. Ömer Meriç

   Merhabalar Ahmet BEY.
   Bu konuda büyük belirsizlik var. Kamuda staj yapanlara geçen ay maaşları ödendi. Bu ay ödenip ödenmeyeceği net değil. Onun için konu hakkında maalesef size net bir bilgi veremeyeceğim. Kusura bakmayın.

 75. Samet

  Hocam neden kimse Bir açıklama yapmıyor bu konuyla ilgili maaş günleri geçti ve hala hiç bir ogrencinin maaşı yatmadı bütün öğrencilerin ihtiyacı var bu paraya en azından bi açıklama yapsınlar

 76. Hamza

  Corona virüs yüzünden Mayıs ayı stajerlere maaş yatar mı hocam

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Belirsizlik devam etmekte ama ödeneceğini düşünüyoruz.

 77. Melek

  Merhaba Ömer bey kusura bakmayın sürekli aynı sorular ama bir bilgi yada açıklama bulamıyoruz burası dışında.
  1 Haziran’da 12 lere okul açılacak ve staj var demek oluyor.mart ayında 2 hafta gittik o yattı.mayistayiz ama Nisan yada mart ayının diğer kısmı yatmadı.Bir açıklama yada bilgi yoksa bile sizin görüşünüz nedir ?

  Teşekkür ederim şimdiden????

  1. Ömer Meriç

   Melek Hanım.
   Kimse bir açıklama yapmıyor. Dolayısıyla belirsizlik devam ediyor.

   1. Melek

    Anlayışınız için teşekkür ederim ????

 78. Furkan

  Ömer bey en azından maaşlar mayıs ayında yatarmı cevaplarsanız sevinirim

 79. Diyar

  Yaa ömer beyy Allah rızası için bur kuruma ve bu maaslarla ilgilennen birine sorun nisan ve mayıs ayı yatacak mı diye yaa off ne olur ya lütfen sorun

 80. Hasan

  Ömer bey Nisan ayı maaşı yatacak mı ilginiz için teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Henüz kesin değil.

 81. Selin

  İyi akşamlar devlette stajyerlik yapıyordum bilindiği üzere covid-19 dan dolayı tatil oldu. Devlette çalışanlar maaşlarını alacak denilmiş fakat biz mart ayının maaşını bile alamadık oysaki mart ayında 2 hafta staja gittik ne yapmalıyız bilgi verirseniz seviniriz…

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Talimat ödenmesi yönünde. Kurumumuz ile görüşün.

 82. Sevilay

  Saglik ocaklari maaşları yatmadı bi bilginiz var mi

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bir bilgim yok maalesef.

 83. melike

  Merhabalar Ömer Bey, ben okmeydanında staj yapıyordum genel olarak ayın 18inde maasımız yatıyordu bu ay daha yatmadı kesin olarak mart ayının maaşı yatacak mı? Ve en geç maaşı yatırmak için ne zamana kadar süreleri olur bir bilginiz var mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Çoğu Kurum yatırdı. Talimat yatırılması yönünde. Kurumunuza sorabilirsiniz.

   1. Mert K.

    Nisan ayı stajyer maaşlari yatacak mı ?

 84. Erdem

  Ömer Bey devlet dairelerinde stajını yapanların maaşı kesin yatar dimi? Teşekkürler şimdiden

 85. Halil Kaz

  Ömer Bey ben hastanede staj yapıyorum lise son öğrencisiyim maaşım daha yatmadı yatacak mı acaba ??

 86. Cabbar

  Ömer bey bu hatfa dediğiniz 20 26 nisan haftası değilmi. Daha önceki yorumunuza baktığımda kamu kurumunda çalışan kişilerin maaşlarını yattığını söylemiştiniz. Ben kamuda çalışıyorum ama yatmadı.

 87. Hasan

  Ömer bey kb üst üste soru soruyorum da bu ayın maaşını Mayıs’ta alacaz herhalde. Peki aldığınız bilgiler kessin mi

  1. Ömer Meriç

   Eğer kamuda iseniz 15 Mart ile 14 Nisan arasında geçen süre yani Mart ayı için bu hafta maaş alacaksınız. 15 Nisan ve 14 Mayıs 2020 tarihleri arası için maaş ödenip ödenmeyeceği daha sonra netleşecek.

   1. Mert K.

    Merhabalar ömer bey ben TCDD de staj yapıyorum ve bizim maaşlar ayın 1 inden 1 ine yatıyor benimkisi de yatacak değilmi?

    1. Ömer Meriç

     Merhaba. Mart ayı maaşınızı almadınız mı yani 01 nisanda maaş aldınız mı?

     1. Mert K.

      Mart ayı maaşımı aldım1 nisanda ben 1 mayıs da alınacak mı onu sordum ömer bey

 88. Serkan

  Ömer Bey devlet dairelerinde stajını yapanlara kesin olarak ödenecek değil mi?

  1. Ömer Meriç

   Evet bu ay için ödenecek. Sonraki aylar için kesin değil.

 89. Hasan

  Mrb Ömer bey maaşlar ödenecek mi stajyer maaşı bı bilgi edindinizmi

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kamu Kurumlarında yani devlette staj yapanlara bu hafta maaşları ödenecek.

 90. Beyza

  Devlet dairelerinde yapanlar Ömer Bey mesela devlete bağlı anaokulu

  1. Ömer Meriç

   İsminiz neden bir derya bir Beyza oluyor onu anlamadım. Devlete bağlı anaokulu da bir kamu kurumudur. Ödenir maaş bu hafta.

 91. Derya

  Ömer Bey artık 1 Ay oldu maaş günleri geldi bir şeyler belli olmuştur?

  1. Ömer Meriç

   Kamu kurumlarında staj yapanlara maaşları ödendi. Özel sektör konusunda bilgim yok.

 92. Kübra

  Bizim koordinatör öğretmenimiz staj yaptığımız yerin müdürüyle görüşmüş müdür ödemeleri yaptığını söylemiş 3 gün oldu hala hesaba düşmedi ama ödemeler yapıldıysa yatar herhalde yatarsa yazarım???????? :

 93. Burak

  Ömer bey bugun ayın 15si ama maaşlar yatmamış bir bilginiz var mı?

  1. Ömer Meriç

   Ayın 15 inde yatmıyor zaten genelde ayın 20 sine doğru yatıyor. Bugün soracağım tekrar.

 94. Emre

  Ya ömer bey biz mart ayınınkisini tam mı alıcaz ama mart ayında ara tatilde yapıldı ara tatilide göz önünde bulundurulasî gerekiyor

  1. Ömer Meriç

   Emre Bey ben belirsiz diyorum siz aynı soruyu tekrar soruyorsunuz. Bilemiyorum.

 95. Emre

  Ömer bey bir haber var mı nisan ve mayıs ayı yatacağından

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Maalesef bir gelişme yok.

 96. Hazal

  Merhabalar ben birseyi sormak istiyorum coronaviruse kadar devlet hastanesinde stajyerlik yapiyordum haftanın 2 günü gidiyorduk universite ogrencisi olarak fakat staj ucreti olarak 126 tl gibi bir tutar ödendi sgkli oldugumuz halde bu tutar normal midir

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Neden öyle yatırdılar bilmiyorum. Staj yaptığınız işyerine sorun isterseniz.

 97. Hasan

  Ömer bey virüsten dolayı tatil maaş aliyormuyuz

  1. Ömer Meriç

   Hasan Bey henüz netleimedi. Bekliyoruz.

   1. Kaan

    Tamam da ömer bey ne zaman netleşecek ki netleşe bile vermezler ama hakkımızı yiyorlar bu ülkede sadece bizim maaşlarda kesintiye gidilecek ama varya böyle hakkımız haram olsun bu devlete ama unutukları tek bir şey var “ALLAH ADALETLİDİR” Elbet biyerinden patlak verdirir

 98. Emre

  Omer bey kusura bakmayın ama bunu söylemek zorundayım vallah devlet eğer stajyer ücretleriyle bir yere varmak yada hesap yapmak istiyor belli oluyor sadece bu ülkde tek maaş kesintisi stajyerlerindir göze göze yapılmaz bu türkiyedeki futbolcuların bile maaşları kesilmiyor ve bizim sözleşmemizde kesinti olmaz diyor böyle haksızlik olmaz ya simdi bu hastalık bitse tazminat açabliriz ama sözleşemeye dayanarak söylüyorum ben kimse kusura bakmasın biz yani ögrenciler tatil etmedi devlet kendisi etti simdi bu durum nu virüs olmasaydı devamsızlık yapsaydık devlet seve seve keserdi vallah hakkımız haram olsun “ADALET YOK BU TÜRKİYEDE”

  1. Ömer Meriç

   Alamayacaksınız demedim daha belirsiz dedim. Biraz daha bekleyin bakalım bu hafta sonuçlanır. Belki de verilecek.

 99. Emre

  Ee peki ömer bey ozamab evde parasını bekleyen vatandaşların maaşı kesilmiyor ve geliyorlar stajerlerin maaşına göz koyuyorlar bence ödemeleri lazım stajın bitişine kadar? Sizce size göre veriliirmi maaslar nisan mayısa kadar size dayanarak söylüyorum yani bu konuyla ilgili düşüncelleriniz nedir sizce kesinti olur mu?

  1. Ömer Meriç

   Bana göre diye birşey yok Emre BEY. Bu bir bütçe meselesi ve Hükümet karar verecek buna. Tabi ki ödenmesini isteriz ancak bazı imkanlar el vermeyebiliyor maalesef.

   1. Emre

    Peki ömer bey ama orda 2 hafta önce yorumda verilecek demişsiniz sonra kararınızdan vazgeçmişsiniz martı verirler mi kesin olarak

    1. Ömer Meriç

     Evet önce verilecek dendi sonra net değil dendi. Ondan sonra değiştirdik. Mart 15’e kadar olan kısımlar ödendi Kamu Kurumlarındakiler için. Sonrasındaki tarihler için devlet ve özelde belirsizlik devam etmekte.

     1. Emre

      Peki ömer bey ben devlet dairesinde calışıyorum bazıları devlet dairesinde çalışanlar mart ayınınkisini tam alacaklar ben anlamadım nedir ya 15 günlük maaş bide 16sında tatil edildi okullar 2 haftalığına ayrıca ilk haftası ara tatildi onuda saymaları lazım ya off

 100. Emre

  Ömer bey sayfada da belirtmişler ztn vermelere lazım sizce mart nisan mayıs ayındaki maşlarimızı size göre alabilecekmiyiz ve şunuda söyliyeyim bazı yerlerde cumhurbaşkanı 28 mart genelgesi ile stajyerlerin sonuna karar verilmiştir diyiliyor bu doğrumu lütfen cevaplıyabilirmisiniz?
  Teşşekürler

  1. Ömer Meriç

   Stajı tamamen bitirme durumları var evet. Henüz maaş konusunda kimse bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki hafta netleşmesini bekliyoruz.

 101. Ahmet

  Merhabalar Ömer Bey 28 mart’ta durdurulmuş olan işletmelerde meslek eğitimi uygulaması durdurulmuş olan eğitim faaliyetleri arasından çıkarıldığından Stajyer öğrencilerin maaşı ödenecek mi ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Yazımızda da belirttiğimiz gibi henüz belirsizlik devam ediyor.

 102. Ahmet Kor

  Merhabalar ben 3 hafta raporlu olarak ise gitmedim.Bu surecte kendi istegiyle staj ucretini isletme tam yatirdi fakat Mart ayinda virus sebebiyle isten izin istedim vermemesi sonucu sozlesmeyi fesh ettim fakat .Mart ayinda 3 haftalik maasimi yatirmiyor. Sizce Mart ayinda calisip para almak mantiksiz degil mi ? Hocalarda bu ise canak tutiyor resmen .

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Çalıştığınız süreler için ödenmesi gerekiyor tabi ki. Bu sizin kanuni hakkınız.

  2. R.E

   Merhaba Ömer Bey
   Stajyer maaşlarının diğer aylarda da yatırılması ile ilgili herhangi bir son gelişme oldu mu?Bu ay maaşlar tam mı yatacak ? İyi akşmalar

   1. Ömer Meriç

    Merhaba. Henüz bir açıklama yapılmadı. Netlik yok. Açıklama yapılınca duyuru yapacağız.

 103. Covid-19 Mağduru

  Merhabalar Ömer Bey.
  Koronavirüs tatili sebebi ile şuan stajlarımız donduruldu.Eğer Okulların tekrar açılması ile birlikte biz staja devam mı edeceğiz?Bir de gitmediğimiz her ayın maaşı yatacak mı.Benim staj yaptığım yerde ben bu maaşımı aldım.Tatilin uzaması ihtimali söz konusu olursa yine para yatar mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Henüz konu hakkında net bir gelişme yok. Bildiğiniz gibi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı tatil. Bu süreçte maaş ödemeleri yapılacak mı yapılmayacak mı belirsizlik devam etmekte. Bizi takipte kalın.

   1. Covid-19 Mağduru

    Teşekkürler Ömer Bey.
    Normalde 1ay (15 iş günü) maaşımız 631₺. Ben mart ayının 11 ne kadar staja gittim.
    Toplam da 21 iş günü yapıyor.Maaş 15 iş günü mu yatar yoksa mart ayında da gitmiş olduğum uz ücretle birlikte mi yatar? Tekrar dan ilgi ve alakanız için sonsuz teşekkürler.

    1. Ömer Meriç

     Bunu bilemiyorum maalesef. Kesin birşey söylemek zor. İşyerinize sorabilirsiniz.

 104. Derya

  Ömer Bey stajlar 1 Eylüle kadar durduruldu mu? Teşekkür ederim şimdiden

  1. Ömer Meriç

   Merhabalar. Okullar şimdilik 30 Nisana kadar tatil. Okulların açılma durumuna göre belirlenecek. Maaşların ödenip ödenmeyeceği konusundaki belirsizlik de devam etmekte.

 105. Şerife copkur

  Merhabalar benim oğlum arçeli bekoda staj görüyor her ay kendi adına bankaya yatıyor aldığı maaşı patronlarına veriyorlar oda haftalık olarak veriyor ama şimdi para bankaya yatınca patrona vermelimiyiz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bunun kanuni bir yanı yok. İşverenle stajyer arasındaki anlaşma. Bir yorum yapamam.

 106. Berna

  Ömer Bey günaydın bilgi aldınız mı?

  1. Ömer Meriç

   Öğleden sonra dönüş yapacağım arkadaşlar.

 107. Beyza

  Ömer Bey herkes staj bitti Mart 28’e kadar olan ücretler verilecek sonrasında sgk çıkışları yapılacak diyor. Yarın sorup bize döner mısınız? Şimdiden teşekkür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Öğleden sonra dönüş yapacağım.

 108. Berna

  Ömer Bey sanırım belli olmuş (coronavirus) yarın tekrar arayıp bilgi alır mısınız rica etsem. Şimdiden teşekkür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Berna HANIM.
   Yarın bakarım tekrar 🙂

 109. Derya

  Ömer Bey iyi akşamlar. Akit gazetesi staj ücretleri kesilmeyecek diye bir duyuru yapmış lakin altında yorumlara göz atıldığında birisi bakanlıkta eğitim öğretim seminerlerinin 1 eylüle kadar olmayıp ertelendiğini stajyer ücretlerinin işe 28 mart ve öncesine kadar verilip bu süreçten sonra olan ayların verilmeyip stajyerlerinin stajlarının bittiğini söylemiş. Bu konu hakkında herhangi bir bilginiz var mı? Şimdiden teşekkür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Henüz net bir bilgi yok konu hakkında. Takipçisiyiz biz de.

 110. Zehra

  Merhaba Ömer Bey bugün kesin bilgi yayınlarım demissiniz. Bilgi edindiniz mi?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Az önce görüştüm. Belirsizlik varmış. Talimat ve düzenleme bekleniyormuş bununla ilgili. Gelişme olursa bu yazıda güncelleme yapılacaktır.

 111. Sevda

  Merhaba kolay gelsin 16-27 mart tarihleri arasında ilk virüs tatilinde maaşlarımız kesilecek mi? Peki ikinci tatil olarak ilan edilen nisan 30 tatilinde maaşlar kesilecek mi? Edindiğiniz bilgiler kesin kaynaklı mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kesin değil ama ödenecek dendi. Bu şartlarda kesin konuşmak zor.

   1. Açelya

    İyi günler. Koronavirus tatilinde ücretli izine ayrıldığımızı hangi kurumlardan öğrendiğiniz. Teşekkür ederim şimdiden

    1. Ömer Meriç

     Merhaba. Bunun bir önemi yok. Yarın net olarak bilgi paylaşacağım burdan.

 112. Aslı

  Merhaba iyi günler. Koronavirus tatilinde ücretli izinli olacağımızı nerden bilgi edindiniz çalışma ortamınız neresidir?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kurumlardan edindiğim gibi ödeneceği yönünde. Çalışma ortamım ev ortamı 🙂

 113. cem

  İlk tatil uzatımı derken 16-27 martı kasdediyorsunuz sanırım.Ben 16-27 mart tarihinde stajer maaşları tam ödenir ilgili resmi bir açıklamada görmedim size zahmet paylaşabilir misiniz? Yönetmelikte bu gibi olağan üstü durumlarda karar işletmeye bırakılır diyor çünkü.Teşekkür ederim şimdiden

  1. Ömer Meriç

   Elimde maalesef bir yönetmelik ya da belge yok. Ama kurumlara sordum ödenecek dediler.

  2. Berna

   Merhaba kurumlardan aldığınız bilgiler derken hangi kurumlar?

   1. Ömer Meriç

    Kamu kurumları Berna Hanım. Yarın hatırlatın tekrar sorayım ve size kesin bilgi vereyim.

    1. Berna

     Sizi yarın sabah tekrar rahatsız edeceğim o zaman???? sağlıcakla kalın

 114. Şeyma

  Merhaba, iyi gunler ben meslek lisesi ogrencisiyim bolumum hasta ve yasli bakim ozel egitim bolumunde gorev yapiyorum bizim staj ayliklari yatarmi acaba bilgi alabilirmiyim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Tatil süresi boyunca tam olarak ödeneceği yönünde bilgi aldık.

 115. cem

  Merhaba koronavirüs tatilinde stajer maaşları yatacak demişsiniz staj sözleşmesinde bunla ilgili bir maade yok söylediğiniz durumun yasal dayanağı nedir acaba?Teşekkür ederim.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İlk tatil uzatımında tam olarak ödenecek denmişti. Şimdiki uzatmada da ödenmeyecek denmedi. Biz ödeneceği kanaatindeyiz.

 116. Beyza

  Merhaba,iyi günler koronavirus tatili nedeniyle kesin olarak maaşlarda kesinti olmayacak mı?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Hayır olmayacak. Ücretli izinli sayılacaksınız.

 117. Adalet

  Staj ücretini alamayan veya eksik alan arkadaşlarım bilgi için …………… arayabilirsiniz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Telefon numarası ve ya kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin paylaşılması yasaktır!

 118. Elina

  Merhaba. Devlet hastanesinde haftada 2 gün staj görüyorum. Ne kadar ücret yatar?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Staj maaşları yazımızda mevcut. Bu tutarın altında ödenmemesi gerek normalde.

 119. Ebru Ertano

  Üniversite ebelik 4 sınıf öğrencisiyim özel hastane de staj yapmaktayım sigorta yatıyorlar ama ücret verilmiyor

  1. Ömer Meriç

   Merhaba.Sizinki zorunlu maaş kapsamında değil sanırım bu yüzden maaş ödenmeyebilir.

 120. hakan

  merhabalar 701 tl stajyer maaşı yazıyor ama 631 tl aldık

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İzinli ya da raporlu olduğunuz günler varsa bunlar ödenecek net maaştan düşer.

 121. Buse

  Merhaba yariyil tatilinde staj ucretleri tam yatar mi?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Evet tam yatar.

 122. Okan

  Mesleki eğitim çıraklık sertifikası kursu 11 sınıfa gidiyorum geçen seneden beri 7 ve 8 ay ucretlerimiz ödenmedi nereye şikâyet etmem gerekir

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurun.

 123. HASAN

  merhaba
  Özel sağlık liselerinde okuyan öğrenciler kendi okuduğu okulda staj yaparsa devlet desteğini(2/3 veya 1/3) işveren alabilir mi
  Alabiliyorsa hangi kurum tarafından verilecek İŞKUR mu Milli Eğitim Bakanlığı mı

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Staj maaşı ödenmez. Dolayısıyla işveren desteği de olmaz.

 124. mehmet çiftçi

  Meraba hocam lise stajı yapıyorum 4 aydır devlet katkısı yatmadı iş yeri de yatmadı diyor ne yapmam gerek.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Devlet katkısını Okulun yatırması gerekiyor. Okulla görüşün.

 125. Abdullah

  Aklı olan okul okumaz.

 126. Etem

  Meslek lisesi 12 sınıf ögrencisiyim 3 aydık hiç staj parası almadık kime şikayet etmeliyiz yardımcı olur musunuz?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Öncelikle okul müdürlüğüne, çözüm olmazsa okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet etmeniz gerekiyor.

 127. Mehmet nuri

  Mrb ben 12 sınıf öğrencisiyim kimya bülümünü okuyorum gitigim okul özel sıtaj yerinde tek başımaýım sıtajer olarak devlet teşviki tek alıyorum bir ay boyunca gitim hiç devamsızlık yapmadım bana 220 tl yatırdılar bunda bir yanlışlık varmıdır hocam

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Tabi ki yanlışlık var. Yazıda belirtilen tutardan az olamaz maaşınız. Bu kanuni zorunluluktur.

 128. Bulent

  Merhabalar.
  Ben lise stajindayim suan 550 tl ucret aliyorum ve calistigim yerde extra mesai ve yogun tempo icerisindeyim bu yuzden patron dediki devlet destegi gelirse onuda yatiracagim dedi hocaya soyledim devler destegi ne zaman yatar diye heralde ilk maas aldigimizda isletmenin yatirdigi paranin makbuzu nu istiyor onu verince hocalara hocalar onaylatiktan sonra devlet destegi basliyormus dogrumu en gec ne zaman devlet para yatirmaya baslar

  1. Ömer Meriç

   Merhaba.Normal şartlarda işveren her ayın 10’una kadar maaşı ödeyerek en geç ayın 20’sine kadar da dekontu Okula ibraz etmek zorunda. Bu durumda maaş desteği en geç ayın 20’sine kadar işveren hesabına yatmış oluyor.

 129. Kaplan

  Ortaokulda yapıyorum stajımı

 130. Kaplan

  Arkadaşlar ben normal okul gününde okula gitmedim hatta param kesilmesin diye izin bile yazdırdım e okula ama hala paramın kesileceğini söylüyorlar bilen biri varmı acaba kesilirmi

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kesilir diye biliyorum ben.

 131. Umut Karataş

  Ben eylül ayının 18 inde staja başladım ve ayın 5 inden 5 ine staj maaşımın yatıcağını belirttiler bana okuldan verilen kağıtta 20 kişiden az çalışıyorsa asgeri ücretin 3’te 2’si yatıyo diye biliyorum sorum ise ne kadar staj maaşı alıcam ve ne kadarını devlet karşılıyor? İlginiz için teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Alabileceğiniz maaş tutarı yazımızda belirtilmiştir. Destek tutarı işyeri ile alakalı. 20 den fazla çalışan varsa destek değişiyor. Maaşınızı etkilemez yani.

 132. Okan

  İyi günler Ömer Bey. Yaklaşık 1 buçuk ay önce devlet Hastanesi’nde zorunlu yaz stajimi yaptım fakat staja başlamadan önce hastanenin para vermeyeceğini söylediler ve il sağlık müdürlüğüne yönlendirdiler. İl sağlık
  Müdürlüğüne gerekli evraklar verildiği halde (hesap no vs.) Stajd ücretim daha yatırılmadi il sağlık müdürlüğünden kaynaklanan bir sorun mu yoksa geç mi yatırılacak?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Konu hakkında başvuru yaptığınız birimden bilgi almanızı öneririm. Bizim bilme şansımız yok maalesef.

 133. Deniz

  Merhabalar ben staja başlayalı 1 ay 20 gün oldu ve hala maaş yatmadı , yattığında 1 aylık mi yatar yoksa 1 ay 20 günlük mu? bu arada kamu kuruluşunda staj yapıyorum

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bu işvereninize bağlı ancak genel olarak 1 aylık kısım yatırılır. Size de 1 aylık yatırılması gerekir.

 134. doğukan

  Ben harita teknikeri üniversite öğrencisiyim 30 iş günü zorunlu staj yaptım devamsızlığım olmadı,ve iş yeri ücret alıcağımı söyledi(Devlet Dairesi) alıcağım ücret ne kadardır yaklaşık 65 çalılan var.Teşekkür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. En az yazımızda belirtilen tutar kadar maaş ödenmesi gerekiyor. Üstünde ödeme Kurumun kendisine bağlıdır.

 135. Şüheda

  Yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.

  1. Ömer Meriç

   Rica ederim. İyi günler.

 136. Şüheda

  15 günü hiç aksatmadan yaptım o zaman benim 548.62 TL mi almam gerekiyor

  1. Ömer Meriç

   Evet aynen öyle olması gerekiyor Şüheda hanım.

  2. Burak

   Ömer bey ya bu devlet dairesinde çalışanlar nisan ve mayıs ayındaki maaşlarını alacaklar mı?
   Ama almamız lazım ya off99

 137. Şüheda

  Merhaba ben lise öğrencisiyim 15 iş günü staj gördüm ne kadar para almam gerek bilginiz varsa rica etsem söyleyebilir misiniz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Haftalık olarak yapmanız gereken Staj süresinin tamamı kadar Staj yaptıysanız en düşük yazımızda belirtilen tutar kadar maaş ödenmesi gerekiyor

   1. Burak

    Merhaba 2020 ocak ayının maasi nekadar ve ne zman yatar yatacakmi

    1. Ömer Meriç

     Merhaba. Evet maaşı tam olarak almanız gerekiyor. Normalde ayın 20’sine kadar ödenmiş olmakta. Sizinki neden gecikti bu kadar ?

 138. Habib

  Merhaba üniversite öğrencisiyim zorunlu stajım 15 iş günü alacağım ücret 540 lira mi olcak daha az mı bilgi verirmisiniz teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Üniversite öğrencilerine normalde maaş ödenmiyor. Zorunlu değil yani. Ama işyeri ödüyorsa onu bilemiyorum.

   1. Habib

    Hayır devlet hastanelerinde çalışanlara zorunlu veriliyo normal bi şekilde sadece çalışılan iş günü etki ediyo mu ücrete onu bilmiyorum teşekkürler.

    1. Ömer Meriç

     Normalde staj maaşı hesaplaması normal çalışanınki gibi yapılmıyor. Aylık zorunlu olan staj süresi var. Örneğin haftada 3 gün gibi. Eğer bu süreyi tam olarak çalıştıysanız maaş da tam ödenir. İstirahat ya da başka bir mazeret ile eksik çalışma söz konusu ise maaş da buna orantılı olarak azaltılır.

   2. Kübra

    Koronavirusü yüzünden staj yapamadigimiz icin maaslarimiz yaticak mi birkac tane siteye baktim kesilmecegini ve yaticagini söylüyor ama emin olamiyoruz bu konu hakkinda bilginiz var mi?

    1. Ömer Meriç

     Kübra HANIM,
     Yazımızda da belirtildiği gibi henüz belirsizlik devam etmekte. Bu hafta netleşir diye düşünüyoruz.

 139. Onur

  Merhaba, 1 aylık staj ücreti 30 iş günü üzerinden mi hesaplanıyor , yoksa normal olması gereken 20 iş günü üzerinden mi ? Bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.
  Şimdiden teşekkürler..

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İş günü üzerinden hesaplanmaz staj maaşı. Haftalık yapılması gereken staj süreleri bellidir. Örneğin meslek liselerinde öğrenciler haftada 3 gün gider staja. Ay içerisinde 4 hafta yani toplam 12 gün gitmiş olsalar bile tam maaş alırlar.

   1. Fatih

    Merhaba hocam . zorunlu yaz stajıni belediyelerde yapanlar ücret alacak mı? Daha önceki yıllarda belediyenin maaş vermediği söyleniyor. Bu yıl değişti mi?

    1. Ömer Meriç

     Merhaba. Maalesef yaz stajı için maaş ödemesi zorunlu değil.

 140. Kübra

  Merhaba.stajyerlerin son ay maaşının yatırılması gerekiyor mu ? yoksa stajyerler son ay maaş alamazmı

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Çalışılan yani Staj yapılan dönem için maaş ödenmesi gerekir.

 141. Dursun

  Merhaba hocam ben özel işletmede staj yapıyorum bize hiç staj maaşı yatmadı ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Okulunuza bildirin durumu. Ödenmesi gerekir.

   1. Halit

    Merhaba Ömer Bey bende Devlet hastanesinde lise stajyeri olarak görev yapıyordum her ayın 15 devlet memuru gibi ödemenmizi alıyorduk 🙂 Resmi tatillerde hiçbir kesinti olmadan üstelik, Koronavirüs sebebiyle yapılan bu tatilde alabilecek miyiz? Çoğu haber sitesinde alabileceğimiz yazıyor ama emin olamıyorum nedense… Güncel bilgileri yorum bölümünden aktarmaya devam ederseniz çok sevinirim, teşekkürler…

    1. Ömer Meriç

     Merhaba. Konunun takipçisiyiz. Henüz kamu kurumlarına gelen bir talimat yok. Belirsizliğini koruyor. Bir gelişme olursa yazacağım.

 142. umut

  merhaba yaklaşık 5 aydır özel hastanede lise stajyerliği yapıyorum ancak hastane yonetimi devlet destegi gelmeden staj ücreti ödeyemem diyor okul ise oyalıyor ne yapmam gerek ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurun. Gereği yapılacaktır.

 143. busra

  iyi gunler ben özel sektörde lise stajı yapıyorum bir kere maas yattı iş yeri sahibide bakıyorum ama gorunmuyor dedi acaba bu konu hakkinda kimi arayabilirim yada konusabilirim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Maaşı işyeri sahibi ödemiyor mu zaten? Bakıp da görmediği nedir?

 144. İrem

  Merhabalar ocak ve Şubat ayı zamlo olarak 548 tl gelmesi gerekirken 435 tl yatırılmıs ne yapmamız gerekiyor stejeriz

  1. Ömer Meriç

   Merbaha. İşyerinize ilettiniz mi bu durumu ?

  2. Samet

   Merabalar ben bir anaokulunda stajerim ocak ayının parası 292 lira yattı ve şubat ise bugün 420 lira yatmış benim hem ocak ayında hem şubat ayında hiç devamsizligim yok ama yeni maaş 548 diyorlardı ama bana 2 aydır az yatiyo yardımcı olabilirmisiniz lütfen

   1. Ömer Meriç

    Merhaba. En düşük maaş tutarları yazımızda belirtilmiştir. Eğer işvereniniz bunun altında ödeme yapmışsa işvereniz ya da okulunuz ile görüşün.

 145. Bayram SALTIK

  ilginiz için teşekkürler.

 146. emre

  merhaba bana daha maaş yatmadıda 4 aydan belli çalışıyorum mali müşavirin yanında ne yapmam gerek

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Mali müşavirinize sordunuz mu hiç?

   1. Melek

    Ömer bey kusura bakmayın size sormadan önce daha önce sorulmuş mu diye takip ettim yanlız eskiler var tarih olarak
    Acaba mayis- Haziran ayı için staj paraları yatacak mı?

    1. Ömer Meriç

     Merhaba. Henüz mayıs ve haziran ayı maaşları için net birşey yok.

     1. Melek

      Teşekkür ederim eğer bir bilgiye ulaşırsanız lütfen yazar mısınız ?

 147. Can

  Merhaba. Ömer bey belediyede staj görüyorum fakat ocak ayının maaşları hala yatmadı,18 günlük para yatırlamarı gerekiyor fakat hala yatırmadılar bir bilginiz varmı veya yatırmak zorundalar mı ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Tabi ki yatırmaları gerekiyor. Ama bunu belediyeye sormanız gerekiyor. Niye ödenmediğini yani.

 148. Rezan

  Merhaba benmde bir sorum olacaktı ana okulunda staj görüyorum bu ay neden hala yatmadı acaba aralık 28nde 432 daha yatırdılar almicakmıyız bu ay hocalara sorduk bilmiyoruz dediler yardmcı olrmusunz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Yarıyıl tatilinden kaynaklı gecikme olabilir. Niye yatırılmadığını yatırmayan yere sormalısın hocam 🙂

 149. Murat

  Bizim maaslar yatida 200 lira yatirdilar bide 1 maas daha alamisiz tessekuler

  1. Murat

   Bizim maaşlar yati da 200 lira yati neden olabilir bide 1 maas almamisiz ?

   1. Ömer Meriç

    Merhaba. Bu ay Kısmi hesaplanmış olabilir. Staj yaptığınız yer ile görüşün.

 150. bayram

  Staj parasını her ayın 25. İle 30 u arası yatırıyorum okul acıldığından beri 1 defa devlet yatırdı ocak ayındayız neden gecikme oluyor cepten yatırmak zorunda kalıyoruz teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bu durumu Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmenizde yarar var hocam.

 151. Muhammed

  Merhaba bizim maaslar çok gec yatiyor neden olabilir ?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Staj yaptığınız işletmeden geç yatış sebebi konusunda bilgi almanızı öneriyorum.

 152. Dilek

  Meraba yeni ücreti ocak maaşında mı alacaz yoksa şubatta mı

  1. Ömer Meriç

   Ocak maaşı şubat ayında ödendiği için şubatta zamlı olarak alırsınız.

   1. Sefa

    Normalde her ayın 1 inde alırdım ama 1 mayis ta yatmadı ve 15 ini bekledim yine yatmadı yatmayacak umudu var içinde ama inşallah yatar henüz bir yazı var mı omer bey

    1. Ömer Meriç

     Maalesef şu an için bir gelişme yok.

 153. İLKAY

  BENDE BELEDİYEDE GÖRÜYORUM AMA STAŞ PARASI 480 VERECEKLERİ YERDE 435 VERİYOLAR 30 KİŞİ OLDUĞUNDAN DOLAYIYMIŞ O ZAMAN 2019 OCAK AYINDA DA 548 VERMMEZLERSE NE VERECEKLER ÇÜNKÜ 30 KİŞİ VAR ….

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 30 kişiden az ya da fazla en az 548 TL ödemesi gerekir. Ödemiyorsa şikayet edeceksiniz.

  2. Hasan

   Kamu kurumda çalışan stajyer ogrencilerin maaşları her ay yatacak bu ayda yatacak gözünüz aydın.KESİN BİLGİ.

   1. Melek

    Acaba bilgiyi nerden aldınız ?

   2. Esra

    Mayıs 17 ve hala yatmadi normalde 15 ‘nde hemen yatiriyirdu hastane

    1. Ömer Meriç

     Hafta sonuna denk geldiğinden olabilir. Yarın ya da bu hafta içi yatar büyük ihtimalle.

   3. Merih

    Haziran ayında da yatacak mi ?

    1. Ömer Meriç

     Şu an belirsiz. Bekleyip göreceğiz.

 154. Eda

  Kurum 548₺ nin altında staj ücreti ödeyebilir mi? 2019 yılında günde 8 saat staj görmesi gerekirken 11,5 saat staj görüyor ek ücreti ödenmeyen ne kadar saat olarak ne kadar ek ücret almaktadır asgari ücretle çalışan personeline elden maaş veriyor 2020₺ gösteririm diyip 1600 ödeme yaparim diyor

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 01 Ocak 2019 tarihi ve sonrasında en düşük staj maaş olan 548 TL den az maaş ödenemez. Gerçek kazanç üzerinden maaş ve sigorta bildirimlerinin yapılması gerekiyor. Aksi halde kanuna aykırı bir durum teşkil eder. 170’ten şikayet etmeninizi öneririm.

 155. Dilber

  Aralık aynın maaşlarını aldık ama erken verildi ocak 18 de okullar kapanıyor ocak ayının maaşları verilecek mi?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Tabi ki verilmesi gerekiyor maaşların.

  2. R.E

   Artık benim umudum kalmadı. Aradan 1,5 ay geçti .Her konu masaya yatırıldı ama bi tek stajyerin maaşı yatırılmadı. Bu konu hakkında belirsizlik değil bu konuyla ilgilenen yok deseniz daha isabetli olur.

 156. Mehmetcan

  Ekim kasım parası yatmadı Hocam ne zaman yatar bilginiz varmı özel sektörde deyim Devlet Yatırmadı

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Normalde her ayın maaşının takip eden ayın en geç 20 sine kadar ödenmesi gerekir. Okulunuza bildirin. Çözüm olmazsa milli eğitim müdürlüğü ile görüşün.

 157. Kaan

  2019 da meslek lisesi staj ücreti alacakmı devam edecekmi belediye staj yapıyorum

  1. Ömer Meriç

   Merhaba hocam. Evet ödenmeye devam edilecek.

   1. Melek

    Merhaba bir kaç siteye baktım ama tarihler aylar öncesine aitti.Koordinatörümüz stajer maaşlarınım yatacagini söyledi.Bir bilginiz var mı ? Yatacak mi Mayıs ayı ?

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.