Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur 2022

24

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl doldurulur konusunda bu yazımızda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Aslında veraset ve intikal beyannamesi doldurmak oldukça kolaydır ancak usulü bilmeyince tabi ki zor gelmekte. Bu yazımız veraset intikal beyannamesi nasıl doldurulur konusunda tam bir rehber niteliğinde olacaktır. Ayrıca nasıl ve nereye vermeniz gerektiği ve konu hakkında kafanıza takılan tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nedir ?

Bir kişinin ölümü ve ya ve ivazsız intikal halinde mirasçıların ve intikal sahibi olan kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığına vermeleri gereken beyannamedir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nereye verilir ?

Beyanname elektronik ortamda ya da form ile Vergi Dairesine verilir. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi formu nasıl doldurulur ile veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği yazımızın devamında verilecektir. Beyanname verebilmek için;

 • Bağlı olunan Sulh Hukuk Mahkemesinden ve ya noterden mirasçılık belgesinin alınması gerekmektedir.
 • Mirasçılık belgesi diğer adı ile Veraset ilamı alındıktan sonra artık beyanname verme aşamasına geçilebilecektir.
 • Bu belge alınmadan beyanname verilemez.

Veraset intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır ?

Veraset ve intikal vergisinde ödenecek vergi tutarı istisna tutarı ve net tutara isabet eden oranda ödenir. 2022 yılı için veraset ve intikal vergisinde tutarlara göre ödenecek vergi oranları aşağıda verilmiştir. Örneğin 2022 yılı içerisinde size 100.000 TL tutarında bir mal miras kaldı ise ödeyeceğiniz vergi tutarı 1000 TL olacaktır.

 • İlk 350.000 TL için Veraset Yoluyla İntikallerde yüzde 1, İvazsız
  İntikallerde %10,
 • Sonra gelen  850.000 TL için verasette %3, ivazda %15,
 • Sonra gelen 1.800.000 TL için verasette yüzde 5, ivazsızda %20,
 • Sonra gelen 3.300.000 TL için verasette %7, ivazsızda %25,
 • Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için verasette %10, ivazsızda %30 oranında kesinti yapılır.

Veraset intikal beyannamesi nasıl verilir ?

Gelelim asıl konumuz olan veraset beyannamesi nasıl doldurulur ve nasıl verilir sorusunun cevabına. Beyannameyi verebilmek için Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noter’den mirasçılık belgesi diğer adı ile veraset ilamı almış olmanız gerekiyor. Bundan sonra yapmanız gereken ise internet vergi dairesinden online ya da form ile veraset beyannamesi doldurma işlemini aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda tamamlamak.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurulması

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurma işlemi için iki seçenek bulunmaktadır.

 • İnteraktif vergi dairesinden online yapabilir,
 • Formu doldurarak elden ya da posta yolu ile bağlı olunan Vergi Dairesi’ne gönderebilirsiniz.

İnteraktif vergi dairesinden veraset intikal beyannamesi doldurma

Elektronik ortamda veraset intikal işlemleri başvurusu için aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

 • Mirasçılardan birisinin T.C. kimlik numarası ile şifre oluşturmak sureti ile ya da e-devlet şifresi ile internet vergi dairesine buradan giriş yapınız ⇒ interaktif vergi dairesi girişi. Eğer giriş yapamadıysanız yeni internet vergi dairesi girişi nasıl yapılır sayfamızdan girişi nasıl yapabileceğiniz konusunda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra Veraset ve İntikal Beyannamesi Başvurusu kısmına geliniz.
 • “Veraset ilamını (mirasçılık belgesi) almış olduğunuz kurumu seçiniz.” Kısmında mirasçılık belgesi yani veraset ilamı aldığınız Kurumu seçin.
 • Ardından vefat eden kişinin T.C. numarasını yazarak SORGULAMA yapınız.
 • Ardından “Toplam Miras Paydası” kısmında mirasın toplam kaç paya bölündüğü bilgisi yazılmalıdır. Örneğin 3 mirasçı varsa buraya 3 yazın.
 • Mirasçılara İlişkin Bilgiler kısmında mirasçı olan kişilere ait bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Herkes tek tek beyanname gönderebileceği gibi ayrı ayrı girilmek sureti ile de beyanname verilebilir. Eğer tek beyanname verilecekse diğer mirasçıların İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak verilen beyannameyi onaylamaları gerekecektir.
 • Gayrimenkule ilişkin bilgiler kısmında vefat edene ait arsa, arazi, bina, daire vb. gayrimenkuller ile bu
  gayrimenkuller üzerinde mirasçılar lehine tesis edilmiş hak varsa bunlara ilişkin bilgiler yazılmalıdır
 • Haklara ilişkin bilgiler kısmında varsa telif, patent, rüçhan hakkı gibi haklar yazılmalıdır. Yoksa geçilebilir.
 • Menkul Mallar ve Diğer Servetlere İlişkin Bilgiler kısmında ölen kişi adına ticari sermaye, araç, mevduat, sigorta, yabancı para, silah, kiralık kasa vb. servet tutarları beyan edilmelidir.
 • İndirilecek borçlar ve masraflar kısmında ise vefat edene ait geçerli belgelere dayanan borçlar ile diğer indirilebilecek borçlar ve masraflar bu bölümde beyan edilmelidir.
 • Son adımda ise beyannameye eklenmesi gereken ve aşağıda belirtilen evraklar elektronik ortamda eklenmelidir.
 • Kontroller sağlandıktan sonra son aşamada beyanname gönderilebilecektir. Verilen beyannameler ile taslak halinde olanlar “Veraset ve İntikal Beyannamelerim” kısmından görüntülenebilmektedir.
 • İnteraktif vergi dairesi üzerinden adım adım ve resimli veraset ve intikal beyannamesi nasıl doldurulur konusunda yayımlanan kılavuza buradan ulaşabilirsiniz ⇒ Veraset ve İntikal Beyannamesi Uygulaması Kullanım Kılavuzu.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi formu 2022

Veraset işlemleri için beyanname göndermenin bir diğer yolu ise formla göndermektir. Bu interaktif vergi dairesinden online gönderime göre daha kolay bir yöntemdir.  Veraset intikal vergisi beyannamesi doldurmak için formu buradan indirebilirsiniz ⇒ veraset intikal vergi dairesi başvuru formu indir. Doldurulmuş veraset intikal beyannamesi örneği aşağıda verilmiştir.

 • İNTİKALİN ŞEKLİ kısmında eğer miras kaldı ise Veraset kutucuğunu, bağış ya da benzeri ivazsız ise bu durumda İVAZSIZ İNTİKALLER kutucuğunu işaretleyin.
 • ÖLENİN VEYA İVAZSIZ İNTİKALDE BULUNANIN kısmında miras kalan ya da bağışta bulunan kişiye ait kimlik bilgileri, ikamet bilgileri, ölüm tarihi gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
 • MÜKELLEFLERİN bölümünde tüm mirasçılara ait bilgilerin sıra halinde ve eksiksiz girilmesi gerekiyor.
 • Arka Yüzde İNTİKAL EDEN GAYRİMENKUL MALLAR kısmında ölen kişiden kalan bina, arsa, tarla, arazi yani taşınmaz mal bilgilerinin yazılması gerekiyor.
 • İNTİKAL EDEN MENKUL MALLAR VE DİĞER SERVET UNSURLARI kısmında icari sermaye, araç, mevduat, sigorta, yabancı para, silah, kiralık kasa vb. servet tutarları beyan edilmelidir.
 • İNDİRİLECEK BORÇLAR VE MASRAFLAR kısmında ise vefat edene ait borçların girilmesi gerekiyor.
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl doldurulur örnek aşağıda paylaşılmıştır.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurulmuş örneği 2022

Veraset ve intikal vergi beyannamesi nasıl doldurulur konusunda ayrıntılı olarak bilgi verdikten sonra gelelim veraset beyannamesi örneğine. Nasıl doldurulur veraset ve intikal vergisi beyannamesi dolu örneği aşağıda paylaşılmıştır. Siz de veraset ve intikal vergisi beyannamesi örnek doldurulmasına göz atarak buna uygun doldurabilirsiniz.

veraset beyannamesi doldurulmuş örneği

Yukarıdaki beyanname formunun ön yüzüdür. Tabi biz basit anlamda yazdık yine de siz zorlanırsanız bize yorum kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Arka yüzü de aşağıdaki şekilde doldurmalısınız. 

veraset beyannamesi arka yüzü

Beyanname eksiksiz doldurulduktan sonra tüm mirasçılar tarafından imzalanarak aşağıda belirtilen evraklarla birlikte vergi dairesine verilmelidir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi için gerekli evraklar nelerdir ?

Beyannameyi eksiksiz olarak doldurduktan sonra beyanname ile birlikte aşağıdaki evrakları da vermeniz gerekiyor. Gerekli evraklar şunlardır;

 • Verasat ilamı ( Mirasçılık Belgesi ),
 • Ölüm ve mirasçı bildirimi,
 • Gayrimenkul varsa tapu fotokopisi,
 • Gayrimenkul mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan değeri gösterir belge,
 • İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler,
 • Araç ve tescile tabi diğer menkuller için tescil belgesinin fotokopisi.
 • Ticari bilanço ve gelir tablosu.

Veraset ve intikal vergisi ne zaman ödenir ?

Tahakkuk yapıldıktan sonra 3 yılda ve her yıl Mayıs ile Kasım aylarında 6 eşit taksit ile ödemeler gerçekleştirilebilir. Mirasçılar dilerse borcu toplu olarak da kapatabilir.

Veraset ve intikal vergisi nasıl ödenir ?

Ödeme işlemini;

 • İnteraktif vergi dairesinden kredi kartı ile,
 • Anlaşmalı bankalardan, internet ya da mobil bankacılık kanallarından,
 • PTT şubelerinden,
 • Tüm vergi dairelerinden yapabilirsiniz.

İnteraktif vergi dairesinden kredi kartı ile ödeme yapmak için;

 • Öncelikle interaktif vergi dairesi ana sayfasına giriş yapınız.
 • Anasayfada BELGE NUMARASI İLE ÖDEME seçeneğine tıklayınız.
 • Elinizdeki tahakkuk belgesinde yer alan Tahakkuk Fiş Numarasını yazın.
 • Bağlı olunan Vergi Dairesi İl/İlçe bilgilerini yazdıktan sonra devam ederek borç ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

24 Yorum
 1. adnan

  BABAM 2012 YILINDA VEFAAT ETTİ BABAMIN ÖLÜMÜNDEN SONRA VASİYETNAMESİ ORTAYA ÇIKTI, VASİYETNAMESİNDE 3 TARLASI 3 ÇOOCUĞUNA BIRAKMIŞ, BUNDAN SONRA MAHKEMECE VASİYETİN TENFİZİ DAVASI ACILDI, MAHKEME SONUNDA BABAMIN VASİYETİNİ KABUL EDEREK 3 ÇOCUĞUNA BIRAKTI, TAPU HARCI YATIRILIDIKTAN SONRA TAPULAR TARAFIMIZA GEÇTİ. TAPU MÜDÜRLÜĞÜ O ZAMAN BİZDEN VERGİ DAİRESİNDEN VERASET İNTİKAL BEYANNAMESİ İSTEMEMİŞTİ BİZDE BİLMİYORDUK, ŞİMDİ BANKA KREDİSİ İÇİN TAPUYU İPOTEK GÖSTERDİĞİMİZDE TAPU GÖREVLİLERİ BABAMIN VERGİ DAİRESİNDEN VERASET İNTİKAL BEYANNAMESİNİ GETİRMİMİZİ SÖYLEDİ, VERASET İNTİKAL VERGİSİNİ ALMAMIZ İÇİN BABAMIN 10 ÇOCUĞUNUN GELMESİNİ SÖYLÜYOR, KARDEŞİMİZİN BİRİ VEFAAT ETTİ ONUN ÇOCUKLARI DA HER BİRİ FARKLİ İLDE VE YURT DIŞINDA OLANI VAR, DİĞER KARDEŞLERİMİMİZİNDE HER BİRİ FARKLI YERLERDE, GELMELERİ İMKANSIZ. VASEYİTNAME İLE 3 KİŞİYE BIRAKILAN TARLALARIN VERASET İNTİKAL BEYANNAMESİ 3 KİŞİ TARAFINDAN ALINMASI MÜMKÜN DEĞİLMİ.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Konu hakkında bilgi sahibi değilim. İlgili Kuruma danışmanızda yarar var.

 2. uğur

  vefat eden anneden kalan arsa için yukarıdaki beyaname doldururken sigorta poliçesi soruyor yaptırmak şartmı

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Uğur BEY. Bilgi sahibi değilim. dilerseniz bir vergi dairesine sorun.

 3. Gaye Ergin

  Merhaba babam vefat etti. Annem babam ve benim 3 kişi olarak ortak hesabımız var. Başka bir mal varlığı yoktu. 3/1 lik kısmı mı yazacağım?

 4. Gulsen

  Merhaba ev satisi icin velaket intikali yaptirin dediler formu doldurup götürdüğümüzde hemen onaylaniyormu o gun satisi yapabiliyormuyuz

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Eğer çok yoğun değilse evet onaylanır. Ama bu durum yoğunluğa bağlı olarak değişebilir.

  2. Ahmet

   Merhaba bu yıl babam vefat etti.Bankada 15.767,16 tl si var bizim ne kadar veraset ve intikal vergisi ödememiz gerekiyor.

   1. Ömer Meriç

    Merhaba. Vergi dairesine hesaplatabilirsiniz.

 5. Ece

  Miras yoksa beyanname vermeye gerek varmi

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Net bilgi sahibi değilim. Vergi dairesi ile görüşün isterseniz

 6. Hatice

  Annemin 1 dairesi birde yarı yarıya ortak bir dairesi var belediyeden rayiç bedel belgelerini aldım ama dairelerin fiyatının ne kadar ettiğini bilmiyorum beyannameye daire fiyatını ne yazacağım bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim iyi günler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Hatice hanım. Bildiğim kadarı ile rayiç bedeli yazmanız gerekmekte. Ama vergi dairesine bir sorun isterseniz.

 7. Volkan

  Babamın üzerine ihtiyaç kredisi vardı. Sigortadan dönüş bekliyorum. Para ödenip odenmeyecegi belli degil. Önce gayrimenkul bildirsem vergimi odesem. Daha sonra banka islemi icin tekrar yapabiliyr muyum ? Ya da banka sonucunu beklemem mi gerekiyor ?

 8. şaban

  merhaba iyi günler Beyanname doldururken vefat eden kişinin veya mükelleflerin “vergi kimlik no” yazan yere TC kimlik numarasını yazsak bir problem olurmu? teşekkür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Problem olmaz yazabilirsiniz.

 9. Ayşe

  Ölen kişinin Hisseli arsasının emlak vergisine tabi olan kendi hissesine düşen payını nasıl hesaplayabilirim. Belediye evrakında 2021 rayiç değeri 842 tl yazıyor. Ölen kişinin arsadaki payı 5 metrekare

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Ayşe Hanım. Konu hakkında net bilgi sahibi değilim. Dilerseniz vergi dairesinden bilgi alın. Daha sağlıklı olacaktır.

 10. oğuz kaan koçak

  Vefat edenin üzerine kayıtlı çok hisseli tarlalar, beyanname verilmeden önce varislerin üzerine tapudan intikal etmeli midir? Yoksa hala tapuda vefat edenin üzerine gözükürken mi beyanname verilmeli ve sonrasında intikal etmeli?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Oğuz BEY. Maalesef net bilgi sahibi değilim bu konuda. Vergi Dairesinden öğrenebilirsiniz.

 11. Efrayim

  Babam ve annem vefat etti. 5 kardeşiz iki kardeşim yurt dışında. Beyannameyi en kolay yoldan nasıl verebiliriz.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. İnteraktif vergi dairesi üzerinden verin. Onlar e devlet şifresi ile girip onaylasın. En kolay yöntem bu.

  2. Emine

   Merhaba, babam 03.05.2022 de vefat etti. Veraset ilamı aldim.toplam 11 varis var. Belediye ve banka islerini de yaptım.fakat vergi dairesinde bütün mirasçıların imzası istendi.benim hepsine ulaşma imkanim yok.tek başima beyanneme vetebilif miyim. Ayrıca önce tapuya mı yoksa vergi dairesine gitmem mi lazım. Teşekkürler

   1. Ömer Meriç

    Merhaba. Tüm veraselerin imzası istenir. Bildiğim kadarıyla önce vergi daiesine gitmeniz gerekiyor.