Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur 2024

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl doldurulur konusunda bu yazımızda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Aslında veraset ve intikal beyannamesi doldurmak oldukça kolaydır ancak usulü bilmeyince tabi ki zor gelmekte. Bu yazımız veraset intikal beyannamesi nasıl doldurulur konusunda tam bir rehber niteliğinde olacaktır. Ayrıca nasıl ve nereye vermeniz gerektiği ve konu hakkında kafanıza takılan tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nedir ?

Bir kişinin ölümü ve ya ve ivazsız intikal halinde mirasçıların ve intikal sahibi olan kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığına vermeleri gereken beyannamedir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nereye verilir ?

Beyanname elektronik ortamda ya da form ile Vergi Dairesine verilir. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi formu nasıl doldurulur ile veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği yazımızın devamında verilecektir. Beyanname verebilmek için;

 • Bağlı olunan Sulh Hukuk Mahkemesinden ve ya noterden mirasçılık belgesinin alınması gerekmektedir.
 • Mirasçılık belgesi diğer adı ile Veraset ilamı alındıktan sonra artık beyanname verme aşamasına geçilebilecektir.
 • Bu belge alınmadan beyanname verilemez.

Veraset intikal vergisi hesaplama nasıl yapılır ?

Veraset ve intikal vergisinde ödenecek vergi tutarı istisna tutarı ve net tutara isabet eden oranda ödenir. 2024 yılı için veraset ve intikal vergisinde tutarlara göre ödenecek vergi oranları aşağıda verilmiştir. Örneğin 2024 yılı içerisinde size 100.000 TL tutarında bir mal miras kaldı ise ödeyeceğiniz vergi tutarı 1000 TL olacaktır.

 • İlk 1.700.000,00 TL için Veraset Yoluyla İntikallerde yüzde 1, İvazsız
  İntikallerde %10,
 • Sonra gelen  4.000.000,00 TL için verasette %3, ivazda %15,
 • Sonra gelen 8.700.000,00 TL için verasette yüzde 5, ivazsızda %20,
 • Sonra gelen 17.000.000,00 TL için verasette %7, ivazsızda %25,
 • Matrahın 31.400.000,00 TL’yi aşan bölümü için verasette %10, ivazsızda %30 oranında kesinti yapılır.

Veraset intikal beyannamesi nasıl verilir ?

Gelelim asıl konumuz olan veraset beyannamesi nasıl doldurulur ve nasıl verilir sorusunun cevabına. Beyannameyi verebilmek için Sulh Hukuk Mahkemesi ya da Noter’den mirasçılık belgesi diğer adı ile veraset ilamı almış olmanız gerekiyor. Bundan sonra yapmanız gereken ise internet vergi dairesinden online ya da form ile veraset beyannamesi doldurma işlemini aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda tamamlamak.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurulması

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurma işlemi için iki seçenek bulunmaktadır.

 • İnteraktif vergi dairesinden online yapabilir,
 • Formu doldurarak elden ya da posta yolu ile bağlı olunan Vergi Dairesi’ne gönderebilirsiniz.

İnteraktif vergi dairesinden veraset intikal beyannamesi doldurma

Elektronik ortamda veraset intikal işlemleri başvurusu için aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

 • Mirasçılardan birisinin T.C. kimlik numarası ile şifre oluşturmak sureti ile ya da e-devlet şifresi ile internet vergi dairesine buradan giriş yapınız ⇒ interaktif vergi dairesi girişi.
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra Veraset ve İntikal Beyannamesi Başvurusu kısmına geliniz.
 • “Veraset ilamını (mirasçılık belgesi) almış olduğunuz kurumu seçiniz.” Kısmında mirasçılık belgesi yani veraset ilamı aldığınız Kurumu seçin.
 • Ardından vefat eden kişinin T.C. numarasını yazarak SORGULAMA yapınız.
 • Ardından “Toplam Miras Paydası” kısmında mirasın toplam kaç paya bölündüğü bilgisi yazılmalıdır. Örneğin 3 mirasçı varsa buraya 3 yazın.
 • Mirasçılara İlişkin Bilgiler kısmında mirasçı olan kişilere ait bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Herkes tek tek beyanname gönderebileceği gibi ayrı ayrı girilmek sureti ile de beyanname verilebilir. Eğer tek beyanname verilecekse diğer mirasçıların İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak verilen beyannameyi onaylamaları gerekecektir.
 • Gayrimenkule ilişkin bilgiler kısmında vefat edene ait arsa, arazi, bina, daire vb. gayrimenkuller ile bu
  gayrimenkuller üzerinde mirasçılar lehine tesis edilmiş hak varsa bunlara ilişkin bilgiler yazılmalıdır
 • Haklara ilişkin bilgiler kısmında varsa telif, patent, rüçhan hakkı gibi haklar yazılmalıdır. Yoksa geçilebilir.
 • Menkul Mallar ve Diğer Servetlere İlişkin Bilgiler kısmında ölen kişi adına ticari sermaye, araç, mevduat, sigorta, yabancı para, silah, kiralık kasa vb. servet tutarları beyan edilmelidir.
 • İndirilecek borçlar ve masraflar kısmında ise vefat edene ait geçerli belgelere dayanan borçlar ile diğer indirilebilecek borçlar ve masraflar bu bölümde beyan edilmelidir.
 • Son adımda ise beyannameye eklenmesi gereken ve aşağıda belirtilen evraklar elektronik ortamda eklenmelidir.
 • Kontroller sağlandıktan sonra son aşamada beyanname gönderilebilecektir. Verilen beyannameler ile taslak halinde olanlar “Veraset ve İntikal Beyannamelerim” kısmından görüntülenebilmektedir.
 • İnteraktif vergi dairesi üzerinden adım adım ve resimli veraset ve intikal beyannamesi nasıl doldurulur konusunda yayımlanan kılavuza buradan ulaşabilirsiniz ⇒ Veraset ve İntikal Beyannamesi Uygulaması Kullanım Kılavuzu.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi formu 2024

Veraset işlemleri için beyanname göndermenin bir diğer yolu ise formla göndermektir. Bu interaktif vergi dairesinden online gönderime göre daha kolay bir yöntemdir.  Veraset intikal vergisi beyannamesi doldurmak için Veraset beyannamesi örneği pdf buradan indirebilirsiniz ⇒ veraset intikal vergi dairesi başvuru formu indir. Doldurulmuş veraset intikal beyannamesi örneği aşağıda verilmiştir.

 • İNTİKALİN ŞEKLİ kısmında eğer miras kaldı ise Veraset kutucuğunu, bağış ya da benzeri ivazsız ise bu durumda İVAZSIZ İNTİKALLER kutucuğunu işaretleyin.
 • ÖLENİN VEYA İVAZSIZ İNTİKALDE BULUNANIN kısmında miras kalan ya da bağışta bulunan kişiye ait kimlik bilgileri, ikamet bilgileri, ölüm tarihi gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurun.
 • MÜKELLEFLERİN bölümünde tüm mirasçılara ait bilgilerin sıra halinde ve eksiksiz girilmesi gerekiyor.
 • Arka Yüzde İNTİKAL EDEN GAYRİMENKUL MALLAR kısmında ölen kişiden kalan bina, arsa, tarla, arazi yani taşınmaz mal bilgilerinin yazılması gerekiyor.
 • İNTİKAL EDEN MENKUL MALLAR VE DİĞER SERVET UNSURLARI kısmında icari sermaye, araç, mevduat, sigorta, yabancı para, silah, kiralık kasa vb. servet tutarları beyan edilmelidir.
 • İNDİRİLECEK BORÇLAR VE MASRAFLAR kısmında ise vefat edene ait borçların girilmesi gerekiyor.
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl doldurulur örnek aşağıda paylaşılmıştır.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi doldurulmuş örneği 2024

Veraset ve intikal vergi beyannamesi nasıl doldurulur konusunda ayrıntılı olarak bilgi verdikten sonra gelelim veraset beyannamesi örneğine. Nasıl doldurulur veraset ve intikal vergisi beyannamesi dolu örneği aşağıda paylaşılmıştır. Siz de veraset ve intikal vergisi beyannamesi örnek doldurulmasına göz atarak buna uygun doldurabilirsiniz.

veraset beyannamesi doldurulmuş örneği

Yukarıdaki beyanname formunun ön yüzüdür. Tabi biz basit anlamda yazdık yine de siz zorlanırsanız bize yorum kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Arka yüzü de aşağıdaki şekilde doldurmalısınız. 

veraset beyannamesi arka yüzü

Beyanname eksiksiz doldurulduktan sonra tüm mirasçılar tarafından imzalanarak aşağıda belirtilen evraklarla birlikte vergi dairesine verilmelidir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi için gerekli evraklar nelerdir ?

Beyannameyi eksiksiz olarak doldurduktan sonra beyanname ile birlikte aşağıdaki evrakları da vermeniz gerekiyor. Gerekli evraklar şunlardır;

 • Veraset ilamı ( Mirasçılık Belgesi ),
 • Ölüm ve mirasçı bildirimi,
 • Gayrimenkul varsa tapu fotokopisi,
 • Gayrimenkul mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan değeri gösterir belge,
 • İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler,
 • Araç ve tescile tabi diğer menkuller için tescil belgesinin fotokopisi.
 • Ticari bilanço ve gelir tablosu.

Veraset ve intikal vergisi ne zaman ödenir ?

Tahakkuk yapıldıktan sonra 3 yılda ve her yıl Mayıs ile Kasım aylarında 6 eşit taksit ile ödemeler gerçekleştirilebilir. Mirasçılar dilerse borcu toplu olarak da kapatabilir.

Veraset ve intikal vergisi nasıl ödenir ?

Ödeme işlemini;

 • İnteraktif vergi dairesinden kredi kartı ile,
 • Anlaşmalı bankalardan, internet ya da mobil bankacılık kanallarından,
 • PTT şubelerinden,
 • Tüm vergi dairelerinden yapabilirsiniz.

İnteraktif vergi dairesinden kredi kartı ile ödeme yapmak için;

 • Öncelikle interaktif vergi dairesi ana sayfasına giriş yapınız.
 • Anasayfada BELGE NUMARASI İLE ÖDEME seçeneğine tıklayınız.
 • Elinizdeki tahakkuk belgesinde yer alan Tahakkuk Fiş Numarasını yazın.
 • Bağlı olunan Vergi Dairesi İl/İlçe bilgilerini yazdıktan sonra devam ederek borç ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Veraset intikal vergisi kaldırıldı

Son dönemlerde bazı haber ve internet sitelerinde “Veraset intikal vergisi kaldırıldı” gibi haberler okudum. Okurlarım da sık olarak sormaya başlayınca ben de cevabını vermek istedim. Beyanname uygulaması kaldırılmadı devam ediyor.

Veraset ve intikal vergisi borcu yoktur belgesi nasıl alınır?

Veraset vergi ilişiği nasıl kesilir sorusunun cevabını da vereyim. Borcu yoktur belgesi alabilmek için formla ya da interaktif vergi dairesinden veraset ve intikal beyannamesi verildikten sonra borcun ödenmesi gerekmektedir. Beyanname için tahakkuk eden borç ödendikten sonra vergi dairesinden borcu yok yazısı alınabilir.

Veraset intikal vergisi beyannamesi vermeme cezası

Veraset ve intikal beyannamesi geç verildiğinde ya da usulsüzlük yapıldığında değişen oranlarda ceza uygulanmaktadır. 100 TL’den başlayarak 2000-3000 TL’ye kadar cezai işlem uygulanabilmektedir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl yapılır?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi vefat eden kişinin ikamet olarak bağlı olduğu Vergi Dairesine formla ya da interaktif vergi dairesi üzerinden online olarak yapılır.

Veraset intikal beyannamesi kaç günde çıkar?

Beyanname verildikten sonra Vergi dairesi tahakkuku ortalama 1 ay içerisinde yapar. Mirasçılar dilerse peşin ödeyip kapatabilir ya da 6 taksitle ödeyebilir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hangi vergi dairesine verilir?

Beyanname ölen kişinin ikamet olarak bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

2.8/5 - (6 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur 2024” üzerine 31 yorum
 1. Merhabalar, dedemden kalma arsalar var, dedem öldü, annemler 5 kardeş. Annem ve babam da öldü, anneme kalan pay 4 kardeşe düştü, beyannamesi doldururken ölen herkes için ayrı ayrı mı dolduracağız

  Yanıtla
 2. Selam kardeşim babam otobus kazasıyla vefat etti üzerinde iki araç çıktı 30 yıl sonra borç geldi ne araç var ne ruhsat borçları ödedim beyanname verip borcu yoktur alicam noterden sildircem araçları ne kadar borcu çıkar acaba vergi dairesinden tesekurler

  Yanıtla
 3. merhabalar veraset belgesinde sadece 9 kisinin bilgilerine yer verilmis mirascı daha fazla ise ek belge mi yapılmalı yoksa aynı belgenin altına mı doldurulmalı

  Yanıtla
 4. BABAM 2012 YILINDA VEFAAT ETTİ BABAMIN ÖLÜMÜNDEN SONRA VASİYETNAMESİ ORTAYA ÇIKTI, VASİYETNAMESİNDE 3 TARLASI 3 ÇOOCUĞUNA BIRAKMIŞ, BUNDAN SONRA MAHKEMECE VASİYETİN TENFİZİ DAVASI ACILDI, MAHKEME SONUNDA BABAMIN VASİYETİNİ KABUL EDEREK 3 ÇOCUĞUNA BIRAKTI, TAPU HARCI YATIRILIDIKTAN SONRA TAPULAR TARAFIMIZA GEÇTİ. TAPU MÜDÜRLÜĞÜ O ZAMAN BİZDEN VERGİ DAİRESİNDEN VERASET İNTİKAL BEYANNAMESİ İSTEMEMİŞTİ BİZDE BİLMİYORDUK, ŞİMDİ BANKA KREDİSİ İÇİN TAPUYU İPOTEK GÖSTERDİĞİMİZDE TAPU GÖREVLİLERİ BABAMIN VERGİ DAİRESİNDEN VERASET İNTİKAL BEYANNAMESİNİ GETİRMİMİZİ SÖYLEDİ, VERASET İNTİKAL VERGİSİNİ ALMAMIZ İÇİN BABAMIN 10 ÇOCUĞUNUN GELMESİNİ SÖYLÜYOR, KARDEŞİMİZİN BİRİ VEFAAT ETTİ ONUN ÇOCUKLARI DA HER BİRİ FARKLİ İLDE VE YURT DIŞINDA OLANI VAR, DİĞER KARDEŞLERİMİMİZİNDE HER BİRİ FARKLI YERLERDE, GELMELERİ İMKANSIZ. VASEYİTNAME İLE 3 KİŞİYE BIRAKILAN TARLALARIN VERASET İNTİKAL BEYANNAMESİ 3 KİŞİ TARAFINDAN ALINMASI MÜMKÜN DEĞİLMİ.

  Yanıtla
 5. Merhaba babam vefat etti. Annem babam ve benim 3 kişi olarak ortak hesabımız var. Başka bir mal varlığı yoktu. 3/1 lik kısmı mı yazacağım?

  Yanıtla
 6. Merhaba ev satisi icin velaket intikali yaptirin dediler formu doldurup götürdüğümüzde hemen onaylaniyormu o gun satisi yapabiliyormuyuz

  Yanıtla
 7. Annemin 1 dairesi birde yarı yarıya ortak bir dairesi var belediyeden rayiç bedel belgelerini aldım ama dairelerin fiyatının ne kadar ettiğini bilmiyorum beyannameye daire fiyatını ne yazacağım bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim iyi günler

  Yanıtla
 8. Babamın üzerine ihtiyaç kredisi vardı. Sigortadan dönüş bekliyorum. Para ödenip odenmeyecegi belli degil. Önce gayrimenkul bildirsem vergimi odesem. Daha sonra banka islemi icin tekrar yapabiliyr muyum ? Ya da banka sonucunu beklemem mi gerekiyor ?

  Yanıtla
 9. merhaba iyi günler Beyanname doldururken vefat eden kişinin veya mükelleflerin “vergi kimlik no” yazan yere TC kimlik numarasını yazsak bir problem olurmu? teşekkür ederim

  Yanıtla
 10. Ölen kişinin Hisseli arsasının emlak vergisine tabi olan kendi hissesine düşen payını nasıl hesaplayabilirim. Belediye evrakında 2021 rayiç değeri 842 tl yazıyor. Ölen kişinin arsadaki payı 5 metrekare

  Yanıtla
 11. Vefat edenin üzerine kayıtlı çok hisseli tarlalar, beyanname verilmeden önce varislerin üzerine tapudan intikal etmeli midir? Yoksa hala tapuda vefat edenin üzerine gözükürken mi beyanname verilmeli ve sonrasında intikal etmeli?

  Yanıtla
 12. Babam ve annem vefat etti. 5 kardeşiz iki kardeşim yurt dışında. Beyannameyi en kolay yoldan nasıl verebiliriz.

  Yanıtla
  • Merhaba, babam 03.05.2022 de vefat etti. Veraset ilamı aldim.toplam 11 varis var. Belediye ve banka islerini de yaptım.fakat vergi dairesinde bütün mirasçıların imzası istendi.benim hepsine ulaşma imkanim yok.tek başima beyanneme vetebilif miyim. Ayrıca önce tapuya mı yoksa vergi dairesine gitmem mi lazım. Teşekkürler

   Yanıtla
Yorum yapın