Zorla Fazla Mesai Yaptırmanın Cezası 2024 & Zorunlu mu, Yaptırılabilir mi?

Fazla mesai, işçinin Kanunen ya da sözleşme ile belirlenen haftalık çalışma süresinin üzerinde yaptığı çalışma olarak tanımlanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bir işçi için aksi belirlenmediyse haftalık çalışma süresi 45 s aat olarak belirlenmiştir. Bunun üzerinde bir çalışma ise fazla mesai olarak adlandırılmaktadır. Kanunen işçiye zorla fazla mesai yaptırılması mümkün değildir ve işçinin onayı aranır. Ancak bazı durumlarda istisnai hükümler uygulanabilmektedir. İşçi onayı alınmadan yaptırılan fazla mesai durumlarında işverene zorla fazla mesai yaptırmanın cezası uygulanmaktadır.

Fazla mesai zorunlu mu?

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre;

  • İşçinin haftalık çalışma süresi 45 saattir.
  • İşçinin onayı alınarak fazla mesai yaptırılabilmesi mümkündür.
  • Bu şekilde yaptırılacak fazla mesai 1 yıl içerisinde 270 saati geçememektedir.

İşçiye zorla mesai yaptırılabilir mi?

İşçiye zorla mesai yaptırılması mümkün değildir. Fazla mesai için kanunen işçiden onay alınması gerekmektedir. İşçi ilk işe girerken ya da sonrasında mesai onay formunu imzaladıysa sonrasında işverenin talebi üzerine fazla mesai yapmak zorundadır. Yani bir kere onay verildiğinde sonrasında işverenin fazla mesai hakkındaki talebini reddetme gibi bir hakkı olmamaktadır.

Fazla mesai için verilen onay işçi tarafından dilekçe ile iptal edilebilmektedir. Ancak bunun için onay tarihinden itibaren en az 1 aylık sürenin geçmiş olması gerekmektedir. Fazla mesai onayından sonra 1 ay geçince işçi işverene dilekçe vererek artık fazla mesaili çalışmayacağını talep etme hakkına sahiptir.

İşçi fazla mesai yapmak istemezse

Yukarıda da belirttiğim gibi işçiye zorla mesai yaptırılamaz. Eğer işveren bu konuda işçiyi zorlarsa işçi bu durumu zorlayıcı sebep olarak kullanarak iş sözleşmesini fesih hakkını kullanabilir. Böylece işyerinde en az 1 yıllık çalışması varsa kıdem tazminatı hakkı da elde edebilir. İşçi daha önce vermiş olduğu fazla mesai onayını ise 1 ay önceden işverene dilekçe ile bildirterek kaldırabilir.

270 saat fazla mesai muvafakatnamesi

Fazla mesai için işverenin işçiden muvafakatname alması yani onay alması gerekmektedir. Onay için işçiden alınacak muvafakatname belgesini word olarak aşağıdan indirebilirsiniz;

8 saatten fazla çalıştırılmak şikayet

İşçinin onayı alınmadan Haftalık 45 saatten fazla çalıştırılması Kanunen suçtur ve tespiti durumunda aşağıda belirtilen tutarlarda ceza uygulanır. İşveren hakkında bu konuda şikayette bulunmak isteyen işçiler;

  • Alo-170 hattını arayarak,
  • Çalışma Bölge Müdürlükleri’ne dilekçe ile başvurarak şikayette bulunabilirler.

Zorla Fazla Mesai Yaptırmanın Cezası 2024

İşçinin onayının alınmadan fazla mesai yaptırıldığının tespiti durumunda işverene 2024 yılı için uygulanacak aylık ceza tutarı 2.660,00 TL olarak belirlenmiştir.

Günde 11 saatten fazla çalışma cezası

İşçinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu süre aşılmadığı sürece işçinin 11 saatten fazla çalıştırılabilmesi mümkündür. Ancak haftalık 45 saati aşıyorsa fazla mesai onayı alınarak çalıştırılması gerekir. 1 yıl içerisinde fazla mesai ise 270 saati geçemez. Bunlara aykırı durumlarda işçi bunları gerekçe göstererek derhal fesih hakkını kullanabilir.

İşçi fazla mesai yaptığını nasıl ispatlar?

Birlikte çalıştığı iş arkadaşlarını şahit göstererek, işe giriş çıkış kayıtları, kamera kayıtları ve diğer kanıtlayıcı belgelerle ispatlayabilir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Zorla Fazla Mesai Yaptırmanın Cezası 2024 & Zorunlu mu, Yaptırılabilir mi?” üzerine bir yorum
Yorum yapın