Bağkurlulara Dondurma Müjdesi! Borçlar Silinecek!

6

Bağkur dondurma geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak olan torba yasada bağkur prim borçlarının dondurulması ve hizmetlerin silinmesi düzenlemesi de yer alıyor. Binlerce bağkurlunun beklediği prim borcu sildirme düzenlemesi ile borçlar silinecek ve yeni bir sayfa başlayacak. Böylece hem sağlık hizmeti alınabilecek hem de borçlardan dolayı emekli olamayanlar emeklilik hakkı kazanabilecek.  Bağkur, SGK ve Vergi affını içeren torba yasanın en geç 2020 sonuna kadar yürürlüğe girmesini bekliyoruz.

Bağkur dondurma nasıl olacak ?

Torba yasada prim borçlarının silinmesi ile ilgili yer alan düzenleme şu şekilde;

5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 82- Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

Peki bağkur borçları nasıl dondurulacak/silinecek ?

Yukarıdaki düzenlemeden hareketle:

 • 2020/10 dönemi ve öncesi ödeme vadesi geçen bağkur prim borcu olanlar yapılandırma yasası yürürlüğe girdikten itibaren 2 ay içerisinde yeniden yapılandırma başvurusu yapmaz ya da bu borçlarını ödemezse borçlar silinecek.
 • Prim ödemesi olmayanların dondurma sonrası tescil tarihinden itibaren terk girilir. Prim ödemesi olanların ise prim ödemesinin yettiği son ay itibariyle terki girilir ve 2020/Ekim ayı öncesi borçların tamamı silinir.
 • Ziraat Odası kaydı, vergi kaydı ya da şirket ortaklığı devam edenlerin yukarıdaki terk tarihi hükmü esas alınarak 01 Kasım 2020 tarihinden itibaren bağkurları borçsuz olarak başlatılır. Kaydı devam etmeyenlerin ise terk tarihi itibariyle bırakılır.
 • Eğer prim borcunu ödemeyecekseniz yapılandırma çıktıktan sonra aşağıda örneği verilen dilekçe ile 2 aylık süreyi beklemeden SGK’ya başvurarak dondurma/sildirme işlemini yaptırabilirsiniz.
 • 2 ay içerisinde hiç başvurmaz ya da yapılandırmaz/ödemezseniz 2. ay sonunda SGK tarafından Sanal Terk 82 işlemi gerçekleştirilir.
 • Dondurulan hizmet süreleri daha sonra sigortalının kendisi ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde yeniden ihya edilebilecek.
 • Bağkur affı gelişmeleri, yapılandırma başvuru formları ve tüm detayları bağkur affı sayfamızda bulabilirsiniz.

Bağkur sildirme dilekçesi örneği

Yapılandırma resmi gazetede yayımlandıktan sonra iki aylık süreyi beklemeden borçlarınızı sildirmek ve hizmeti dondurmak için aşağıda örneği verilen dilekçe ile SGK’ya başvuru yapabilirsiniz ;

 • …./…./….. tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 5510 Sayılı Kanunun Geçici 82’inci maddesine eklenen düzenleme gereği 2020/Ekim ayı ve öncesi 4b prim borçlarımın silinerek hizmetlerimin dondurulması hususunda gereğini arz ederim. 

Bağkur dondurma/sildirme hakkındaki sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. 

6 Yorum
 1. Tamer

  Merhaba, esnaf odası kaydına göre belirlenen bağkur sürelerinin terki ile ilgili genelge, bu genelgeye göre vergi kayıtları dışında kalan oda kayıt sürelerinin bagkurlu sayılmaması için ilgili kuruluşlardan onaylatılıp verilen dilekçe ile bu süreler bağkurlu sayılmıyordu.

  1. Ömer Meriç

   Anladım Tamer BEY. Ama ne yazı ki bu torbada düzenleme yok.

 2. Tamer

  Merhaba hocam, yasada 1995/11 sayılı genelge ile ilgili bir hüküm varmı.Teşekkürler.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 1995/11 genelgesi neydi ki ? Bilmiyorum onu.

 3. Fethi

  Hocam merhaba, şimdi gördüm bu yazımızı güncel mi? Yani borç sildirme kesinleşti mi? Buna bağlı olarak 2018 den bu yana ödenmemiş bağkur borcum bulunuyor ve işyeri terkini geçenlerde yaptım. Bu borcu kesin olarak sildirebilecek miyim?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba.Evet güncel. Yasa yürürlüğe girdiğinde kesin olarak sildirebilirsiniz. Tasarıda dondurma sildirme düzenlemesi de yer alıyor.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.