İhaleye Girmek İçin SGK Borcu Ne Kadar Olmalı 2022

0

İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ? Kamu tarafından yapılan bir ihaleye katılmak için ihale tarihi itibariyle Sgk e borcu yoktur sistemi üzerinden ya da Sgk ihale borcu yoktur dilekçesi dilekçesi ile SGK’ya başvurarak ihaleye katılmak üzere Türkiye geneli Sgk borcu yoktur yazısı almanız gerekiyor.  Yazımızda ihalede Sgk borcu limiti 2022 hakkında bilgi bulabilirsiniz.

İhaleye katılmak üzere ihale tarihi itibariyle e borcu yoktur sgk sistemi üzerinden ya da SGK’dan yazıyı alabilmeniz için ödeme vadesi geçmiş sigorta primi ve bağkur prim borcunuzun belirlenen limitin altında olması gerekiyor. Bu yazımızda ihalelerde vergi ve sgk borcu sınırı (2022 yılı) güncel tutarlarını bulabilirsiniz.

İhaleye katılmak için SGK borcu sınırı 2022

İhaleye katılmak için aranan Sgk borcu ihale sınırı gerçek ve tüzel kişilerde farklılık gösterir. ihale sgk borç limiti hesaplaması yapılırken gerçek kişilerde hem ödeme vadesi geçmiş 4b bağkur prim borçlarına hem de işçi çalıştırıyorsa işveren ssk prim borçlarına bakılır. Tüzel kişilerde yani şirketlerde ise sadece varsa ssk işveren prim borçlarına bakılır.

  • İşveren 4a ssk prim borçlarında üst limit ihale tarihi itibariyle geçerli olan prime esas kazanç tavanının 3 katıdır. Yani 2022 yılında tavan prime esas kazanç 37.530,00 TL olduğu için ödeme vadesi geçmiş ve 112.590,00 TL ye kadar olan tutarlar kesinleşmiş borç kabul edilmez ve bu tutara kadar olan borçlar için ihale borcu yok yazısı alabilirsiniz.
  • 4b bağkur prim borçlarında ise ihaleye katılmak için ihalelerde sgk borç limiti brüt asgari ücretin 3 katıdır. Brüt asgari ücret 2022 yılında 5.004,00 TL olduğu için ihaleye katılmak için alınacak SGK borcu yok yazılarında bağkur için ihale Sgk borç sınırı 15.012,00 TL olacaktır. Eğer son ödeme vadesi geçmiş bağkur prim borcu belirlenen ihalede bağkur borcu limiti üzerinde ise borcu yok yazısı verilmez.
  • İhale borcu yok yazısı başvurusu, örnek yazı ve yazıyı almak için gerekenler hakkında tüm detayları sgk ihale borcu yoktur yazısı nasıl alınır sayfamızda bulabilirsiniz.
  • Eğer e borcu yok aktivasyonunuz yoksa hemen başvuru yapıp aktifleştirerek SGK borcu yok yazılarınızı online alabilirsiniz. E borcu yok aktivasyon başvurusu için hemen sgk e borcu yoktur aktivasyonu nasıl alınır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İhale mevzuatında dikkate alınacak kesinleşmiş sgk borçları 2022

Yukarıda belirlenen tutara kadar olan borçlar ihaleye katılmak için SGK borcu yok yazısı almaya engel değildir. Ayrıca;

  • Yapılandırma ya da taksitlendirme kapsamında olup düzenli ödenen prim borçları yukarıdaki toplam borç hesabına dahil edilmez.
  • Yine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü geçmeyen SGK idari para cezası borçları da henüz kesinleşmemiş alacak olarak sayıldığından ihale borcu almada engel değildir.
  • Son ödeme vadesi geçmemiş cari prim borçları da kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilmez.

İhale tarihi itibariyle sgk borcu olanlar daha doğrusu kesinleşmiş borçları yukarıdaki tutarların üzerinde olanların ihaleyi kazansa bile ihale sözleşmesinin onaylanması maalesef mümkün bulunmamakta. Sonradan ödense bile ihale makamı ihale tarihi itibariyle bu yazıyı isteyeceğinden ihale tarihi itibariyle borç çıkacak ve dolayısıyla yazıyı alamayacaksınız.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak borcu yok yazılarına başvuru için örnek dilekçeyi hemen sgk borcu yoktur dilekçe örneği sayfamızı ziyaret ederek indirebilirsiniz.

İhale tarihi itibariyle sgk borcu olanlar ihaleye katılabilir mi ?

İhale size kaldıktan sonra ihaleyi hak edebilmeniz için ihale makamı sizden ihale tarihi itibariyle ihale borcu yoktur yazısını ister. İhalenin yapıldığı tarih itibariyle toplam prim borcunuz yukarıda belirtilen sınırın altında ise borcu yok yazısını alabilirsiniz. Üzerinde ise alamazsınız ve dolayısıyla ihale hakkınız da yanar.

Ödemelerde SGK borcu yoktur limiti 2022

İhalelere katılmak için alınacak borcu yok yazısında aranan üst limitler 2022 yılı için güncel olarak yukarıda verilmiştir. İhale alan bir yükleniciye hakediş ( istihkak) ödemesi yapılabilmesi için son ödeme vadesi geçmiş prim borcunun olmaması, varsa bile yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması ve taksitlendirme/yapılandırma ödemelerinin düzenli yapılıyor olması gerekmektedir.

İhaleye girmek için vergi borcu sınırı 2022

İhalelerde vergi borcu sınırı ihale sgk borcu limitine göre farklı şekilde hesaplanmaktadır. İhalelere katılmak için 2022 yılında son ödeme vadesi geçmiş vergi borçlarınızın 7430,00 TL altında olması gerekiyor. ihalede vergi borcu limiti 2022 yılı için 7430,00 TL üzerinde olan ödeme vadesi geçmiş borçlar ihale vergi borcu yok yazılarında kesinleşmiş borç olarak değerlendirilir ve borcu yok yazısı alamazsınız.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.