Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?

Hakediş ödemelerinde SGK borcu yoktur yazısı alınması zorunludur. İhaleye girdik ve ihaleyi aldık. Sıra geldi yapılan iş ile ilgili istihkak ödemesi diğer adı ile hakediş ödemesini almaya. İhale makamı size hak ettiğiniz istihkak tutarını ödemek için sizden  SGK hakediş borcu yok yazısı ister. Bu yazımızda istihkak diğer adı ile hak ediş ödemelerinde SGK’dan borcu yok yazısını nasıl alabileceğiniz hakkında bilgi verilecektir. 

Hakediş ödemelerinde SGK borç limiti nedir ?

Hakediş borcu yok yazısını alabilmeniz için borcu yoktur talebinde bulunduğunuz tarih itibariyle son ödeme vadesi geçmiş sigorta primi ve gerçek kişi iseniz 4b bağkur kapsamında son ödeme vadesi geçmiş bağkur prim borcunuzun olmaması gerekiyor. Özetle;

 • İşveren ssk prim, işsizlik, damga vergisi, idari para cezası geçmiş dönem borcunuzun olmaması, varsa bile yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve taksit ödemelerinin de düzenli olarak yapılıyor olması gerekir.
 • Hakediş borcu yok yazısında bağkur borcuna da bakılır. Tabi şirketseniz ya da diğer bir tüzel kişilik iseniz bu durumda bağkur borcuna bakılmaz. Gerçek kişiler için son ödeme vadesi geçmiş bağkur prim borcu varsa hakediş borcu yok yazısı verilmez.

SGK hakediş borcu yok yazısı düzenlenirken sadece ihaleli işin dosyası üzerinden borç sorgulaması yapılır. İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda başka bir tescilli dosyası varsa ve bunlarda borç varsa bile hakedişlerde bu borçlara bakılmaz. Dediğim gibi sadece ilgili ihale dosyasının borcuna bakılır. Hakediş ödemelerinde güncel borç limitleri için  hakediş ödemelerinde sgk sorgulama limiti sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hakediş ödemelerinde SGK borcu yok nasıl alınır ?

İhale makamından hakediş alabilmeniz için hakediş SGK borcu yok yazısını ihaleli dosyayı tescil ettirdiğiniz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne dilekçe ile başvurarak alabilirsiniz. Hakediş ödemeleri için SGK hakediş borcu olmadığına dair yazı e sgk borcu yok uygulamasından online olarak alınamamakta. Hakediş borcu yok yazısı için dilekçe örneği aşağıdaki gibidir;

Hakediş SGK borcu yoktur dilekçesi örneği

Hakediş ödemesi için ssk borcu yoktur yazısı için aşağıdaki gibi bir hakediş dilekçe örneği ile dosyanızın bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapabilirsiniz. Hakediş dilekçesi örneği aşağıda paylaşılmıştır ;

 • ………………….. Sosyal Güvenlik Merkezine
 • Müdürlüğünüzde 4.4120…………………………………………………… sicil numarası ile işlem gördüğümüz ihale dosyasından ihale makamına verilmek üzere tarafımıza hakediş borcu yoktur yazısının verilmesi hususunu,
 • Arz ederim. 

Yukarıdaki dilekçe borcu yok yazısı için yeterli olacaktır.Hakediş ödemeleri dışındaki SGK borcu yok yazıları için örnek dilekçeyi sgk borcu yoktur dilekçe örneği sayfamızı ziyaret ederek indirebilirsiniz.

SGK borcu yoktur yazısı geçerlilik süresi

SGK tüm borcu yok yazılarında olduğu gibi hakediş için verilen borcu yok yazıları için son tarihi borcu yok talebinin bulunduğu ay sonu olarak belirler. Yani diyelim ki hakediş için borcu olmadığına dair yazı talebini 03.09… tarihinde verdiyseniz SGK’nın size verdiği yazıda geçerlilik süresi 30.09… olacaktır.

SGK Hakediş borcu yoktur yazısı örneği

SGK tarafından verilen hakediş borcu yok yazısı örneği aşağıdaki gibidir;

İlgide kayıtlı dilekçeniz üzerine 4 4120 ……………. sicil sayılı dosyada işlem gören işvereni bulunduğunuz “……………………………………” işyeriniz ile ilgili dosyasında yapılan araştırmalarda, Kurumumuza, 11.02….. tarihi itibariyle muaccel hale gelmiş prim ve idari para cezası borcunuzun bulunmadığı tespit edilmiştir.
İş bu yazı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90ıncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, hakediş (istihkak) ödemeleri için ihale makamına ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca teminatların iadesi için düzenlenen ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamaktadır. 28.02….. tarihine kadar geçerlidir.
Bilgilerinize rica ederim.

Hakediş ödemelerinde vergi borcu sorgulama limiti nedir?

İhale makamından hakediş ödemenizi alabilmeniz için ödeme vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmaması gerekiyor. Eğer borç varsa hakediş ödemesinden vergi borcu düşüldükten sonra kalan kısmın iadesi yapılır.

Hakediş ödemelerinde öncelik sırası nedir?

Eğer SGK, vergi ya da başka bir Kuruma olan borçlarınız varsa ve bu borçlardan dolayı icra takibi başlatıldıysa icra takibinin önce başladığı borç öncelikli olarak tahsil edilir.

Hakediş SGK hesaplaması nasıl yapılır?

İhaleli işlerde iş bitiminde ihale makamında SGK borcu yok yazısı diğer adı ile teminat iadesi yazısının alınabilmesi için ödenen KDV hariç hakediş bedeli ve işin asgari işçilik oranı esas alınarak gerekli işçilik bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Bildirilmesi gereken işçilik hesaplaması yapmak, güncel asgari işçilik oranlarına göz atmak için sgk inşaat işçilik hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Mal alımlarında SGK borcu yok yazısı nasıl alınır?

Doğrudan temin olarak adlandırılan ve işçi çalıştırılmadan malın doğrudan idareye verilmesi gereken durumlarda borcu yok yazısı bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alınır. Yukarıda örneği verilen borcu yok yazısı dilekçe örneği ile bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak borcu yok yazısı alabilirsiniz.

Doğrudan teminde SGK borcu yoktur yazısı istenir mi?

Doğrudan teminlerde hak ediş aşamasında SGK’dan borcunuzun olmadığına dair yazı istenir. Bağkur borcunuzun olmaması, eğer işveren iseniz SGK prim borcunuzun olmaması gerekiyor.

5/5 - (1 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Hakediş Ödemelerinde SGK Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?” üzerine 2 yorum
 1. 2019 yılında surat kargo acentası olarak çalışmaya başladım.10/06/2022 yılında acentalığı bıraktım.sürat kargo benden yapması gereken alacağımı ödemek için sgk borcu yoktur yazısı istiyor.borcum varsa ödeme yapmayacağını söylemekte.böyle bir hakkı var mıdır?
  yanıtınız için şimdiden teşekkür ediyorum

  Yanıtla
  • Merhaba. Bildiğim kadarıyla Kayyum atanmıştı. Devlete geçmişti. Bu nedenle istiyor olabilirler.

   Yanıtla
Yorum yapın