İş Kazası Bildirmeme Cezası 2024 & Dikkat Yüksek Cezası Var

İş kazası bildirmeme cezası 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği uygulanmaktadır. İşyerinde ya da işyeri sınırlarında, servis ile işe geliş gidiş esnasında v.s. gibi mesai saatleri içerisinde meydana gelen olay Kanunen iş kazası olarak tanımlanmaktadır. İş kazası bildiriminin SGK 5510 Sayılı Kanunu’na göre belirlenen sürede SGK’ya elektronik ortamda bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.

İş kazası bildirim süresi içerisinde bildirim yapmayan işverenlere işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı esas alınarak SGK tarafından idari para cezası uygulanmaktadır.  Sgk iş kazası bildirimi ile ilgili bu yazımızda bildirimi nasıl yapacağınız konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Yazımızın devamında ise iş kazası kaç gün içinde bildirilir, iş kazası bildirimi yapılmazsa ne olur konusunda bilgi bulabilir ayrıca güncel iş kazası bildirim süresi cezası tutarlarına göz atabilirsiniz.

İş kazası bildirim süresi 2024

 • İş kazasının bildirim süresi iş kazasının oluş tarihinden itibaren 3 iş günüdür.
 • İş kazasının resmi tatile ya da bayram tatiline denk gelmesi halinde iş kazası bildirimi süresi takip eden ilk iş gününden başlar.
 • Bu bildirim aynı zamanda Ek 5 tarım sigortalıları ve Ek 9 ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar için de geçerlidir. Ek 5 tarım sigortalılarının iş kazası bildirimlerinin kendileri ya da işverenleri tarafından başvuru formu ile SGK’ya yapılması gerekmektedir.
 • Ayrıca iş kazasının işveren tarafından derhal kolluk kuvvetlerine ( jandarma, polis) bildirilmesi gerekmektedir.
 • Süresini geçirmeden bildirim yapmak için hemen iş kazası bildirimi nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş kazası kolluk kuvvetlerine bildirim zorunluluğu 2024

İş kazası olur olmaz işveren ya da işveren vekili tarafından derhal kolluk kuvvetlerine yani jandarma ve ya polise bildirim zorunluluğu vardır. İş kazası kolluk kuvvetlerine bildirim süresi içerisinde iş kazasının bildirilmemesi halinde işyeri hakkında cezai müeyyide uygulanabilir.

Bağkurluların iş kazası bildirim süresi 2024

Bağkur kapsamında iseniz iş kazası geçirmeniz halinde;

 • Kazanın olduğu tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde olmak koşulu ile iş kazası bildirimine engel durumun ortadan kalmasını takip eden günden itibaren 3 iş günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir.
 • Bildirim normalde elektronik ortamda yapılmalıdır.
 • Eğer bildirimi elektronik ortamda yapamazsanız iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu ile SGK’ya bildirim yapabilirsiniz.

İş kazası geç bildirim cezası 2024

Bildirimin geç yapılması halinde işverenlere çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı esas alınarak iş kazası cezası uygulanmakta. Ayrıca iş kazası sonucu rapor alan çalışan varsa rapor başlangıç tarihinden iş kazası bildirim tarihine kadar olan geçici iş göremezlik ödemeleri de faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Uygulanacak iş kazası bildirimi geç yapılması cezası her yıl ilgili Bakanlık tarafından belirlenmekte ve yayımlanmakta. 2024 yılı için geç bildirim halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre uygulanan idari para cezaları aşağıdaki gibidir. Ayrıca bulunduğunuz yıl içerisinde uygulanacak güncel geç iş kazası bildirimi cezası tutarlarına www.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Tehlike sınıfı10 İşçiden az çalıştıranİşçi sayısı 10-49 arası
olan işyerleri
İşçi sayısı 50’den fazla olan işyerleri
Az tehlikeli24.607,00 TL24.607,00 TL36.910,00 TL
Tehlikeli30.758,00 TL36.910,00 TL49.214,00 TL
Çok tehlikeli36.910,00 TL49.214,00 TL73.821,00 TL
İşverenin iş kazasını bildirmemesi durumunda cezai sorumluluklar tablosu

Yukarıda belirtilen tutarlar iş kazası geç bildirim durumunda uygulanacak ceza tutarlarıdır. Çalışmazlık bildiriminin geç yapılması durumunda da ilave olarak idari para cezası uygulanmaktadır. Rapor bildirmeme ceza tutarları için rapor bildirmeme cezası ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş kazası bildirmeme cezası indirim ne kadar uygulanıyor ?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş kazası geç bildiriminden dolayı tebliğ edilen iş kazası bildirmemenin cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz halinde uygulanan tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır. Eğer iş kazasını bildirmemenin cezasını ödemek istemiyorsanız ve itiraz edecekseniz yine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gerekçeli ve sağlam dayanağı olan dilekçe ile itiraz etmelisiniz. İtiraz dilekçesini bağlı olduğunuz SGK Müdürlüğüne elden ya da posta yolu ile gönderebilirsiniz.

İş kazası geç bildirme cezası itirazınızın sonucu SGK tarafından size yazılı olarak bildirilir. İş kazası bildirim cezası itiraz sonucu red gelirse ve yine iş kazasını bildirmeme cezasını ödemezseniz borcunuz icraya intikal eder. İtirazda izlenecek yol ve örnek dilekçeler için sgk idari para cezası itiraz dilekçesi örneği sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Eğer iş kazasını geç bildirmenin cezasını ödemek istiyorsanız ödeme işlemini yapabilmek için SGK tarafından İPC’nin size tebliğ tarihinin sisteme girilmiş olması gerekiyor. Eğer iş kazası bildirimi yapmamanın cezası  için tebliğ tarihi girilmediyse sistemde borç görünmez. Tebliğ tarihi girildiyse 26 haneli SGK sicil numarası üzerinden SGK ile anlaşmalı bankalardan, mobil ya da internet bankacılığından ya da SGK kart ile prim ödeme sisteminden SGK Ödemeleri-SSK İPC menüsünden ödeme yapabilirsiniz.

İş kazası bildirmeme cezasına itiraz dilekçesi

İş kazası ipc tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekiyor. 15 günlük süre dolduktan sonra İş kazası geç bildirim cezasına itiraz edemezsiniz. İtirazınızın geçerli ve gerekçeli bir sebebe dayanması gerekir. Aksi halde direk reddedilir. Biz örnek bir dilekçe aşağıda hazırladık ama tüm vakaların itiraz nedeni aynı olmamakta. Siz dilekçeye bakarak kendi vakanıza göre uyarlayabilirsiniz.

 • …………… Sosyal Güvenlik Merkezi’ne,
 • İlgi: …./…../…. tarih ve ………. sayılı iş kazası geç bildirim cezası konulu yazınız;
 • İşyerimizde çalışan ……………. T.C. numaralı sigortalı …… kişisi iş kazası geçirmediği halde hastane tarafından iş kazası vakası olarak girilmiş ve bu yüzden tarafımıza geç bildirim cezası uygulanmıştır. Meydana gelen vaka iş kazası olmadığından ve bunu gösterir sigortalı dilekçesi de ekte olduğundan tarafımıza uygulanan idari para cezasının iptalini talep ediyoruz. 

İşçinin iş kazasını işverene bildirmemesi

Özellikle nakliye işyerlerinde sık karşılaşılan bir durumdur. Şoför trafik kazası geçiriyor. Tabi bu kanunen aynı zamanda bir iş kazası. Ancak bunu ya işverene geç bildiriyor ya da hiç bildirmiyor. Bu durum hastanelere iş kazası olarak intikal ettiğinde SGK işverenden bildirim yapmasını istiyor. İşveren de geç bildirimden dolayı ceza alabiliyor.

Bu ve benzeri durumlarda işveren belgeleyebiliyorsa sorumluluk ve bildirim yükümlülüğü öğrendiği tarihten itibaren başlıyor. Ancak belgelemesi ve bunu SGK’ya ibraz edebilmesi gerekmektedir. Bana söylemedi, bildirmedi maalesef geçerli bir itiraz nedeni olmuyor.

İş kazasını işçi bildirmezse ne olur?

İşyerinde yaşanan vaka iş kazasıdır ve işveren ya da vekili tarafından bunun takip edilmesi gerekir. İşçinin geçirdiği iş kazasını işverene bildirmemesi işveren lehinedir ancak işveren işçinin kendisine bildirmediğini ya da geç bildirdiğini belgelemesi gerekmektedir. Bu tür durumlarda işverenin sorumluluğu iş kazasını öğrendiği tarihten itibaren başlamaktadır.

İş kazası bildirim süresi geçerse ne olur?

İş kazası bildirimi kanuni süresi içerisinde yapılmazsa işveren hakkında tehlike sınıfı ve çalışan sayısı esas alınarak iş kazası geç bildirim cezası uygulanır. Ayrıca işçiye iş kazası sonrasında geçici iş göremezlik ödeneği ödendiyse işverenin geç bildirim tarihine kadar olan ödemeler işverenden talep edilir.

İş kazası sonradan bildirilir mi?

İş kazası kanuni süresinden sonra da bildirilebilir. Ancak bu cezaya tabi bir işlemdir.

İş kazası raporu tutulmazsa ne olur?

İş kazası tutanağı ve raporlarının iş kazası anında derhal tutulması gerekmektedir. Talep edilmesi ve ibraz edilmemesi durumunda işveren hakkında idari yaptırım uygulanmaktadır.

4/5 - (2 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“İş Kazası Bildirmeme Cezası 2024 & Dikkat Yüksek Cezası Var” üzerine 12 yorum
 1. 1995 yılı Aralık ayında babamın emeklilik işlemlerini tamamladım. 6 aylık yaş süresini beklerken inşaattan düştü. Özel hastaneye ardından Cerrahpaşa da 15. günde 17.12. 1995 de vefat etti. Anneme sadece eşe bağlanan normal aylık bağlandı. İşyeri sahibi düştüğü gün sigortalı yaptığını biliyorum. Lakin kazaen vefatına dair herhangi bir aylık bağlanmadığı gibi özel inşaat sahipleri herhangi bir bedel veya tazminat da ödemediler? 1- SGK ca anneme kazaen ölüm aylığı bağlanma şansı var mı? 2- İşverene tazminat açılma süresi var mı?

  Yanıtla
  • Merhaba. Babanız iş kazası sonucu vefat ettiyse ayrıca iş kazasından dolayı annenize ölüm geliri de bağlanması gerekiyor. SGK’ya başvurabilirsiniz elinizdeki mevcut belgelerle. Zaman aşımı süresi ölüm gelirlerinde 5 yıl. Eğer iş kazası olarak kabul edilirse geriye dönük 5 yıllık ödeme yapılır. Tazminat konusu ise mahkeme tarafından belirlenen bir şey. Ona bir şey diyemem.

   Yanıtla
 2. merhaba..
  17.04.2023-18.04.2023 tarihlerinde çalışanımız sağlık ocağından hastalık raporu alıyor. 19.04.2023 tarihinde özel hastaneye gidip 1 ay tekrardan rapor alıyor ama bu aldığı raporuda iş kazası olarak bildiriyor. bizde bunu fark ettik bununla iligili ne yapmamız lazım?

  Yanıtla
 3. Ömer bey merhaba,

  Çalıştığım iş yerinin dışarıda görevlendirmesiyle iş kazası geçirdim. Koruyucu ayakkabı vermedikleri için ayağıma düşen malzeme parmağımı kırdı. Doktorla anlaşıp benim işlemlerimi iş kazası göstermeyip normal hastalık olarak göstermişler. Benim bu dönemde hem maaşımı ödemedi, hem de raporları muhasebecinin işlemesine engel oldu. Hiçbir şekilde ödeme alamadım. Ben 2 ay sonra hastaneye gidip raporumu iş kazası olarak değiştirttim. Şimdi raporumla işverenimi şikayet edersem, iş verenim ne kadar ceza öder. Geç bildirme ve idari para cezaları olarak toplam ne kadar ceza öder? Cevaplarsanız teşekkür ederim 🙏

  Yanıtla
  • Merhaba. Ceza tutarı güncel olarak içeriğimizde mevcut. Bu ceza tutarını öder. Ayrıca size ödenen geçici iş göremezlik ödemeleri de işverenden talep edilir.

   Yanıtla
 4. merhabalar ömer bey , personelimiz iş yerinin dışında hemde görev alanının dısında parmagını kesti şimdi rapor ücreti alamayacağı için sizi şikayet ederim bununla ilgili bir işlemde bulunabilir miyiz?

  Yanıtla
 5. merhaba ömer bey
  benim size sorum bir devlet kurumunda çalışan işçi geçirdiği kazayı amirine bildirmedi ve sgk tarafından para cezası geldi tüm kanunları inceledim ama işçinin işverene bildirmemesi ile ilgili hüküm yok kanunda sadece kazanın bildiriminden işveren sorumludur diyor bu durumda ne yapabiliriz

  Yanıtla
  • Merhaba. SGK’ya itiraz edebilirsiniz ama bu sonucu değiştirmez. Sonrasında dava açmanız gerekir. Bir işyerinde iş kazası oluyorsa temelde işverenin ya da amirin bundan haberdar olması gerekir.

   Yanıtla
   • Ömer bey işçimiz işyeri saatleri dışında hastaneye gitmiş muayenede işkazası sisteme işlettirmiş 1,5 ay sonra sgk idari para cezası bildirdi ne yapmak gerekir

    Yanıtla
Yorum yapın