İş Kazası Bildirmeme Cezası 2021

0

İş kazası bildirmeme cezası 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği uygulanmaktadır. İşyerinde ya da işyeri sınırlarında, servis ile işe geliş gidiş esnasında v.s. gibi mesai saatleri içerisinde meydana gelen olay Kanunen iş kazası olarak tanımlanmaktadır. İş kazası bildiriminin SGK 5510 Sayılı Kanunu’na göre belirlenen sürede SGK’ya elektronik ortamda bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.

İş kazası bildirim süresi içerisinde bildirim yapmayan işverenlere işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı esas alınarak SGK tarafından idari para cezası uygulanmaktadır.  Sgk iş kazası bildirimi ile ilgili bu yazımızda bildirimi nasıl yapacağınız konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Yazımızın devamında ise iş kazası kaç gün içinde bildirilir, iş kazası bildirimi yapılmazsa ne olur konusunda bilgi bulabilir ayrıca güncel iş kazası bildirim süresi cezası tutarlarına göz atabilirsiniz.

İş kazası bildirim süresi 2021

 • İş kazasının bildirim süresi iş kazasının oluş tarihinden itibaren 3 iş günüdür.
 • İş kazasının resmi tatile ya da bayram tatiline denk gelmesi halinde iş kazası bildirimi süresi takip eden ilk iş gününden başlar.
 • Bu bildirim aynı zamanda Ek 5 tarım sigortalıları ve Ek 9 ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar için de geçerlidir. Ek 5 tarım sigortalılarının iş kazası bildirimlerinin kendileri ya da işverenleri tarafından başvuru formu ile SGK’ya yapılması gerekmektedir.
 • Ayrıca iş kazasının işveren tarafından derhal kolluk kuvvetlerine ( jandarma, polis) bildirilmesi gerekmektedir.
 • Süresini geçirmeden bildirim yapmak için hemen iş kazası bildirimi nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş kazası kolluk kuvvetlerine bildirim zorunluluğu 2021

İş kazası olur olmaz işveren ya da işveren vekili tarafından derhal kolluk kuvvetlerine yani jandarma ve ya polise bildirim zorunluluğu vardır. İş kazası kolluk kuvvetlerine bildirim süresi içerisinde iş kazasının bildirilmemesi halinde işyeri hakkında cezai müeyyide uygulanabilir.

Bağkurluların iş kazası bildirim süresi 2021

Bağkur kapsamında iseniz iş kazası geçirmeniz halinde;

 • Kazanın olduğu tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde olmak koşulu ile iş kazası bildirimine engel durumun ortadan kalmasını takip eden günden itibaren 3 iş günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir.
 • Bildirim normalde elektronik ortamda yapılmalıdır.
 • Eğer bildirimi elektronik ortamda yapamazsanız iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu ile SGK’ya bildirim yapabilirsiniz.

İş kazası geç bildirim cezası 2021

Bildirimin geç yapılması halinde işverenlere çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı esas alınarak iş kazası cezası uygulanmakta. Ayrıca iş kazası sonucu rapor alan çalışan varsa rapor başlangıç tarihinden iş kazası bildirim tarihine kadar olan geçici iş göremezlik ödemeleri de faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Uygulanacak iş kazası bildirimi geç yapılması cezası her yıl ilgili Bakanlık tarafından belirlenmekte ve yayımlanmakta. 2021 yılı için geç bildirim halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre uygulanan idari para cezaları aşağıdaki gibidir. Ayrıca bulunduğunuz yıl içerisinde uygulanacak güncel geç iş kazası bildirimi cezası tutarlarına www.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen tutarlar iş kazası geç bildirim durumunda uygulanacak ceza tutarlarıdır. Çalışmazlık bildiriminin geç yapılması durumunda da ilave olarak idari para cezası uygulanmaktadır. Rapor bildirmeme ceza tutarları için rapor bildirmeme cezası ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş kazası bildirmeme cezası indirim

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş kazası geç bildiriminden dolayı tebliğ edilen iş kazası bildirmemenin cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz halinde uygulanan tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır. Eğer iş kazasını bildirmemenin cezasını ödemek istemiyorsanız ve itiraz edecekseniz yine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gerekçeli ve sağlam dayanağı olan dilekçe ile itiraz etmelisiniz. İtiraz dilekçesini bağlı olduğunuz SGK Müdürlüğüne elden ya da posta yolu ile gönderebilirsiniz.

İş kazası geç bildirme cezası itirazınızın sonucu SGK tarafından size yazılı olarak bildirilir. İş kazası bildirim cezası itiraz sonucu red gelirse ve yine iş kazasını bildirmeme cezasını ödemezseniz borcunuz icraya intikal eder. İtirazda izlenecek yol ve örnek dilekçeler için sgk idari para cezası itiraz dilekçesi örneği sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Eğer iş kazasını geç bildirmenin cezasını ödemek istiyorsanız ödeme işlemini yapabilmek için SGK tarafından İPC’nin size tebliğ tarihinin sisteme girilmiş olması gerekiyor. Eğer iş kazası bildirimi yapmamanın cezası  için tebliğ tarihi girilmediyse sistemde borç görünmez. Tebliğ tarihi girildiyse 26 haneli SGK sicil numarası üzerinden SGK ile anlaşmalı bankalardan, mobil ya da internet bankacılığından ya da SGK kart ile prim ödeme sisteminden SGK Ödemeleri-SSK İPC menüsünden ödeme yapabilirsiniz.

İş kazası bildirmeme cezasına itiraz dilekçesi

İş kazası ipc tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekiyor. 15 günlük süre dolduktan sonra itiraz edemezsiniz. İtirazınızın geçerli ve gerekçeli bir sebebe dayanması gerekir. Aksi halde direk reddedilir. Biz örnek bir dilekçe aşağıda hazırladık ama tüm vakaların itiraz nedeni aynı olmamakta. Siz dilekçeye bakarak kendi vakanıza göre uyarlayabilirsiniz.

 • …………… Sosyal Güvenlik Merkezi’ne,
 • İlgi: …./…../…. tarih ve ………. sayılı iş kazası geç bildirim cezası konulu yazınız;
 • İşyerimizde çalışan ……………. T.C. numaralı sigortalı …… kişisi iş kazası geçirmediği halde hastane tarafından iş kazası vakası olarak girilmiş ve bu yüzden tarafımıza geç bildirim cezası uygulanmıştır. Meydana gelen vaka iş kazası olmadığından ve bunu gösterir sigortalı dilekçesi de ekte olduğundan tarafımıza uygulanan idari para cezasının iptalini talep ediyoruz. 

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.