SGK İpc İtiraz Dilekçesi Örneği & Cezanı İptal Ettir

SGK ipc itiraz dilekçesi örneği SGK tarafından idari para cezası uygulananlar tarafından bizden sıklıkla istenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu hatalı yapılan bir çok işlemden dolayı tarafınıza idari para cezası uygulayabilmekte. Uygulanan idari para cezaları genel olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin geç verilmesi, işe giriş ve işten ayrılış belgelerinin geç bildirimi, iş kazası geç bildirimi ve daha sayamadığımız bir çok sebebe bağlı olabilmekte. Bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezasına itiraz süresi ve itirazı nasıl ve nereye yapabileceğinizi konusunda ayrıntılı olarak bilgi edinebilirsiniz.

SGK idari para cezası itiraz süresi nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından size uygulanan idari para cezasına tebliği aldıktan sonra en geç 15 gün içerisinde itiraz etmelisiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus 15 günlük hesabın iş günü olarak yapılmıyor oluşu. Tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süreyi hesaplayacaksınız. İş günü değil.

15 günlük süreyi geçirdikten sonra itiraz etmeniz halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kanuni itiraz süresi içerisinde itiraz etmediğinizden dolayı direk olarak itirazın reddine karar verebilir .

SGK idari para cezasına itiraz nereye yapılır?

SGK idari para cezasına itiraz dilekçesi cezayı uygulayan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne verilir. Başvurularınızı elden, posta ya da kargo yolu ile yapabilirsiniz. Eğer bağlı olduğunuz SGK bulunduğunuz yerden başka bir yerde ise yaşadığınız şehirdeki SGK aracılığı ile de itiraz dilekçenizin gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

SGK ipc itirazı nasıl yapılır?

İdari para cezasına ilişkin itirazınızı idari para cezasını uygulayan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden ya da posta yolu ile yapabilirsiniz. Sgk para cezasına itiraz dilekçesini posta yolu ile gönderecekseniz taahhütlü olarak göndermenizi öneririm.

Sgk idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği

Tabi itiraz etmeyi düşünüyorsanız itirazınızı geçerli bir sebebe dayandırmanız gerekiyor. Kanuna aykırı olan ve SGK’nın haklı olduğu bir işlem için itiraz etmeniz zaman kaybından başka bir şey değildir. Sgk ceza itiraz dilekçesinde itiraz sebebini gerekçeleri ile beraber ve ayrıntılı olarak anlatmanız gerekiyor. Haklı olduğunuzu düşündüğünüz gerekçeleri Kanunun ya da genelgelerin ilgili maddelerine dayandırmanız ve varsa bunları belgelendirmeniz gerekiyor. Tüm bunları hazırladıktan ve ayrıntılı sgk ceza itiraz dilekçesi örneğini de doldurduktan sonra itirazınızı gönderebilirsiniz.

İdari Para Cezası SGK’ya itiraz dilekçesi örneği

SGK idari para cezasına itiraz dava dilekçesi örneği aşağıdaki gibi olmalıdır. Sgk idari para cezası itiraz dilekçesinde yazacağınız gerekçenizin geçerli bir sebebe dayanması gerekmektedir. Aşağıda sgk itiraz dilekçesi örneği verilmiştir. Size uygulanan cezaya göre siz kendinize göre aşağıdaki idari para cezasına itiraz dilekçe örneğini uyarlayabilirsiniz.

 • …………..Sosyal Güvenlik Merkezi’ne
 • İlgi: 03/09/…. tarih ve 999999999 sayılı idari para cezası konulu tebligatınız. 
 • İlgide kayıtlı dilekçe ile tarafıma 09/09/…… tarihinde ………… TL tutarında idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu idari para cezasına aşağıdaki gerekçelerle itiraz ediyorum ve Komisyonunuzca iptal edilmesini talep ediyorum
 • ( Buraya ayrıntılı gerekçe yazın)
 • Gereğini arz ederim. 

Güncel idari para cezası tutarlarına, peşin ödeme halinde indirim oranlarına ve tüm detaylara SGK idari para cezaları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İş kazası bildirmeme cezasına itiraz dilekçesi

İş kazasının geç bildiriminden dolayı işverenlere tehlike sınıfı ve çalışan sayısı esas alınarak idari para cezası uygulanmaktadır. İş kazası geç bildirim cezası başlıklı yazımızdan güncel ceza tutarlarına göz atabilirsiniz.

Eğer iş kazası bildirimini süresinde yaptıysanız ve uygulanan cezanın hatalı olduğunu düşünüyorsanız aşağıda örneği verilen iş kazası itiraz dilekçesi ile cezanın size tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. Ama süresinde bildirim yoksa ve cezaya itiraz için geçerli bir gerekçeniz yoksa itirazınız zaten red edilecektir. İş kazası Sgk cezasına itiraz dilekçesi örneği şu şekilde olabilir;

 • İşyerimizde çalışan …….. T.C. numaralı sigortalımız …/…/….. tarihinde iş kazası geçirmiş ve tarafımızca elektronik ortamda iş kazası bildirimi süresi içerisinde bildirilmiştir. Bu yüzden uygulanan idari para cezasının iptalini talep ediyoruz. 

Sgk prim borcuna itiraz dilekçesi örneği

SGK tarafından inşaat, ihaleli işler ya da diğer tahakkuk sebeplerine bağlı olarak gönderilen prim borçlarına borç tebliğ tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde itiraz etmeniz gerekmektedir. 1 ay içerisinde itiraz etmediğinizde borç kesinleşmiş olur. Uygulanan prim borçları için sgk’ya itiraz dilekçe örneği aşağıdaki gibi olabilir;

 • İlgi: ….. tarih ve ……. sayılı borç bildirimi.
 • Müdürlüğünüzde …………….. işyeri sicil numarası ile işlem görüyoruz. Tarafımıza çıkarılan prim borcuna …………….. sebebi ile itiraz ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

SGK borç bildirim belgesine itiraz dilekçesi

SGK tarafından tebliği yapılan idari para cezalarında olduğu gibi tebliğ edilen borç bildirim yazılarına da itiraz edebilirsiniz. Fark işçilik, işveren prim borcu tebliğlerinde genelde itiraz süresi 30 gündür ve itiraz süresi yazıda belirtilir.

SGK icra servisi tarafından tebliğ edilen ödeme emir belgelerine itiraz süresi 7 gündür. Size tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde geçerli bir mazeret ile itiraz etmemeniz durumunda hakkınızda icra takibi başlatılır. Eğer emekli iseniz emekli maaşınızın 1/4’ü oranında kesinti yapılır ve üzerinizdeki taşınır ve taşınmazlara rehin konulur. Ayrıca banka hesaplarınıza da bloke konulabilir.

SGK idari para cezasının iptali dava dilekçesi örneği

İdari para cezalarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir.

 • 15 günlük süre içerisinde yukarıdaki idari para cezası Sgk borç itiraz dilekçesi örneği ile itiraz etmelisiniz.
 • idari para cezası itiraz dilekçesi örneği ile başvurduktan sonra SGK tarafından eğer komisyon kararı ile itirazın reddine kadar verilirse bu size yazılı olarak bildirilir.
 • SGK komisyon kararının tebliğ tarihinden itibaren ise en geç 30 gün içerisinde iş mahkemesine iptal davası açmanız gerekir.
 • İptal davası için sgk idari para cezası iptal dava dilekçesinin işin ehli ve uzmanı birisi tarafından düzenlenmesinde yarar vardır.

SGK ipc itirazını kaç günde değerlendirir ?

SGK idari para cezası itirazınızı en geç 30 gün içerisinde değerlendirmek zorunda. İdari para cezası itirazınız komisyonda değerlendirildikten sonra SGK komisyon kararını size tebligatla gönderir. Komisyon kararına göre itirazınız kabul edildiyse idari para cezası işlemi iptal edilir. Bu durumda bir şey yapmanıza gerek yok. Ancak itirazınızın reddine karar verildiyse bu durumda iki seçeneğiniz var. Komisyon kararını tebliğ aldıktan en geç 30 gün içerisinde mahkemeye başvurabilir ya da ikinci seçenek olarak borcu ödeyip kapatabilirsiniz.

SGK cezaları nasıl iptal edilir?

Ceza SGK tarafından yanlışlıkla uygulandıysa, itirazınızda haklıysanız, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde itiraz ederseniz ceza iptal edilir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın