Sgk İpc İtiraz Dilekçesi Örneği

0

Sgk ipc itiraz dilekçesi örneği SGK tarafından idari para cezası uygulananlar tarafından bizden sıklıkla istenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu hatalı yapılan bir çok işlemden dolayı tarafınıza idari para cezası uygulayabilmekte. Uygulanan idari para cezaları genel olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin geç verilmesi, işe giriş ve işten ayrılış belgelerinin geç bildirimi, iş kazası geç bildirimi v.s. daha sayamadığımız bir çok sebebe bağlı olabilmekte.

Bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezasına itiraz süresi ve itirazı nasıl ve nereye yapabileceğinizi konusunda ayrıntılı olarak bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca SGK ipc itiraz dilekçesi ve sgk pişmanlık indirimi dilekçe örneğini de yazımızın devamında bulabilirsiniz. İtiraz etmeden indirimden yararlanarak çıkartılan borcu ödemek için hemen https://sgkbilgisi.com/sgk-idari-para-cezasi-odemesi-nasil-nereye-yapilir/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK idari para cezası itiraz süresi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından size uygulanan idari para cezasına tebliği aldıktan sonra en geç 15 gün içerisinde itiraz etmelisiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus 15 günlük hesabın iş günü olarak yapılmıyor oluşu. Tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süreyi hesaplayacaksınız. İş günü değil.

15 günlük süreyi geçirdikten sonra itiraz etmeniz halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kanuni itiraz süresi içerisinde itiraz etmediğinizden dolayı direk olarak itirazın reddine karar verebilir .

SGK ipc itirazı nasıl yapılır ?

İdari para cezasına ilişkin itirazınızı idari para cezasını uygulayan Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden ya da posta yolu ile yapabilirsiniz. Sgk para cezasına itiraz dilekçesini posta yolu ile gönderecekseniz taahhütlü olarak göndermenizi öneririm.

Sgk idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği

Tabi itiraz etmeyi düşünüyorsanız itirazınızı geçerli bir sebebe dayandırmanız gerekiyor. Kanuna aykırı olan ve SGK’nın haklı olduğu bir işlem için itiraz etmeniz zaman kaybından başka bir şey değildir. Sgk ceza itiraz dilekçesinde itiraz sebebini gerekçeleri ile beraber ve ayrıntılı olarak anlatmanız gerekiyor. Haklı olduğunuzu düşündüğünüz gerekçeleri Kanunun ya da genelgelerin ilgili maddelerine dayandırmanız ve varsa bunları belgelendirmeniz gerekiyor. Tüm bunları hazırladıktan ve ayrıntılı sgk ceza itiraz dilekçesi örneğini de doldurduktan sonra itirazınızı gönderebilirsiniz.

Sgk idari para cezasına itiraz dilekçesi

sgk idari para cezasına itiraz dava dilekçesi örneği aşağıdaki gibi olmalıdır. Sgk idari para cezası itiraz dilekçesinde yazacağınız gerekçenizin geçerli bir sebebe dayanması gerekmektedir.

  • …………..Sosyal Güvenlik Merkezi’ne
  • İlgi: 03.09.2018 tarih ve 999999999 sayılı idari para cezası konulu tebligatınız. 
  • İlgide kayıtlı dilekçe ile tarafıma 09.09.2018 tarihinde ………… TL tutarında idari para cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu idari para cezasına aşağıdaki gerekçelerle itiraz ediyorum ve Komisyonunuzca iptal edilmesini talep ediyorum
  • ( Buraya ayrıntılı gerekçe yazın)
  • Gereğini arz ederim. 

Sgk borç bildirim belgesine itiraz dilekçesi

SGK tarafından tebliği yapılan idari para cezalarında olduğu gibi tebliğ edilen borç bildirim yazılarına da itiraz edebilirsiniz. Fark işçilik, işveren prim borcu tebliğlerinde genelde itiraz süresi 30 gündür ve itiraz süresi yazıda belirtilir.

SGK icra servisi tarafından tebliğ edilen ödeme emir belgelerine itiraz süresi 7 gündür. Size tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde geçerli bir mazeret ile itiraz etmemeniz durumunda hakkınızda icra takibi başlatılır. Eğer emekli iseniz emekli maaşınızın 1/4’ü oranında kesinti yapılır ve üzerinizdeki taşınır ve taşınmazlara rehin konulur. Ayrıca banka hesaplarınıza da bloke konulabilir.İdari para cezaları hakkındaki tüm soru ve cevapları için https://sgkbilgisi.com/sgk-idari-para-cezasi-hakkinda-soru-ve-cevaplar/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK ipc itirazını kaç günde değerlendirir ?

SGK idari para cezası itirazınızı en geç 30 gün içerisinde değerlendirmek zorunda. İdari para cezası itirazınız komisyonda değerlendirildikten sonra SGK komisyon kararını size tebligatla gönderir. Komisyon kararına göre itirazınız kabul edildiyse idari para cezası işlemi iptal edilir. Bu durumda bir şey yapmanıza gerek yok. Ancak itirazınızın reddine karar verildiyse bu durumda iki seçeneğiniz var. Komisyon kararını tebliğ aldıktan en geç 30 gün içerisinde mahkemeye başvurabilir ya da ikinci seçenek olarak borcu ödeyip kapatabilirsiniz.Güncel idari para cezası tutarlarına https://sgkbilgisi.com/sgk-idari-para-cezalari/ sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Sgk borç bildirim belgesine itiraz nereye yapılır ?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sadece idari para cezaları için borç bildirimi yapılmamaktadır. Ayrıca işveren prim, eksik işçilik borçları, yersiz ödenen emekli maaşları ve kişi borçları için de borç bildirim belgesi gönderilebilmektedir. Tüm bunlar için borç bildirim belgesini aldıktan sonra vakit kaybetmeden bağlı olduğunuz SGK’ya elden ya da posta yolu ile itirazda bulunabilirsiniz.

Sgk prim borcuna itiraz dilekçesi örneği

SGK tarafından inşaat, ihaleli işler ya da diğer tahakkuk sebeplerine bağlı olarak gönderilen prim borçlarına borç tebliğ tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde itiraz etmeniz gerekmektedir. 1 ay içerisinde itiraz etmediğinizde borç kesinleşmiş olur. Uygulanan prim borçları için sgk’ya itiraz dilekçe örneği aşağıdaki gibi olabilir;

  • İlgi: ….. tarih ve ……. sayılı borç bildirimi.
  • Müdürlüğünüzde …………….. işyeri sicil numarası ile işlem görüyoruz. Tarafımıza çıkarılan prim borcuna …………….. sebebi ile itiraz ediyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

 

Sgk itiraz dilekçesi ve itiraz işlemleri konusundaki tüm sorularınızı yazının sonundaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.