Rapor Bildirmeme Cezası 2021

12

Rapor bildirmeme cezası işverenler tarafından çalışmazlık bildirimi ya da 01-İstirahat kodu ile SGK’ya bildirim yapılmaması durumunda uygulanan ceza türlerinden birisidir. 4a eski adı ile ssk kapsamında çalışanların geçici iş göremezlik yani istirahat raporu almaları halinde işveren olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na çalışmadığına dair bildirim yapma zorunluluğunuz vardır.

Kanuni rapor bildirim süresi içerisinde çalışılmadığna dair bildirim yapmamanız ya da çalışmazlık bildirimi yerine geçen işlemleri yapmadığınız takdirde SGK tarafından idari para cezası uygulanır. Bu yazımızda çalışmadığına dair bildirim nasıl yapılır, çalışılmadığına dair bildirim girişi yerine geçen işlemler, sgk çalışmadığına dair bildirim yapılmadığında uygulanacak 2021 idari para cezası tutarları ve sonrasında yapmanız gerekenler konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İş göremezlik raporu onaylama süresi 2021

Çalışmadığına dair rapor girişi için işveren rapor onaylama süresi ;

 • Raporun bittiği tarihi takip eden ayın aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesi son veriliş tarihidir.
 • Hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelmiyorsa aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler için  ayın 23’ü, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçen işverenler için ise ayın 26’sı olacaktır.

Takip eden ayın sonuna kadar çalışılmadığına dair bildirim girişi elektronik ortamda raporu onaylayarak yapmanız ya da manuel bildirim yapmanız halinde ve ya “Sigortalı raporlu olduğu sürelerde çalışmamıştır” işaretlemeniz ya da aylık prim ve hizmet belgesinde “01-İstirahat” kodu ile eksik gün bildirimi yapmanız halinde sgk çalışmadığına dair bildirim yapılmadığından dolayı size idari para cezası uygulamaz.

Örnekle somutlamak gerekirse diyelim ki işçi 04.09.2021-15.09.2021 tarihleri arası hastalıktan dolayı iş göremezlik raporu aldı ve 16 Eylül 2021 tarihinde de işbaşı yaptı. Bu durumda çalışmazlık için son bildirim tarihi 23 Ekim 2021’dir. Çalışılmadığına dair bildirim süresi ve ssk rapor onaylama hakkında daha fazla bilgi için sgk çalışmadığına dair bildirim nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşçinin raporunu işverene bildirmemesi

Bazı durumlarda işçi rapor aldığını işverene bildirmeyebiliyor. Rapor alıyor ancak bunu işverene iletmeden çalışmaya da devam ediyor. Peki işçi raporu işverene vermezse ne olur ? Bu durumda iki seçenek bulunuyor.

 • Eğer doktor tarafından rapor istirahat uygulaması üzerinden girildiyse -ki %90 buradan giriliyor – rapor sistemden işverene tebliğ ediliyor. İşverene tebliğ edildiği ve işveren de bunları her ay iş göremezlik raporu bildirim süresi son tarihine kadar kontrol ederek onaylamak zorunda olduğu için işçi raporu işverene vermese bile cezai sorumluluktan kaçamaz.
 • İkinci durum ise raporun elden düzenlenerek verilmesi ve sistemden girilmemesi. Eğer böyle bir durum mevcutsa rapor işverene tebliğ edilmiş sayılmayacağından direkt olarak idari para cezası uygulanamaz. Eğer böyle bir durum mevcutsa itiraz ederek idari para cezasını iptal ettirebilirsiniz. Bu tür raporlar için işçi rapor girişinin Manuel Çalışmadığına Dair Bildirim Girişi menüsünden yapılması gerekmektedir.

Sgk rapor bildirimi nasıl yapılır ?

İşveren olarak sgk çalışılmadığına dair bildirimi sgk vizite ekranından online olarak yapmanız gerekiyor.

 • Vizite giriş sisteminden SGK tarafından size verilen e bildirge kullanıcı bilgileriniz ile giriş sağlayarak sgk çalışmadığına dair bildirim işlemini kolayca yapabilirsiniz.
 • SGK e vizite ekranında her ay aylık prim ve hizmet belgesi göndermenin son tarihi olan ayın 23’ünde tarihe göre rapor sorgulama ekranından işçilerinizin geçici iş göremezlik raporu alıp almadığınızı kontrol etmenizi öneririz. Zira işçiler bazen rapor alıp işverene söylememekte ve işyerinde çalışmaya devam etmekte. Sgk çalışmadığına dair bildirim olmadığında ceza uygulamakta.
 • Sgk çalışmadığına dair bildirim girişini sgk vizite giriş ekranından; Tarihe göre rapor sorgulayıp çıkan raporlara çalışmazlık onayı vererek ya da Sigortalının T.C. numarasına göre sorgulama yaparak çalışmadığına dair onay verebilirsiniz.
 • Eğer sigortalınızın almış olduğu rapor çalışmadığına dair bildirim girişi ekranında görünmüyorsa ya rapor doktor tarafından elektronik rapor sistemine girilmemiştir ya da işçi yanınızda yeni başladıysa ve henüz hizmet bildirimi yapmadıysanız bir önceki işyerine düşmüş olabilir.
 • Bu durumda yapmanız gereken çalışmadığına dair bildirim girişi ekranından manuel çalışmazlık bildirimi yapmak. Rapor elektronik ortamda size düşmediyse SGK çalışmadığına dair bildirimden dolayı size direk ceza uygulamayamaz. Bu tür bir durumda öncelikle sgk çalışılmadığına dair bildirim girişin yapılmasını sizden yazı ile ister ve tebliğ tarihinden itibaren siz 5 gün içinde çalışmadığına dair bilgi girişi yapmadığınız takdirde size ceza uygular.
 • Eğer bildirim yapamadıysanız daha ayrıntılı ve adım adım bilgi için e vizite girişi onaylama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk rapor girişini vizite sisteminden yapmasanız bile e bildirge ekranında çalışanın rapor aldığı ilgili ayda ” Sigortalı raporlu olduğu sürelerde çalışmamıştır” kutucuğunu işaretlemeniz halinde de SGK işçi çalışmadığına dair bildirim girişini yapmadınız diye ceza uygulamaz.

İstirahat raporu onaylama yerine geçen bir diğer işlem de sigortalıyı “01-İstirahat” eksik gün kodu ile raporlu olduğu süre kadar SGK’ya ilgili ayda eksik bildirmek. Bu işlem e sgk çalışmadığına dair bildirim yerine geçer ve rapor bildirme süresi içerisinde bildirim yapılmış sayılır. . Ayrıca sgk e vizite ekranından iş göremezlik bildirimi yapmanız gerekmez ve SGK çalışmazlık girişi yapmadınız diye size ceza uygulayamaz.

Rapor onaylamama cezası 2021

Rapor alan işçiniz için hiç bir şekilde sgk çalışmadığına dair girişi yapmamanız ya da APHB’de “Raporlu sürelerde çalışmamıştır” kutucuğunu işaretlememeniz ve ya eksik gün “01-İstirahat” kodu ile bildirim yapmamanız halinde;

 • İş göremezlik raporu işveren onayının hiç yapılmaması halinde sigortalı başına ilgili ayda geçerli olan brüt ücretin yarısı tutarında.
 • SGK ceza tebliğini PTT’ye vermeden önce e sgk çalışılmadığına dair bildirimi yapmanız halinde ise sigortalı başına ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 1/10’u oranında idari para cezası uygular.
 • Yukarıdaki hesaplamaya göre bildirimin hiç yapılmaması halinde çalışan başına 1.788,75 TL sgk rapor onaylamama cezası uygulanır.
 • E vizite onaylama süresi sonundan SGK tarafından tebliğ edilen tarihten önce bildirimin geç yapılması halinde ise 357,75 TL tutarında Sgk rapor geç onaylama cezası uygulanır.

Çalışmazlık ipc itirazı nasıl yapılır ?

Eğer çalışmadığına dair bildirimi yukarıda belirtilen yöntemlerden birisini kullanarak yaptıysanız ve cezanın yersiz olarak uygulandığını düşünüyorsanız idari para cezasının size tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gerekçeli dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.

İtirazınızı işveren dosyanızın bağlı olduğu SGK’ya dilekçe ile elden ya da posta ile gönderebilirsiniz. SGK idari para cezası Komisyonu tarafından itirazınız değerlendirilir ve haklı iseniz İPC iptal edilerek komisyon kararı tarafınıza gönderilir. Eğer SGK sizi haksız görürse yine itirazın reddedildiğine dair Komisyon kararını size gönderir. Eğer uygulanan idari para cezasını size tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde öderseniz uygulanan cezanın %25’i oranında indirim sağlanır.

İdari para cezası itirazında izlenmesi gereken yol, örnek itiraz dilekçeleri ve tüm işlemler için sgk idari para cezası itiraz dilekçesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşyeri raporu onaylamazsa ne olur ?

İşverenin yukarıda belirtilen Kanuni e vizite rapor onaylama süresi içerisinde onaylama işlemini belirtilen yollardan birisi ile yapması gerekmektedir. İşveren tarafından elektronik ortamdan e rapor girişi yapılmaz ya da yukarıda çalışmazlık yerine geçen durumlardan birisi ile bildirim yapmazsa;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sgk rapor onaylama süresi sona erdikten sonra her durumda işçinin geçici iş göremezlik ödemesini yapar.
 • Ancak süresi içerisinde işveren raporu onaylamazsa yukarıda belirtilen tutarlarda çalışılmadığına dair bildirim cezası uygulanır.
 • Rapor giriş süresi geçtikten sonra SGK tarafından tebliğ edilme tarihine kadar geç vizite onayı yapılırsa bu durumda Sgk rapor bildirmeme cezası asgari ücretin 1/10’u tutarında uygulanır.

Vizite giriş sistemi hata veriyor !

Bazen işverenler rapor geç bildirim cezasına uğramamak için erkenden bildirim yapmak isterler ancak vizite sisteminde hata ile karşılaşabilmekte. Vizite uygulamasına giremiyorsanız;

 • E bildirge şifrenizi tekrar gözden geçirin. Gerekirse e-devletten tekrar güncel şifre alın.
 • E bildirge şifreniz doğru olmasına rağmen giriş hatası alıyorsanız farklı bir tarayıcı ile deneyin.
 • Eğer yine giriş olmuyorsa sistemden kaynaklıdır beklemenizi öneririz.
 • Bunun dışında sisteme girmenize rağmen işçi için rapor Sgk bildirimi yapamıyorsanız henüz işçinin bildirgesini vermemiş olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Bildirgeyi verdikten sonra tekrar denemenizi öneririz.
 • Yukarıdakilerin dışında Sgk raporu onaylama uygulama hatalarını sistemden mail atarak çözülmesini talep edebilirsiniz.

2 günlük rapor SGK’ ya bildirilmesi gerekir mi ?

1 ya da 2 günlük hastalık raporları için SGK’ ya işverenler tarafından istirahat raporu girişi yapılması zorunluluğu yoktur. Ancak iş kazasından dolayı alınan raporlarda ödeme yapıldığından 1 ya da 2 günlük olsa bile işverenlerin iş göremezlik onaylaması zorunludur. 1 ve ya 2 günlük hastalık raporları için Sgk sağlık raporu onaylaması yapmadan direk sistemden arşive kaldırabilirsiniz.

İş göremezlik raporu iptal edilir mi ?

Sgk işveren rapor onaylamayı süresi içerisinde yapamayan işverenler cezaya girmemek için raporun iptal edilip edilemeyeceğini bize sormakta. Elektronik istirahat uygulamasından girilen raporlar aynı gün ve yazan doktor tarafından iptal edilebilir. Bu süreden sonra da iptal edilebilir ancak geçerli bir sebebe dayandırılması gerekir.

Raporda işbaşı kontrol tarihi ne demek ?

Elektronik ortamda düzenlenen raporlarda;

 • Bitiş tarihinden sonraki gün işbaşı tarihidir.
 • Elden verilen raporlarda ise işbaşı/kontrol tarihi eğer doktor çalışır verdiyse çalışmaya başlayacağı tarih, kontrol verdiyse kontrole gitmesi gereken tarihtir.

Kısa süreli raporları tek seferde onaylayınız

Kısa süreli iş göremezlik raporlarına parça parça ya da biten kısım kadar onaylama yapamazsınız. Eğer yapmaya çalışırsanız bu uyarı ile karşılaşırsınız. Bu raporlar için bildirimi rapor sona erdikten sonra yapmanız gerekiyor.

12 Yorum
 1. Diloş

  Merhaba 01.04.-03.04. istirahat raporum bulunmakta fakat isverenim henüz onaylatmamis aradım ben onaylatirim dedi ama yinede onaylatmamis.. ne yapmam gerekiyor?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Normalde 26 Mayıs 2021 tarihine kadar süresi var. Onaylamazsa yapacağınız bir şey yok. Bekleyeceksiniz.

 2. Pelin

  Merhaba,sağlık ocagı rapor yazdı bana e nabızda rapor gözüküyor ama sgk aradigimda hastane raporu sgk kurumuna işlemediği icin ödemenizi alamazsiniz diyor.Raporu yazan doktor ise biz raporu işledik e nabızdada gözüküyor diyor ama sgk e nabizda gözükmesi birşey ifade etmiyor sgk sistemine işlenmemiş diyor.Sizce nasıl bir yol izleyebilirim.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Rapor SGK sisteminde görünmüyor mu hiç ? Eğer öyle ise doktor istirahat uygulaması üzerinden girmemiştir.

 3. canberk

  Merhaba iyi çalışmalar,çalışanımız çalıştığı halde rapor alıp bize bildirmeden çalışmasına devam etmiştir. Bizde işveren sisteminden kontrol etmedik çünkü hastalanan çalışanlarımız genelde bizden izin isteyip rapor alırlar bizde bildiriminde bulunuruz. Başka bir çalışanımız için rapor kontrol ederken 16.10.20 – 26.10.20 tarihinde rapor almış biz hale bildirimde bulunmadık. Hem bunu bildirmediğimizden hemde raporlu işçinin çalıştırılmasında ceza alırmıyız. Sgk farketmeden kendimiz mi bildirimde bulunmalıyız. Bu çalışana haklı fesihten işten çıkarma yapabilir miyiz ? Şimdiden teşekkürler. Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bildirim yapmak zorundasınız. Çalışan size rapor aldığını söylememiş olsa bile elektronik ortamda tebliğ edilmiş size. Bu yüzden bildirmeniz lazım. Geç bildirim cezası olarak brüt asgari ücretin 1/10 u tutarında ceza uygulanır. Raporlu sürede çalışanı tam bildirmiş olmanız sorun olmaz.

 4. Mehmet

  23.11.2020 ile02.12.2020 tarihleri covit 19raporu aldım 3aralikta iş başı yaptım ve muhasebeci raporu SGK bildirmemis ve Ocak 26 son gün du süre geçmiş nasıl yol izlemem gerekiyor

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Her durumda bildirmek zorunda muhasebeci. Bildirsin en azından İPC tutarı asgari ücretin yarısı yerine 1/10’u olarak uygulanır. Size de işveren bildirim yapmasa bile SGK her durumda ödeme yapar.

 5. Aaaa

  Merhabalar
  27.01.2020 de dogum yaptim. Doğum yaptigim hastane analik raporumu onaylamamis. Is yerim bana bunu 06.01.2021 tarihinde bildirdi. Bildirdikten sonra hastaneden hemen onaylattim fakat gec bildirim dolayisiyla idari para cezasi gelecegi soylendi. Dogum yaptigim hastane ben talepte bulunmasam dahi bildirmek zorunda mi analigimi sgk ya fiilen calistiginizi bilemem dediler. Yada is yerimin bunu takip etme zorunluluğu var mi 45 a kadrosundayim. Yardimci olursaniz sevinirim.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Hastane tarafından bildirim tarihinden itibaren işverenin bildirim yükümlülüğü başlar. Buna dikkat etmek lazım. Hastane raporu geç yolladıysa işverenin cezai bir sorumluluğu olmaz.

 6. Eyüp

  Merhabalar
  Benim 01.12.2020 başlangıç tarihli ve 10.12.2020 bitiş tarihli covid-19 sebepli istirahat raporum var; fakat 30.11.2020 tarihinde çalıştığım işyerinden ayrıldım ve 30.11.2020 tarihinde çıkışım verildi. Covid-19 istirahat raporunun bitişinden sonra başka bir firmada işe başladım. Bu süreçte iş göremezlik ödeneği alabilmem için rapor bildirimini eski çalıştığım yerin mi vermesi gerekiyor? Bir de yazınızdan anladığım kadarıyla bildirim süresi epeyce aşıldı. Şu an benim ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler!

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bu rapor için çalışmazlık bildirimi gerekmiyor. İşten çıkış tarihini takip eden 9’uncu güne kadar yani 01.12.2020-09.12.2020 tarihleri arası için SGK’nın ödeme yapması gerekiyor. Bağlı olduğunuz SGK ile irtibata geçmelisiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.