Rapor Bildirmeme Cezası 2024 & Bunu Yap Az Öde

Rapor bildirmeme cezası işverenler tarafından çalışmazlık bildirimi ya da 01-İstirahat kodu ile SGK’ya bildirim yapılmaması durumunda uygulanan ceza türlerinden birisidir. 4a eski adı ile ssk kapsamında çalışanların geçici iş göremezlik yani istirahat raporu almaları halinde işveren olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na çalışmadığına dair bildirim yapma zorunluluğunuz vardır.

Rapor bildirim süresi içerisinde çalışılmadığına dair bildirim yapmamanız ya da çalışmazlık bildirimi yerine geçen işlemleri yapmadığınız takdirde SGK tarafından idari para cezası uygulanır. Bu yazımızda çalışmadığına dair bildirim nasıl yapılır, çalışılmadığına dair bildirim girişi yerine geçen işlemler, sgk çalışmadığına dair bildirim yapılmadığında uygulanacak 2024 idari para cezası tutarları ve sonrasında yapmanız gerekenler konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İş göremezlik raporu onaylama süresi 2024

Çalışmadığına dair rapor girişi için işveren rapor onaylama süresi ;

 • Raporun bittiği tarihi takip eden ayın aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesi son veriliş tarihidir.
 • Hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelmiyorsa aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler için  ayın 23’ü, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçen işverenler için ise ayın 26’sı olacaktır.

Takip eden ayın sonuna kadar çalışılmadığına dair bildirim girişi elektronik ortamda raporu onaylayarak yapmanız ya da manuel bildirim yapmanız halinde ve ya “Sigortalı raporlu olduğu sürelerde çalışmamıştır” işaretlemeniz ya da aylık prim ve hizmet belgesinde “01-İstirahat” kodu ile eksik gün bildirimi yapmanız halinde sgk çalışmadığına dair bildirim yapılmadığından dolayı size idari para cezası uygulamaz.

Örnekle somutlamak gerekirse diyelim ki işçi 04.09-15.09 tarihleri arası hastalıktan dolayı iş göremezlik raporu aldı ve 16 Eylül tarihinde de işbaşı yaptı. Bu durumda çalışmazlık için son bildirim tarihi 26 Ekim’dir. Çalışılmadığına dair bildirim süresi ve ssk rapor onaylama hakkında daha fazla bilgi için SGK çalışmadığına dair bildirim nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşçinin raporunu işverene bildirmemesi halinde ne yapılır ?

Bazı durumlarda işçi rapor aldığını işverene bildirmeyebiliyor. Rapor alıyor ancak bunu işverene iletmeden çalışmaya da devam ediyor. Peki işçi raporu işverene vermezse ne olur ? Bu durumda iki seçenek bulunuyor.

 • Eğer doktor tarafından rapor istirahat uygulaması üzerinden girildiyse -ki %90 buradan giriliyor – rapor sistemden işverene tebliğ ediliyor. İşverene tebliğ edildiği ve işveren de bunları her ay iş göremezlik raporu bildirim süresi son tarihine kadar kontrol ederek onaylamak zorunda olduğu için işçi raporu işverene vermese bile cezai sorumluluktan kaçamaz.
 • İkinci durum ise raporun elden düzenlenerek verilmesi ve sistemden girilmemesi. Eğer böyle bir durum mevcutsa rapor işverene tebliğ edilmiş sayılmayacağından direkt olarak idari para cezası uygulanamaz. Eğer böyle bir durum mevcutsa itiraz ederek idari para cezasını iptal ettirebilirsiniz. Bu tür raporlar için işçi rapor girişinin Manuel Çalışmadığına Dair Bildirim Girişi menüsünden yapılması gerekmektedir.

Sgk rapor bildirimi nasıl yapılır ?

İşveren olarak SGK çalışılmadığına dair bildirimi SGK vizite ekranından online olarak yapmanız gerekiyor.

 • Vizite giriş sisteminden SGK tarafından size verilen e bildirge kullanıcı bilgileriniz ile giriş sağlayarak sgk çalışmadığına dair bildirim işlemini kolayca yapabilirsiniz.
 • SGK e vizite ekranında her ay aylık prim ve hizmet belgesi göndermenin son tarihi olan ayın 23’ünde tarihe göre rapor sorgulama ekranından işçilerinizin geçici iş göremezlik raporu alıp almadığınızı kontrol etmenizi öneririz. Zira işçiler bazen rapor alıp işverene söylememekte ve işyerinde çalışmaya devam etmekte. Sgk çalışmadığına dair bildirim olmadığında ceza uygulamakta.
 • Sgk çalışmadığına dair bildirim girişini sgk vizite giriş ekranından; Tarihe göre rapor sorgulayıp çıkan raporlara çalışmazlık onayı vererek ya da Sigortalının T.C. numarasına göre sorgulama yaparak çalışmadığına dair onay verebilirsiniz.
 • Eğer sigortalınızın almış olduğu rapor çalışmadığına dair bildirim girişi ekranında görünmüyorsa ya rapor doktor tarafından elektronik rapor sistemine girilmemiştir ya da işçi yanınızda yeni başladıysa ve henüz hizmet bildirimi yapmadıysanız bir önceki işyerine düşmüş olabilir.
 • Bu durumda yapmanız gereken çalışmadığına dair bildirim girişi ekranından manuel çalışmazlık bildirimi yapmak. Rapor elektronik ortamda size düşmediyse SGK çalışmadığına dair bildirimden dolayı size direk ceza uygulamayamaz. Bu tür bir durumda öncelikle sgk çalışılmadığına dair bildirim girişin yapılmasını sizden yazı ile ister ve tebliğ tarihinden itibaren siz 5 gün içinde çalışmadığına dair bilgi girişi yapmadığınız takdirde size ceza uygular.
 • Eğer bildirim yapamadıysanız daha ayrıntılı ve adım adım bilgi için e vizite girişi onaylama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk rapor girişini vizite sisteminden yapmasanız bile e bildirge ekranında çalışanın rapor aldığı ilgili ayda ” Sigortalı raporlu olduğu sürelerde çalışmamıştır” kutucuğunu işaretlemeniz halinde de SGK işçi çalışmadığına dair bildirim girişini yapmadınız diye ceza uygulamaz.

İstirahat raporu onaylama yerine geçen bir diğer işlem de sigortalıyı “01-İstirahat” eksik gün kodu ile raporlu olduğu süre kadar SGK’ya ilgili ayda eksik bildirmek. Bu işlem e sgk çalışmadığına dair bildirim yerine geçer ve rapor bildirme süresi içerisinde bildirim yapılmış sayılır. . Ayrıca sgk e vizite ekranından iş göremezlik bildirimi yapmanız gerekmez ve SGK çalışmazlık girişi yapmadınız diye size ceza uygulayamaz.

Rapor onaylamama cezası 2024

Rapor alan işçiniz için hiç bir şekilde SGKçalışmadığına dair girişi yapmamanız ya da APHB’de “Raporlu sürelerde çalışmamıştır” kutucuğunu işaretlememeniz ve ya eksik gün “01-İstirahat” kodu ile bildirim yapmamanız halinde;

 • İş göremezlik raporu işveren onayının hiç yapılmaması halinde sigortalı başına ilgili ayda geçerli olan brüt ücretin yarısı tutarında.
 • SGK ceza tebliğini PTT’ye vermeden önce e sgk çalışılmadığına dair bildirimi yapmanız halinde ise sigortalı başına ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin 1/10’u oranında idari para cezası uygular.
 • Yukarıdaki hesaplamaya göre bildirimin hiç yapılmaması halinde çalışan başına 10.000,00 TL SGK rapor onaylamama cezası uygulanır.
 • E vizite onaylama süresi son tarihinden ve SGK tarafından PTT’te veriliş tarihten önce bildirimin geç yapılması halinde ise 2.000,00 TL tutarında SGK rapor geç onaylama cezası uygulanır.
Hiç bildirim yapılmaması durumunda
Sigortalı başına uygulanacak ceza
10.000,00 TL
Geç bildirim durumunda
Sigortalı başına uygulanacak ceza
2.000,00 TL

Memur raporu zamanında bildirmeme cezası

Devlet memurlarına hastalıktan dolayı geçici iş göremezlik parası ödenmez. Rapor alan memurlar için bu nedenle bildirim yapılmadığında ceza uygulanmaz. Ancak sözleşmeli olarak bildirimleri 4/1-a ssk kapsamında yapılan memur, öğretmen ve ya işçilerin rapor alması durumunda bu içeriğimizdeki hükümler doğrultusunda bildirim yapılması gerekmektedir. Yapılmadığı takdirde bir üst tabloda belirtilen oranlarda idari para cezası uygulanmaktadır.

Çalışmazlık ipc itirazı nasıl yapılır?

Eğer çalışmadığına dair bildirimi yukarıda belirtilen yöntemlerden birisini kullanarak yaptıysanız ve cezanın yersiz olarak uygulandığını düşünüyorsanız idari para cezasının size tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gerekçeli dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.

İtirazınızı işveren dosyanızın bağlı olduğu SGK’ya dilekçe ile elden ya da posta ile gönderebilirsiniz. SGK idari para cezası Komisyonu tarafından itirazınız değerlendirilir ve haklı iseniz İPC iptal edilerek komisyon kararı tarafınıza gönderilir. Eğer SGK sizi haksız görürse yine itirazın reddedildiğine dair Komisyon kararını size gönderir. Eğer uygulanan idari para cezasını size tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde öderseniz uygulanan cezanın %25’i oranında indirim sağlanır.

İdari para cezası itirazında izlenmesi gereken yol, örnek itiraz dilekçeleri ve tüm işlemler için sgk idari para cezası itiraz dilekçesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşyeri raporu onaylamazsa ne olur ?

İşveren raporu onaylamazsa ne olur? İşverenin yukarıda belirtilen Kanuni e vizite rapor onaylama süresi içerisinde onaylama işlemini belirtilen yollardan birisi ile yapması gerekmektedir. İşveren tarafından elektronik ortamdan e rapor girişi yapılmaz ya da yukarıda çalışmazlık yerine geçen durumlardan birisi ile bildirim yapmazsa;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sgk rapor onaylama süresi sona erdikten sonra her durumda işçinin geçici iş göremezlik ödemesini yapar.
 • Ancak süresi içerisinde işveren raporu onaylamazsa yukarıda belirtilen tutarlarda çalışılmadığına dair bildirim cezası uygulanır.
 • Rapor giriş süresi geçtikten sonra SGK tarafından tebliğ edilme tarihine kadar geç vizite onayı yapılırsa bu durumda Sgk rapor bildirmeme cezası asgari ücretin 1/10’u tutarında uygulanır.

Vizite giriş sistemi hata veriyor!

Bazen işverenler rapor geç bildirim cezasına uğramamak için erkenden bildirim yapmak isterler ancak vizite sisteminde hata ile karşılaşabilmekte. Vizite uygulamasına giremiyorsanız;

 • E bildirge şifrenizi tekrar gözden geçirin. Gerekirse e-devletten tekrar güncel şifre alın.
 • E bildirge şifreniz doğru olmasına rağmen giriş hatası alıyorsanız farklı bir tarayıcı ile deneyin.
 • Eğer yine giriş olmuyorsa sistemden kaynaklıdır beklemenizi öneririz.
 • Bunun dışında sisteme girmenize rağmen işçi için rapor Sgk bildirimi yapamıyorsanız henüz işçinin bildirgesini vermemiş olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Bildirgeyi verdikten sonra tekrar denemenizi öneririz.
 • Yukarıdakilerin dışında Sgk raporu onaylama uygulama hatalarını sistemden mail atarak çözülmesini talep edebilirsiniz.

2 günlük rapor SGK’ ya bildirilmesi gerekir mi ?

1 ya da 2 günlük hastalık raporları için SGK’ ya işverenler tarafından istirahat raporu girişi yapılması zorunluluğu yoktur. Ancak iş kazasından dolayı alınan raporlarda ödeme yapıldığından 1 ya da 2 günlük olsa bile işverenlerin iş göremezlik onaylaması zorunludur. İş kazasında bildirim yapılmadığında 2 günlük rapor onaylamama cezası uygulanabilmektedir. 1 ve ya 2 günlük hastalık raporları için SGK sağlık raporu onaylaması yapmadan direk sistemden arşive kaldırabilirsiniz.

İş göremezlik raporu iptal edilir mi ?

Sgk işveren rapor onaylamayı süresi içerisinde yapamayan işverenler cezaya girmemek için raporun iptal edilip edilemeyeceğini bize sormakta. Elektronik istirahat uygulamasından girilen raporlar aynı gün ve yazan doktor tarafından iptal edilebilir. Bu süreden sonra da iptal edilebilir ancak geçerli bir sebebe dayandırılması gerekir.

Raporda işbaşı kontrol tarihi ne demek ?

Elektronik ortamda düzenlenen raporlarda;

 • Bitiş tarihinden sonraki gün işbaşı tarihidir.
 • Elden verilen raporlarda ise işbaşı/kontrol tarihi eğer doktor çalışır verdiyse çalışmaya başlayacağı tarih, kontrol verdiyse kontrole gitmesi gereken tarihtir.

Kısa süreli raporları tek seferde onaylayınız

Kısa süreli iş göremezlik raporlarına parça parça ya da biten kısım kadar onaylama yapamazsınız. Eğer yapmaya çalışırsanız bu uyarı ile karşılaşırsınız. Bu raporlar için bildirimi rapor sona erdikten sonra yapmanız gerekiyor.

Sisteme girilmeyen raporlar

Sisteme girilmeyen raporlar için işveren elektronik ortamda bildirim yapamaz. Elektronik ortamda işverene tebliğ edilmediklerinden aynı zamanda işverenin cezai bir sorumluluğu da olmaz.

SGK rapor bildirmeme cezası nereye ödenir?

SGK ipc ödemeleri tüm bankalardan, PTT şubelerinden, SGK kart ile prim ödeme sisteminden ve online bankacılık kanalları üzerinden yapılabilmektedir. Rapor bildirmeme cezasını ödeyebilmeniz için cezanın tebliğ edilmiş olması ve SGK tarafından tebliğ tarihinin sisteme girilmiş olması gerekmektedir. Tebliğ aldıktan ve SGK tebliğ tarihini girdikten sonra;

 • SGK Ödeme- SSK İPC Ödeme menüsüne giriş yapınız.
 • Burada 26 haneli işyeri sicil numarasını aralarında boşluk olmayacak şekilde giriniz.
 • Çıkan borcu seçerek ekran talimatlarını izleyip ödemeyi tamamlayınız.
 • Ödeme yapamadıysanız daha fazla ayrıntı için SGK ipc ödemesi nasıl yapılır sayfamızı ziyaret ediniz.
Rapor SGK’ya bildirilmezse ne olur?

Geçici iş göremezlik raporu süresi içerisinde SGK’ya bildirilmezse hiç bildirim yapılmaması durumunda brüt asgari ücretin yarısı, geç bildirim yapılması halinde ise 1/10 tutarında idari para cezası uygulanır.

İstirahat raporu kaç gün içinde bildirilir?

Geçici iş göremezliğin bitiş tarihini takip eden ayın son muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veriliş tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Rapor sisteme düşmezse ne olur?

İşveren tarafından çalışmazlık bildirimi yapılabilmesi için raporun Vizite uygulaması üzerinden işverene elektronik ortamda tebliğ edilmesi gerekir. Eğer tebliğ edilmediyse işverenin cezai sorumluluğu oluşmamaktadır.

1.5/5 - (2 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Rapor Bildirmeme Cezası 2024 & Bunu Yap Az Öde” üzerine 68 yorum
 1. MERHABA BABAM İŞ SAATLERİ İÇERİSİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ.İŞ YERİ İŞ KAZASI OLDUGUNU DÜSÜNMÜYOR.BU NEDENLE VİZİTE KAGIDI HAZIRLAMAMIS.ARADAN 1 AY GECTİGİ İÇİNDE GECMİŞE DÖNÜK YAPAMAYIZ DİYYOR.YAKLASIK 30 GÜNLÜK RAPORUMUZ VAR. SGK DAN BU PARAYI ALABİLMEMİZ İÇİN İŞ YERİNDEN VİZİTE KAGIDI ALMAMIZ GEREKİYORMUS.AMA İS YERİ VİZİTE KAGIDI VERMİYOR.NE YAPMALIYIZ.

  Yanıtla
 2. Merhaba,kadrolu 4/C devlet memuruyum..Geçen yıl almış olduğum hastalık raporlarımı ilçe müdürüm işletmemiş.Raporlarım e-devlette görünüyor fakat
  raporlarım e-bordroya yansımamış..Bu benim açımdan hangibir sıkıntı yaratırmı?
  Yarın öbürgün alacağım raporlar işlenirse geçmişe dönük işlenmemiş raporlar ortaya çıkarmı?

  Yanıtla
 3. Merhaba ben tüberküloz hastası olduğum için 3 aydır raporluyum en son 02.08.2023te kontrole gittim 1 aylık devam raporu verildi ben kağıdı aldım işverene verdim aradan 1 hafta geçti e devletten baktım rapor e devlette görünmüyor gecmiş raporda hala kontrolde gözüküyor sskyı aradım sisteme girilmemiş rapor dediler hastaneyle görüştüm telimi alıp biz seni arıcaz dediler hala sisteme girilmemiş acaba bı sorun olur mu hastane geç bildirirse ne gibi sorunlar olur

  Yanıtla
 4. Merhaba, benim sorum doğum raporu ile alakalı 20.07.2023 te iş başı görünüyor personel doğum raporu bitiyor ben onayını 28.07.2023te gerçekleştirdim konuyla alakalı bir sorun yaşar mıyım? Teşekkürler

  Yanıtla
 5. İyi günler… Mesleki eğitim kayıtlı bir öğrenci işyerinde iş kazası geçirmiştir. İşyeri iş kazasını aynı gün SGK bildirimde bulundu. Fakat okula iş kazası bildirmeme sebebiyle ceza geldi. İşyeri ile birlikte okulda mi bildirimde bulunmak zorunda. Ceza neden gelmiş olabilir. Birde alınan iş kazası raporlari takip eden ayın 26 gününe kadar mı onaylanmali bilgi verir misiniz.

  Yanıtla
  • Merhaba. Stajyer öğrencilerde bildirim yükümlülüğü işverende değil okuldadır. Bu nedenle ceza uygulanmış. İş göremezlik raporunun rapor bitim tarihini takip eden ayın 26’sına kadar onaylanması gerekir.

   Yanıtla
 6. İyi günler, iş kazası sebebiyle ocak ay icinde ayrı ayrı 3 adet haftalık rapor aldım. Bu raporların e vizite onayı ile SGK bildirimi farklı şeyler mi? Eğer farklı ise bu ikisinin bildirim sürelerini öğrenebilir miyim.

  Yanıtla
 7. Hocam ben infaz koruma memuruyum eğitimde rapor aldım 2 günlük doktor bu raporu sgk işlememiş çalıştığım kurum aradı beni raporu sgk bildirmediğimiz için cezai işlem uygulanacağını söyledi böyle birşey varmı yada doktor bu geçen raporu sgk işleyebilirmi ?

  Yanıtla
 8. İyi günler öncelikle ben 2 günlük rapor aldım ama doktor bunu sgk bildirmemiş ve e devlette raporum görünmüyor e nabızda sadece görünüyor bunun için kurum bana cezai işlem uygular mı yada raporun üzerinden 10 gün geçti doktor bunu sgk bildirebilir mi ?

  Yanıtla
 9. 12.12.2022 tarihinde girişi yapılan bir kişinin 20.12.2022 tarihinde sistemi açarak 13.12.2022 tarihinde çıkışı yapılıyor. Bu arada da arkadaş başka bir işyerinde kaza geçiriyor. Bizim sisteme iş kazası provizyonu düşmedi. Çıkış yapıldıktan sonra ayın 14. Gününde hastaneye yatıyor ve 1 aydan fazlada rapor alıyor. Bizim vizite sistemine düştü rapor ve personelim değil diye ret ettik. Daha önce çıktığı işletmeye düşmüş. Onlarda ret etmiş. Bize tekrar düştü. Şimdi de ret ettik. Burda bir yanlış var mı ? Şimdiden teşekkür ederim

  Yanıtla
 10. merhaba 02/2022 şubat ayı raporekrana 06/2022 tarihinde düşmüş yeni fark ediyoruz ekranda ! kırmızı cezaidurumolarak gözüküyor şimdionaylarsam 1/10 kadar ceza mı geliryoksa asgari ücretin yarısı kadar mı

  Yanıtla
  • Merhaba. Eğer bildirgede 01 İstirahat kodu ile eksik gün bildirimi varsa cezai işlem uygulanmaz. Bir de elektronik ortamda size tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın 26’sına kadar onaylama süreniz var.

   Yanıtla
 11. Ben 15 martta iş başı yaptım 28 marrtta is kazazsı geçirdim 11 nisana kadar rapor duydum işyerim henüz rapaorumu onaylamadı nisan piirimi yatana kadar. Mı onaylıyorlar yoksa başka bir neden varmi acaba

  Yanıtla
 12. Merhabalar, şu an Eylül raporlarını onaylamak için sisteme girdiğimde raporlar cezaya düşmüş görünüyor. Ancak bugün ayın 23’ü ve günlerden Cumartesi. Onaylamam halinde ceza parası öder miyim?

  Yanıtla
 13. Merabalar , 32. Haftada çalışabilir raporu aldım 36. Haftada tek günlük aile hekiminden rapor aldım ertesi gün kadın doğum doktoru çalışamaz raporu veremedi tek günluk aldığım rapor için sistem izin vermedi mecburen kadın doğum doktoru da hastalık raporu verdi 7 günlük 37 . Haftaya girincede mecburen çalışamaz durumuna geldim şuan doğum yaptım ise başlangıç tarihimde sıkıntı çıkıyor kurum kabul etmiyor tek günlük raporu iptal ettirme gibi bı şansım varmı yada ne yapabilirim bu durumda

  Yanıtla
 14. Merhabalar,Analık işgörmezlik bildirimlerinde,doktorun verdiği ilk rapor (d.öncesi) için ne zaman çalışılmadığına dair bildirim yapılır.Raporun sonu açıktır.27/5/2021 ‘de başlamış d.öncesi raporu 10’ar günlük sürelerdemi bildirilecek yoksa doğum gerçekleştikten sonramı?

  Yanıtla
   • Ömer Bey, yanıtınız için teşekkür ederim.Tereddütüm şudur ki Daha evvelden 10 günden uzun süreli İstirahat veya Doğum raporlarında Sigortalı İşgörmezlik ödeneğini Dilerse Doğum olduktan sonra,Dilerse 10’ar günlük sürelerde peyder pey alıyordu Bu uygulama halen geçerlimi? Yoksa Dediğiniz gibi doğumdan sonra İşveren/Muhasebe Tek seferde Çalışmazlık girişi yapıp,İstirahatli olduğu dönemlerdeki APHB.’rinde 01 İstirahat kodu ile çalışmamıştır kutucuğunu İşaretleyip İstirahatli olduğu her ay için İşgörmezlik mi alacak.Yoksa Doğumdan sonra toplumu alacak.

    Yanıtla
    • Doğum öncesi rapor tek seferde onaylanır. Doğum sonrası işveren isterse parça parça biten kısımlar için onay verebilir ya da raporun tamamı bittikten sonra tek seferde de onaylanabilir. 01 istirahat kodu ile bildirim çalışmazlık bildirimi için yeterlidir ancak sigortalının ödemesi açısından sorun olabilmekte. ödeme konusunda da bir eksik olmaması için elektronik ortamda onay yapılması da uygun olacaktır.

     Yanıtla
   • İyi aksamlar hocam benim raporumu sağlık ocağı sisteme girmemeis ve dokdir degisdi bir türlü giriş yapamadılar ne yapmama gerwkiyorteaekurler

    Yanıtla
     • Merhabalar İşveren(Muhasebe) Eşimin d.sonrasi raporunu onaylamiyor ne yapmalıyız?

     • Merhaba. Her türlü onaylamak zorunda. Rapor bitimini takip eden ayın 26 sına kadar onaylamazsa SGK işverene ceza uygular ve sizin ödemenizi yapar. Ama bu biraz sürecin uzamasına neden olur.

 15. Merhabalar, bir ay öncesine kadar bakırköy araştırma Hastanesi’nde 2 gün yatisim oldu . Ve 10 gün rapor aldım . Ben raporumu iş yerine teslim ettim fakat hâlâ para yatmadı . Bunun üzerine 170i arayarak bilgi almak istedim . Onlar sistemde böyle bir rapor kayidnin olmadığını söylediler . Bunun nedeni hastaneden mi kaynaklaniyor yoksa muhasebenin yatırmama ihtimali var mıdır?

  Yanıtla
  • Merhaba. Rapor sistemde yoksa muhtemelen hastane iş göremezlik raporunu sisteme hiç girmedi. Bağlı olduğunuz SGK’yı arayarak bundan emin olduktan sonra hastaneyi arayıp raporu girdirmeniz ve sonrasında işverene onaylatmanız gerekir.

   Yanıtla
 16. Merhaba. 20.04. 2021 tarihinde analık için rapor aldım. E devletten gördüğüm kadarıyla isterim 1 eksik gn ile istirahatli göstermiş. Ama çalıştığım 19 gün gözükmüyor. Çalıştığım gün sayısı 0 diyor. Raporlar bölümün de hastane tarihleri doğru olarak girmiş. Isyerinin muhasebecisi 19 gün nisanda ki çalışmamı sgk ya yeniden bildirir mi? Yoksa durum normal mi?

  Yanıtla
   • Selamlar. Eşim doğum yaptı ve hastane bunu e vizite sistemine bizim söylememiz sonucunda 15 gün sonra düştü. Eşim öğretmen ve okul idarecisi bir ceza ile karşı karşıya olduğumuzu söyledi. Bizim e vizite sisteminden haberimiz dahi yoktu. Burada yazdiklarinizdan anladığıma göre hastane sisteme düşmese dahi manuel olarak bu giriş yapılabiliyor. Bu işte kusurlu kimdir? Hastane mi biz mi okul idaresi mi? Açıklarsanız çok sevinirim.

    Yanıtla
     • Kusurlu siz değilsiniz öncelikle bunu söylemem gerek. Çalışmadığına dair bildirimi yapmakla yükümlü olan işverendir. Rapor geç bildirildiyse işverenin de sorumluluğu olmaz. Normalde rapor bitim tarihini takip eden ayın 26’sı son bildirim tarihidir. Ancak hastanenin geç giriş yaptığı durumlarda bu durumda hastane tarafından sisteme yükleme tarihini takip eden ayın 26’sı son bildirim tarihi olmaktadır.

     • Ömer bey teşekkürler. Çocuğumuz 15 haziran tarihinde doğdu. Hastane bizim dememiz ile 1 temmuz tarihinde e vizite sistemine düştü. Okul idarecisi 1300-1800 lira arası bir ceza ile karşı karşıya olduğumuzu söyledi. Anladığım kadarıyla 26 temmuza kadar bildirim yapılırsa sorun yok. Ama dediğim gibi mudur yardımcımız bize böyle söyledi. Böyle bir ceza ile karşı karşıya kalırsak nasıl haberimiz olur ve buna itiraz noktasında yapabileceklerimiz nelerdir? Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Tekrardan teşekkürler.

     • Eğer 1 temmuzda okula elektronik ortamda tebliğ edildiyse 26 Ağustos 2021 tarihine kadar onaylama süresi var. Ayrıca anladığım kadarıyla bu doğum sonrası raporu. Eğer öyle ise rapor bitim tarihini takip eden ayın 26’sı son bildirim tarihi. Yani her türlü cezaya tabi değil. Tekrar söylemem gerekirse ceza olacaksa da sorumlu siz değil işveren yani okuldur. Ama dediğiniz gibi ise kesinlikle ceza uygulanmaz.

 17. Merhabalar covid nedeniyle 14.04.2021-23.04.2021 tarihleri arasında raporluyum. Raporu geç gönderdiğinden dolayı para cezası verileceği söylendi. Rapor 03.05.2021 tarihinde SGK ya bildirilmiş. Bu durumda ne kadar ceza verilecek ve bu cezanın tebliği nasıl olacak? Şimdiden teşekkür ederim

  Yanıtla
  • Merhaba. Raporun geç bildiriminden dolayı siz değil işveren sorumludur. Rapor elektronik ortamda işverene tebliğ edilmekte. İşveren de rapor bitimini takip eden ayın 26’sına kadar bildirim yapmak zorunda. Geç bildirimde brüt asgari ücretin 1/10’u tutarında yani 357 TL tutarında ceza uygulanır. Tebliğden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanır.

   Yanıtla
   • Merhaba,

    Ayın 26 sı mı son gündür, 23 mü birde hafta sonu, resmi tatil gibi günlere geliyor ise ilgili son tarih sonraki ilk iş günü mü onay günüdür, bilgileriniz rica ederim.

    Yanıtla
 18. Merhaba 01.04.-03.04. istirahat raporum bulunmakta fakat isverenim henüz onaylatmamis aradım ben onaylatirim dedi ama yinede onaylatmamis.. ne yapmam gerekiyor?

  Yanıtla
 19. Merhaba,sağlık ocagı rapor yazdı bana e nabızda rapor gözüküyor ama sgk aradigimda hastane raporu sgk kurumuna işlemediği icin ödemenizi alamazsiniz diyor.Raporu yazan doktor ise biz raporu işledik e nabızdada gözüküyor diyor ama sgk e nabizda gözükmesi birşey ifade etmiyor sgk sistemine işlenmemiş diyor.Sizce nasıl bir yol izleyebilirim.

  Yanıtla
 20. Merhaba iyi çalışmalar,çalışanımız çalıştığı halde rapor alıp bize bildirmeden çalışmasına devam etmiştir. Bizde işveren sisteminden kontrol etmedik çünkü hastalanan çalışanlarımız genelde bizden izin isteyip rapor alırlar bizde bildiriminde bulunuruz. Başka bir çalışanımız için rapor kontrol ederken 16.10.20 – 26.10.20 tarihinde rapor almış biz hale bildirimde bulunmadık. Hem bunu bildirmediğimizden hemde raporlu işçinin çalıştırılmasında ceza alırmıyız. Sgk farketmeden kendimiz mi bildirimde bulunmalıyız. Bu çalışana haklı fesihten işten çıkarma yapabilir miyiz ? Şimdiden teşekkürler. Yardımcı olursanız sevinirim.

  Yanıtla
  • Merhaba. Bildirim yapmak zorundasınız. Çalışan size rapor aldığını söylememiş olsa bile elektronik ortamda tebliğ edilmiş size. Bu yüzden bildirmeniz lazım. Geç bildirim cezası olarak brüt asgari ücretin 1/10 u tutarında ceza uygulanır. Raporlu sürede çalışanı tam bildirmiş olmanız sorun olmaz.

   Yanıtla
 21. 23.11.2020 ile02.12.2020 tarihleri covit 19raporu aldım 3aralikta iş başı yaptım ve muhasebeci raporu SGK bildirmemis ve Ocak 26 son gün du süre geçmiş nasıl yol izlemem gerekiyor

  Yanıtla
  • Merhaba. Her durumda bildirmek zorunda muhasebeci. Bildirsin en azından İPC tutarı asgari ücretin yarısı yerine 1/10’u olarak uygulanır. Size de işveren bildirim yapmasa bile SGK her durumda ödeme yapar.

   Yanıtla
 22. Merhabalar
  27.01.2020 de dogum yaptim. Doğum yaptigim hastane analik raporumu onaylamamis. Is yerim bana bunu 06.01.2021 tarihinde bildirdi. Bildirdikten sonra hastaneden hemen onaylattim fakat gec bildirim dolayisiyla idari para cezasi gelecegi soylendi. Dogum yaptigim hastane ben talepte bulunmasam dahi bildirmek zorunda mi analigimi sgk ya fiilen calistiginizi bilemem dediler. Yada is yerimin bunu takip etme zorunluluğu var mi 45 a kadrosundayim. Yardimci olursaniz sevinirim.

  Yanıtla
  • Merhaba. Hastane tarafından bildirim tarihinden itibaren işverenin bildirim yükümlülüğü başlar. Buna dikkat etmek lazım. Hastane raporu geç yolladıysa işverenin cezai bir sorumluluğu olmaz.

   Yanıtla
 23. Merhabalar
  Benim 01.12.2020 başlangıç tarihli ve 10.12.2020 bitiş tarihli covid-19 sebepli istirahat raporum var; fakat 30.11.2020 tarihinde çalıştığım işyerinden ayrıldım ve 30.11.2020 tarihinde çıkışım verildi. Covid-19 istirahat raporunun bitişinden sonra başka bir firmada işe başladım. Bu süreçte iş göremezlik ödeneği alabilmem için rapor bildirimini eski çalıştığım yerin mi vermesi gerekiyor? Bir de yazınızdan anladığım kadarıyla bildirim süresi epeyce aşıldı. Şu an benim ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler!

  Yanıtla
  • Merhaba. Bu rapor için çalışmazlık bildirimi gerekmiyor. İşten çıkış tarihini takip eden 9’uncu güne kadar yani 01.12.2020-09.12.2020 tarihleri arası için SGK’nın ödeme yapması gerekiyor. Bağlı olduğunuz SGK ile irtibata geçmelisiniz.

   Yanıtla
   • Merhaba 11/06/2021 -13/06/2021 arsı 3gün raporluydum 11/06/2021tarihinden ihtibaren iş yerinde grev var rapor parası yatmadı SGK yı aradım işyeri raporunuzu onaylanmamış diyor grev bitmeden onaylama zorunluluğu yokmu ne yapmalıyım

    Yanıtla
Yorum yapın