Rapor Onaylama Süresi 2022 ( Dikkat Cezası Var !)

Rapor onaylama süresi işverenlerin tereddüt yaşadıkları konuların başında gelir ve iş göremezlik raporu onaylama süresi içerisinde işveren tarafından çalışmadığına dair bildirim girişi yapılmadığında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ceza uygulanır. Bu yazımızda Kanuni rapor onaylama süresi kaç gün konusunda bilgi bulabilir ayrıca bildirim nasıl yapılır ve (*)4a ile belirtilen kayıtlarda sigortalı istirahat süresinde çalışmamıştır. ne demek gibi sorularınızın cevabını da bulabilirsiniz.

Rapor onaylama süresi işverenlerin tereddüt yaşadıkları konuların başında gelir ve iş göremezlik raporu onaylama süresi içerisinde işveren tarafından çalışmadığına dair bildirim girişi yapılmadığında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ceza uygulanır. Bu yazımızda Kanuni rapor onaylama süresi kaç gün konusunda bilgi bulabilir ayrıca bildirim nasıl yapılır ve (*)4a ile belirtilen kayıtlarda sigortalı istirahat süresinde çalışmamıştır. ne demek gibi sorularınızın cevabını da bulabilirsiniz.

Sgk rapor onaylama süresi 2022

İş göremezlik onaylama süreleri rapor bitim tarihinden itibaren başlar. Artık iş göremezlik raporları elektronik ortamda düzenlenmekte ve bağlı olunan işverene de elektronik ortamda tebliğ edilmektedir. Dolayısıyla işçinin raporu ibraz etmesi burada zorunluluk teşkil etmediğinden bildirim süresi raporun işçi tarafından işverene ibraz tarihinden değil elektronik ortamda tebliği ile başlar. Elektronik ortamda E-vizite uygulaması üzerinden işverene tebliğ edilen iş göremezlik raporları için işveren rapor onaylama süresi ;

 • Rapor bitim tarihini takip eden ayın beyanname sürelerine göre belirlenir.
 • Buna göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veren işyerleri için işçi rapor onaylama süresi rapor bitimini takip eden ayın 26’sı, yani muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin son tarihidir. Ayın 26’sı resmi tatil ya da bayram tatiline denk gelirse ya da uzatılırsa rapor işveren onayı süresi de buna istinaden uzar.
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçmeyen işyerleri için ise rapor onaylama Sgk bildirim süresi rapor bitimini takip eden ayın 23’üdür. Eğer hafta sonu ya da bayram/resmi tatile denk geliyorsa ya da süre uzatımı olursa bu durumda e sgk rapor onaylama süresi de uzatılan süreye kadar geçerli olmaktadır.

İş kazası rapor onaylama süresi nedir ?

İş kazasında iki bildirimin birlikte yapılması zorunludur. Buna göre;

 • İş kazasının oluş tarihinden sonraki günden başlamak üzere en geç 3 iş günü içerisinde iş kazası bildiriminin elektronik ortamda yapılması zorunludur. İş kazası bildirimi nasıl yapılır başlıklı yazımızdan adım adım bildirimin nasıl yapıldığı hakkında bilgi bulabilirsiniz.
 • İş kazası sonucu iş göremezlik raporu alan işçi için rapor onay süresi içerisinde aynı zamanda çalışmazlık bildiriminin de yapılması gerekmektedir.
 • İş kazası sonucu rapor alan işçi için muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçen işyerleri için işyeri rapor onaylama süresi rapor bitimini takip eden ayın 26’sı, geçmeyenler için 23’üdür.

İşveren raporu ne zaman onaylar ?

İşçiler açısından rapor parasının SGK tarafından ödenebilmesi için raporun sona ermesi ve işveren tarafından Sgk iş göremezlik raporu onaylamasının yapılması gerekmektedir. İşveren tarafından Sgk istirahat raporu onaylaması geç yapıldığında işçi de ödemesini geç almakta. İşverenin rapor bitiminden sonra Sgk işveren rapor onaylama son süreleri yukarıda verilmiştir.

 • İşveren son tarihe kadar ssk rapor onaylamasını yapmama hakkına sahiptir.
 • İşverenin işverenin rapor onaylama süresi içerisinde hiç bildirim yapmaması halinde SGK tarafından iş göremezlik ödemesi yapılır ve işverene ceza uygulanır.

Sgk rapor onaylama nasıl yapılır ?

İş göremezlik rapor onaylama işlemleri SGK bildirge şifreleri ile E-Vizite uygulaması üzerinden yapılmaktadır.  E-vizite uygulaması üzerinden adım adım işverenin raporu onaylaması işlemleri hakkında bilgi için hemen SGK rapor bildirimi nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşveren rapor onaylamazsa cezası ne kadar olur ?

Yukarıda belirtilen vizite rapor onaylama süresi içerisinde işveren tarafından sgk raporu onaylaması yapılmazsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanır.

 • Sgk işveren rapor onaylama süresi içerisinde e vizite rapor onaylaması hiç yapılmazsa rapor bitim tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin yarısı,
 • İstirahat raporu onaylama süresi geçtikten sonra istirahat raporu işveren onayının geç yapılması durumunda ise rapor bitim tarihini takip eden ayda geçerli olan brüt asgari ücretin 1/10’u tutarında idari para cezası uygulanır.
 • Rapor giriş süresi içerisinde işveren sağlık raporu onaylamasının hiç yapılmaması ya da geç yapılması durumunda uygulanacak olan 2022 güncel idari para cezası tutarlarına rapor bildirmeme cezası ne kadar başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İşçi raporu işverene vermezse işverenin sorumluluğu var mı ?

İşçinin usulen rapor aldığında işyerindeki amiri ya da işveren/işveren vekiline bunu bildirmesi ve bilgilendirmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda işçi rapor almakta, bunu işverene söylememekte ve çalışmaya devam etmektedir. Bu tür bir durumda işverenin de rapordan haberi olmamaktadır. Ancak bildirim için bu durum işverenin yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

Elektronik ortamda yazılan iş göremezlik raporları hastane onayından sonra E-vizite uygulaması üzerinden işverene elektronik olarak gönderilmekte ve tebliğ edilmiş sayılmaktadır. Elektronik ortamda tebliğ edilmiş olmasına rağmen işverenin onay süresi içerisinde bildirmemesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yukarıda belirlenen tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır.

(*)4a ile belirtilen kayıtlarda sigortalı istirahat süresinde çalışmamıştır ne demek ?

İşverenler rapor alan sigortalılar için E-Bildirge ekranında yer alan ” Raporlu Sürelerde Çalışmamıştır” kutucuğunu işaretleyebilmekte. Bu durumda aylık prim ve hizmet belgesinde “(*)4a ile belirtilen kayıtlarda sigortalı istirahat süresinde çalışmamıştır” şeklinde çıkmaktadır.

Kısaca bu kutucuk işveren tarafından raporlu sigortalıların bu sürede işyerinde çalışmadığını beyan için kullanılır. İşverenler cezai işleme girmemek için ve bu beyan bildirim yerine geçtiğinden genelde tüm çalışanlar için bu kutucuğu işaretlemiş olabilmekte. Yani siz ben rapor almadım ama yine de böyle görünüyor diyorsanız muhtemelen sizin işveren de aynısını yapmış.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın