İşe Giriş Bildirgesi Geç Verme Cezası Ne Kadar 2020

0

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası tutarları konusunda tüm ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz. İşe başlayan bir çalışan için sigortalı işe giriş bildirgesinin kanunen belirlenen tarihten önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren tarafından elektronik ortamda bildirilmesi gerekiyor.

Bildirim süresi dışında yapıldığında SGK tarafından geriye dönük işçi girişi cezası uygulanır. Bu yazımızda bildirgenin geç verilmesi halinde uygulanacak işe giriş bildirgesi vermeme cezası tutarı ile işe giriş bildirgesini geç vermenin cezasının erken ödeme indiriminin ne kadar olacağı konusunda bilgi bulabilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi verme süresi 2020

Normal şartlarda işe giriş bildirgesinin en geç sigortalının çalışmaya başladığı tarihten bir gün öncesine kadar elektronik ortamda verilmesi gerekiyor. Ancak bu durumun bazı istisnaları var.

  • İlk defa tescil edilen işyerlerinde bildirge veriliş süresi işyerinin tescil tarihinden itibaren 1 aydır. Bu durum alt taşeron için de geçerlidir. Tabi ki ana dosyanın son veriliş tarihine kadar geçerli taşeron için de. Yoksa devam eden bir işyerinde alt taşeronluk dosyası açan bir işveren için de işe girişin en geç çalışmaya başladığı tarihten 1 gün önce verilmesi gerekli.
  • Tarım, inşaat ve balıkçılık işyerlerinde aynı gün işe giriş yapılabilmekte. Bu işkolu kodları ile tescilli işyerlerinde bildirge girişi için son tarih işçinin işe girdiği gün saat 23.59’dur. Bu süre içerisinde verilmesi halinde ipc uygulanmaz.
  • Bir diğer istisna ise Pazartesi günü işe başlayanlar ile resmi tatil günlerinde işe başlayanlar için geçerli. Pazartesi işe başlayan bir işçi için giriş Pazartesi günü de yapılabilir. Resmi tatillerde ya da bayram tatilinde başlayanlar için de son veriliş tarihi takip eden ilk iş günü olacaktır.
  • İşe giriş bildirgesi verilme süreleri için tüm istisnai durumlar ve daha fazla ayrıntı için hemen  işe giriş bildirgesi verilme süresi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Geriye dönük işe giriş cezası 2020

İşe giriş bildirgesinin geç verilmesinden dolayı normalde her bir sigortalı için brüt asgari ücret tutarında işe giriş bildirgesinin geç verilmesi cezası uygulanır.

  • 2020 yılı için brüt asgari ücret 2.943,00 TL olduğundan geç verilen işe girişlerde uygulanacak sgk işe giriş geç bildirim cezası tutarı her bir işçi için 2.943,00 TL olacaktır.
  • Bildirgenin verilmediği mahkeme kararı, denetmen ya da müfettiş raporu, resmi bilgi ya da belgelerden v.s. tespit edildiyse ve SGK tarafından re’sen ceza uygulandıysa bu durumda ise işçi başına brüt asgari ücretin 2 katı tutarında Sgk geç bildirim cezası uygulanır. Bu durumda 2020 yılı için işçi başı Sgk işe giriş bildirgesi geç verme cezası tutarı 5.886,00 liradır.

İşe giriş bildirgesi geç verme cezası indirimi 2020

Normalde tüm SGK idari para cezalarında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde indirim tutarı %25’tir. Ancak işe giriş bildirgesinin geç verilmesi ve tebliğ tarihinden 15 gün içerisinde ödenmesi halinde geç işe giriş cezası indirim tutarları farklı olabiliyor.

  • İşe giriş bildirgesini verilmesi gereken tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde kendiniz elektronik ortamda geç verir ve geriye dönük sigorta girişi cezası yazısı tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ödemeniz halinde uygulanan işe giriş geç bildirim cezası tutarının 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz.
  • 30 günlük süreyi geçirdikten sonra vermeniz halinde bu indirim uygulanmaz. Bu durumda 30 gün içinde verip geriye dönük sgk girişi cezasını tebliğden itibaren en geç 15 gün içerisinde ödediğiniz bildirge cezasının indirimli tutarı 552,00 TL olacaktır. Normalde indirimsiz olarak 2.943 TL.

SGK idari para cezası güncel indirim oranları ve daha fazla ayrıntı için hemen sgk idari para cezaları indirimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Aynı gün işe giriş cezası 2020

Yukarıda yazımızın girişinde de belirttiğimiz üzere aynı gün işe giriş yapılabilen istisnai durumlar verilmiştir. Bu istisnalar dahilinde verilen bildirgeler için işe girişi geç bildirme cezası uygulanmaz. Ancak istisna kapsamında değilse bu durumda sigortalı başına uygulanacak işe giriş bildirgesi cezası tutarı ile işe giriş geç verme cezası indirimi güncel olarak yukarıda belirtilen oranlarda olacaktır.

E bildirge geç verme cezası 2020

Süresi içerisinde verilmeyen asıl ya da ek bildirge için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanmaktadır.

  • Süresi dışında verilen ek bildirge için  brüt asgari ücretin 1/8’i yani 2020 yılı için 368,00 TL,
  • Süresi geçtikten sonra verilen asıl bildirgeler için ise brüt asgari ücretin 1/5’i oranında yani 2020 yılı için 588,00 TL ipc uygulanır.

SGK bildirgelerinin geç ya da eksik verilmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırma cezaları ve güncel indirim oranları için hemen  sgk idari para cezaarı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İdari para cezaları hakkındaki tüm sorularınızı yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.