İşe Giriş Evrakları 2024 & Hepsini Online Al

İşe giriş evrakları toparlamak hem çalışanlar hem de işverenler açısından zor olabilmekte. İşe giriş yapılabilmesi için işveren tarafından istenen ve özlük dosyasında yer alması gereken evraklar bulunmaktadır.

Tabi işe giriş için istenen evraklar işçinin niteliğine, işyerinin özelliklerine v.s. gibi durumlara göre farklılık gösterebilmekte. Ancak temel olarak istenen ve olmazsa olmaz diyebileceğimiz, personelin özlük dosyasında bulunması gereken işe giriş belgelerinin neler olduğu,  işe giriş için gerekli evraklarının nasıl ve nereden alındığı  gibi işe başlama evrakları konusunda tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

İşe girerken istenen belgeler nereden alınır ?

Alacağınız evrakın niteliğine göre farklı Kurumlardan almanız gerekiyor. İşe başlarken gerekli evrakların bir kısmı e devlet sisteminden online alınabilirken bir kısmı için de ilgili Kurumlara başvuru yapmanız gerekiyor. Şimdi işe başlarken istenen evrakların ne olduğunu ve işe girerken gerekli evrakların nereden temin edebileceğinize tek tek değinelim.

İşe girerken istenen evraklar

Çoğu işe giriş evrakları e devletten kolayca alınabilmekte. İşe başlamak için gerekli evraklar şunlardır ve işe giriş evrakları e-devletten nasıl alınır konusunda aşağıda ayrı ayrı bilgi verilmiştir.

 • Kimlik fotokopiniz,
 • Nüfus kayıt örneği: Belge  için Nüfus Müdürlüğüne gitmenize gerek yok. E devlet sisteminden online olarak kolayca alabilirsiniz. E devlet sisteminde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü-Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama ya da T.C. ve e-devlet şifrenizle buradan ⇒ e-devlet nüfus kayıt örneği sorgulama
 • İkametgâh Belgesi: Sigorta girişi için gerekli evraklardan İkametgah belgenizi de e devlet sisteminde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü-Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama ya da T.C. ve e-devlet şifrenizle buradan ⇒ e-devlet nüfus kayıt belgesi sorgulama
 • Diploma fotokopiniz: Dilerseniz diplama fotokopisi yerine E devlet sisteminden mezuniyet belgesi de alabilirsiniz. Üniversite mezuniyet belgesi için e devlet sisteminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama menüsünden, lise mezuniyet belgenizi ise Milli Eğitim Bakanlığı-Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama menüsünden alabilirsiniz. 
 • İşe giriş sağlık raporu: Aile hekiminizden kolayca alabilirsiniz. İşe giriş sağlık raporu nasıl alınır sayfamızı ziyaret ederek nasıl temin edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. 
 • Kan grubu kartı: Eğer yoksa aile hekimliklerinden ya da devlet hastanesinden çıkartabilirsiniz.
 • Adli sicil kaydı:  İşe giriş için gerekli belgelerden ön önemlisi olan sabıka kaydınızın olup olmadığına ilişkin belgeyi de e devlet sisteminden kolayca alabilirsiniz. E devlet sisteminde Adalet Bakanlığı-Adli Sicil Kaydı Sorgulama menüsünden ya da T.C. ve e-devlet şifrenizle buradan ⇒ sabıka kaydı sorgulama
 • 2 adet vesikalık fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekiyor.
 • Aile durum belgesi: Bu belgeyi eksiksiz olarak doldurup vermeniz gerekiyor.
 • Askerlik durum belgesi:  İş giriş evrakları için gerekli olan bu belgeyi de e devlet sisteminden kolayca alabilirsiniz. Askerlik durum belgesini e devlet sisteminde Milli Savunma Bakanlığı-Askerlik Durum Belgesi Sorgulama menüsünden T.C. ve e-devlet şifrenizle buradan ⇒ askerlik durum belgesi sorgulama

Çok sık sorulduğu için yukarıda listede yer alan ve İşe Giriş evrak listesi excel olarak paylaşılan liste;

 • İBB işe giriş evrakları,
 • TRT işe giriş evrakları,
 • Şok işe giriş evrakları,
 • Turkcell işe giriş evrakları,
 • SAĞLIK BAKANLIĞI ise giriş evrakları için de geçerlidir.
 • Kurumların kadroya göre farklı belgeler isteyebileceğinizi de hatırlatmak isterim.

İşin niteliğine göre sigorta için gerekli evraklar 2024

İşini niteliğine göre işe giriş evrak listesi şu şekildedir ;

 • İşyerinde fazla mesai yapılıyorsa işçinin onayının alındığına dair belge,
 • İşçiye zimmetlenmiş araç/gereçlere ilişkin zimmet belgeleri,
 • İşin özelliğine uygun sağlık muayenesi raporları,
 • Eğer işçi periyodik sağlık kontrolü gereken bir işte çalışıyorsa sağlık raporları,
 • Şoförlük yapan işçi için ehliyet fotokopisi,
 • Vardiyalı sistem uygulanan işyerlerinde vardiya değişikliğine ilişkin posta çizelgesi.

İşe giriş evrakları geçerlilik süresi

Sağlık raporları için işin niteliğine göre genelde geçerlilik süresi 6 ay ile 1 yıl arasında değişebilmektedir. Diğer belgelerin işçinin durumunda bir değişiklik olmadığı sürece yenilenmesi gerekmiyor.

Personel özlük dosyası nereden alınır ?

Hazır personel özlük dosyaları kırtasiyeler ya da benzeri yerlerden temin edilebilir. Özlük dosyası 4857 Sayılı İş Kanununa göre tutulması zorunlu olan dosyalardandır ve eksiksiz düzenlenmesi gerekir. Zaten çoğu belge işe girişte işçi tarafından temin edilmektedir ve istenen belgeler yazımızda belirtildiği gibidir.

Özlük dosyası evrakları 2024

Sigorta işe giriş evrakları ilave olarak işçinin özlük dosyasında bulunması gereken belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • SGK işe giriş bildirgesi,
 • İş ya da hizmet sözleşmesi,
 • Eğer işçi herhangi bir sigorta prim teşvikinden yararlanacaksa buna ilişkin belgeler,
 • İşçi engelli kadrosunda ise ve sakatlık indiriminden yararlanıyorsa Vergi dairesinden sakatlık indirimi ile ilgili almış olduğu yazı,
 • İşçi 18 yaşından küçük ise ebeveynlerden alınmış muvafakatname,
 • Yabancı işçiler için çalışma izni olduğuna dair belge.

Çalışan işçi özlük dosyasında bulunması gereken evraklar 2024

İş başvurusunda istenen belgeler aynı zamanda özlük dosyasında bulunması gereken evraklardır. Özlük dosyasında işe girmek için gerekli evraklara ilave olarak gerekli belgeler ise şu şekildedir ;

 • Ücretsiz izin, yıllık izin v.s gibi almış olduğu tüm izinlere ilişkin belgeler,
 • Emzirme izni dilekçeleri,
 • İşçi hakkında tutulan tüm tutanaklar, işçilerin savunma dilekçeleri v.s.,
 • Geçici iş göremezlik raporları,
 • Maaş bordroları ve ücret hesap pusulaları,
 • Ücret kesme vezası varsa buna ilişkin belgeler,
 • Performans değerlendirme belgeleri,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda verilmiş eğitimlere ilişkin belgeler,
 • İş kazası tutanağı,
 • İşçi hakkında yapılan tüm resmi yazışmalar ve diğer belgeler.

İşten ayrılan işçi personel özlük dosyasında olması gerekenler 2024

 • SGK işten çıkış belgesi,
 • İbraname,
 • Çalışma diğer adı ile hizmet belgesi,
 • İş sözleşmesi fesih bildirimi,
 • İşçi istifa ettiyse istifa dilekçesi,
 • Kıdem ve ya ihbar tazminatı ödendiyse ödemeye ait bordrolar,
 • İşveren tarafından haklı fesih varsa buna ilişkin belgeler,
 • İşçiye noterle ihtarname v.s. gönderildiyse buna ilişkin belgeler,
 • İhbarname.

Otelde çalışmak için gerekli evraklar nelerdir ?

Eğer otelde işe başlayacaksanız zaten insan kaynakları birimi size işe girerken gerekli belgelerin bir listesini verecektir. Bazı uzmanlık alanı ve ya istisnalar haricinde işe girerken istenilen belgeler oteller için de yukarıda belirtilen işe girmek için gerekli belgelerle aynıdır.

Yukarıda iş başvurusunda gerekli evraklar alt başlığında hem işe girerken istenilen evrakların güncel bir listesini bulabilir hem de iş başvurusunda istenilen belgeleri e-devletten nasıl alabileceğiniz hakkında bilgi bulabilirsiniz. Otellerde Sgk için gerekli evraklardan olmazsa olmazı sağlık raporudur. Özellikle pandemi süreci ile birlikte işe başlarken istenen belgelerden olan sağlık raporunun önemi daha da artmıştır.

Belediyeye işe girerken istenen belgeler nelerdir ?

Personel işe giriş evrakları ve özlük dosyasında bulunması gerekenler Kanunen belirlenmekte ve tüm işyerleri için standart olarak belirlenmiş olmaktadır. Belediye iş başvurularında istenen işe giriş gerekli evrakları ile işe kabulden sonra istenen işe girmek için istenen belgeler de aynen yukarıdaki belgeler gibi olacaktır. Zaten Belediye’lerin insan kaynakları birimleri iş başvurusu kabul edilen çalışanlardan istenecek işe başlangıç evraklarını liste halinde verirler. Verilen bu listede belirtilen iş için gereken evrakları eksiksiz tamamladıktan sonra verebilirsiniz.

İşe giriş evrakları hastane

Hastanelere iş başvurusu kabul edilenlere iş için istenen belgelerin bir listesi elden verilir ya da hastanenin resmi internet sitesinde yayımlanır. Zaten tüm işyerlerinde işe başlarken istenilen belgeler standart olduğundan %90 yukarıda belirtmiş olduğumuz işe başlarken istenilen evrakları ile birebir aynı olacaktır. Hastanede sigortalı işe girerken istenen belgeler ve nereden, nasıl alabileceğiniz yukarıda ayrıntılı paylaşılmıştır.

Fabrikaya giriş evrakları nelerdir ?

Bu yazımızda belirtilen iş başvurusu için gerekli belgeler zaten özel sektörde faaliyette bulunan işletmeler için de geçerlidir. Özel sektöre ait bir fabrikada işe başlayacak olan çalışanlardan istenecek işe giriş istenen belgelerinin bir listesi insan kaynakları tarafından işe başlayacak kişiye verilir. İş başlangıç evraklarını nereden ve nasıl alabileceğiniz ile personel dosyasında olması gerekenlerden hangi belgeleri e-devletten alabileceğiniz hakkında yukarıda bilgi verilmiştir.

Özel güvenlik işe giriş evrakları nelerdir ?

Özel güvenlik görevlileri özel meslek grubu olduğundan yukarıda belirtilen işe alınırken istenen belgelere ilave olarak güvenlik sertifikası da istenir. Özel güvenlik görevlilerinden yukarıda belirtilen işe giriş için istenen belgelere ilave olarak psikotest de istenebilmekte. İşe başlanacak işletme tarafından güvenlik görevlisine işyeri giriş belgelerinin bir listesi verilecektir. Asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken net maaşlar ve ortalama maaşlara özel güvenlik maaşları ne kadar sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İş evrakları nedir?

İşe girerken istenen ve kanunen işçi özlük dosyasında bulundurulması gereken evraklardır.

İşe giriş evrakları kaç gün geçerli?

İşe giriş sağlık raporu için süre genellikle 1 yıldır. Diğer evraklar için geçerlilik süresi bulunmamaktadır.

iş için hangi fotoğraf çekilir?

Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yeterli olacaktır.

İşe giriş sağlık raporu şart mı?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işe giren işçiden işe giriş sağlık raporu alınması zorunludur.

3.7/5 - (3 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“İşe Giriş Evrakları 2024 & Hepsini Online Al” üzerine 6 yorum
 1. Ben bir süre önce bir resmi kuruma işe baslama evraklarımı onların isteği üzerine teslim ettim ve bir de farklı bir kurumda calismayacagima dair yine onların isteği üzerine dilekçe imzaladım ama bir görevde bulunmadım. Kurum tarafından bir işe alınmadım bu süreç yasal mıdır böyle bir prosedür işliyor mu ? Teşekkürler

  Yanıtla
  • Merhaba DERYA HANIM. Evet böyle bir prosedür var. Kurumdan kuruma farklılık gösterebilmekte. Beyan ettiğiniz Kurumda işe alımınız yapılmadı mı daha ?

   Yanıtla
 2. merhabalar.işe girişte bu kadar fazla evrak istenmemin sebebi nedir ?
  askerlik durum belgesi gibi mesela.bu evrak şirketin kendisidemi kaliyor yoksa şirket bu evraklari resmi kurumlara mi gonderiyor.
  mesela verdigimiz askerlik durum belgesini şirket bir dosya da sakliyor mu askeriye yada sgk yami gonderiyor.tesekkurler.

  Yanıtla
  • Merhaba. Kanunen özlük dosyanızda bulunması gereken evraklar bunlar. İşveren size ait personel özlük dosyasında saklıyor. Herhangi bir yere göndermez.

   Yanıtla
Yorum yapın