Otomatik İşyeri Tescil, Yapı Ruhsatı Bildirim Formu Excel

Otomatik işyeri tescili dönemi başladı. Bildiğiniz üzere normalde SGK işyeri tescil başvurusuna ilişkin işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığınız güne kadar elden ya da e Sgk işyeri tescil uygulamasından bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapmanız gerekiyor.

Ancak SGK işyeri tescili ilgili olarak hayatımıza yeni bir uygulama daha girdi. SGK otomatik işyeri tescili denilen bu uygulama ile artık bazı işyerlerinin SGK tescilleri otomatik olarak yapılacak.  SGK otomatik tescil düzenlemesini içeren yasa resmi gazetede yayımlandı. 10 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7099 Sayılı Kanun ile şirketlerin işyeri ssk tescili ve yapı ruhsatına tabi olan işlerin Sgk işyeri tescili otomatik olarak yapılacak.

Bu durum ilk defa şirket tescili için ticaret sicil müdürlüklerine başvuran ve aynı şekilde yapı ruhsatı için ilgili Kuruma başvuranlar için geçerli olacak. Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2018/11 Sayılı genelge gereği işlemler aşağıda ayrıntılı olarak anlatıldığı şekilde yürütülecek. Otomatik tescil yerine E-SGK tescil sisteminden adım adım işyeri tescili nasıl yapılır hakkında bilgi için sgk işyeri tescil başvurusu nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Şirketlerin otomatik işyeri tescili nasıl oluyor ?

7099 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile birlikte ticaret sicil müdürlüklerinde ilk defa tescil işlemi yapılan şirketlerin sigortalı çalıştırmasa bile otomatik olarak SGK tescili yapılması düzenlemesi getirilmiştir. Ticaret sicil müdürlüğü tarafından otomatik işyeri tescil işleminin yapılabilmesi için Şirket kurulum dilekçesi ve bildirim formu ile birlikte;

 • İşyeri bildirgesi ve eklerini vermeniz gerekiyor.
 • Ayrıca e bildirge şifre sözleşmesini de vermeniz gerekiyor. (Buradan indirebilirsiniz).
 • Şifre kanuni vekil adına istenecekse vekile ait noter onaylı vekaletname gerekir.

Şirket yetkilisi tarafından Ticaret Sicil Müdürlüklerine ibraz edilen yukarıdaki belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna online olarak gönderilecektir. Böylece işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na ayrıca başvuru yapmadan otomatik olarak işyeri tescil işlemini de tamamlamış olacak ve e bildirge şifresi otomatik olarak tanımlanacaktır.

Şirket kurulumu aşamasında işyeri tescil işlemi için gerekli belgeleri vermeseniz bile otomatik ssk tescil işlemi yine yapılacak. Ancak bu durumda e sigorta tescil aktivasyon işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumda sgk işyeri tescil işlemi için işyeri bildirgesi ve gerekli belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmanız gerekmektedir.

Yukarıda anlatmış olduğumuz durum ticaret sicil müdürlükleri tarafından tescil işlemi gerçekleştirilen şirketler ile ilgilidir. Eğer siz tescil işleminin ardından işyerinizi devredecekseniz, kapatacaksanız ya da yeni bir e bildirge kullanıcısı tanımlayacaksanız v.s. ayrıca bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvuru yapmanız gerekmekte.

Ticaret sicil müdürlüğünde şirket tescilinden sonra SGK’da yapılacak işlemler

 • Şirket kurulum aşamasında sizin sigortalı çalıştırıp çalıştırmayacağınıza bakılmaksızın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından şirketin kurulumu tamamlandığında SGK sistemi tarafından da otomatik olarak şirket ile ilgili işyeri dosyası tescili yapılacaktır.
 • Eğer şirket kurulum aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağınız tarihi belirttiyseniz işyeriniz bu tarih itibariyle kanun kapsamına alınacaktır. Eğer sigortalı çalışmaya başlayacağı tarihi beyan etmediyseniz bu durumda işyeri tescil tarihi şirketin kuruluş tarihi olarak esas alınacaktır.
 • SGK tarafından otomatik olarak tescil edilen işyeriniz için aşağıdaki gibi bir belge tebliğ edilecek.
sgk işyeri online otomatik tescil
ssk otomatik tescil bildirgesi
 • Sigortalı çalıştırmasanız bile bu tebligat SGK tarafından size tebliğ edilecek. Eğer çalıştırmıyorsanız bir işlem yapmanız gerekmez.
 • Şirket kurulumu aşamasında sigortalı çalıştırmayacağını beyan etmiş ancak sonradan sigorta tescili yapanlardan SGK tarafından ayrıca işyeri bildirgesi istenmeyecek. Sigortalı girişi yapılan tarih işyeri dosyasının kanun kapsamına alınış tarihi olarak güncellenecek. Geç bildirimden dolayı herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Otomatik olarak tescil edilen şirketlerin ihaleli bir iş yapması, bina inşaatı yapması, farklı bir adreste işyeri açması halinde bu işler için ayrıca işyeri tescili yapılması ve bildirge verilmesi gerekmektedir.

Şirket Kurulumu aşamasında SGK tarafından otomatik olarak tescil edilen işyeri dosyası açılış tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde sigortalı çalıştırılmaması halinde pasif edilecek. Ancak 2 yıldan sonra sigorta girişi yapılacaksa bu dosya yeniden aktif hale getirilebilecek.

Şirket kurulumu aşamasında e bildirge şifresi sözleşmelerini ve işyeri bildirgesi ile eklerini ticaret sicil müdürlüklerine verdiyseniz yetkili kişi adına e devlet sisteminden bildirge şifresi görüntülenebilecektir. Ayrıca SGK’ya uğramanıza gerek kalmayacak yani.

SGK tescil evrakları ve güncel tüm işlemler için sgk işyeri tescil evrakları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk otomatik tescil dilekçesi örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yukarıdaki hükümler doğrultusunda otomatik olarak tescil edilen dosyalardan işçi çalıştırmaya başlayacağınızda bunu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir dilekçe ile bildirmeniz gerekmektedir. Örnek dilekçe aşağıdaki gibi olabilir;

 • ……….. Sosyal Güvenlik Merkezi’ne,
 • Kurumunuzda …………………….. işyeri sicil numarası ile otomatik olarak tescil edilen işyerimizde …/…./….. tarihinden itibaren sigortalı çalıştırmaya başlayacağız. Bu nedenle ilgili işyeri dosyamızın kanun kapsamına alınma tarihinin …./…./….. olarak güncellenmesini arz ederim. 

Bina inşaatı Sgk otomatik işyeri tescili nasıl oluyor ?

7099 Sayılı Kanun ile yapılan bir diğer önemli değişiklik ise yapı ruhsatı alanların otomatik olarak tescil işleminin yapılması. Yeni uygulama ile;

 • Valilikler, Belediyeler ya da ruhsat vermeye yetkili diğer Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapı ruhsatı verilmesi halinde bu yapı ruhsatına istinaden sgk dosyası otomatik olarak tescil edilecek.
 • Yapı ruhsatı başvurusu ile birlikte aşağıdaki belgeleri de ibraz etmeniz gerekiyor.
 1. Yapı ruhsatı bildirim formu sgk yapı ruhsatı bildirim formu word indir 
 2. E-sigorta sözleşmeleri (ıslak imzalı olacak). Buradan indirebilirsiniz .
 3. Şifre yetkili bir kişiye verilecekse kanuni vekaletname.
 • Yukarıdaki belgeler ve tescil işlemlerine ait bilgiler ruhsatı veren Kurum tarafından online olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilecektir. Böylece sgk otomatik işyeri tescil işlemi tamamlanmış olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmadan e devlet sisteminden e bildirge şifresini görüntüleyebileceksiniz.
 • SGK tesciline ilişkin bilgilerin yapı ruhsatını veren Kuruma ibraz edilmemesi halinde bile SGK işyeri tescili otomatik olarak yapılacaktır. Ancak bu durumda e bildirge aktivasyonu yapılmayacak işverenin sözleşmeler ve başvuru formu ile ilgili SGK’ya başvurması gerekecektir.

Yapı ruhsatları ile ilgili yukarıda anlatılan süreç ilk ruhsat tescilleri için geçerlidir. Devir, kapanma v.s. gibi durumlarda ayrıca gerekli belgeler ile SGK’ya başvuru yapılması gerekmektedir.

Bina inşaatları ve ruhsata tabi diğer işlemler için SGK’da yapılacaklar

 • Yapı ruhsatı başvuru esnasında sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmayacağı önem arz etmediğinden SGK tarafından her halükarda otomatik olarak tescil işlemi yapılacaktır.
 • Eğer sigortalı girişi yapılacak tarih belli ise dosya bu tarih itibariyle kanun kapsamına alınacaktır. Eğer belli değilse ruhsatın onay tarihi esas alınacaktır.
 • Eğer yapı ruhsatında yapı sahibi ve yapı müteahhidi kısmında yazan isim aynı ise bu kişi adına, müteahhid kısmında farklı kişi bilgileri varsa müteaahit adına dosya tescili açılacaktır.
 • SGK otomatik tescile ilişkin aşağıdaki gibi bir tebligatı size gönderecektir.
bina inşaatı otomatik tescil
sgk otomatik tescil bildirimi
 • Sigortalı çalıştırılmayacaksa dahi yukarıdaki belge gönderilecektir. Daha sonra dosyanın kanun kapsamına alınış tarihi sigortalı ilk giriş tarihi olarak yeniden güncellenecektir.
 • Eğer ruhsat tescil tarihinden itibaren sigortalı çalıştırıldığı tespit edilirse cezai işlem uygulanacaktır.
 • Ruhsat tescilinin ardından açılan otomatik Sgk dosyası 2 yıl boyunca sigortalı çalıştırılmasa bile aktif kalacaktır. 2 yıldan sonra dosya kapatılacaktır. İşveren bu dosyada sonradan sigorta girişi yapacaksa bir dilekçe ile SGK’ya başvuru yapması gerekecektir.
 • Yapı ruhsatı tescilinden sonra yapı sahibi Sgk bildirim işlemlerini otomatik tescil edilen dosya üzerinden yapacak olup yeni bir dosya tescili yapılmayacaktır.

Özel bina inşaatlarında SGK tarafından istenen tescil evrakları ve dosya açma işlemleri hakkında tüm detaylar için  özel inşaat sgk dosya açma işlemleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yapı ruhsatı bildirim formu

Belediye, valilik ya da diğer ruhsat vermeye yetkili Kurumlara yapı ruhsatı için başvuranlar aynı anda SGK tescilinin de otomatik olarak açılmasını istiyorsa Sgk yapı ruhsatı bildirim formunu da doldurarak ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi’ne vermeleri gerekmektedir.

Sgk yapı ruhsatı bildirim formu örneği aşağıdaki gibidir. Ruhsat başvurusunda bu belge verilmese bile SGK tarafından otomatik tescil işlemi açılacak ancak e sigorta şifresi tanımlanmayacaktır. Ancak yapı ruhsat bildirim formu da verildiğinde ayrıca SGK’ya inşaat açılışı için başvuru yapılmasına gerek kalmayacaktır. Sosyal güvenlik kurumu yapı ruhsatı bildirim formunu buradan indirebilirsiniz: sgk yapı ruhsatı bildirim formu indir. Yapı ruhsatı bildirim formu örneği ise aşağıdaki gibidir;

sgk yapı ruhsatı formu indir
yapı bildirim formu örneği

SGK yapı ruhsatı bildirim formu nasıl doldurulur?

Yapı ruhsatı bildirim formu xls formatında yukarıda paylaşılmıştır. Dilerseniz SGK yapı ruhsatı bildirim formu excel formatında indirerek düzenlemeye başlayabilirsiniz. Formda istenen bilgiler genel olarak zorlanmadan doldurabileceğiniz bilgilerdir. Bu nedenle formun nasıl doldurulacağını uzun uzun anlatmıyorum. SGK yapı ruhsatı bildirim formu xls formatını doldururken zorlandığınız bir alan olursa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Size yardımcı olabilirim.

SGK yapı ruhsatı bildirim formu nereden alınır?

Yapı ruhsatı bildirim formunu excel olarak yukarıda paylaştım. Formu indirerek düzenleyebilirsiniz.

Yapı ruhsatı Bildirim Formu nereye verilir?

Bağlı olduğunuz SGK Merkezi ya da İl Müdürlüğüne vermeniz gerekmektedir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın