SGK İşyeri Tescil Evrakları 2024 & Süresi, İptali, Geç Verme Cezası

SGK işyeri tescil evrakları neler olduğunu sizler için tek başlıkta topladık. Eğer yanınızda çalışacak sigortalı işçiniz varsa Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tescilli işyeri dosyanızın olması gerekiyor. SGK sigorta dosyası açma işlemini E sgk işyeri tescil uygulaması aracılığı ile kolayca yapabilirsiniz. Eğer tescil başvurusunu henüz yapmadıysanız öncelikle SGK dosyası açma başvurusu nasıl yapılır sayfamızı ziyaret ederek hemen başvuru yapabilirsiniz.

Uygulama değişti ve artık E sgk işyeri tescil uygulaması başvuru sırasında Sgk işyeri açılış evrakları sisteme taranarak eklenmektedir. Dolayısıyla tescil uygulamasından başvuru sırasında gerekli bilgilere ilave olarak Sgk dosya açılışı gerekli evrakları da eklemeniz gerekmektedir. İşlemi tamamladıktan sonra ayrıca SGK’ya evrak göndermenize gerek yoktur. Gerekli belgeler ve süreç hakkında bilgi yazımızın devamında verilmiştir. 

SGK işyeri tescil süresi nedir?

Kanunen işyeri tescil başvurusu süresi en geç sigortalının çalışmaya başladığı gün saat 23.59’a kadar elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. İşçi çalıştırılan güne kadar e-sgk işyeri tescil uygulaması üzerinden tescil için başvuru yapılmaz ise daha sonra geç bildirimden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanır.

SGK işyeri bildirgesi verme süresi içerisinde yapılmadığında uygulanacak idari para cezası tutarlarına ilişkin tablo yazımızın devamında paylaşılmıştır.

SGK işyeri tescil iptali nasıl yapılır?

Tescil başvurusu yaptıktan sonra iptal işlemini online olarak yapamıyorsunuz. En geç işçi çalışmaya başlanan tarihe kadar aslında e Sgk tescil uygulaması üzerinden iptal işlemi yapılabilmekte. Ancak bu tarihi geçirdiyseniz gerekçeli iptal dilekçesi ile işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne dilekçe verilmesi gerekmektedir.

SGK işyeri bildirgesi geç verme cezası 2024

Malumunuz Sgk işyeri dosya açma işlemi için son başvuru tarihi işçi çalıştırmaya başladığınız tarihtir. Sgk dosya açılışı başvurusunu en geç işçi çalıştırmaya başladığınız tarihe kadar elektronik ortamda yapmamanız halinde uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tablo aşağıda paylaşılmıştır;

Defter TürüUygulanacak İPC tutarı
Defter tutmayan20.000,50 TL
İşletme defteri40.100,00 TL
Bilanço60.150,00 TL
SGK işyeri tescil idari para cezası tablosu

Sgk işyeri açılışının geç yapılmasından dolayı uygulanan İPC’yi 15 gün içerisinde ödemeniz halinde %25 oranında indirim uygulanır. Ayrıca Sgk dosya açma işlemini verilmesi gereken kanuni süreden itibaren 30 gün içerisinde kendiniz vermeniz ve 15 gün içinde ödemeniz halinde ise yukarıda belirlenen tutarların 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz. 

SGK dosya açılışı için gerekli evraklar 2024

Sgk açılış evrakları yapılacak işin niteliğine ve işverene göre farklılık göstermekte. Bu yüzden SGK dosya açılışı için gerekli evrakları ayrı başlıklar altında vermek daha sağlıklı olacaktır.

Sürekli işyerleri için SGK işyeri tescil evrakları 2024

Devamlı nitelikteki işyerleri için gerçek kişilerden istenen Sgk tescil evrakları aşağıdaki gibidir;

 • İşyeri bildirgesi ( E SGK tescil uygulamasından alıp imzalamanız gerekiyor)
 • İşveren kimlik fotokopisi,
 • İşveren imza beyannamesi ( eğer tescil evraklarını elden SGK’ya verecekseniz istenmez.) Posta ya da kargo v.s. yolu ile gönderecekseniz istenir.
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Kanuni vekil varsa vekaletname ve kanuni vekile ait kimlik fotokopisi.

Devamlı nitelikteki tüzel kişilikler yani şirketler, adi ortaklıklar, koeparatifler için yukarıdaki sgk dosya açma evraklarına ilave olarak istenen sgk işyeri tescil belgeleri ise şunlardır;

 • Şirket/tüzel kişi ortaklarına ait kimlik fotokopileri,
 • Ticaret sicil gazetesi örneği,
 • Şirket imza sürküleri ve yetkili kişilere ait belgeler.
 • Şirket vergi levhası

Geçici işler için sgk tescil evrakları

İhaleli iş ya da bina inşaatı için sigorta dosyası açma evrakları aşağıdaki gibidir. Gerçek kişilerin ihale/inşaat geçici SGK sigorta dosyası açma evrakları şunlardır;

 • İşyeri bildirgesi ( e sgk tescil uygulaması onay kısmında aldığınız)
 • İşveren kimlik fotokopisi,
 • Vergi levhası ( işveren vergiye tabi değilse istenmez),
 • İhaleli işlerde ihaleye ilişkin sözleşme,
 • Bina inşaatlarında bina inşaatı ruhsatı,
 • Kanuni vekil varsa vekaletname ve vekilin kimlik fotokopisi.
 • İmza sürküsü. Eğer işveren olarak kendiniz SGK’ya ssk dosyası açma evraklarını teslim edecekseniz imza sürküsü istenmez.

Tüzel kişiliklerin ihale/inşaat sigorta dosyası açılışı için gerekli evraklar yukarıdakilere ilave olarak şu şekildedirTüzel kişilik geçici işyeri tescili için yukarıdaki belgelere ilave olarak;

 • Tüzel kişi yetkililerine ait kimlik fotokopileri ve imza sürküleri,
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 • Şirket vergi levhası.

Eğer bina inşaatınız için SGK dosyası açacaksanız başvuruyu nasıl yapabileceğinizi öğrenmek ve İnşaat Sgk işyeri tescil gerekli evraklar için hemen sgk inşaat dosyası açma sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

E bildirge kullanıcısı için de başvurular artık E SGK sistemi üzerinden yapılmakta. Kullanıcı tanımlama ve e bildirge şifresi görüntüleme, e sigorta sözleşme onayı işlemleri ve daha fazlası için e sgk şifresi nasıl alınır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk taşeron dosyası açma 2024

Alt taşeron diğer adı ile aracı tescilleri de artık E-SGK tescil uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Alt taşeron dosyası açmak için aşağıdaki aşamaları takip etmeniz gerekmektedir;

 • Öncelikle E-SGK tescil uygulamasına buradan e-devlet şifreniz ile giriş yapınız ⇒ SGK işyeri tescil uygulamasına giriş.
 • T.C. ve e-devlet şifrenizi yazdıktan sonra UYGULAMAYA GİT diyerek devam edin.
 • Uygulama ana sayfasına giriş yaptıktan sonra ise “DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ” ve “YENİ DEĞİŞİKLİK” kısmını seçin.
 • Burada alt taşeron olarak tescil edilecek olan ana dosyanın SGK sicil numarasını 23 haneli olarak ( 11234121212345671231212) şeklinde giriniz.
 • Buradan sonraki süreç normal tescil gibi olacaktır.
 • Alt taşeron SGK tescil aşamasında e-bildirge kullanıcısı tanımlanamamaktadır.
 • Buradan tescil işlemini tamamladıktan sonra referans numarasını not alın.
 • Yukarıda belirtilen sgk dosya açılış evraklarına ilave olarak taşeronluk sözleşmesi ve e bildirge şifre başvuru formları ile sözleşmesini de ekleyin. E bildirge şifre başvuru formu ve sözleşmelerini buradan indirebilirsiniz ⇒ e bildirge şifre başvuru formu ve sözleşmeleri indir.
 • Alt taşeron işyeri tescil için gerekli evrakları ile başvuru yaptıktan sonra SGK tarafından alt taşeron sgk dosya açılışı onaylanır.
 • Sgk alt taşeron işyeri tescili onaylandıktan sonra e bildirge kullacısı olarak bildirilen kişinin e-devlet şifresi ile SGK şifresini e-devletten alarak işe giriş ve bildirge gönderme sürecini başlatabilirsiniz.

İhaleli işlerde sgk dosya açma nasıl yapılır?

Geçici ihaleli işlerde dosya açma süreci şu şekilde olmalıdır;

 • En geç ihaleli işin başlama tarihi yani işçi çalışma tarihine kadar SGK tescil uygulaması üzerinden tescil girişi yapılmalıdır.
 • Tescil başvurusu sırasında Sgk dosya açma gerekli evrakları da sisteme yüklenir. 
 • İhaleli işlerde Sgk dosyası açmak için gerekli evraklar yukarıda verilmiştir.
 • Sgk açılışı için gerekli evrakları ile başvurudan sonra SGK tescili onaylar ve bu süreçten sonra artık giriş yapılarak bildirim sağlanır.

Sgk şube açılışı için gerekli evraklar

Sgk işyeri açılışı için gerekli evraklar ve süreç şube açılışında da aynıdır. 

 • İlk önce SGK işyeri tescil uygulaması üzerinden yeni tescil başvurusu yapmanız gerekmektedir. 
 • Yeni tescil başvurusu sırasında işyerinizin durumunda göre yukarıda belirtilen Sgk dosyası için gerekli evrakları da tarayarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. 
 • Sgk işyeri tescil için gerekli evrakları okunaklı olarak sisteme yüklemeniz yeterli olacaktır. 
 • Tescil başvurusunu online olarak tamamladıktan sonra ayrıca işyeri tescil istenen evrakları postayla göndermenize gerek bulunmamaktadır. 

SGK işyeri tescil formu

SGK işyeri tescil formu tamamen elektronik ortamda düzenlenmektedir. Sayfamızda tescil başvurusunu nasıl yapabileceğiniz ve başvuru ile birlikte göndermeniz gereken evraklar hakkında tüm detaylar verilmiştir. SGK işyeri bildirgesi formu ek-6 excel belgesi ile artık SGK tescil başvurularını almamaktadır.

SGK tescil işlemleri nasıl yapılır?

SGK işyeri tescil işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaktadır. E-devlette SGK işyeri tescil uygulamasına giriş yaparak gerçek ya da tüzel kişi işveren başvurusu seçeneklerinden birisini kullanarak ve ekran talimatlarını izleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. E-devlet uygulamasında başvuru sırasında SGK tescil gerekli evrakları da tarayarak sisteme eklemeniz gerekmektedir.

İşyeri tescil evrakları kaç gün içinde verilir?

SGK tescil için gerekli evraklar artık E-SGK tescil uygulamasında başvuru yapılırken sisteme taranarak eklenmektedir. Eğer tescil aşamasında SGK işyeri tescilinde istenen evrakları sisteme yüklemediyseniz tescil başvurusundan itibaren en geç 7 gün içerisinde bunları sisteme eklemeniz gerekmektedir.

İşyeri tescili ne zaman yapılır?

SGK işyeri tescil için başvurunun en geç sigortalı çalıştırılacak tarih saat 23.59’a kadar e-devletteki SGK tescil uygulaması üzerinden tamamlanması gerekmektedir.

İşyeri bildirgesi aynı gün verilir mi?

İşyeri bildirgesi aynı gün yanı en geç işçi çalıştırılmaya başlanan gün verilebilir. Herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

İşyeri tescil kaydı ne demek?

Yanında hizmet akdine tabi olarak ve ücret karşılığında işçi çalıştıran işçilerin bunun için SGK’ya dosya tescil ettirmesi gerekmektedir. Açılan bu dosya işyeri tescil kaydı olarak tanımlanmaktadır.

İşyerinin miras yoluyla geçmesi halinde kaç gün içinde işyeri bildirgesinin verilmesi zorunludur?

İşyerinin miras yolu ile Kanunu varislerine geçmesi durumunda işyeri bildirgesinin ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

İşyeri bildirgesi ne zaman onaylanır?

İş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte genellikle ortalama olarak başvuru tarihinden itibaren 2-3 gün içerisinde ilgili SGK tarafından onaylanmaktadır.

İşyeri SGK kayıt ve belgeleri nedir?

Özellikle SGK Denetmen ya da Müfettişleri incelemeler için SGK kayıt ve belgelerin ibrazını isteyebilmekte. Bunlar arasında ücret ödeme bordroları, hesap pusulaları, tahakkuk ve hizmet belgeleri gibi birçok belge yer alır.

5/5 - (1 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“SGK İşyeri Tescil Evrakları 2024 & Süresi, İptali, Geç Verme Cezası” üzerine 14 yorum
 1. Merhaba bir fastfood restorani acacagiz isyeri ruhsatimiz çıktı ancak isyerini henuz acmadik muhasebecimiz sgk tescil için başvurdu ve müfettiş geldiğinde isyerinin açılmış ve faaliyette olması gerektiğini söyledi bizse tüm işlemler tamamlanıp işçi sigortaları yapıldıktan sonra faaliyete geçmek istiyoruz müfettiş geldiğinde isyeri hazır ancak faaliyette olmasa bir sorun yasarmiyiz ?

  Yanıtla
  • Merhaba. İşyeri tescilin amacı eğer yanınızda fiili olarak çalışmaya başlayan işçiler varsa onların sigortasını başlatmak. İşçi çalıştırmaya başladığınız tarih itibariyle işyeri tescili açmış olmanız gerekiyor.

   Yanıtla
 2. Merhaba,
  İhaleli işyeri için sgk dosyası açarken, tescil ekranında İhale bölümünü mü seçmemiz gerekiyor? Yoksa normal geçiçi işyeri gibi mi açmalıyız? Bir de ihaleli işler %5’lik sk indiriminden yararlanamıyor diye bir duyum aldım doğruluğu var mıdır? Bir fabrikanın güvenlik işini yapmaya başlayacağız. Bilgi verebilirseniz çok mutlu olurum.

  Yanıtla
  • Merhaba. Geçici iş seçeceksiniz. İhale seçeneği varsa onu da seçmeniz gerekiyor. Tam olarak sizin ekrana hakim değilim. Evet ihaleli işlerde herhangi bir teşvikten yararlanamazsınız. 5 puanlık indirim de dahil.

   Yanıtla
 3. şube ticeret sicilde tescil oldu sgk şube açılışı için yapmamız gereken işlemler nelerdir.
  ayrıca şifre alacak mıyız. hazırlanması gereken evraklar nelerdir.

  Yanıtla
  • Merhaba. Dosyanız tescilli ise sadece şifre evrakları ve bir dilekçe ile bağlı olduğunuz SGK’ya başvurmanız yeterli olacaktır. Kanun kapsamına alınış tarihi farklı olacaksa dilekçede bunu da belirtin.

   Yanıtla
 4. Merhaba,

  Kolay işverenlik kapsamında, Sgk işyeri tescil başvurusunu e devlet üzerinden yaptıktan sonra sgk’ya evrak götürmemize gerek var mı

  Yanıtla
 5. Merhaba Sgk alt taşeron dosya açılışı yapacağız biz taşeron firmayız referans numarası için ana firma mı giriş yapacak yoksa bizmi acaba

  Yanıtla
  • Merhaba. Siz yapacaksınız. Ana firma işyeri sicil numarası lazım olacak ama size. Bu varsa bu sicil numarası ile sistemden giriş yaparak gerekli evraklarla başvurunuzu yapabilirsiniz.

   Yanıtla
 6. MERHABA SGK İŞYERİ TESCİL DOSYA AÇILIŞINDA TÜZEL KİŞİLİĞİ OLUŞTURAN İŞVERENLERİN HEPSİNİN KİMLİK FOTOKOPİLERİNİN SGK YA VERİLMESİ HAAKINDA RESMİ BİR GENELGE VEYA YAZI VARMIDIR ÇOK TEŞEKKÜRLER.(DAHA ÖNCEDE YAZDIM AMA CEVAP ALAMADIM CEVAP VEREBİLİRSENİR ÇOK SEVİNİRİM)

  Yanıtla
  • Merhaba. İşveren uygulamaları yönetmeliği var SGK’nın. Zaten tescil için gerekli evraklar da bu yönetmeliğe göre belirlenir. Ama orada zorunlu olarak istenir diye bir ibare olduğunu hatırlamıyorum ben. Siz de bir göz atın dilerseniz.

   Yanıtla
 7. Merhaba, e tescil sırasında şirket ortaklarını,yönetici bilgilerini ve e bildirge kullanıcısını soruyor. Ortak ve bildirge kısmını anladım ama yönetici bilgisine ne yazmak gerekiyor. Biz de yönetim kurulunda 3 kişi var bunları yazarsam bildirge için üçüne de sözleşme gidecek bir kişiyi yazmam yeterli olur mu?

  Yanıtla
  • Merhaba. Yönetim kurulunda yer alan tüm ortakları yönetici olarak girmeniz gerek. Mecburen sözleşme herkes tarafından onaylanacak.

   Yanıtla
Yorum yapın