Memurun Ücretsiz İzin Hakkı 2024 & 1 Yıla Kadar İzin

Memurun ücretsiz izin hakkı 657 sayılı Kanun kapsamında belirlenmektedir. Ücretsiz izin hakkı memur olarak çalışan kişilerde özel sektöre göre farklı olmaktadır. Bu yazımızda 657 memur ücretsiz izin hakkı konusunda ayrıntılı bilgi verilecektir.

Devlet memurları ücretsiz izin hakkı kaç gün ?

657 devlet memurları kanunu ücretsiz izin hakkını 108’inci maddede düzenlemiştir. 657 Sayılı Kanuna göre ücretsiz izin hakkı devlet memuru olarak çalışanlar için şu şekildedir;

 • Refakat izni sonrasında 18 aya kadar ücretsiz izin verilir.
 • Doğum sonrası analık izim bitim tarihinden itibaren 24 ay ücretsiz izin verilir.
 • Evlan edinen memurlara evlat edinme tarihinden itibaren başlamak kaydı ile 24 aylık ücretsiz izin verilir.
 • Yurtdışına görevli olarak gönderilmiş olan memurların eşlerine ücretsiz izin verilir.
 • Memuriyette en az 5 yıllık çalışma süresini tamamlamış olan memurlara iki defadan fazla olmamak üzere toplamda 1 yıla kadar ücretsiz izin verilir.
 • Askerlik süresi boyunca memurlar aylıksız ( ücretsiz) izinli sayılırlar.

Doğum yapan memurun ücretsiz izin hakkı kaç gün ?

Memurların ücretsiz izin hakkı kaç yıl konusunda sorulan sorulardan birisi de doğum sonrası ücretsiz izin hakkıdır. Devlet memurlarına;

 • Devlet memurlarının ücretsiz izin hakkı doğum sonrası analık izni bitim tarihinden itibaren başlar.
 • Memur doğum sonrası ücretsiz izin hakkı 24 aydır.
 • Eğer eşlerden her ikisi de memursa erkekler de bu haktan yararlanabilir.
 • Doğum sonrası verilen bu memura ücretsiz izin hakkını memur dilerse yarıda keserek ve dilekçe ile kurumuna başvurarak durdurabilir. Bu süre içerisinde dilerse tekrar ücretsiz izne ayrılabilir. Ancak süre hiç bir şekilde doğum sonrası ücretli izin hakkının bitim tarihini takip eden 24 ayı geçemez.

5 yıllık memurun ücretsiz izin hakkı

Memurun 1 yıl ücretsiz izin hakkı memuriyette 5 yıllık hizmet süresini tamamlayınca başlar. 5 yılı tamamlayan memura 657 devlet memuru ücretsiz izin hakkı;

 • Toplamda 1 yılı geçemez.
 • 5 yılını dolduran memura ücretsiz izin hakkı en fazla 2 defada kullandırılabilir.
 • Kurumlar bu kapsamda 657 memurun ücretsiz izin hakkını talep uygunsa yerine getirmek zorundadırlar.

10 yıllık memur ücretsiz izin hakkı

10 yılını dolduran memurun ücretsiz izin hakkı aynen yukarıda anlatıldığı gibidir. Zaten memurların 657 sayılı kanuna göre ücretsiz izin hakları memuriyette 5 yılı tamamladıkları tarihten itibaren doğmaktadır. 10 yılını dolduran memura ücretsiz izin olarak ekstra bir hakları yoktur. İstisnai olarak sayılabilecek ve yukarıda memurlarda ücretsiz izin hakkı bölümünde de anlatıldığı gibi 10 yılı tamamlayan memurlar diğer istisnai ücretsiz izin haklarından da yararlanabilirler.

Aday memurun ücretsiz izin hakkı

Memurun ücretsiz izin hakkı kısmında cevabı merak edilen sorulardan birisi de aday memurların ücretsiz izin haklarıdır.  Aday memurların 1 yılı tamamlamadan yıllık izin hakları yoktur. Ancak aday memurluk sürecince doğum iznine ayrılan ve doğum yapan kadınların doğum sonrasında ücretsiz izin hakları bulunmaktadır.

Devlet memurlarının ücretsiz izin hakları dışındaki diğer izin haklarına memurların yıllık izinleri kaç gün sayfamızdan erişebilirsiniz.

5 yılını dolduran memura ücretsiz izin dilekçesi

Memuriyette 5 yılı tamamladıktan sonra dilekçe ile Kurumunuza başvurarak ücretsiz izin hakkı talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için örnek memur ücretsiz izin dilekçesi şu şekilde olabilir;

 • Kurumunuzun ….. sicil numaralı personeliyim. …./…/…. tarihinden beri Kurumunuzda ……. kadrosunda çalışıyorum. Görevde 5 yılımı tamamladığım için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında …./…../…. tarihi itibariyle ….. süre ile ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Gereğini olurlarınıza arz ederim. 

657 ücretsiz izin dönüşü göreve başlama

657 ücretsiz izin hakkı mevzuat kapsamında bu hakkından yararlanan memurlar ücretsiz izin bittikten sonraki ilk iş günü göreve başlamak zorundadırlar. Ücretsiz izin devam ederken memur dilerse dilekçe ile başvurarak izni bozdurabilir. İdare uygun görürse Kamuda ücretsiz izin hakkı bitmeden de göreve dönebilir.

Aşağıdaki içerikler de ilginizi çekebilir;

Memur hangi durumlarda ücretsiz izin alabilir?

Memuriyette 5 yılı tamamlayanlar toplamda 1 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilir. Doğum yapan kadın memur doğum sonrası analık izni bittikten sonra 24 aya kadar ücretsiz izin alabilir. Refakat izni sonrasında 18 aya kadar ücretsiz izin alınabilir.

Ücretsiz izin idarenin takdirinde mi?

Memurların kanunen 657 ücretsiz izin hakkı vardır. Ancak burada idare talebi yerine getirmek zorunda değildir. İdarinin takdirinde bir durumdur.

1 ay ücretsiz izin olur mu?

Ücretsiz izin süresi idare ile memurun aralarındaki anlaşmaya bağlıdır. Memur dilerse 1 ay izin kullanabilir.

Ücretsiz izin alan memur istediği zaman dönebilir mi?

Ücretsiz izin süresi sona erdikten sonra memur göreve başlamak zorundadır. Onun haricinde memur ücretsiz izin süresi içerisinde dilekçe ile göreve dönmeyi talep edebilir. Uygun görülürse memur görevine başlatılır.

5/5 - (1 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın