Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar 2024

Özel güvenlik maaşları kişinin sertifikasının olup olmadığına, çalıştığı Kuruma ya da işyerine ve birçok faktöre göre değişkenlik göstermekte. 2024 yılında özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlara ödenecek en düşük maaş hesaplamasında asgari ücret esas alınırken asgari ücret üzerinde maaş ödenmesi de kişinin çalıştığı işyerine, pozisyona, silahlı ya da silahsız oluşuna göre fark  etmektedir. Bu yazımızda  kamu güvenlik maaşları ve silahsız ve silahlı güvenlik görevlisi maaşları hakkında ayrıntılı bilgi paylaşımı yapılacaktır. 

Özel güvenlik görevlisi olma şartları

Diğer tüm mesleklerde olduğu gibi güvenlik görevlisi olabilmek de belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • En az lise bitirmiş olmak,
 • En az 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Silahlı alacaksanız en az 21 yaşınızı tamamlamış olmanız,
 • Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmanız ve devlet haklarından yararlanabilmek için yasağınızın olmaması gerekiyor.
 • Güvenlik görevlisi olabilmeniz için sağlık engeli olmaması,
 • Ayrıca gerekli olan temel eğitimi de tamamlamış olmanız gerekir.

Özel güvenlik görevlisi başvurusu için istenen belgeler

İlk başvuru için istenen belgeler şunlardır;

 • Öğrenim durumu belgeniz,
 • Sağlık raporu ( Aile hekiminizden alabilirsiniz)
 • Sabıka kaydı ( E devlet sisteminden kolayca alabilirsiniz.)
 • İkametgah belgesi ( e devletten alabilirsiniz)
 •  Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e devletten alabilirsiniz)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Fotoğraf.

Özel güvenlik maaşı ne kadar oldu?

Özel güvenlik görevlisi maaşları çalışılan işyeri ve Kamu Kurumu’na göre farklılık göstermektedir. Örneğin Kamuda kadrolu güvenlik maaşları ile sözleşmeli pozisyonda çalışanlar ya da silahsız güvenlik maaşı ile özel güvenlik silahlı maaşları birbirinden farklı olmaktadır. Bu yüzden aşağıda ayrı başlıklar halinde ortalama maaşlara değindik. Maaş tutarlarına geçmeden önce AGİ dahil net asgari ücret tablosu ve brütten nete maaş hesaplama tablosu için brütten nete maaş hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

01 Ocak 2024 tarihi itibariyle ortalama maaşlar aşağıdaki gibi olacaktır;

Silahsız Özel Güvenlik Maaşları₺17.002,00
Silahlı Özel Güvenlik Maaşları₺17.500-18.500

Silahsız özel güvenlik maaşları 2024

Silahsız güvenliklere ödenen özel güvenlik silahsız maaşları silahlı olanlara göre kısmen daha düşüktür. Ödenecek net maaş asgari ücretten az olamayacağı için silahsız güvenliklere çalıştığı işyeri farkı gözetilmeksizin ödenecek en düşük net maaş 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 17.002,00 TL olacaktır. Bu maaş asgari ücret üzerinden net maaş tutarıdır.

Silahlı güvenlik maaşları 2024

Silahlı özel güvenlik maaşları en düşük net asgari ücret seviyesinde olmaktadır. Tabi genel olarak güvenlik görevlilerine ödenen maaşlar net asgari ücretin %10’nundan fazla olmaktadır. Bu durumda ortalama güvenlik görevlisi maaşları 17.500-18.500 TL civarında olur. Ancak silahlı güvenlik görevlisi sertifikası olanlara özelikle Kamu Kurumlarında yüksek maaş ödenmektedir. Ortalama olarak 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren silahlı güvenlikler eş, aile yardımı ile beraber ödenen silahlı güvenlik maaşı tutarı 30.000-32.000 lira civarındadır.

Kadrolu güvenlik görevlisi maaşları 2024

Kamuda kadrolu olarak çalışan güvenlik görevlilerinin kadrolu güvenlik maaşı tabi ki özelde çalışanlara nazaran yüksek olmaktadır. Taşeron iken sürekli işçi kadrosuna güvenlik görevlisi olarak geçenlere ortalama olarak 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle ödenen aylık miktarı 30.000-32.000 lira aralığındadır. Kamuda çalışan özel güvenlik maaşları bazı Kurumlarda  bunun üzerinde de olabilmektedir. Kamuda sürekli işçi kadrosunda güvenlik görevlisi olmak istiyorsanız İşkur tarafından verilen sürekli işçi ilanlarını takip etmeniz gerekiyor.

Belediye güvenlik maaşları 2024

Belediyelerde görev yapan güvenlik görevlilerinin çoğu sürekli işçi kadrosuna geçerek kadro almış kişilerden oluşmaktadır. Hem bu kişiler hem de belediyeye bağlı işletmelerde çalışanlara ödenen belediyede güvenlik maaşları da sürekli işçi maaşlarına yakın olmaktadır. Bu kapsamda belediye özel güvenlik maaşları ortalama olarak 30.000-32.000 lira arasında değişmektedir.  Belediye güvenlik görevlisi maaşları medeni durum ya da çocuk sayısı durumuna göre daha da fazla olabilmektedir.

Hastane güvenlik görevlisi maaşları 2024

Hastanelerde taşeron olarak çalışan güvenlik görevlileri 2018/Nisan ayından itibaren sürekli işçi kadrosuna alınmışlardır. Hastane güvenlik maaşları 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren 30.000-32.000 lira civarında olmaktadır. Hastane güvenlik maaşı medeni durum ve çocuk sayısına göre daha fazla da olabilmektedir. Hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışmak istiyorsanız İşkur tarafından verilen sürekli işçi ilanlarını takip etmeniz gerekiyor. Ortalama hastanede özel güvenlik maaşları tutarlarını belirtmek gerekirse;

 • Devlet hastanesi özel güvenlik maaşları 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 30.000-32.000 TL arasında devlet hastane güvenlik görevlisi maaşları ödenmektedir.
 • Özel hastanede güvenlik maaşları ise 17.002-18.000 TL arasında ödenmektedir.
 • Özel hastane ya da devlette hastane kadrolu güvenlik maaşları ile kadrosuzlar arasında çok bir fark yoktur.

Havaalanı güvenlik maaşları 2024

Havaalanında güvenlik işlemleri özel güvenlik şirketleri tarafından yürütülmektedir. Buralarda ödenen havaalanı güvenlik görevlisi maaşları özel sektördeki işyerlerine göre kısmen fazladır. Tabi bunun için belirlenmiş standart bir maaş yoktur. Bu durum yine  güvenlik şirketinin politikasına göre belirlenmektedir. Kimi havalimanı güvenlik maaşları 17.002,00 lira olarak ödenirken kimisi  20.000-22.000 lira ödeyebilmektedir. Ama en düşük Havaalanı özel güvenlik maaşları 17.002,00 liradan az olamayacaktır.

Banka güvenlik görevlisi maaşları 2024

Bankaların çoğunda güvenlik işlemleri özel güvenlik şirketleri aracılığı ile sağlanmaktadır. Çok az banka kendi kadrolu elemanını çalıştırmaktadır. Bankanın kendi kadrosuna aldığı güvenlikler silahlı da olduğundan ortalama olarak banka güvenlik maaşları 18.000-20.000 lira civarında olmaktadır. Ancak hizmet özel güvenlik şirketinden alındıysa maaşlar bunun altında ve asgari ücrete yakın olabilmektedir.

Site güvenlik maaşları ne kadar 2024

Siteler ülkemizde oldukça fazlalaşmaya başladı. Tabi buralarda da güvenlik görevlisi istihdamı sağlanmakta. Site güvenlik görevlisi ücretleri  bazı istisnalar hariç asgari ücretin net tutarı kadar ödenmektedir. Ortalama olarak net maaşları 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle için 17.002 liradan başlamakta ve 19.000-20.000 TL’ye kadar yükselebilmektedir. Burada site yönetimi tarafından kararlaştırılan ÖGG maaşları önem arz etmektedir.

Sürekli işçi güvenlik görevlisi maaşları 2024

Kamuda özel şirketlere bağlı çalışırken kadroya alınanlar ile İşkur kanalı ile Kurumlara alınanlar sürekli işçi kadrosunda alınmaktadırlar. Sürekli işçi pozisyonuna geçen kadrolu özel güvenlik maaşı 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle net olarak ortalama 30.000-32.000 TL civarındadır. Sürekli işçi olarak hastanede güvenlik görevlisi maaşları ile diğer Kurumlarda çalışanlar arasında çok maaş farkı bulunmamaktadır.

Okullarda özel güvenlik maaşları ne kadar 2024

Okullarda özel güvenlik görevlisi hizmetleri genel olarak toplum yararına çalışma programı ile İşkur aracılığı ile ve geçici olarak sağlanmaktadır. Bu kapsamda genellikle asgari ücretin %20’si üzerinde net okul güvenlik maaşları ödemesi yapılmaktadır. Ortalama net maaş 19.000-20.000 TL civarında olmaktadır.

İBB güvenlik maaşları 2024

İstanbul Büyükşehir Belediye’si de fazla oranda güvenlik görevlisi istihdam eden kurumlar arasında yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesi genel olarak özel şirket aracılığı ile güvenlik hizmetlerini sunmaktadır.01 Ocak 2024 tarihi itibariyle ortalama maaş 19.000-20.000 TL arasında değişmektedir.

Sağlık bakanlığı özel güvenlik maaşları 2024

Peki Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanede çalışan güvenlik görevlileri ne kadar maaş alıyor ? Yukarıda hastane özel güvenlik maaşları alt başlığında devlet hastanelerinde çalışan devlet hastanesi güvenlik maaşları konusunda bilgi vermiştik. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan sürekli işçiler için 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle net özel güvenlik hastane maaşları yaklaşık olarak 30.000-32.000 TL arasında olmaktadır.

SGK güvenlik görevlisi maaşları 2024

Sosyal Güvenlik Kurumu da özel güvenlik görevlilerini sürekli işçi kadrosunda çalıştıran Kurumlar arasında yer almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan sürekli işçilere ikramiyeler de dahil olmak üzere ortalama ödenen 4d güvenlik görevlisi maaşları 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 30.000-32.000 TL arasındadır.

Şehir hastanesi güvenlik maaşları 2024

Şehir hastanelerinde 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle ödenen maaşlar devlet hastanesinde çalışan güvenlik maaşları ile aşağı yukarı aynıdır. Buna göre;

 • Şehir hastanelerinde sürekli işçi kadrosunda çalışanların ortalama maaş tutarı 30.000-32.000 TL arasında,
 • Özel güvenlik şirketine bağlı olarak çalışanlar için ise ortalama hastanede çalışan özel güvenlik maaşları 18.000-19.000 TL arasında olmaktadır.

Halkbank güvenlik görevlisi maaşları 2024

Halkbank güvenlik hizmetini dışarıdan özel güvenlik şirketi ile alan bankalar arasında yer almaktadır. Bu nedenle ödenen maaşlar farklılık gösterebilmektedir. 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle ortalama maaş tutarları 20.000-22.000 TL olarak ödenmektedir.

Fabrika güvenlik görevlisi maaşları 2024

Özel sektörde fabrikalar genellikle özel güvenlik görevlisini kendi kadrosunda istihdam etmektedirler. Ancak bazı Kurumsal firmalar özel güvenlik hizmeti veren şirketler aracılığı ile bu hizmeti sağlamaktadır. Özel sektörde fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışanlara 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 17.002-19.000 TL aralığında ve değişen tutarlarda maaş ödemesi yapılmaktadır.

Bayan güvenlik maaşları

Bayan güvenlik maaşları erkeklere göre farklı değildir. 2024 için Kamu’da bayanlara ödenen ortalama maaşlar 30.000-32.000 TL aralığında iken özel sektörde ise ortalama 17.500-18.000 TL aralığında olacaktır. 

PTT güvenlik maaşları

PTT güvenlik maaşları asgari ücretin ortalama %20-25 fazlası olarak hesaplanmakta ve ödenmektedir. Buna göre 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren PTT’de özel güvenlik olarak çalışacaklara ödenecek ortalama net maaş 19.000-20.000 TL aralığında olacaktır. 

Lise mezunu özel Güvenlik Maaşları

Özel sektörde mezuniyet maaşı çok etkilememektedir. Dolayısıyla lise ve ya üniversite mezununa özelde ödenen ortalama maaş 17.500-18.000 TL aralığında olmaktadır. Ancak Kamu’da çalışanlar için mezuniyet maaşı etkilemektedir. Buna göre Lise mezunu birisinin Kamu’da ortalama maaşı 30.000-32.000 TL aralığındadır diyebiliriz. 

Özel güvenlik maaşları ne zaman artacak ?

Maaş zammı asgari ücrete bağlı olarak verilen güvenlik görevlilerine maaş zammı her yıl Ocak ayından itibaren verilmektedir. Ancak Temmuz ayında da özel sektör işverenleri ilave zam verebilmektedir. Genel olarak asgari ücret zammına bağlı olduğundan zamlar 01 Ocak tarihinden sonra verilmekte ve maaşlar bu tarihten sonra artmaktadır.

Özel güvenlik emekli maaşı ne kadar olur ?

Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi maaş tutarlarına değindikten sonra gelelim emekli olduğunda bir güvenlik görevlisinin ne kadar emekli maaşı alacağı hususuna. Çalışırken sigortası genellikle asgari ücret üzerinden ödenenlere 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle bağlanacak en düşük emekli maaşı 10000-12.000 arasında olmaktadır. Eğer sizin sigorta primi asgari ücretin üzerinde ödendiyse emekli olduğunuzda alacağınız emekli maaşını öğrenmek ve hesaplamak için bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Güvenlik görevlisi emeklilik şartları 2024

Kamuda çalışan güvenlik görevlilerin haricindekilerin emeklilik şartları 4a ssk kapsamında değerlendirilir. İlk defa 2024 yılı ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar 58 yaş ve 7200 günle emekli olabiliyorken erkekler ise 60 yaş ve 7200 günle emekli olabiliyor.  Kamuda memur olarak çalışan güvenlik görevlilerin emeklilik şartları ise emekli sandığına göre değerlendirilmekte. Hemen  ssk emeklilik şartları tablosu sayfamızı ziyaret ederek ilk işe giriş tarihinize göre emekli olabileceğiniz tarihi öğrenebilirsiniz.

Güvenlik görevlisi kaç saat çalışır?

Kanunen haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Yıl içerisinde en fazla 270 saate kadar fazla mesai yaptırılabilir.

Özel güvenlik iş bulabilir mi?

Hem Kamuda hem de özel sektörde özel güvenlik görevlisi eleman ihtiyacı fazladır. Sertifikanız varsa kolayca iş bulabilirsiniz.

3.3/5 - (3 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar 2024” üzerine bir yorum
 1. Ozel guvenlik maaslari normalde asgari ucret 1600 ken 2400 geliyodu aliyoduk simdi asgari ucret 2020 lira olduguna gore aradakini siz hesaplayin normal sartlarda 3200 3100 civarinda seyretmesi gerekir yada saati 8 saatte cekip 2900 baglicaklar baska secimleri yok onun disinda kimliksiz adam calisir eger o parayi veremiyolarsa kendilerine emekli bekci koyup oturtsunlar hizmet beklemesinler…

  Yanıtla
Yorum yapın