İş Güvenliği Uzmanı Maaşı Ne Kadar 2024

İş güvenliği uzmanı maaş tutarları iş güvenlik uzmanının sahip olduğu sertifikaya göre ve işin tehlike sınıfına göre farklılık gösterir. Ayrıca iş güvenliği uzmanı maaşları kişinin yetkili olduğu ve baktığı işyeri sayısı, tecrübesi ve çeşitli faktörlere göre farklılık göstermektedir. Bu yazımızda iş güvenliği uzmanı kimler olabilir, c sınıfı iş güvenliği uzmanı nasıl olunur ve güncel iş güvenliği uzmanlığı maaşları konusunda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Devlet Desteği sayfamızdan işyerlerine verilen İSG devlet desteği konusunda bilgi bulabilirsiniz.

İş güvenliği uzmanı nasıl olunur?

İş güvenliği sınavına kimler girebilir sorusunun cevabı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasında ayrıntılı olarak verilmiştir. İlgili Kanun gereği isg uzmanı olabilmek için;

 • Kanunda belirtilen bölümlerden birisinden mezun olmak ya da iş sağlığı ve güvenliği bölümü 4 yıllık lisans ya da önlisans bölümünden mezun olmak gerekmektedir.
 • iş sağlığı ve güvenliği 4 yıllık ve 2 yıllık bölüm mezunları haricinde Bakanlıkların Müfettiş Kadrosunda çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mezunları, Fizik, Biyoloji ve kimya lisans bölümü mezunları ile Teknikerler İSG uzmanı olabilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için öncelikle Kursa gitmeniz gerekmektedir.
 • Kurslar İSG Merkezleri tarafından düzenlenmektedir. Kursu başarı ile tamamladıktan sonra sınav açılmasını beklemeniz gerekmektedir.
 • Sınav ilanının ardından isg sınav ücretini yatırırsınız ve ilk sınava girersiniz.
 • Sınavda başarılı olmanız durumunda artık C sınıfı uzman olarak göreve başlayabilirsiniz.

İsg belgesi nasıl alınır ?

Yukarıda belirtildiği gibi Kursu ve sınavı başarı ile tamamlayanlar C sınıfı sertifika ile göreve başlarlar. Daha sonrasında B sınıfı sertifika almak için ise;

 • C sınıfı sertifika ile en az 3 yıl fiili olarak çalışmak ve bunu belgelemek,
 • B sınıfı iş güvenliği eğitimine katılmak ve sonrasında açılacak sınavda başarılı olmak,
 • Yukarıda belirtilen bölümlerin birisinden mezun olmak gerekmektedir.
 • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapanlar için 3 yıllık fiili çalışmış olma şartı aranmaz.
 • Bakanlık ve ilgili Kurumlarında en az 10 yıl müfettiş yardımcılığı yapmış olan kişiler de B sınıfı sertifika sınavında başarılı olmaları halinde B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmekte.

A sınıfı iş güvenliği uzmanı nasıl olunur ?

Tehlike sınıfının yüksek olması ve A sınıfı sertifika sahibi kişiler bu meslekte en yüksek maaşı alan kişilerdir. A sınıfı isg uzmanı olabilmek için;

 • (B) sınıfı sertifika ile en az 4 yıl fiili çalışmış olmak ve sonrasında eğitim ve sınavda başarılı olanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği ya da iş güvenliği programında doktora yapanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya bağlı birimlerinde en az 10 yıl fiili olarak çalışmış olanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliğinde müfettiş yardımcılığın da geçen süre de dâhil asgari on sene görev almış mühendis, mimar veya teknik kadroda çalışan iş müfettişleri,
 •  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve bağlı bölümlerinde uzman yardımcılığı süresi de dahil olmak üzere asgari on sene aktif olarak görev almış mühendislik veya mimarlık eğitimi verilen fakülte mezunları ve teknik elemanı olan isg uzmanları A sınıfı sertifika alabilir.

İsg uzmanı ne iş yapar?

Gelelim iş güvenliği uzmanının görevlerinin neler olduğuna. İsg uzmanının başlıca görevleri şunlardır;

 • İş güvenliği konusunda işverene rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak.
 • Çalışma ortamını yapılan işe uygun olarak düzenlenmesi için işverene yazılı rapor sunmak,
 • Personelin eğitimi, bilgilendirilmesi ve İSG Katip sistemine kayıt etmek,
 • İlgili diğer birimlerle iş birliği halinde olmak.

İş sağlığı ve güvenliği bölümü nedir ?

İş sağlığı ve güvenliği bölümü 2 yıllık ön lisans ve lisans olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Bu bölüm mezunları ayrıca bir sınava girmeden mezun olduklarında isg uzmanı olarak göreve başlayabilmekte. Bu bölümde yüksek lisans yapanlar B sınıfının çalışabileceği işyerlerinde, doktora yapanlar ise A sınıfının çalışabileceği yerlerde uzmanlık yapabilmekte. Devletin iş sağlığı ve güvenliğine oldukça önem vermesi ve artık az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde bile bunun zorunlu olması hem özelde hem de Kamuda iş sağlığı ve güvenliği bölümü iş imkanlarının fazla olmasını sağlamakta. İş sağlığı ve güvenliği bölümü maaşları konusunda yazımızın devamında bilgi verilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği maaşları ne kadar oldu?

Gelelim asıl konumuz olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşının ne kadar olduğuna. İsg uzmanlığı için ödenecek isg uzman maaşları tutarları kişinin sahip olduğu sertifika, çalıştığı ortak sağlık birim merkezi ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren İSG uzmanı maaşları ayrı başlıklar altında aşağıda verilmiştir.

SınıfıOrtalama Maaş
C sınıfı iş güvenliği uzmanı17.002-18.000
B sınıfı iş Güvenliği Uzmanı25.000-30.000
A sınıfı iş güvenliği uzmanı35.000-40.000

C sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı ne kadar 2024?

İsg c sınıfı sertifika sahibi uzmanlar en düşük ücreti alan kişiler olarak tanımlanabilir. Ancak C sınıfı iş güvenliği maaşlarının ne kadar olacağı tamamen kişinin kendisine de bağlıdır. Birçok C sınıfı sertifika sahibi B ve ya A sınıfından daha yüksek ücretler almaktadır. Bu kapsamda;

 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde maaşlı olarak çalışanlara ödenen en düşük iş sağlığı ve güvenliği uzmanı maaşları 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 17.002,00-18.000 TL arasında olmaktadır.
 • Kendi adına çalışanlar ve ortak sağlık birimine bağlı olmayanlar için İsg maaşları tutarları kendileri tarafından belirlenmektedir. Bu kişilerin alacakları isg c sınıfı maaşları sahip olduğu işyeri portföyüne göre artabilmektedir. Örneğin az tehlikeli sınıfta 50 tane işyerine bakan bir C sınıfı uzmanı işyeri başına ortalama 150 liradan 15 bin  liraya kadar aylık gelir elde edebilmektedir.
 • Yani bağımsız çalışanlarda c sınıfı isg uzmanı maaşları tamamen kişinin kendisine bağlıdır.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı ne kadar 2024 ?

B sınıfı sertifika sahipleri C sınıfına göre daha tehlikeli işyerlerinde görev aldıklarından b sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı tabi ki C sınıfına göre daha yüksek olabilmektedir. Bu kapsamda alınacak b sınıfı isg uzmanı maaşları aşağıdaki gibi olacaktır;

 • Ortak sağlık birimlerine bağlı B sınıfı sertifika ile çalışanların ortalama en düşük maaşları 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 19.000-21.000 TL arasında değişmektedir.
 • Kendi adına işyeri açan ve işyeri portföyü fazla olanların gelirleri kendilerine bağlı olduğundan kapsamdaki işyeri ne kadar fazla olursa o kadar yüksek gelir elde ederler. B sınıfı sertifika sahibi olup kendi adına çalışanların aylık gelirleri ortalama 25.000-30.000 TL civarında olmaktadır.

A sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşı ne kadar 2024 ?

A sınıfı uzmanlar çok tehlikeli sınıflarda çalıştıklarından hem işin tehlikesinin yüksek olması hem de bu sertifika sahibi kişilerin az olması talebi arttırdığından yüksek maaşlar alabilmektedirler. A sınıfı iş güvenliği uzmanı maaşları;

 • Ortak sağlık birimlerinde görev alanlar için ortalama 25.000-30.000 civarındadır.
 • Kendi adına işyeri açarak bağımsız çalışanlarda ise gelir durumu kendi portföylerine bağlı değişebilmektedir. Yani ayda 30 bin lira kazanan da var 100 bin lira da.

Kamuda iş güvenliği uzmanı ücretleri 2024

Kamuda da İSG uzmanı çalıştırılması zorunludur. Çoğu Kamu kurumu her ne kadar dışarıdan bu hizmeti alsa da son zamanlarda Kamuya KPSS ile isg uzmanı alınmaya başlanmıştır. Kamu’da C sınıfı sertifika ile İSG uzmanı kadrosunda çalışanların ortalama kamuda iş güvenliği uzmanı maaşları teknik kadroda olduklarından 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 40.000-42.000 bin lira civarındadır.

2 yıllık iş sağlığı ve güvenliği maaşları ne kadar?

Bildiğiniz gibi iş sağlığı ve güvenliği alanında kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla önlisans olarak iş sağlığı ve güvenliği bölümü açılmıştır. Bu bölüm çalışanları sertifika almaya gerek kalmadan C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak işe başlayabilmektedir. Bölümü tercih edecek olan ya da hali hazırda bu bölümde okuyanlar iş sağlığı ve güvenliği 2 yıllık maaşları konusunda araştırma içerisine girmekteler. Yukarıda C sınıfı kısmında 2024 yılı için belirtilmiş olan iş sağlığı ve güvenliği maaşı tutarları 2 yıllık önlisans bölüm mezunları için de geçerlidir.

İş güvenliği teknikeri maaşları 2024

Teknikerlere ödenecek maaş tutarları çalışılan işletmenin Kamu ya da özel sektör olmasına göre farklılık gösterir. Özelde başlangıç olarak 2024’te ödenen maaşları 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle ortalama 17.500-18.500 TL arasındadır. Kamuda ise teknik sınıfta olduklarından ortalama maaş kademe dereceye göre farklılık gösteriyor olsa da 38.000-40.000 TL civarındadır.

MEB iş güvenliği uzmanı ücret

Milli Eğitim Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı istihdam eden Kurumlar arasında yer almaktadır. MEB’de İSG uzmanlarına ödenen 2024 ortalama maaşı 40.000-42.000 TL aralığında olacaktır.

C sınıfı iş güvenliği iş ilanlarına nereden ulaşabilirim ?

İş ilanlarına Kariyer.net gibi iş ilan sitelerinden ve ya İşkur aracılığı ile ulaşabilirsiniz. İş ilan sitelerinde güzel bir özgeçmiş oluşturmanız ve CV’nizin kaliteli olması gerekmektedir. İnanın bu alanda iş bulmak zor değil. İş olanağı oldukça fazla.

İş güvenliği uzmanı çalışma süreleri 2024

Kamuda görev alanlar için mesai uygulaması olduğundan genelde 8 saat çalışırlar. Bunun dışındaki işyerlerinde ise süreler aşağıdaki gibidir;

 • İşyeri az tehlikeli sınıfta ise her çalışan başına aylık 10 dakika,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına aylık 20 dakika,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise işçi başına ayda 30 dakikadır.

Çalışan sayısına göre iş güvenliği uzmanı sayısı kaç olmalı ?

Yukarıda İSG uzmanının en az eğitim vermesi gereken süre belirtilmiştir. Buna ilave olarak;

 • 1000 ve üzeri çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin tam zamanlı en az bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırmaları,
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden 500 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinin tam zamanlı en az 1 İSG uzmanı,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlardan çalışan sayısı 250 ve ya üzerinde olanlar ise tam zamanlı en az 1 İSG uzmanı görevlendirmek zorundadırlar.

İşverenlere isg uzmanı için ödedikleri paranın bir kısmını devlet geri ödüyor. İş sağlığı ve güvenliği için ne kadar geri ödeme alacaksınız hesaplamak için İş Sağlığı ve Güvenliği Devlet Desteği Hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş güvenliği uzmanı devlet kadrosu 2024

Bu kadroda her yıl alınacak olan kişi sayısı Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanır. Alınacak kişi sayısı ÖSYM’ye bildirilir ve KPSS merkezi atamalarda devlete isg kadrosunda alımlar yapılır. Devlet personel başkanlığı ve ya ÖSYM resmi sayfaları üzerinden bunun takibini yapabilirsiniz.

Lise mezunu iş güvenliği uzmanı olabilir mi ?

Bu alanda en çok sorulan soru lise mezunu iş güvenliği uzmanı olabilir mi olmaktadır . Lise mezunları İSG uzmanı olamaz. İş sağlığı ve güvenliği ön lisans ve ya lisans bölümleri ile yukarıda belirtilen lisans bölümlerinden birisinden mezun olmak şartı ile eğitime katılabilir ve sınavda başarılı olmanız halinde İSG uzmanı olabilirsiniz.

C sınıfı iş güvenliği uzmanı nerelerde çalışabilir ?

C sınıfı sertifika sahibi kişiler az tehlikeli işlerde çalıştırılmak koşulu ile;

 • Ortak sağlık birimlerine bağlı olarak maaşla çalışabilirler.
 • Kamuda İSG uzmanı kadrosunda görev alabilirler.

İşletme mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir mi ?

İşletme mezunu uzmanları ya da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları İSG uzmanı olamazlar. Fizik, kimya, biyoloji, mimarlık ve mühendislik fakültesi mezunları, iş sağlığı ve güvenliği 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinden mezun olanlar olabilmekte.

İş güvenliği uzmanı yorumları

Eğer hali hazırda bu işi yapan birisi iseniz aşağıda yorum kısmında mesleğin avantajları, dezavantajları ve görüşlerinizi yazarak bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca hem konu hakkında görüşlerinizi hem de sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz.

Devlette İş güvenliği uzmanı Nasıl Olunur?

Devlette iş güvenliği uzmanı olabilmek için en az C sınıfı sertifika sahibi olmanız gerekiyor. KPSS ile alımları ya da İşkur kanalı ile ilanları takip ederek devlete İSG uzmanı olarak alım başvurularınızı yapabilirsiniz.

Devlet İSG uzmanı alıyor mu?

Genellikle kendi bünyesinde bu sertifikaya sahip olanlar arasından görevlendirme yapmaktadır. Ancak dönem dönem sözleşmeli ya da kadrolu İSG uzmanı alımı yapılmaktadır.

B sınıfı iş güvenliği uzmanı ne iş yapar?

B sınıfı iş güvenliği uzmanları az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde İş Sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini yürütürler.

1/5 - (3 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“İş Güvenliği Uzmanı Maaşı Ne Kadar 2024” üzerine 6 yorum
 1. Merhaba Ömer MERİÇ Bey
  200 yataklı kamu hastanesinde ve kendi kurum çalışan personeli olup (Uzman Doktor)A Sınıfı İş Sağlığı güvenliği Uzmanı sertifikasına sahip kişinin ücreti ile yine ayni hastane personeli olup. (Biyolog) C sınıfı sertifikasına sahip kişinin ücretleri nasıl hesaplanır. A ve C sınıfları aynı mı olacak
  200 gösterge rakamının aylık memur maaş katsayısı ile çarpılıp çıkan rakamında yaptığı mesai satı saatı çarpımı çıkan sonucun damga vergis düşülerek kalan ücret net ödenir. Örnek 200X0,509796=101,95 101,95X56=5.709,20-43,33=5.665,87

  Yanıtla
 2. Selamlar, Ömer bey İsg profosyonellerinin ücretleri konusunda yanlış düşünüyorsunuz. Bu alanda yetkili sendika olan İSG-SEN tarafından ücret skalası mevcuttur.

  Yanıtla
 3. asgari ücretin 4250 tl olduğu zamanda alınan sorumluluklar ve iş yükünün taban fiyatını neye göre belirlediniz ? bu yazının kaldırılması için şikayet edin böy bir şey kabul edilemez !

  Yanıtla
Yorum yapın