2022 Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar Oldu ?

1

Özel güvenlik maaşları kişinin sertifikasının olup olmadığına, çalıştığı Kuruma ya da işyerine ve birçok faktöre göre değişkenlik göstermekte. 2022 yılında özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlara ödenecek en düşük maaş hesaplamasında asgari ücret esas alınırken asgari ücret üzerinde maaş ödenmesi de kişinin çalıştığı işyerine, pozisyona, silahlı ya da silahsız oluşuna göre fark  etmektedir.

2022 asgari ücretin belli olması ile birlikte 01 Ocak 2022 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihleri arası güvenlik görevlilerine ödenecek en düşük ve en yüksek kamu güvenlik maaşları, silahsız ve silahlı güvenlik görevlisi maaşları, kadrolu özel güvenlik maaşları  tutarları da belli oldu. Ayrıca güvenlik görevlisi olma ve güvenlik görevlilerinin emeklilik şartlarını da yazımızda bulabilirsiniz.

Özel güvenlik görevlisi olma şartları 2022 ?

Diğer tüm mesleklerde olduğu gibi güvenlik görevlisi olabilmek de belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • En az lise bitirmiş olmak,
 • En az 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Silahlı alacaksanız en az 21 yaşınızı tamamlamış olmanız,
 • Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmanız ve devlet haklarından yararlanabilmek için yasağınızın olmaması gerekiyor.
 • Güvenlik görevlisi olabilmeniz için sağlık engeli olmaması,
 • Ayrıca gerekli olan temel eğitimi de tamamlamış olmanız gerekir.

Özel güvenlik görevlisi başvurusu için istenen belgeler 2022

İlk başvuru için istenen belgeler şunlardır;

 • Öğrenim durumu belgeniz,
 • Sağlık raporu ( Aile hekiminizden alabilirsiniz)
 • Sabıka kaydı ( E devlet sisteminden kolayca alabilirsiniz.)
 • İkametgah belgesi ( e devletten alabilirsiniz)
 •  Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( e devletten alabilirsiniz)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Fotoğraf.

2022 özel güvenlik maaşı ne kadar oldu ?

Özel güvenlik görevlisi maaşları çalışılan işyeri ve Kamu Kurumu’na göre farklılık göstermektedir. Örneğin Kamuda kadrolu güvenlik maaşları ile sözleşmeli pozisyonda çalışanlar ya da silahsız güvenlik maaşı ile özel güvenlik silahlı maaşları birbirinden farklı olmaktadır. Bu yüzden aşağıda ayrı başlıklar halinde ortalama maaşlara değindik. Maaş tutarlarına geçmeden önce AGİ dahil net asgari ücret tablosu ve brütten nete maaş hesaplama tablosu için brütten nete maaş hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Silahsız özel güvenlik maaşları 2022

Silahsız güvenliklere ödenen özel güvenlik silahsız maaşları silahlı olanlara göre kısmen daha düşüktür. Ödenecek net maaş asgari ücretten az olamayacağı için silahsız güvenliklere çalıştığı işyeri farkı gözetilmeksizin ödenecek en düşük net maaş 2022’de 4253,00 TL olacaktır. Bu maaş bekar ve çocuksuz güvenlik için asgari geçim indirimi hariç maaş tutarıdır. Şayet kişi evli ise alınacak maaş bunun üzerinde olabilecektir. Çalışılan Kurum, işyerinin özel ya da kamu olması ve birçok kritere göre maaşlar farklılık gösterebilir.

Silahlı güvenlik maaşları 2022

Silahlı özel güvenlik maaşları en düşük net asgari ücret seviyesinde olmaktadır. Tabi genel olarak güvenlik görevlilerine ödenen maaşlar net asgari ücretin %10’nundan fazla olmaktadır. Bu durumda ortalama güvenlik görevlisi maaşları 4500-5000 TL civarında olur. Ancak silahlı güvenlik görevlisi sertifikası olanlara özelikle Kamu Kurumlarında yüksek maaş ödenmektedir. Ortalama olarak 2022 yılında silahlı güvenlikler eş, aile yardımı ile beraber ödenen silahlı güvenlik maaşı tutarı 4500-5000 lira civarındadır.

Kadrolu güvenlik görevlisi maaşları 2022

Kamuda kadrolu olarak çalışan güvenlik görevlilerinin maaşları tabi ki özelde çalışanlara nazaran yüksek olmaktadır. Taşeron iken sürekli işçi kadrosuna güvenlik görevlisi olarak geçenlere ortalama olarak 2022  yılında ödenen aylık miktarı 5000 liraya yakındır. Kamuda çalışan özel güvenlik maaşları Bazı Kurumlarda  bunun üzerinde de olabilmektedir. Kamuda sürekli işçi kadrosunda güvenlik görevlisi olmak istiyorsanız İşkur tarafından verilen sürekli işçi ilanlarını takip etmeniz gerekiyor.

Belediye güvenlik maaşları 2022

Belediyelerde görev yapan güvenlik görevlilerinin çoğu sürekli işçi kadrosuna geçerek kadro almış kişilerden oluşmaktadır. Hem bu kişiler hem de belediyeye bağlı işletmelerde çalışanlara ödenen belediyede güvenlik maaşları da sürekli işçi maaşlarına yakın olmaktadır. Bu kapsamda belediye özel güvenlik maaşları ortalama olarak 5000-5500 lira arasında değişmektedir.  Belediye güvenlik görevlisi maaşları medeni durum ya da çocuk sayısı durumuna göre daha da fazla olabilmektedir.

Hastane güvenlik görevlisi maaşları 2022

Hastanelerde taşeron olarak çalışan güvenlik görevlileri 2018/Nisan ayından itibaren sürekli işçi kadrosuna alınmışlardır. hastane güvenlik maaşları 2022 yılı için 5000 lira civarında olmaktadır. Hastane güvenlik maaşı medeni durum ve çocuk sayısına göre daha fazla da olabilmektedir. Hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışmak istiyorsanız İşkur tarafından verilen sürekli işçi ilanlarını takip etmeniz gerekiyor.

Havaalanı güvenlik maaşları 2022

Havaalanında güvenlik işlemleri özel güvenlik şirketleri tarafından yürütülmektedir. Buralarda ödenen havaalanı güvenlik görevlisi maaşları özel sektördeki işyerlerine göre kısmen fazladır. Tabi bunun için belirlenmiş standart bir maaş yoktur. Bu durum yine  güvenlik şirketinin politikasına göre belirlenmektedir. Kimi havalimanı güvenlik maaşları 4253 lira olarak ödenirken kimisi 5000 lira ödeyebilmektedir. Ama en düşük maaş tutarı 4253,00 liradan az olamayacaktır.

Banka güvenlik görevlisi maaşları 2022

Bankaların çoğunda güvenlik işlemleri özel güvenlik şirketleri aracılığı ile sağlanmaktadır. Çok az banka kendi kadrolu elemanını çalıştırmaktadır. Bankanın kendi kadrosuna aldığı güvenlikler silahlı da olduğundan ortalama olarak banka güvenlik maaşları 5000 lira civarında olmaktadır. Ancak hizmet özel güvenlik şirketinden alındıysa maaşlar bunun altında ve asgari ücrete yakın olabilmektedir.

Site güvenlik maaşları ne kadar 2022

Siteler ülkemizde oldukça fazlalaşmaya başladı. Tabi buralarda da güvenlik görevlisi istihdamı sağlanmakta. Site güvenlik görevlisi ücretleri  bazı istisnalar hariç asgari ücretin net tutarı kadar ödenmektedir. Ortalama olarak net maaşları 2022 yılı için 4500 liradan başlamakta ve 5000 TL’ye kadar yükselebilmektedir. Burada site yönetimi tarafından kararlaştırılan ögg maaşları önem arz etmektedir.

Sürekli işçi güvenlik görevlisi maaşları 2022

Kamuda özel şirketlere bağlı çalışırken kadroya alınanlar ile İşkur kanalı ile Kurumlara alınanlar sürekli işçi kadrosunda alınmaktadırlar. Sürekli işçi pozisyonuna geçen kadrolu özel güvenlik maaşı 2022 yılı için net olarak ortalama 5000 TL civarındadır. Sürekli işçi olarak hastanede güvenlik görevlisi maaşları ile diğer Kurumlarda çalışanlar arasında çok maaş farkı bulunmamaktadır.

Okullarda özel güvenlik maaşları ne kadar 2022

Okullarda özel güvenlik görevlisi hizmetleri genel olarak toplum yararına çalışma programı ile İşkur aracılığı ile ve geçici olarak sağlanmaktadır. Bu kapsamda genellikle asgari ücretin %20’si üzerinde net maaş ödemesi yapılmaktadır. Ortalama net maaş 5000 TL civarında olmaktadır.

İBB güvenlik maaşları 2022

İstanbul Büyükşehir Belediye’si de fazla oranda güvenlik görevlisi istihdam eden kurumlar arasında yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesi genel olarak özel şirket aracılığı ile güvenlik hizmetlerini sunmaktadır. 2022 yılı için ortalama net maaşları 5000-5500 TL arasında değişmektedir.

Özel güvenlik maaşları ne zaman artacak ?

Maaş zammı asgari ücrete bağlı olarak verilen güvenlik görevlilerine maaş zammı her yıl Ocak ayından itibaren verilmektedir. Ancak Temmuz ayında da özel sektör işverenleri ilave zam verebilmektedir. Genel olarak asgari ücret zammına bağlı olduğundan zamlar 01 Ocak tarihinden sonra verilmekte ve maaşlar bu tarihten sonra artmaktadır.

Özel güvenlik emekli maaşı ne kadar olur ?

Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi maaş tutarlarına değindikten sonra gelelim emekli olduğunda bir güvenlik görevlisinin ne kadar emekli maaşı alacağı hususuna. Çalışırken sigortası genellikle asgari ücret üzerinden ödenenlere 2022 yılı için bağlanacak en düşük emekli maaşı 1500 TL olmaktadır. Eğer sizin sigorta primi asgari ücretin üzerinde ödendiyse emekli olduğunuzda alacağınız emekli maaşını öğrenmek ve hesaplamak için bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Güvenlik görevlisi emeklilik şartları 2022

Kamuda çalışan güvenlik görevlilerin haricindekilerin emeklilik şartları 4a ssk kapsamında değerlendirilir. İlk defa 2022 yılı ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar 58 yaş ve 7200 günle emekli olabiliyorken erkekler ise 60 yaş ve 7200 günle emekli olabiliyor.  Kamuda memur olarak çalışan güvenlik görevlilerin emeklilik şartları ise emekli sandığına göre değerlendirilmekte. Hemen  ssk emeklilik şartları tablosu sayfamızı ziyaret ederek ilk işe giriş tarihinize göre emekli olabileceğiniz tarihi öğrenebilirsiniz.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

1 Yorum var
 1. Erdal

  Ozel guvenlik maaslari normalde asgari ucret 1600 ken 2400 geliyodu aliyoduk simdi asgari ucret 2020 lira olduguna gore aradakini siz hesaplayin normal sartlarda 3200 3100 civarinda seyretmesi gerekir yada saati 8 saatte cekip 2900 baglicaklar baska secimleri yok onun disinda kimliksiz adam calisir eger o parayi veremiyolarsa kendilerine emekli bekci koyup oturtsunlar hizmet beklemesinler…