Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti

0

Rapor parası hesaplama yöntemi değişti. 22 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7316 Sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödemelerinin hesaplama şekli değişti. Buna göre son 3 ay yerine son 12 aylık brüt kazanca göre hesaplama yapılacak. Yeni hesaplamanın nasıl yapılacağı hakkında yazımızın devamında ayrıntılı olarak bilgi verilecektir.

Yeni düzenlemeye göre SGK rapor parası hesaplaması nasıl yapılacak ?

22 Nisan 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7316 Sayılı yasanın 9. maddesinde yer alan düzenleme şu şekilde;

Madde 9 : 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “üç aylık” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.”

Kanunda yer alan yukarıdaki düzenlemeye göre;

  • İş kazasının olduğu tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içindeki toplam kazancın toplam gün sayısına bölünmesi ile bulunacak tutar üzerinden ayakta tedavide 2/3’ü, yatarak tedavilerde ise 1/2’si üzerinden ödeme yapılacak.
  • Meslek hastalıklarında geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aylık kazancın son 3 aylık kısmının toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak tutarın ayakta tedavilerde 2/3’ü, yatışlarda ise 1/2’si üzerinden,
  • Hastalık ve analık ödemelerinde ise geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aylık toplam brüt kazancın toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak tutarın ayakta tedavilerde 2/3’ü, yatarak tedavilerde ise 1/2’si ödenecek.
  • İş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aylık dönemde 180 günden az kısa vade primi olanlara ödenecek tutar iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazancın iki katından fazla olamaz.

Güncel rapor parası günlük tutarlarına rapor parası hesaplama sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.