SGK Ek Bildirge Cezası 2024 & %25 İndirimli Öde

SGK ek bildirge cezası ile diğer tüm cezalar 2020/8 Sayılı İdari Para Cezaları ile belirlenmiştir. Aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kanuni süresi içerisinde verilmemesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her bir fiil için SGK bildirge vermeme cezası uygulanmaktadır. Aphb cezası ile muhtasar ve prim cezası belgenin asıl ya da ek olmasına göre farklılık göstermektedir.

Bu yazımızda SGK bildirim süreleri ve cezaları, muhtasar ve aphb geç verme cezası, sgk iptal ek bildirge cezası konusunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir.  Diğer tüm SGK işlemleri için uygulanacak güncel idari para cezası tutarlarına SGK idari para cezaları sayfamızdan erişebilirsiniz.

1- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi geç verme cezası 2024

 • Sigortalıların prime esas kazançlarının eksik bildirilmesi, hiç bildirilmemesi ya da geç bildirilmesi durumunda beyannamedeki sigortalı sayısı esas alınarak sigortalı başına asgari ücretin brüt tutarının 1/5’i oranında idari para cezası uygulanır. Uygulanacak toplam idari para cezası brüt asgari ücretin iki katını geçemez. Bu durumda sigortalı başına 2025’te uygulanacak asıl beyanname cezası 4000 TL olacak, toplamda ise 40.000,00 TL’yi geçemeyecektir.
 • Sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirilmesi ve bunun ek beyanname ile bildirilmesi durumunda sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/8’i oranında idari para cezası uygulanır. Bu kapsamda uygulanacak idari para cezası toplam tutarı brüt asgari ücretin 2 katını geçemez. 2024 yılı için ek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi eksik ya da geç bildirilme cezası sigortalı başına 2.500,00 TL, toplamda ise en fazla 40.000,00 TL olacaktır.

2- E bildirge geç verme cezası 2024

Sgk bildirge cezası hem aylık prim ve hizmet belgesine tabi olan hem de muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçen işyerlerinde aynıdır. Buna göre;

 • Belgenin asıl mahiyette olması halinde uygulanacak idari para cezası tutarı beyannamede kayıtlı sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/5’i tutarında olacaktır. Asıl beyannamenin geç verilmesi durumunda uygulanacak idari para cezası tutarı brüt asgari ücretin iki katını geçmeyecektir. Güncel ceza tutarı 2024 brüt ücret esas alınarak aşağıda alt başlıkta verilmiştir.
 • Sgk süresinden sonra ek bildirge cezası da bildirgede yer alan sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/8′ i olarak uygulanmaktadır. Ek Sgk aylık bildirge vermeme cezası brüt asgari ücretin 2 katından fazla olamaz. Güncel ceza tutarı alt başlıkta verilmiştir.

Ek sgk bildirgesi cezası 2024

2024 yılında geç verilen aphb ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için;

 • Bildirgede kayıtlı her bir sigortalı için uygulanacak ceza tutarı 2.500,00 TL olacaktır.
 • Toplamda ek bildirge için uygulanacak ceza tutarı bir dönemde 40.000,00 TL’yi geçemeyecektir.

Asıl nitelikteki SGK bildirge geç verme cezası 2024

2024 yılında asıl nitelikteki aphb ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin geç verilmesi durumunda;

 • Bildirgede kayıtlı her bir sigortalı için 4000 TL ceza uygulanır.
 • Toplamda bir dönemde uygulanacak asıl bildirge cezası ise 2024 yılında 40.000,00 TL üzerinde olamaz.

Bildirgenin verilmediği SGK denetmen/müfettiş tarafından, mahkemeler ya da diğer Kamu Kurumlar tarafından yapılan tespitler sonucu anlaşılırsa re’sen ceza uygulanır ve ceza tutarları daha yüksek olur. Bu durumda uygulanacak Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK bildirge düzeltme cezası 2024

Ek iptal bildirge cezası yani düzeltme işlemlerinde cezai işlemler farklı uygulanmaktadır. Eğer bildirge süresinde verildiyse ve hatalı verildiyse;

 • Gün ve kazançta artış varsa ek bildirge gibi kabul edilerek ek bildirge cezası uygulanır.
 • Eğer gün ve kazançta artış yoksa bu durumda düzeltme yapılır ve cezai işlem uygulanmaz.

Aylık prim ve hizmet belgesi geç verilmesi cezası indirimi 2024

Tüm SGK idari para cezalarında olduğu gibi ek/asıl aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi cezası;

 • Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse ceza tutarının %25’i indirilir.
 • 15 gün geçtikten sonra ödenirse indirim uygulanmaz ve ayrıca gecikme zammı ile faizi uygulanır.

SGK idari para cezası indirim

SGK idari para cezası indirim 15 gün içerisinde ödendiğinde %25’tir. Bazı cezalarda daha fazla indirim sağlanabilmektedir.

Sigorta cezası neden gelir?

SGK tarafından birçok gerekçe ile idari para cezası uygulanabilir. İşe giriş, işten çıkış, tescil başvurusunun geç yapılması, beyannamelerin geç verilmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırmanın tespit edilmesi başlıca nedenler arasındadır.

SGK idari para cezaları gider yazılabilir mi?

İdari para cezalarının gider olarak yazılabilmesi kanunen mümkün değildir. Gider olarak kabul edilmeyen ödemeler olarak kayıt altına alınmaları gerekmektedir.

SGK cezası ödenmezse ne olur?

SGK tarafından uygulanan idari para cezaları 15 gün içinde ödenmezse indirim hakkınız kalkar. Cezaya bu süreden sonra gecikme zammı uygulanır. Ayrıca ödenmediğinde borçlar icra takibine düşer.

Geçmiş dönem SGK ek bildirge nasıl verilir?

Süresi geçen bildirgelerin muhtasar beyanname ekranından elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın