Sgk Meslek Kodu Güncelleme 2024 & Geriye Dönük Değiştir

SGK meslek kodu güncelleme ve SGK meslek kodu değiştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı konusu hem işverenler tarafından hem de çalışanlar tarafından bize sıklıkla soruluyor. Bu yüzden SGK meslek kodu güncellemesinin nasıl yapıldığı konusuna ayrıntılı olarak yer vermek istedik.

Bildiğiniz üzere çalışanların hizmet beyannamelerinde meslek kodunun yer alması zorunlu hale gelmiştir. Özellikle çıraklık, kalfalık belgesi alacak kişiler için belge alınacak meslek grubunda belli bir sigortalılık süresi istenmekte ve bunun tespiti de SGK Tescil ve Hizmet dökümünde yer alan ilgili mesleğe ait meslek kodu ile yapılan bildirimlere göre yapılmakta.

Meslek kodları geriye dönük olarak da güncellenebiliyor. Şimdi hem geriye dönük meslek kodu nasıl değiştirilir, hem de işe giriş bildirgesinde SGK meslek kodu nasıl değiştirilir hem de sonraki verilecek beyannameler için meslek kodu değişikliği nasıl yapılır konusuna ayrıntılı değineceğiz.

Sgk meslek kodu nedir?

SGK meslek kodu, her bir meslek için belirlenen koddur. Çalışanların belirlenen kodlarla yani işyerinde yaptığı iş ile ilgili meslek kodu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi zorunludur. Aşağıda güncel bir listesi verilmiştir.

SGK meslek kodları ne işe yarar?

Peki meslek kodu ne işe yarar? Bu kodla çalışanın işyerinde yaptığı işe uygun kodla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi sağlanır. Örneğin aşçı ise büro elemanı olarak bildirilmesinin önüne geçilir. Bu da ileride sigortalı için referans olur. Özellikle kalfalık, çıraklık, ustalık belgesi alırken Mesleki Eğitim Kurumu belli bir kıdem şartı aramakta ve bunu da geriye dönük olarak meslek kodu ile yapılan bildirimlerden tespit etmekte. Bu yüzden çalışanların doğru kodla bildirimlerinin sağlanması önem arz etmekte.

Sgk meslek kodu değiştirme nasıl yapılır?

İşveren tarafından işçi meslek kodu güncellemesi işe giriş bildirgesi uygulamasında her zaman online olarak yapılabilir. SGK meslek kodu değişikliği için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe verilmesi gerekmez. Ancak bu değişiklik cari bildirge ve sonraki verilecek bildirgelerde meslek kodunun değişmesini sağlar yani geriye dönük işçi meslek kodu değiştirme imkanı sağlamaz.

Daha önce verilen hizmet bildirgelerinde geriye dönük meslek kodu güncellemesi işe giriş uygulaması üzerinden yapılamamakta. İşveren tarafından işveren dosyasının bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne aşağıda örneği verilen dilekçe ile başvuru yapılması gerekmekte. İşveren talebi üzerinde çalışanın meslek kodu 01.08.2009’a kadar olan kısım için güncellenebilmekte. Öncesi için herhangi bir sigortalı meslek kodu değiştirme yapılamamakta.

Meslek kodu güncellemesi nasıl yapılır?

Cari dönem ve sonrasında verilecek bildirgelerde meslek kodu değişikliği işe giriş uygulaması üzerinden kolayca yapılabilmekte. İşveren tarafından bu işlem her zaman yapılabilir ve meslek kodu değişikliği cezasına tabii değildir. İşe giriş bildirgesinde meslek kodu güncellemesi için lütfen aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

 • İşe giriş ve işten ayrılış uygulamasına E bildirge kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.
 • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana ekranda yer alan İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme menüsüne giriş yapın.
 • Açılan ekranda geçmişe dönük meslek kodu değiştirme ve güncelleme yapmak istediğiniz sigortalı T.C. numarasını yazarak Sorgulama yapın.
 • Sorgulama yaptıktan sonra sorgulama ekranının bir altında çıkan ve güncelleme yapmak istediğiniz işe giriş bildirgesini seçin.
 • Sigortalı Meslek Adı kısmında kişiye uygun meslek kodunu seçtikten sonra İleri diyerek personel meslek kodu değiştirme işlemini tamamlayın. Güncel meslek kodları listesi excel olarak aşağıda verilmiştir.  Hepsi bu kadar.

Buradan yapılan SGK işe giriş meslek kodu güncelleme ve değişikliklerin geçmişe yansımayacağını sadece cari dönem ve sonrasındaki bildirgelerde yeni meslek kodunun yer alacağını hatırlatmak isteriz. Geçmişe yönelik sigorta meslek kodu değiştirmek için aşağıda örneği verilen dilekçe ile SGK’ya işveren tarafından başvuru yapılması gerekmekte.

İşe giriş meslek kodu güncellemesi nasıl yapılır?

İşe giriş bildirgesinde meslek kodu güncelleme işlemi için yukarıda belirtilen yolu takip etmeniz gerekmektedir. Bu değişiklik işe giriş bildirgesi ve sonrasında verilecek beyannamelerde yeni kodla bildirim yapılması imkanı sağlar. Önceden verilen beyannamelerde değişiklik olabilmesi için aşağıda örneği verilen meslek kodu değiştirme dilekçesi örneği ile işveren dosyasının bağlı olduğu SGK Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

E bildirge meslek kodu güncelleme nasıl yapılır?

SGK e bildirge ya da işveren sistemi üzerinden güncelleme yapılamaz. İşe giriş bildirgesinde mesleki kodları nasıl güncelleme yapacağınız ve geçmişe yönelik düzeltmenin nasıl ve ne şekilde yapılacağı yukarıda anlatılmıştır.

Sgk meslek kodu değiştirme dilekçe örneği

01.08.2009 tarihine kadar olan bildirgeler için meslek kodu güncellemesi SGK tarafından işveren talebine istinaden yapılabilmekte. Geriye dönük meslek kodu değiştirme için işverenin örneği aşağıda verilen sgk meslek kodu değiştirme dilekçesi ile başvuru yapması yeterli.  Sgk da meslek kodu değişikliği için muhtasara geçişle birlikte cezai işlem uygulandığını belirtmek isteriz. Cezai işlem hakkında detaylar yazımızın devamında verilecektir.

 • …………. Sosyal Güvenlik Merkezine
 • Müdürlüğünüzde …………………………………….. işyeri sicil numarası ile tescilli işyerimizde ………………. T.C. numaralı çalışanımızın …../…./….-…../…./……. tarihleri arasındaki meslek kodunun ……………. meslek kodu ile güncellenmesi hususunu arz ederim. 

Sgk meslek kodu değiştirme dilekçe örneği word olarak hazırlayarak bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden ya da posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Sgk meslek kodu geriye dönük değiştirme hangi tarihe kadar yapılır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi geriye dönük değişiklik işlemleri dilekçe ile her zaman yapılabilir. 01.08.2009 tarihi ve sonrasındaki sigortalı bildirimler için meslek kodu güncellemesi yapılabilmekte.

Sürekli işçi meslek kodu değişikliği nasıl yapılır?

Taşerona bağlı olarak çalışırken Kamu’da sürekli işçi kadrosuna alınanların sigorta bildirimleri de SSK kapsamında olmaktadır. Dolayısıyla hem ileriye dönük hem de geriye dönük meslek kodu güncelleme işlemleri aynen yukarıda anlatıldığı gibi yapılmalıdır.

Sgk meslek kodu değiştirme ne zaman yansıyor?

SGK işçi meslek kodu değiştirme işlemi yapılır yapılmaz hizmet dökümüne yansır. İşe giriş uygulaması üzerinden yapılan değişiklikler ise sonraki verilecek bildirgelere hemen yansır.

Meslek kodu değiştirme hemen yapılıyor mu ?

Hem işe giriş üzerinden yapılan güncellemeler hem de SGK’ya dilekçe ile talepte bulunulan değişiklikler işlemin tamamlanmasının ardından hemen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’ne yansımakta. Tabi SGK’ya dilekçe ile başvurularda işlem hemen yapılırsa hemen yansır. Geç yapılırsa yapıldığı tarihte yansıyacaktır. E-devletten SGK meslek kodu öğrenme alt başlığında değişikliği nasıl görüntüleyebileceğiniz hakkında bilgi bulabilirsiniz.

SGK Meslek kodları 2024

Meslek kodları listesi sürekli olarak güncellenmektedir. Biz bu yazımızda en güncel hali ile meslek kodları listesini size sunuyoruz. SGK güncel meslek kodları listesini buradan indirebilirsiniz: sgk meslek kodları 2024 excel indir.

Sgk işe giriş kodları 2024

İşe giriş bildirgesinde gerekli olan sigorta meslek kodları listesi yukarıda güncel olarak verilmiştir.

Meslek kodu değiştirme cezası ne kadar?

Önemli: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan “Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında Yapılacak İşlemler “ başlıklı genel yazı ile meslek kodu değişiklik taleplerinde uygulanacak güncel işlemler ve ceza tutarları şu şekilde olacaktır;

 • İşe giriş bildirgesi uygulamasında yapılacak ve cari dönem ile sonrasında verilecek bildirgelerde değişiklik yaratacak olan sigortalı meslek kodu güncelleme işlemlerinde cezai işlem uygulanmayacak.
 • Cari dönem öncesini kapsayan geriye dönük sgk kodu değiştirmede ise muhtasar prim ve hizmet beyannamesine geçiş tarihi olan 01.01.2018 tarihi sonrası için cezai işlem uygulanacak.
 • İşverenin geçmişe dönük meslek kodu düzeltmeleri SGK tarafından işleme alınacak ve bunlar için cezai işlem uygulanmayacak. Ancak sigortalı tarafından verilecek dilekçeler SGK denetmenlerince gerekli araştırma yapıldıktan sonra işleme alınabilecek. Eğer Denetim neticesinde sigortalının meslek kodunun gerçeğe aykırı ya da yanlış bildirildiği tespit edilirse işverene her bir dönem için 1/10 tutarında ceza uygulanacak.
 • Yine mahkeme kararı, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların denetimleri sonucu sigortalının meslek kodunun gerçeğe aykırı bildirildiği tespit edilirse hatalı bildirilen her bir dönem için 1/10 tutarında idari para cezası uygulanacak.
 • Bildiğiniz gibi 2020 Temmuz ayına kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi pilot illerde uygulanmış ve sonrasında 2020/Temmuz ayı itibariyle tüm Türkiye’de geçiş yapılmıştır.
 • Buna göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçişle birlikte yapılmış olan geçmiş dönem meslek kodu değişiklik işlemleri için sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/10’u tutarında idari para cezası uygulanacak.  Uygulanacak idari para cezası tutarı bir dönem için brüt asgari ücret tutarını geçemeyecek.

Sgk meslek kodu güncelleme cezası 2024

Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda geriye dönük işe giriş meslek kodu değiştirme kapsamında sigortalı başına her bir değişiklik dönemi için uygulanacak ceza tutarı 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yılında 2.000,00 TL olacaktır. Toplamda bir dönem için uygulanacak SGK meslek kodu geriye dönük değiştirme cezası tutarı ise 2024 yılı için 20.000,00 TL’yi geçemeyecektir.

SGK meslek kodu değiştirme cezası
Sigortalı başına
2.000,00 TL
Toplamda maksimum uygulanabilecek
ceza tutarı
20.000,00 TL

Meslek kodu sorgulama nasıl yapılır?

İşverenler çalışanın meslek kodunu işe giriş uygulama üzerinden İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme ekranına giriş sağlayarak görebilir. Çalışanlar ise SGK Tescil ve Hizmet Dökümünde meslek kodu alanından güncel meslek kodu ile geçmişte hangi meslek kodu ile bildirim yapıldığına dair sorgulama yapabilir. Çalışan olarak e devlet sistemi üzerinden meslek kodu görüntülemek ve SGK tescil hizmet dökümü sorgulaması yapmak için hemen  sgk hizmet dökümü sorgulama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK meslek kodu nasıl öğrenilir?

İşveren tarafından bildirilen meslek kodu meslek kodu listesinde yer alan koda uygun olarak bildiriliyor mu ? Bunu öğrenmek ve SGK meslek kodu sorgulaması yapmak çok kolay.

 • E-devlette SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasına T.C. ve e-devlet şifreniz ile giriş yapın.
 • Hizmet dökümü sayfasında Meslek Kodu alt bölümünde yer alan kodun üzerine mouse okunu getirin.
 • Böylece e-devlet meslek kodu sorgulaması yapılmış ve hangi kodla bildirim yapıldığı açıklamalı olarak görülecektir.

Meslek kodu şikayeti nereye yapılır?

Bazı durumlarda işverenler çalışanları doğru meslek kodu ile bildirmeyebilmekte. İşçi talep etse bile işveren değişiklik işlemini yapmayabilmekte. Bu tür bir durum varsa yapılması gereken işlem işvereni şikayet etmek olacaktır. Alo-170 hattını arayarak ya da işverenin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne dilekçe ile başvurmak.

Başvuru üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu değişiklik talebini denetmenler tarafından inceler. Denetmenler tarafından işyerinde denetim yapılır. İşveren ve çalışanın ifadesi ile tanıkların ifadeleri alınır. Yapılacak denetim neticesinde eğer denetmen tarafından sigortalının değişiklik talebi uygun görülürse işlem yapılır ve işverene cezai işlem uygulanır.

Bağkur meslek kodu değiştirmesi nasıl yapılır ?

Yukarıda anlatılanların hepsi 4/1-a yani eski adıyla ssk kapsamında çalışanların SGK’ya bildirilen meslek kodlarının cari ya da geriye dönük olarak nasıl değiştirilebileceği ile alakalıdır. Eğer 4b yani bağkur meslek kodunuzun yanlış olduğunu düşünüyorsanız bir dilekçe ile bağkur dosyanızın olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak düzeltme yaptırabilirsiniz.

SGK meslek kodu değiştirme süresi

Eğer meslek kodu hatalı bildirildiyse işveren tarafından geriye dönük her zaman E-devlet meslek kodu değiştirme yapılabilir. Bu işlem için kanunen belirlenmiş bir süre yoktur. Ancak meslek kodu uygulaması 01.08.2009 tarihi ve sonrasında ilk defa başladığından belirtilen tarih ve sonrası için E SGK meslek kodu güncelleme talebi verilebilir.

SGK meslek kodu değiştirilebilir mi?

Meslek kodu hem cari dönem için hem de geçmiş dönem için sistem üzerinden değiştirilebilir. Geriye dönük değişiklik de her zaman yapılabilir. Bunun için SGK’ya dilekçe ile başvurulması gerekir.

Meslek kodunun önemi nedir?

Meslek kodları uygulaması temelde çalışanların haklarının korunması amacı ile getirilen bir sistemdir. Bu sistemle maaşları için asgari ücretin üzerinde alt tutar belirlenen çalışanların hem brüt hem de net kazançlarının bu tutarın altında olmaması sağlanmaktadır.

Meslek kodu farklı olursa ne olur?

Meslek kodunun çalışanın yaptığı işle uyumlu olması gerekmektedir. Farklı olarak bildirilmesi ve bunun tespiti durumunda işverene idari para cezası uygulanır.

Meslek kodu emekliliği etkiler mi?

Doğrudan emeklilik şartları üzerinde etkisi yoktur. Ancak örneğin bir mühendis iseniz brüt kazancınızın mühendisler için belirlenen tutar altında bildirilmeyeceğinden emeklilik kazanç ortalamasını olumlu olarak etkiler.

Meslek kodunu kim belirler?

Meslek kodları uluslararası kriterler ve ölçütler de esas alınarak Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

9112.11 meslek kodu ne demek?

Büro işçisi olarak çalışanlara ait meslek kodudur.

8342.33 meslek kodu ne demek?

İş makinelerinde operatör olarak çalıştırılanlar için meslek kodu 8342.33 olarak belirlenmiştir.

5414.13 meslek kodu ne demek?

Bekçi olarak görev yapanların meslek kodu 5414.13 olarak belirlenmiştir.

SGK meslek kodu değişikliği nasıl yapılır?

Meslek kodu değişikliği işe giriş bildirgesi ve SGK işveren sistemi üzerinden işveren tarafından yapılır.

3/5 - (2 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Sgk Meslek Kodu Güncelleme 2024 & Geriye Dönük Değiştir” üzerine 85 yorum
 1. Merhabalar kamu kurumuna şöför olarak atandım ve buntarihten itibaren ambulans şögörlüğü yapmaktayım ama meslek kodum şögör yolcu taşıma diye giriliyor yaptığım işle alakası olmayan bi durum bunu düzelttirmek için nasıl bir yol izlememem lazım şimdiden teşekkürler

  Yanıtla
 2. Merhaba 2020 yılında iş veren beni şantiyede tekniker olarak göstermiş ancak ben lise mezunuyum denetmene takıldı bir sorun yaşar mıyım? Birde değişiklik yapıldıgında iş verene ceza akseder mi?

  Yanıtla
 3. merhaba. geriye dönük meslek kodu işletmek için sgk ya basvurdum (işyeri kapalı) sgk denetmene gönderdi ordanda sonuç alamadım mahkemeye başvurmam gerektiğini söyledi örnek bir dava dilekçesi veya izleyeceğim yol hakkında bilgi alabirimiyim

  Yanıtla
  • Merhaba. Örnek dava dilekçesi yok elimde ancak SGK’dan gelen ret yazısını da ekleyerek iş mahkemesine ayrıntılı bir dava dilekçesi ile başvurabilirsiniz.

   Yanıtla
 4. İyi günler Ömer Bey. Meslek kodları ile ilgili kafama takılan bir soruyu sormak istiyorum.Diş hekimiyim,2003 ten beri bağ kurluyum (eyt liyim 1999 öncesi sigorta başlangıcım var).E devletimi kontrol ettiğim zaman meslek kodu 2003 ten beri 862100( oku kodun üstüne getirdiğimde genel hekimlik uygulama faaliyetleri şeklinde) olarak görünüyor. Eskiden diş hekimlerinin kodu bu şekilde mi giriliyordu hiç fikrim yok. Diş hekimliği yeni kodu ise internette bakınca 2261.04 olarak gördüm.Bu kodu güncelletmem gerekir mi?Emekli olmamda sıkıntı yaratır mı?Borcum yok,2 buçuk sene sonra günüm doluyor.Yapmam gereken bir şey var mı?

  Yanıtla
 5. Merhabalar, ben 2011 nisan ayında 10 ay boyunca bir otelde çalıştım . Fakat meslek kodumu girmemişler . Bu yüzden ustalık belgesine başvurmak istedim ama kod olmadığı için kabul etmiyotlar . O iş yerinde çalışmıyotum şu an . Meslek kodumu ekletmek için ne yapmam gerekir ?

  Yanıtla
 6. 2012 14 senesinde bir süpermarkette balık ve kasap bölümüne bakıyordum bu tarihler arasında SGK ya reyoner olarak yazılmış işten çıktıktan sonra battın zaten market ve 1 arkadasımında yine aynı şekilde yapılmıs sonra farkettik izlemem gereken bir yol varmı dilekçe gibi yardımcı olursanız sevinirim

  Yanıtla
 7. Merhaba verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. İşverene meslek kodu muzu değiştir dediğimizde işveren kabul etmez, bizide işten çıkarma gibi bir durumla karşılaştıtırsa ne yapmalıyız?

  Yanıtla
 8. Merhaba öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Geriye dönük meslek kodumu değiştirmek istiyorum işverenimle birlikte, yaklaşık 2 yıl 3 aydır çalışıyorum bu süre boyunca yapacağımız geriye dönük değişiklik için ceza ödeyecek miyiz veya ödeyeceksek ne kadar ödeyeceğiz? Çok teşekkür ederim

  Yanıtla
   • teşekkür ederim. O zaman yapacağımız işlemler sırası ile
    1_ Güncel meslek kodunu muhasebecimiz ile sistemden değiştirmek.
    2_Daha sonra direkt SGK’ya işverenimin örnekte olduğu gibi bir dilekçe yazması ve teslim etmemiz.
    Başka bir işlem var mı acaba? İşe giriş belgesi güncelleme vs. Varsa açıklarsanız çok sevinirim. Ayrıca cevabınız için de çok teşekkür ederim.

    Yanıtla
 9. Merhaba, isverenim daha once geçmişe dönük meslek kodumu dilekce ile değiştirmiş ancak yine yanlis kodu girmiş. Yaptigim işten farkli olarak. Tekrardan dilekçe ile gecmise dönük kodumu degistirebilir mi? Ne yapabilirim, teşekkürler.

  Yanıtla
 10. Merhaba kolay gelsin işçinin meslek kodu ilk girişte yanlış verilmiş. Biz şimdiden sonraki dönemler için meslek kodunu değiştirmek istiyoruz. geriye dönük düzeltme istemiyoruz. Sadece işe giriş bildirgesinden güncelleme yapıp düzeltmemiz yeterlimi ayrıca sgk ya dilekçe vermemiz gerekirmi.

  Yanıtla
 11. 01/08/2009 tarihinden önceki hizmetlerim var 2004-2008 yıları arası bu hizmetleri sgk meslek kodu giremiyor. hizmet birleştirme için bunları nasıl ispatlayacağız kurumumuza

  Yanıtla
 12. Ömer bey merhaba. Ben 2009 yılında taşeron olarak bir kamu kurumuna girdim. İş veren beni büro personeli olarak almış ama tam olarak mesleğimi yaptım. Mühendis olarak çalıştım ama 5 yıl büro personeli kodu girilmiş. Bu süreçte her yıl firma değişmiş. Şuan memur olarak çalışmaktayım. Geriye dönük bu sebepten mağduriyet yaşamaktayım. (derece kademe yıllık izin) meslek kodu değişim için bireysel olarak diplomamla başvurmam halinde değişim yapılabilir mi. Üzerinden çok zamn geçtiği için çalıştığım kurum dosyama ulaşamıyor.

  Yanıtla
 13. Ömer bey merhaba.
  Bende meslek kodumu güncellettirdim işyeri muhasebesine geçen ay bugün sigorta primleri ödenmiş, hizmet dökümüne baktığım zaman meslek kodu güncellenmiş fakat işe giriş bilgirgesi oluşturduğum zaman hala eski meslek kodu gözüküyor sebebi nedir nasıl düzeltiriz bu durumu, muhasebe güncellediğini söylüyor?

  Yanıtla
  • Merhaba. İşe giriş bildirgesindeki meslek kodunun değiştirilmesi gerek. Bunu güncellememiş sanırım işveren. Elektronik ortamda işveren muhasebecisi yapabilir onu. Yazımızda nasıl yapılabildiğini anlattık ayrıntılı olarak.

   Yanıtla
 14. Merhabalar ;
  2015 yılında işe girdiğim iyerinden 2021 yılında işten ayrıldım işten ayrılalı 2 sene oldu. Bu çalışmış olduğum işyerindeki geriye dönük meslek kodumu değiştirttirebilirmiyim.cevaplarsanız çok sevinirim.

  Yanıtla
   • Peki işyerinin nasıl ne diye talepte bulunması gerekiyor , işyeri SGK ya direk meil yoluyla talepte bulunabilirmi yoksa birebir görüşmemi sağlaması gerekiyor.

    Yanıtla
    • Bir dilekçe ile bağlı olduğu SGK’ya başvurarak. İşte şu şekilde: …… T.C: numaralı sigortalımızın …./…../-…./….. tarihleri arasında işyerindeki meslek kodunun ….. kodu olarak güncellenmesi gibi.

     Yanıtla
     • Merhaba Ömer Bey,

      2018 yılında 696 Khk ile kamuda daimi işçi kadrosuna
      geçirilmiş bulunmaktayım. Satınalma biriminde görev almaktayım .Kadroya geçiş aşamasında 91112.11 büro işçisi koduna eşlenmiş bulunmaktayım .Kodun görev tanıma bakıldığında en basiti ofis temiz işçisi okur yazarlık yeterli denmektedir. Kodun değişlikliği için kurumla anlaşma sağlanmamaktadır. Nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz .İyi Çalışmalar

     • Merhaba. Bunun size yarattığı sorun nedir? Meslek kodu sizin maaş ve özlük haklarınızı çok etkilemiyor bildiğim kadarı ile.

 15. Merhaba, Meslek kodumun işe giriş tarihinden itibaren güncellenmesi için işverenimden dilekçe hazırlayıp ilgili sgk merkezine teslim ettim onlarda hemen güncellemişler fakat bu değişiklik sadece 4a hizmet dökümü sayfasındaki aylık primlerin göründüğü yerde gözüküyor işe giriş belgesi oluşturduğumda orada hala güncellenmemiş eski meslek kodu görünüyor, işe giriş belgesinde bulunan meslek koduda yakın zamanda güncellenir mi yoksa bir sorun mu veya eksiklik mi var ? Cevaplarsanız çok sevnirim teşekkürler.

  Yanıtla
  • Merhaba. İşe giriş bildirgesindekini işveren kendisi güncelleyecek. İşe giriş bildirgesi ekranına girerek işe giriş bildirgesi güncelleme bölümünden güncelleme yapacak.

   Yanıtla
   • Ömer bey günaydın iyi çalışmalar belirttiğiniz gibi işe giriş sayfasındaki meslek kodunu dün işyeri muhasebesine güncellettirdim bugün e devlette belge oluşturduğum zaman güncellenmemiş gözüküyor kaç gün içerisinde e devlette güncellenmiş hali gözükür?

    Yanıtla
    • İşe giriş bildirgesindeki güncelleme, güncelleme tarihinden sonra verilecek beyannamelere yansır. Eğer geçen ay ve öncesi yani geçmiş meslek kodu değişikliği yapmak istiyorsanız işverenin bir dilekçe ile SGK’ya başvurması gerekir.

     Yanıtla
 16. Merhabalar Ömer bey, ben 18 yıldır özel sektörde “ameliyathane hemşiresi” olarak çalışmaktayım. yeni edindiğim bir bilgiye göre meslek kodum 2221.08 olmalı. Ama yıllardır SGK meslek kodum 2221.03 yani hemşire görünüyor. Dolaysıyla meslek alt kodum yanlış veya hatalı bildirilmiş. Bu durum emekliliğimde veya halen (bu şekilde çalışıyorum) maaşıma veya haklarıma etki eder mi acaba? Veya tazminatımı alıp ayrılacağım zaman maddi açıdan bir kaybım olur mu? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

  Yanıtla
 17. Merhabalar bir kamu hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapmaktayım. Taşerondan kadroya geçerken şartnamede veri giriş elemanı olarak geçirilmişiz ama arka sayfasında ise tıbbı dokümantasyon ve sekreterlik mezunu olduğumuz yazıyor şimdiye kadar e devlette meslek kodumuz 3344.02 (tıbbi sekreter) iken bu ay 4132.05 olarak değiştirilmiş bununla ilgili kurumla görüştüğümde il sağlıktan değiştirdikleri söylendi meslek kodumun değişmesi için takip edeceğim hukuki süreç nedir ve değişiklik yapılabilir mi bununla ilgili bilgi paylaşabilir misiniz

  Yanıtla
  • Merhaba. Ne iş yapıyorsanız bildirimin o meslek koduna uygun şekilde yapılması gerekiyor. Tıbbi sekreter iseniz tıbbi sekreter meslek kodu ile bildirilmeli. Eğer kurum yapmıyorsa önce Kurumunuza yazılı talepte bulunmalısınız. Gelecek cevaba göre mahkeme süreci başlatabilirsiniz.

   Yanıtla
 18. Merhaba 696 KHK ile 2018 yılında çalıştığım kurumda işçi kadrosuna geçtim. Kadroya geçiş aşamasında durumu sözlü olarak beyan ettiğimde, yasa gereği iş sözleşmesinden dolayı güvenlik görevlisi olarak meslek kodumun girilebileceği farklı bir meslek kodu kullanmanın mümkün olmadığı söylendi. Ancak 10 yılı aşkın bir süredir ofis işleri ile uğraşıyorum bir nevi memur görevi yapıyorum. Bu konu ile ilgili bir düzenleme, meslek kodu değişikliği ile alakalı kurumlar bazında bir çalışma olup olmadığı hakkında bilginiz var mı? teşekkürler.

  Yanıtla
   • Teşekkürler ilginiz için, bu konu birçok kurum ve kişide sıkıntı unsuru durumunda, yasal düzenleme ile herhangi bir cezai müeyyide unsuru oluşturmadan problemin çözüme kavuşması gerektiği ve ortadaki keyfilik durumunun kaldırılarak kişilerin kurumlarında kendi meslek kodları ile güncellenmelerinin hem çalışanlar hem kurumlar açısından çok daha sağlıklı olacağı düşüncesindeyim. Saygılar.

    Yanıtla
  • Merhaba 2014 yılında özel bir şirkette teknisyen olarak işe başladım 2020 yılında ayrıldım iş veren meslek kodumu parakende satış elemanı olarak göstermiş şuan ise kamuda teknisyen olarak görev yapmaktayım yanlış gösterilen meslek kodumu değiştirtmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor şimdiden teşekkürler

   Yanıtla
 19. Merhabalar . Meslek kodunu ne zamana kadar değiştirebilirim. 19.09.2022 de girişi yapılan bir personelin MYK sı olmadığından dolayı meslek kodunu değiştirmek istiyorum. Konuyla ilgili yardımcı olabilir misisiniz.

  Yanıtla
 20. Merhaba, 7 aydır çalıştıgım yer meslek kodumu dilekçe ile düzeltme yaptırırsa e-devlet hesabımdaki hizmet dökümünde geçmişteki meslek kodum da değişecek mi? teşekkürler

  Yanıtla
  • Merhaba. Çalıştığınız işyeri ile alakalı geriye dönük değişiklikten bahsediyorsanız evet işveren değişiklik talebi iletirse geriye dönük değişir.

   Yanıtla
 21. Hayır işveren dilekçe vermedi tam olarak sigorta şitketi olmaması sebebiyle ,ama beni x sigorta şirletinin genel müdürlüğünde görevlendirdi iştirak olarak .ama 4a da ben orada çalışmış olarak gözükmüyorum ,acente açabilmek için şartlardan birtanesi sigorta şirketinde çalışmak. Ama ben çalıştıgım halde böyle gözükmüyor. Umarım anlatabildim . Biraz karışık biliyorum

  Yanıtla
 22. Ömer bey dava açmak bir seçenek ise şayet demekki yapılcak bir şey var işte bende onu söyledim sizden bilgi almak için sonuçta bu benim deneyimimi yok saymak kağıt üzerindeki şeye bakarak en azından bebi bu şekilde yönlendirebilirsiniz sizden ricam bu,yani aslında hazineyi dava etmem gerekicek sanırım çalışmış oldugum gerçeğini yok sayıyorlar ise ,

  Yanıtla
  • Şimdi öncelikle size önerim işvereninizin bağlı olduğu SGK işveren servisi ile görüşün. İşveren gerçekten size dediği gibi dilekçe vermiş mi SGK’ya bu şekilde öğrenebilirsiniz. İşveren dilekçe vermiş olsa SGK şartsız düzeltiyor zaten. Burada önemli olan işveren beyanı.

   Yanıtla
 23. Yapılacak bir şey gözükmüyor mu =) ben gerçekte yaptıgım işle ilgisi olmayan bir meslek koduyla gösteriliyorum ,bence siz de işin içinden çıkamadınız çünkü burada bir mağduriyet var meslek kodum gerçeği yansıtmıyor üstelik çalıştıgım kurumdan gerçekte yaptıgım işe özgü resmi yazı aldım ,iştirak firmada çaliştim ve işimin niteliği ile acente açabiliyorum .ama meslek kodum yapmadıgım bir iş kodu ile tanımlanmış .ve siz sgk uzmanı olarak yapılcak bişi yok diyorsunuz ilginç .

  Yanıtla
  • Etem Bey,
   Yapılacak şeyi söyledim ben size. Bu yol ile düzeltilmesi gerek. İşin içinden çıkmadım değil. Çok basit çözümü var. Ama işveren dilekçe verdi diyorsunuz. Sgk yapmadı diyorsunuz. Ben ne yapabilirim burada? Tek çözüm kalıyor geriye. Dava açmak.

   Yanıtla
 24. merhaba ; Ben durumu sgk mı yatıran firmama ilettim,bana kendileri değişim için sgk ya dilekçe vericeklerini ilettiler ama ,daha sonra sigorta firması olarak gözükmediğini o yüzden istediğim kodu değiştiremdiklerini ilettiler.bana sadece resmi yazı verdiler iştirak firmada şu süre zarfında çalışmıştır sigorta ile ilgili şu işleri yapmıştır şeklinde,aynı yazıyı taşeron olarak çalıştığım firmadan da aldım. insan kaynaklarından,yani kısacası kağıt üzerinde çalıştığım şirket farklı şirket gözüküyor aslında sigorta şirketinde çalıştım,ama orda 4a da bağlı oldugum şirkette çalışmış gözüküyorum.buda bana engel oluyor.

  Yanıtla
 25. Merhaba ;

  Ben 2015 yılında bir assistance firması ile iş görüşmesi yaptım müşteri hizmetleri için işe kabul edildim fakat bana başka bir seçenek sundular büyük bir sigorta şirketinde çalışmam yönünde maaşımı yine onlar ödüyceklerdi ,ve o sigorta şirketinde 3 seneye yakın çalıştım yani sigortacılık sektöründe çalıştım bağlı bulundugum firmayaya sadece görüşmeye gittim . Orada hiç çalışmadım , şimdi acente açıcam ve acente açmada üni mezunu olmanın yanısıra ( mezunum) sigorta şirketlerinde SİGORTACILIK ile ilgili işlerde 2 sene deneyimlilik şartı mevcut ,ben bu deneyimi taşeron olarak 3 sene yaptım ve büyük bir sigora şirketinde çalıştım,orada çalıştıgıma dair sigorta şirketinin ika sındsn resmi imzalı görevimi bildiren yazıyı da aldım ,fakat hizmet dökümünde çağrı merkezi kodu bulunuyor ben çağrı merkezinde çalışmadım back ofis bir işim vardı ve sektör olarak sigorta şirketinde çalışmış oldum. Bu konuda ne yapabilirim . Taşeron olarak çalıştıgım firmada bana ilgişi sigorta şirketinde çalışmıştır ve sigortacılık ile ilgili işlemleri gerçekleşmiştir yazısıda verdi resmi olarak . Yani tobb meslek koduna bakarsa ben oraya göre sigorta şirketinde çalışmış gözükmüyorum. Yardımcı olur yönlendirirseniz cok sevinirim. Benim iiçin cok önemli bir konu.

  Yanıtla
  • Merhaba. Yapılması gereken oldukça basit. İşveren Sgkya sizin için bir dilekçe versin. Meslek kodu geriye dönük olarak düzeltilir ve hemen yansır hizmet dökümüne. Bu işlemin işveren için bir yaptırımı ya da cezası yok.

   Yanıtla
 26. Merhaba. SGK meslek kodum çalıştığım sektörle birebir uyuşuyor ve doğru girilmiş bir şekilde kayıtlı. Sanayi sektöründe hizmet vermekteydim. Fakat bazı planlarım doğrultusunda tamamen farklı bir sektörden SGK dökümüne ihtiyaç duymaktayım. Son çalıştığım firmanın talebi doğrultusunda, dilekçe verilmesi takdirde tamamen başka bir sektörden meslek kodu değişikliği yapmamız mümkün müdür? Yani SGK incelemeye aldığında bu şirket ile değiştirmek istediğiniz meslek kodu ne alaka diye bir geri dönüş yaparlar mı? Cevaplarsanız çok sevinirim..

  Yanıtla
  • Merhaba. Genelde işveren talebine istinaden değişiklik yapılıyor. Dediğiniz duruma bakılmıyor. Ancak şikayet v.s üzerine inceleme olursa sıkıntı olur onun dışında birşey olmaz.

   Yanıtla
 27. Meslek kodları YAPTIGIN işten farklı olursa ne olur. Meslek kodları ne işe yarar önemlimidir maasla bir ilgisi varmıdır? Tesekkür ederim.

  Yanıtla
Yorum yapın