Sgk Meslek Kodu Güncelleme, Güncel Meslek Kodları 2022

19

SGK meslek kodu güncelleme ve Sgk meslek kodu değiştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı konusu hem işverenler tarafından hem de çalışanlar tarafından bize sıklıkla soruluyor. Bu yüzden SGK meslek kodu güncellemesinin nasıl yapıldığı konusuna ayrıntılı olarak yer vermek istedik. Bildiğiniz üzere çalışanların hizmet beyannamelerinde meslek kodunun yer alması zorunlu hale gelmiştir. Özellikle çıraklık, kalfalık belgesi alacak kişiler için belge alınacak meslek grubunda belli bir sigortalılık süresi istenmekte ve bunun tespiti de SGK Tescil ve Hizmet dökümünde yer alan ilgili mesleğe ait meslek kodu ile yapılan bildirimlere göre yapılmakta.

Meslek kodları geriye dönük olarak da güncellenebiliyor. Şimdi hem geriye dönük meslek kodu nasıl değiştirilir, hem de işe giriş bildirgesinde sgk meslek kodu nasıl değiştirilir hem de sonraki verilecek beyannameler için meslek kodu değişikliği nasıl yapılır konusuna ayrıntılı değineceğiz.

Sgk meslek kodu nedir ?

Her bir meslek için belirlenen koddur. Çalışanların belirlenen kodlarla yani işyerinde yaptığı iş ile ilgili meslek kodu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi zorunludur. Aşağıda güncel bir listesi verilmiştir.

SGK meslek kodları ne işe yarar ?

Peki meslek kodu ne işe yarar ? Bu kodla çalışanın işyerinde yaptığı işe uygun kodla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi sağlanır. Örneğin aşçı ise büro elemanı olarak bildirilmesinin önüne geçilir. Bu da ileride sigortalı için referans olur. Özellikle kalfalık, çıraklık, ustalık belgesi alırken Mesleki Eğitim Kurumu belli bir kıdem şartı aramakta ve bunu da geriye dönük olarak meslek kodu ile yapılan bildirimlerden tespit etmekte. Bu yüzden çalışanların doğru kodla bildirimlerinin sağlanması önem arz etmekte.

Sgk meslek kodu değiştirme nasıl yapılır ?

İşveren tarafından işçi meslek kodu güncellemesi işe giriş bildirgesi uygulamasında her zaman online olarak yapılabilir. Sgk meslek kodu değişikliği için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe verilmesi gerekmez. Ancak bu değişiklik cari bildirge ve sonraki verilecek bildirgelerde meslek kodunun değişmesini sağlar yani geriye dönük işçi meslek kodu değiştirme imkanı sağlamaz.

Daha önce verilen hizmet bildirgelerinde geriye dönük meslek kodu güncellemesi işe giriş uygulaması üzerinden yapılamamakta. İşveren tarafından işveren dosyasının bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne aşağıda örneği verilen dilekçe ile başvuru yapılması gerekmekte. İşveren talebi üzerinde çalışanın meslek kodu 01.08.2009’a kadar olan kısım için güncellenebilmekte. Öncesi için herhangi bir sigortalı meslek kodu değiştirme yapılamamakta.

Meslek kodu güncellemesi nasıl yapılır ?

Cari dönem ve sonrasında verilecek bildirgelerde meslek kodu değişikliği işe giriş uygulaması üzerinden kolayca yapılabilmekte. İşveren tarafından bu işlem her zaman yapılabilir ve meslek kodu değişikliği cezasına tabii değildir. İşe giriş bildirgesinde meslek kodu güncellemesi için lütfen aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

 • İşe giriş ve işten ayrılış uygulamasına E bildirge kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın.
 • Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana ekranda yer alan İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme menüsüne giriş yapın.
 • Açılan ekranda geçmişe dönük meslek kodu değiştirme ve güncelleme yapmak istediğiniz sigortalı T.C. numarasını yazarak Sorgulama yapın.
 • Sorgulama yaptıktan sonra sorgulama ekranının bir altında çıkan ve güncelleme yapmak istediğiniz işe giriş bildirgesini seçin.
 • Sigortalı Meslek Adı kısmında kişiye uygun meslek kodunu seçtikten sonra İleri diyerek personel meslek kodu değiştirme işlemini tamamlayın. Güncel meslek kodları listesi excel olarak aşağıda verilmiştir.  Hepsi bu kadar.

Buradan yapılan sgk işe giriş meslek kodu güncelleme ve değişikliklerin geçmişe yansımayacağını sadece cari dönem ve sonrasındaki bildirgelerde yeni meslek kodunun yer alacağını hatırlatmak isteriz. Geçmişe yönelik sigorta meslek kodu değiştirmek için aşağıda örneği verilen dilekçe ile SGK’ya işveren tarafından başvuru yapılması gerekmekte.

Videoda güncelleme işlemini nasıl yapabileceğinizi ayrıntılı anlattık;

İşe giriş meslek kodu güncellemesi nasıl yapılır ?

İşe giriş bildirgesinde meslek kodu güncelleme işlemi için yukarıda belirtilen yolu takip etmeniz gerekmektedir. Bu değişiklik işe giriş bildirgesi ve sonrasında verilecek beyannamelerde yeni kodla bildirim yapılması imkanı sağlar. Önceden verilen beyannamelerde değişiklik olabilmesi için aşağıda örneği verilen meslek kodu değiştirme dilekçesi örneği ile işveren dosyasının bağlı olduğu SGK Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

E bildirge meslek kodu güncelleme nasıl yapılır ?

SGK e bildirge ya da işveren sistemi üzerinden güncelleme yapılamaz. İşe giriş bildirgesinde mesleki kodları nasıl güncelleme yapacağınız ve geçmişe yönelik düzeltmenin nasıl ve ne şekilde yapılacağı yukarıda anlatılmıştır.

Sgk meslek kodu değiştirme dilekçe örneği

01.08.2009 tarihine kadar olan bildirgeler için meslek kodu güncellemesi SGK tarafından işveren talebine istinaden yapılabilmekte. Geriye dönük meslek kodu değiştirme için işverenin örneği aşağıda verilen sgk meslek kodu değiştirme dilekçesi ile başvuru yapması yeterli.  Sgk da meslek kodu değişikliği için muhtasara geçişle birlikte cezai işlem uygulandığını belirtmek isteriz. Cezai işlem hakkında detaylar yazımızın devamında verilecektir.

 • …………. Sosyal Güvenlik Merkezine
 • Müdürlüğünüzde …………………………………….. işyeri sicil numarası ile tescilli işyerimizde ………………. T.C. numaralı çalışanımızın …../…./….-…../…./……. tarihleri arasındaki meslek kodunun ……………. meslek kodu ile güncellenmesi hususunu arz ederim. 

Sgk meslek kodu değiştirme dilekçe örneği word olarak hazırlayarak bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden ya da posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Sgk meslek kodu geriye dönük değiştirme hangi tarihe kadar yapılır ?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi geriye dönük değişiklik işlemleri dilekçe ile her zaman yapılabilir. 01.08.2009 tarihi ve sonrasındaki sigortalı bildirimler için meslek kodu güncellemesi yapılabilmekte.

Sürekli işçi meslek kodu değişikliği nasıl yapılır ?

Taşerona bağlı olarak çalışırken Kamu’da sürekli işçi kadrosuna alınanların sigorta bildirimleri de SSK kapsamında olmaktadır. Dolayısıyla hem ileriye dönük hem de geriye dönük meslek kodu güncelleme işlemleri aynen yukarıda anlatıldığı gibi yapılmalıdır.

Sgk meslek kodu değiştirme ne zaman yansıyor ?

Sgk işçi meslek kodu değiştirme işlemi yapılır yapılmaz hizmet dökümüne yansır. İşe giriş uygulaması üzerinden yapılan değişiklikler ise sonraki verilecek bildirgelere hemen yansır.

Meslek kodu değiştirme hemen yapılıyor mu ?

Hem işe giriş üzerinden yapılan güncellemeler hem de SGK’ya dilekçe ile talepte bulunulan değişiklikler işlemin tamamlanmasının ardından hemen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’ne yansımakta. Tabi SGK’ya dilekçe ile başvurularda işlem hemen yapılırsa hemen yansır. Geç yapılırsa yapıldığı tarihte yansıyacaktır. E-devletten sgk meslek kodu öğrenme alt başlığında değişikliği nasıl görüntüleyebileceğiniz hakkında bilgi bulabilirsiniz.

SGK Meslek kodları 2022

Meslek kodları listesi sürekli olarak güncellenmektedir. Biz bu yazımızda en güncel hali ile meslek kodları listesini size sunuyoruz. SGK güncel meslek kodları listesini buradan indirebilirsiniz: sgk meslek kodları 2022 excel indir.

Sgk işe giriş kodları 2022

İşe giriş bildirgesinde gerekli olan sigorta meslek kodları listesi yukarıda güncel olarak verilmiştir. İşe giriş yapılırken gerekli diğer sigortalılık kodları ve işe giriş bildirgesi hakkındaki tüm detaylara ulaşmak ve sgk iş kolu kodlarına göz atmak için hemen  sgk işe giriş kodları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Meslek kodu değiştirme cezası ne kadar ?

Önemli: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan “Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında Yapılacak İşlemler “ başlıklı genel yazı ile meslek kodu değişiklik taleplerinde uygulanacak güncel işlemler ve ceza tutarları şu şekilde olacaktır;

 • İşe giriş bildirgesi uygulamasında yapılacak ve cari dönem ile sonrasında verilecek bildirgelerde değişiklik yaratacak olan sigortalı meslek kodu güncelleme işlemlerinde cezai işlem uygulanmayacak.
 • Cari dönem öncesini kapsayan geriye dönük sgk kodu değiştirmede ise muhtasar prim ve hizmet beyannamesine geçiş tarihi olan 01.01.2018 tarihi sonrası için cezai işlem uygulanacak.
 • İşverenin geçmişe dönük meslek kodu düzeltmeleri SGK tarafından işleme alınacak ve bunlar için cezai işlem uygulanmayacak. Ancak sigortalı tarafından verilecek dilekçeler SGK denetmenlerince gerekli araştırma yapıldıktan sonra işleme alınabilecek. Eğer Denetim neticesinde sigortalının meslek kodunun gerçeğe aykırı ya da yanlış bildirildiği tespit edilirse işverene her bir dönem için 1/10 tutarında ceza uygulanacak.
 • Yine mahkeme kararı, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların denetimleri sonucu sigortalının meslek kodunun gerçeğe aykırı bildirildiği tespit edilirse hatalı bildirilen her bir dönem için 1/10 tutarında idari para cezası uygulanacak.
 • Bildiğiniz gibi 2020 Temmuz ayına kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi pilot illerde uygulanmış ve sonrasında 2020/Temmuz ayı itibariyle tüm Türkiye’de geçiş yapılmıştır.
 • Buna göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçişle birlikte yapılmış olan geçmiş dönem meslek kodu değişiklik işlemleri için sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/10’u tutarında idari para cezası uygulanacak.  Uygulanacak idari para cezası tutarı bir dönem için brüt asgari ücret tutarını geçemeyecek.

Sgk meslek kodu güncelleme cezası 2022

Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda geriye dönük işe giriş meslek kodu değiştirme kapsamında sigortalı başına her bir değişiklik dönemi için uygulanacak ceza tutarı 2022 yılında 500 TL olacaktır. Toplamda bir dönem için uygulanacak Sgk meslek kodu geriye dönük değiştirme cezası tutarı ise 2022 yılı için 5004,00 TL’yi geçemeyecektir.

Meslek kodu sorgulama nasıl yapılır ?

İşverenler çalışanın meslek kodunu işe giriş uygulama üzerinden İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme ekranına giriş sağlayarak görebilir. Çalışanlar ise SGK Tescil ve Hizmet Dökümünde meslek kodu alanından güncel meslek kodu ile geçmişte hangi meslek kodu ile bildirim yapıldığına dair sorgulama yapabilir. Çalışan olarak e devlet sistemi üzerinden meslek kodu görüntülemek ve SGK tescil hizmet dökümü sorgulaması yapmak için hemen  sgk hizmet dökümü sorgulama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK meslek kodu nasıl öğrenilir ?

İşveren tarafından bildirilen meslek kodu meslek kodu listesinde yer alan koda uygun olarak bildiriliyor mu ? Bunu öğrenmek ve sgk meslek kodu sorgulaması yapmak çok kolay.

 • E-devlette SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasına T.C. ve e-devlet şifreniz ile giriş yapın.
 • Hizmet dökümü sayfasında Meslek Kodu alt bölümünde yer alan kodun üzerine mouse okunu getirin.
 • Böylece e-devlet meslek kodu sorgulaması yapılmış ve hangi kodla bildirim yapıldığı açıklamalı olarak görülecektir.

Meslek kodu şikayeti nereye yapılır ?

Bazı durumlarda işverenler çalışanları doğru meslek kodu ile bildirmeyebilmekte. İşçi talep etse bile işveren değişiklik işlemini yapmayabilmekte. Bu tür bir durum varsa yapılması gereken işlem işvereni şikayet etmek olacaktır. Alo-170 hattını arayarak ya da işverenin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne dilekçe ile başvurmak.

Başvuru üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu değişiklik talebini denetmenler tarafından inceler. Denetmenler tarafından işyerinde denetim yapılır. İşveren ve çalışanın ifadesi ile tanıkların ifadeleri alınır. Yapılacak denetim neticesinde eğer denetmen tarafından sigortalının değişiklik talebi uygun görülürse işlem yapılır ve işverene cezai işlem uygulanır.

Bağkur meslek kodu değiştirmesi nasıl yapılır ?

Yukarıda anlatılanların hepsi 4/1-a yani eski adıyla ssk kapsamında çalışanların SGK’ya bildirilen meslek kodlarının cari ya da geriye dönük olarak nasıl değiştirilebileceği ile alakalıdır. Eğer 4b yani bağkur meslek kodunuzun yanlış olduğunu düşünüyorsanız bir dilekçe ile bağkur dosyanızın olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak düzeltme yaptırabilirsiniz.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

19 Yorum
 1. Deniz

  Merhaba, 7 aydır çalıştıgım yer meslek kodumu dilekçe ile düzeltme yaptırırsa e-devlet hesabımdaki hizmet dökümünde geçmişteki meslek kodum da değişecek mi? teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Çalıştığınız işyeri ile alakalı geriye dönük değişiklikten bahsediyorsanız evet işveren değişiklik talebi iletirse geriye dönük değişir.

 2. Etem

  Hayır işveren dilekçe vermedi tam olarak sigorta şitketi olmaması sebebiyle ,ama beni x sigorta şirletinin genel müdürlüğünde görevlendirdi iştirak olarak .ama 4a da ben orada çalışmış olarak gözükmüyorum ,acente açabilmek için şartlardan birtanesi sigorta şirketinde çalışmak. Ama ben çalıştıgım halde böyle gözükmüyor. Umarım anlatabildim . Biraz karışık biliyorum

  1. Ömer Meriç

   Ben anladım. Sigorta bildiriminizi yapan işveren bunu düzeltebilir. Onların elinde. SGK’ya dilekçe yazarak bunu halledebilirler diye düşünüyorum.

  2. akif

   alo 170 e şikayet oluşturun. sosyal güvenlik denetmenleri tespit yaparsa değiştirilir. ayrıca işyerine ceza uygulanır

 3. Etem

  Ömer bey dava açmak bir seçenek ise şayet demekki yapılcak bir şey var işte bende onu söyledim sizden bilgi almak için sonuçta bu benim deneyimimi yok saymak kağıt üzerindeki şeye bakarak en azından bebi bu şekilde yönlendirebilirsiniz sizden ricam bu,yani aslında hazineyi dava etmem gerekicek sanırım çalışmış oldugum gerçeğini yok sayıyorlar ise ,

  1. Ömer Meriç

   Şimdi öncelikle size önerim işvereninizin bağlı olduğu SGK işveren servisi ile görüşün. İşveren gerçekten size dediği gibi dilekçe vermiş mi SGK’ya bu şekilde öğrenebilirsiniz. İşveren dilekçe vermiş olsa SGK şartsız düzeltiyor zaten. Burada önemli olan işveren beyanı.

 4. Etem

  Yapılacak bir şey gözükmüyor mu =) ben gerçekte yaptıgım işle ilgisi olmayan bir meslek koduyla gösteriliyorum ,bence siz de işin içinden çıkamadınız çünkü burada bir mağduriyet var meslek kodum gerçeği yansıtmıyor üstelik çalıştıgım kurumdan gerçekte yaptıgım işe özgü resmi yazı aldım ,iştirak firmada çaliştim ve işimin niteliği ile acente açabiliyorum .ama meslek kodum yapmadıgım bir iş kodu ile tanımlanmış .ve siz sgk uzmanı olarak yapılcak bişi yok diyorsunuz ilginç .

  1. Ömer Meriç

   Etem Bey,
   Yapılacak şeyi söyledim ben size. Bu yol ile düzeltilmesi gerek. İşin içinden çıkmadım değil. Çok basit çözümü var. Ama işveren dilekçe verdi diyorsunuz. Sgk yapmadı diyorsunuz. Ben ne yapabilirim burada? Tek çözüm kalıyor geriye. Dava açmak.

 5. etem

  merhaba ; Ben durumu sgk mı yatıran firmama ilettim,bana kendileri değişim için sgk ya dilekçe vericeklerini ilettiler ama ,daha sonra sigorta firması olarak gözükmediğini o yüzden istediğim kodu değiştiremdiklerini ilettiler.bana sadece resmi yazı verdiler iştirak firmada şu süre zarfında çalışmıştır sigorta ile ilgili şu işleri yapmıştır şeklinde,aynı yazıyı taşeron olarak çalıştığım firmadan da aldım. insan kaynaklarından,yani kısacası kağıt üzerinde çalıştığım şirket farklı şirket gözüküyor aslında sigorta şirketinde çalıştım,ama orda 4a da bağlı oldugum şirkette çalışmış gözüküyorum.buda bana engel oluyor.

  1. Ömer Meriç

   Maalesef yapacak bir şey görünmüyor.

 6. Etem

  Merhaba ;

  Ben 2015 yılında bir assistance firması ile iş görüşmesi yaptım müşteri hizmetleri için işe kabul edildim fakat bana başka bir seçenek sundular büyük bir sigorta şirketinde çalışmam yönünde maaşımı yine onlar ödüyceklerdi ,ve o sigorta şirketinde 3 seneye yakın çalıştım yani sigortacılık sektöründe çalıştım bağlı bulundugum firmayaya sadece görüşmeye gittim . Orada hiç çalışmadım , şimdi acente açıcam ve acente açmada üni mezunu olmanın yanısıra ( mezunum) sigorta şirketlerinde SİGORTACILIK ile ilgili işlerde 2 sene deneyimlilik şartı mevcut ,ben bu deneyimi taşeron olarak 3 sene yaptım ve büyük bir sigora şirketinde çalıştım,orada çalıştıgıma dair sigorta şirketinin ika sındsn resmi imzalı görevimi bildiren yazıyı da aldım ,fakat hizmet dökümünde çağrı merkezi kodu bulunuyor ben çağrı merkezinde çalışmadım back ofis bir işim vardı ve sektör olarak sigorta şirketinde çalışmış oldum. Bu konuda ne yapabilirim . Taşeron olarak çalıştıgım firmada bana ilgişi sigorta şirketinde çalışmıştır ve sigortacılık ile ilgili işlemleri gerçekleşmiştir yazısıda verdi resmi olarak . Yani tobb meslek koduna bakarsa ben oraya göre sigorta şirketinde çalışmış gözükmüyorum. Yardımcı olur yönlendirirseniz cok sevinirim. Benim iiçin cok önemli bir konu.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Yapılması gereken oldukça basit. İşveren Sgkya sizin için bir dilekçe versin. Meslek kodu geriye dönük olarak düzeltilir ve hemen yansır hizmet dökümüne. Bu işlemin işveren için bir yaptırımı ya da cezası yok.

 7. Doğukan

  Merhaba. SGK meslek kodum çalıştığım sektörle birebir uyuşuyor ve doğru girilmiş bir şekilde kayıtlı. Sanayi sektöründe hizmet vermekteydim. Fakat bazı planlarım doğrultusunda tamamen farklı bir sektörden SGK dökümüne ihtiyaç duymaktayım. Son çalıştığım firmanın talebi doğrultusunda, dilekçe verilmesi takdirde tamamen başka bir sektörden meslek kodu değişikliği yapmamız mümkün müdür? Yani SGK incelemeye aldığında bu şirket ile değiştirmek istediğiniz meslek kodu ne alaka diye bir geri dönüş yaparlar mı? Cevaplarsanız çok sevinirim..

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Genelde işveren talebine istinaden değişiklik yapılıyor. Dediğiniz duruma bakılmıyor. Ancak şikayet v.s üzerine inceleme olursa sıkıntı olur onun dışında birşey olmaz.

 8. Aydin

  Merhabalar.
  Meslek kodu haricinde, yani işe alım amacı haricinde işler yaptırılabilir mi.

  1. Ömer Meriç

   Merhabalar. Kanunen suçtur dediğiniz şey. Ama işçi ve işveren mutabık ise olabilir tabi.

 9. Sinan

  Meslek kodları YAPTIGIN işten farklı olursa ne olur. Meslek kodları ne işe yarar önemlimidir maasla bir ilgisi varmıdır? Tesekkür ederim.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kanunen yapılan iş ile aynı olması zorunludur. Maaşa bir etkisi yok.