Hizmet Tespit Davası Dilekçe Örneği

0

Hizmet tespit davası dilekçe örneği. Hizmet tespit davası bir işyerinde çalışırken herhangi bir gerekçe ile sigortası yapılmayanlar tarafından açılabilecek bir davadır. Genellikle Avukat aracılığı ile açılan bu dava için siz Avukat tutmayacaksanız aşağıda örneği verilen hizmet tespiti davası dilekçe örneği ile başvurunuzu ilgili mahkemeye gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmet tespit davası nedir ?

İsminden de anlaşılacağı üzere herhangi bir işyerinde herhangi bir gerekçe ile sigortasız yani kayıt dışı çalışma ile ilgili sürelerin, prim gün sayısı ve kazancın tespiti amacı ile açılan davalardır. Bu dava sonucu mahkeme işçiyi haklı görürse kararda belirlenen gün ve prim gün sayısı kadar hizmet kazandırılır.

Hizmet tespit davası zaman aşımı süresi kaç yıldır ?

Hemen her davada olduğu gibi hizmet tespit davalarında da hak düşürücü süre bulunmaktadır. Belirli koşulların mevcut olması şartı ile bu davanın 5 yıl içerisinde açılması gerekmektedir.  5 yıldan fazla geriye dönük hizmet tespiti dava talepleri mahkeme tarafından reddedilebilir. Her ne kadar kanunda belirtilen süre 5 yıl ise bu durumun bazı istisnaları bulunmaktadır.  Hizmet tespit davasında hak düşürücü süre hususunda istisnai durumlar ise şunlardır;

  • İşçi SGK işe giriş bildirgesinin verilmesi ancak hizmetlerin verilmemiş olması,
  • Aylık prim ve hizmet belgeleri verilmiş olmasına rağmen sisteme girilmemiş olması,
  • Eski dört aylık bordro döneminde bordroların verilmiş ancak sisteme işlenmemiş olması,
  • İşyerindeki çalışmanın daha önce denetmen ya da müfettiş raporuna göre tespit edilmiş olması.

Yukarıdaki ve benzeri durumların varlığında 5 senelik zaman aşımı süresi işlemez. Ancak bunun dışında tespit davası açmak için 5 yıl içerisinde başvuru yapılması zorunludur.

Hizmet tespiti dava dilekçesi örneği

Hizmet tespiti davası dilekçe örneğini buradan word olarak indirebilirsiniz ⇒ tespit davası dilekçesi örneği indir. Bazı okurlarımız 1 günlük hizmet tespit davası dilekçe örneğini ayrıca istemekte. Bir günlük hizmet tespit davası dilekçe örneği de aynıdır daha doğrusu aynı dilekçe ile başvurmanız gerekiyor. Hizmet tespit davası dilekçesinin görseli aşağıda paylaşılmıştır.

hizmet tespiti davası dilekçesi

Sgk hizmet tespiti dava dilekçesini doldururken;

  • Eksiksiz olmasına özen gösterin. Eksik olması durumunda mahkeme direk red verebilir.
  • Dilekçeyi durumunuzu esas alarak doldurmanız gerekiyor.
  • Arabulucuya gerek olmadan doğrudan hizmet tespit davaları açılabilmektedir.
  • Avukata para vermek istemiyorsanız bu dilekçeyi doldurarak kendiniz başvurabilirsiniz.
  • Davayı iş mahkemesine açmanız gerekmektedir.

Sigorta başlangıcının tespiti davası dilekçesi

Eğer sigorta başlangıç tarihiniz sistemde hiç yoksa ya da yanlış girilmişse bunun tespiti ile alakalı olarak iş mahkemesine başvurabilirsiniz. Yukarıda örneği verilen dilekçeyi uyarlayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.