Feragat Dilekçesi Nedir, Dava Açmayacağına Dair Taahhütname Örneği

Feragat dilekçesi nedir? Feragat kelime anlamı olarak vazgeçme anlamına gelmektedir. Dava süresince en çok karşılaşılabilecek terimler arasında yer almaktadır. Ayrıca dava açmadan önce de feragat süreci çalışanlar açısından önem arz eden bir süreçtir. Bu yazımızda iş davaları için feragat nedir konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca feragat dilekçesinin doğuracağı sonuçlar ve konu hakkında tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

Feragat dilekçesi nedir, ne zaman verilir ?

Feragat mahkeme süresince karşı tarafın onayına gerek olmadan sözlü ya da yazılı olarak davadan vazgeçme olarak tanımlanabilmektedir. Feragat dilekçesi mahkeme kararı kesinleşinceye kadar her zaman verilebilir. Yazılı olarak verilmesi esastır ancak sözlü beyanla tutanak altına alınarak da davadan vazgeçilmesi mümkün olmaktadır. Yazımızın devamında davadan vazgeçmek için feragat dilekçesi örneği paylaşılmıştır.

İstinaftan feragat ne demek ?

İstinaf birinci derece mahkemeleri tarafından verilen kararlara itiraz mercidir. İş mahkemesi istinaf süresi başlıklı yazımızda daha önce istinaf süreci hakkında detaylı bilgi vermiştik. Davacının istinaf sürecinde davadan vazgeçmesi durumu istinaftan feragat olarak tanımlanmaktadır.

Dava açmayacağına dair taahhütname nedir ?

Özellikle SGK ve Vergi Dairesi gibi kurumlar ödeme vadesi geçen prim ya da idari para cezası borçlarını yapılandırmak ya da taksitlendirmek için dava açılmayacağına dair taahhütname isterler. Bu taahhütname ile işlem gerçekleştirilir. İlgili işlem için dava açmayacağına dair taahhütname verenler bunu kabul etmiş olur ve sonrasında dava açsalar bile mahkeme tarafından reddedilir.

Kıdem tazminatından feragat nedir ?

İşten çıkan çalışanlara kıdem tazminatı şartlarını sağlıyorsa işveren tarafından tazminat ödenmesi zorunludur. İşveren bazı durumlarda kıdem tazminatından feragat için işçiden talep isteyebilmektedir. İşçinin olası bir arabulucu ya da mahkeme başvurusu durumunda bu feragatname kanıtlayıcı belge olarak istenmektedir. Bu nedenle işten çıkan çalışanların imzaladıkları belgelere dikkat etmeleri gerekmektedir. Kıdem tazminatı feragat belgesi kıdem tazminatı alacağından vazgeçme belgesi olarak tanımlanabilir.

İş mahkemeleri açısından davadan feragatın sonuçları nelerdir ?

Davadan feragatın sonuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • İşçi alacağından feragat etmiş yani vazgeçmiş olur.
  • Böylece alacaklarını alma hakkını yitirmiş olur.
  • Vazgeçilen alacak kadar ya da davanın tamamından vazgeçildiyse tüm dava giderleri işçiden alınır.
  • Feragat edilmiş olması kesin hüküm doğurur.
  • Mahkeme feragat üzerine dava ile ilgili son ve kesin hükmünü vererek dosyayı kapatır.

Feragat iptal edilerek tekrar dava açılabilir mi ?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi feragat eden işçi için verilen karar kesin hükümdür. Aynı alacak için tekrar dava açılamaz. Eğer dava açılırsa mahkeme önceki dosyasındaki dilekçeyi esas alarak ret kararı verecektir. Ancak işçi tehdit ya da hile ile feragata zorlandıysa ve bu durumu ispat edebilirse yeni bir dava dosyası açar ve gerekçeli dilekçesinde bunu belirtirse dava süreci yeniden başlayabilir.

İş mahkemesi davadan vazgeçme/feragat dilekçe örneği

Eğer iş mahkemesindeki davanızdan feragat edecekseniz feragatname örneği dilekçesini buradan indirebilirsiniz ⇒ İş mahkemesi feragat dilekçesi örneği indir.

İş mahkemesi Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Yukarıda örnek dilekçe verilmiştir. Dilekçenin geçerli olabilmesi için;

  • Adınız ve soyadınız ile imza bilgilerinin eksiksiz doldurulması,
  • Talebinizin açık ve net olması,
  • Dilekçede dava esas numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

Dava açmayacağına dair taahhütname geçerli mi?

Davanın kapsamına göre değişebilmektedir. Davacı, davadan feragat dilekçesi verse bile bazı durumlarda dava re’sen devam edebilmektedir. Bu nedenle dava kapsamına göre uzman bir avukattan bu konu hakkında bilgi alınmasını öneririm.

Davadan feragat ne zaman kesinleşir?

Davadan vazgeçme dilekçesi, dava açıldıktan kesin karar verilene kadar mahkemeye sunulabilmektedir. Bu dilekçe sunulduktan sonra feragat davasını veren kişi aleyhine açılan dava sonuçlanmış olmaktadır.

E devletten davadan vazgeçme

Davadan vazgeçmek için dilekçe elden dava açılan mahkemeye sunulmalıdır. E-devletten yapılabilmesi mümkün değildir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın