SGK Minijob Genelgesi, Nedir, Türkiye’den Emekliler Hangi İşlerde Çalışabilir ?

2020/51 Sayılı SGK Minijob genelgesi 11.12.2020 tarihinde yayımlandı. Türkiye ile anlaşmalı ülkelerden birisinde Sosyal Güvenlik borçlanması yaparak yine Türkiye’de emekli olanların yurtdışında çalıştıkları ülkelerde sigortalı çalışmaları durumunda emekli aylıkları kesilmekteydi. Talebin fazla olması nedeniyle kısa süreli çalışmaya tabi işler diğer adı ile minijob olarak adlandırılan işlerin istisna kapsamına alınması düzenlemesi getirildi.

Daha önce bununla ilgili Kanuni düzenleme 7247 Sayılı Kanunda yer almış ve sonrasında 6/11/2020 tarihli ve 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle düzenleme yapılmıştı. Yapılan son düzenleme ile hangi işlerin minijob olarak değerlendirileceği 2020/51 Sayılı genelge ile netliğe kavuşturulmuştur.

Almanya minijob nedir?

Öncelikle minijob ne demek sorusunun cevabı ile konuya başlamak isterim. Minijob teriminin Türkçe karşılığı yani kelime anlamı küçük işlerdir. İş mevzuatımızdaki karşılığı ise part time ya da yarı zamanlı iş olarak tanımlanabilir. SGK yurtdışı emeklilik çalışma yönetmeliği kapsamında yarı zamanlı iş olarak tanımlanabilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

Hangi işler Minijob olarak sayılacaktır ?

2020/51 Sayılı ve Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler konulu Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesine göre kısa süreli çalışmaya tabi işler şunlardır;

  • Almanya hizmet belgelerinde, geringfügige versicherungsfreie beschäftigung (sigortadan muaf kısa süreli çalışma), geringfügige beschäftigung nicht versicherungspflichtig (sigorta zorunluluğu olmayan düşük değerli çalışma süresi), geringfügige nicht versicherungspflichtige beschäftigung (sigorta zorunluluğu olmayan düşük değerli çalışma süresi) ve versicherungszeiten aufgrund einer geringfügige versicherungsfreie beschäftigung (sigortadan muaf cüzi çalışma.
  • İsviçre hizmet belgelerinde ise 4 kodlu hizmet (İsviçre sigorta kurumunca hizmet süreleri bildirilirken kullanılmakta olan hizmet cetvellerinde (E-205-CH formu) kısa süreli çalışmaya tabi işlerde geçen süreler nevi belirtilmeksizin 4 kodu ile bildirilmektedir.)

Geringfügige beschäftigung ne demek?

Geringfügige beschäftigung, sigorta zorunluluğu olmayan geçici işler olarak tanımlanabilir. Türkiye’de emekli olanlar Almanya’da bu kapsamdaki işlerde çalışsalar bile emekli maaşları ile ilgili bir sorun olmamakta.

Kanunun yürürlülük tarihinden sonra aylık talebinde bulunanların durumu ne olacak ?

7247 Sayılı Kanunun yürürlülük tarihi olan 26.06.2020 tarihi ve sonrasında yurtdışı borçlanması kapsamında aylık talebinde bulunan ancak yukarıda belirtilen kısa süreli işlerde çalıştıkları için kendilerine aylık bağlanamayanlara diğer şartları taşımaları kaydı ile aylık bağlanabilecek.

Aylık alırken kanun değiştikten sonra çalışmaya başlayanların durumu nasıl olacak ?

Yine 7247 sayılı Kanunun yürürlülük tarihi olan 26.06.2020 tarihinden itibaren kısa süreli işlerde çalışanların aylıkları herhangi bir kesintiye uğramaksızın devam ettirilecek.

Sadece kanun değişikliği öncesi kısa çalışması olanların durumu nasıl olacak ?

Kanunun yürürlülük tarihi olan 26.06.2020 tarihinden önce kısa çalışması olanlar için eski hükümler uygulanacak. Yani kısa çalışma da olsa çalıştığı tespit edilenlerin aylıkları kesilecek ve ödenen aylıklar gecikme zammı ve faizi ile birlikte geri tahsil edilecek.

Aylık başlama tarihi itibariyle kısa süreli çalıştığı tespit edilenlerin durumu nasıl olacak ?

26.06.2020 tarihinden önce yurtdışı borçlanması kapsamında emekli maaşı bağlananlardan aylık bağlanma tarihi itibariyle kısa süreli çalıştığı tespit edilenlerin emekli aylıkları iptal edilecek. Bu kapsamda olanların aylıkları 01 Temmuz 2020 tarihinden sonra herhangi bir talep aranmaksızın yeniden bağlanacak. 26.06.2020 tarihinden önce kısa süreli çalışmadan dolayı iptal edilen aylıklar ise gecikme zammı ve faizle birlikte geri alınacak.

Aylık bağlandıktan sonra kısa süreli çalışmaları kanunun yürürlülük tarihinden sonra da devam edenlerin durumu

Kanunun yürürlülük tarihi olan 26.06.2020 tarihinden önce ve aylık bağlandıktan sonra minijob işlerde çalışanların aylıkları iptal edilmeyecek. Ancak kanunun yürürlülük tarihinden önceki kısa süreli çalışmaya tabi olan dönemi takip eden ay başı ile kanunun yürürlülük tarihine kadar olan kısım için ödenen emekli maaşları iptal edilecek ve bunlar faizi ile birlikte tahsil edilecek.

Örnek: A kişisine 26.05.2016 tarihinden itibaren Almanya yurtdışı borçlanması yapılarak aylık bağlanmıştır. Bu kişinin 17.03.2017 tarihinde kısa süreli işte çalışmaya başladığı ve sürekli olarak devam ettiği tespit edilmiştir. Bu durumda bu kişiye 01.04.2017-26.06.2020 tarihleri arasında ödenen aylıklar iptal edilecek ve bu aylıklar faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

SGK 2020/51 sayılı genelgede tüm durumlara ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak verilmiştir. Genelgeden bakabilir ya da kafanıza takılan bir husus ya da soru varsa bize yorum kısmından iletebilirsiniz.

1.5/5 - (2 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın