Sgk Ödeme Emrine İtiraz Nereye, Nasıl Yapılır ?

0

Sgk ödeme emrine itiraz işleminin nasıl yapılacağı konusunda son zamanlarda bize sıklıkla soru iletilmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu bağkur, işveren prim borçları, yersiz ödenen aylıklar ve diğer borçlar için ödeme emri göndermekte ve bu borçları takibe almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen ödeme emrine nasıl ve nereye itiraz edebileceğiniz ile örnek itiraz dilekçesini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ödeme emri nedir, neden gönderilir ?

Ödeme emri son ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, bağkur primi borçları ile diğer alacaklar için gönderilen borç bildirim belgesidir. Belgede toplam borç tutarı, borcun nedeni, son ödeme tarihi, anaparası ve gecikme zammı ile faizi gibi bilgiler yer alır.

SGK ödeme emrine ne zaman, nasıl itiraz edilir ?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tebliğ edilmiş olan bir ödeme emrine tebliğ aldıktan sonra 7 gün içerisinde itiraz hakkınız bulunmaktadır. 6183 Sayılı Kanun gereği gönderilen ödeme emri belgesine 7 gün içerisinde itiraz edilmediğinde borç kesinleşmiş olur. İtiraz yapılacaksa da geçerli bir gerekçeye dayandırılması gerekir. Dava açılacaksa süresi içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir.

Genellikle kişiler ve özellikle de işverenler tebliğ edilen ödeme emirlerine zaman aşımı gerekçesi ile itiraz etmektedirler. Zaman aşımı olup olmadığı, borcun zaman aşımına girip girmediği konusunda emin olmanız gerekmektedir. İtiraz üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu itirazı değerlendirir ve kesin kararı verir. Eğer red gelirse borç kesinleşir ve icra takibi başlar. İtiraz kabul edilirse borç iptal edilir ya da borcun üzerindeki takip durdurulur.

Sgk prim borcu ödeme emrine itiraz dilekçesi

Prim borç türleri ayrı ayrı olduğundan tek bir dilekçe hazırlamak da mümkün bulunmamaktadır. Genel olarak itiraz dilekçesi örneğiniz aşağıdaki gibi olabilir. Dilekçedeki gerekçenizin somut kanıtlara ya da Kanuna uygun olması ve geçerli olması gerekmektedir. Aksi halde itirazınız direk red edilecektir. sgk itiraz dilekçesi örneği aşağıdaki gibi olabilir;

  • Kurumunuzun ……………………….. T.C/Sicil numaralı sigortalısı/işvereneyim. Tarafıma ….. tarih ve …… sayı ile …./…./….. tarihinde tebliğ edilen ödeme emri belgesine aşağıda belirtilen gerekçeler ile itiraz ediyor ve ilgili borcun iptalini talep ediyorum.

Sgk borç itiraz dilekçesini ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde SGK‘ya göndermeniz gerekmektedir. Eğer posta ile gönderim yapacaksanız taahhütlü ya da iadeli taahhütlü olarak gönderin.

Sgk işlemine karşı dava açma süresi

SGK tarafından gönderilen idari para cezası, ödeme emri ya da prim borç bildirimleri için dava açacaksanız öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na süresi içerisinde itiraz etmeniz gerekiyor. Ödeme emirlerinde itiraz süresi 7 gün iken idari para cezasında itiraz süresi 15, prim borçlarında ise 30 gündür. Bu süreler içerisinde SGK’ya itiraz ettikten sonra SGK’dan gelen red yazısı ile dava açmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelen itiraz red yazısını tebliğ aldıktan sonra en geç 30 gün içe

Sgk denetim raporuna itiraz nasıl yapılır ?

SGK Denetmenleri özellikle işyerlerini kayıt dışı çalışma yönünden ve şikayetlere istinaden denetlemektedir. Ayrıca haksız alınan emekli maaşları, ilaçlar, tedaviler ve ya da daha farklı birçok işlem için de denetim gerçekleştirilebilmektedir. Denetim raporu sonucu uygulanması istenen işlemler memur tarafından yapılarak borç ya da ceza bildirimi kişilere/işverenlere yapılır.

Denetim raporu sonucu uygulanan prim borcu, ipc v.s. benzeri işlemleri için borcun tebliğinden itibaren en geç 7 gün içerisinde itiraz etmenizi öneririz. Tabi itiraz sebebinin mantıklı olması ve cezayı ya da uygulanan işlemi geri alabilecek geçerlilikte olması gerekir. İtiraz halince inceleme Komisyonca yapılır ya red ya da kabul verilir. İtiraz reddedilirse mahkeme yolu açıktır ve 30 gün içerisinde dava açılabilir. Kabul edilirse zaten birşey yapmak gerekmez.

SGK itiraz ve ödeme emri belgesi hakkındaki sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. 

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.