SGK Ödeme Emrine İtiraz Nasıl Yapılır & Dilekçe Örneği

SGK ödeme emrine itiraz işleminin nasıl yapılacağı konusunda son zamanlarda bize sıklıkla soru iletilmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu bağkur, işveren prim borçları, yersiz ödenen aylıklar ve diğer borçlar için ödeme emri göndermekte ve bu borçları takibe almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gönderilen ödeme emrine nasıl ve nereye itiraz edebileceğiniz ile örnek itiraz dilekçesini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ödeme emri nedir, neden gönderilir?

Ödeme emri son ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, bağkur primi borçları ile diğer alacaklar için gönderilen borç bildirim belgesidir. Belgede toplam borç tutarı, borcun nedeni, son ödeme tarihi, anaparası ve gecikme zammı ile faizi gibi bilgiler yer alır.

SGK ödeme emrine ne zaman, nasıl itiraz edilir ?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tebliğ edilmiş olan bir ödeme emrine tebliğ aldıktan sonra 7 gün içerisinde itiraz hakkınız bulunmaktadır. 6183 Sayılı Kanun gereği gönderilen ödeme emri belgesine 7 gün içerisinde itiraz edilmediğinde borç kesinleşmiş olur. İtiraz yapılacaksa da geçerli bir gerekçeye dayandırılması gerekir. Dava açılacaksa süresi içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir.

Genellikle kişiler ve özellikle de işverenler tebliğ edilen ödeme emirlerine zaman aşımı gerekçesi ile itiraz etmektedirler. Zaman aşımı olup olmadığı, borcun zaman aşımına girip girmediği konusunda emin olmanız gerekmektedir. İtiraz üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu itirazı değerlendirir ve kesin kararı verir. Eğer red gelirse borç kesinleşir ve icra takibi başlar. İtiraz kabul edilirse borç iptal edilir ya da borcun üzerindeki takip durdurulur.

SGK borç bildirim belgesine itiraz nereye yapılır ?

SGK borca itiraz dilekçesinin borcu oluşturan ve tebliğ eden Sosyal Güvenlik Merkezi’ne gönderilmesi gerekmektedir. SGK borcuna itiraz edecekseniz tebliğ aldığınız yazıda belirtilen süreler içerisinde itirazınızı oluşturmanız gerekecektir. Aksi takdirde süresinde yapılmayan itirazdan dolayı SGK itirazın direk reddine de karar verebilir. İtirazlarınızı elden ya da posta yolu ile yapabilirsiniz.

SGK ödeme emrine itiraz dilekçesi

Prim borç türleri ayrı ayrı olduğundan tek bir dilekçe hazırlamak da mümkün bulunmamaktadır. Genel olarak SGK ödeme emrine itiraz dilekçesi örneğiniz aşağıdaki gibi olabilir. Dilekçedeki gerekçenizin somut kanıtlara ya da Kanuna uygun olması ve geçerli olması gerekmektedir. Aksi halde itirazınız direk red edilecektir. SGK itiraz dilekçesi örneği aşağıdaki gibi olabilir;

  • Kurumunuzun ……………………….. T.C/Sicil numaralı sigortalısı/işvereneyim. Tarafıma ….. tarih ve …… sayı ile …./…./….. tarihinde tebliğ edilen ödeme emri belgesine aşağıda belirtilen gerekçeler ile itiraz ediyor ve ilgili borcun iptalini talep ediyorum.

Sgk borç itiraz dilekçesini ödeme emri tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde SGK‘ya göndermeniz gerekmektedir. Eğer yukarıdaki SGK borç bildirim belgesine itiraz dilekçesi örneğini posta ile gönderim yapacaksanız taahhütlü ya da iadeli taahhütlü olarak gönderin.

SGK yersiz ödeme itiraz dilekçesi örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından birçok nedenle kişilere yersiz ödeme altında borç oluşturularak gönderilmektedir. Oluşturulan bu borçların çoğu geçerli nedene dayanmaktadır ve itiraz çok bir şey değiştirmemektedir. Ancak mahkemeye müracat edecekseniz ya da itirazınız geçerli bir nedene dayanıyorsa yine de itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Yersiz ödeme için çıkartılan sgk borç bildirim belgesine aşağıda örneği verilen sgk ödeme emrine itiraz dilekçe örneği ile itiraz edebilirsiniz. Yersiz borçlar için Sgk’ya itiraz dilekçesi örneği şu şekilde olmalıdır;

  • İlgi: ….. tarih ve ….. sayılı yersiz borç bildirim yazısı.
  • İlgide kayıtlı tarih sayı ile tarafıma gönderilen prim borcuna ( ayrıntılı gerekçe yazın ) nedeni ile itiraz ediyorum. İtirazımızın değerlendirilerek ivedi olarak tarafıma bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim. 

Yersiz ödemenin iptali davası nasıl, ne zaman açılır ?

Yersiz ödeme için iptal davası açacaksanız öncelikle yukarıda örneği verilen dilekçe ile bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne itiraz etmeniz gerekmektedir. İtiraz sonucunda SGK dosyayı inceler ve size borç nedeni, neden iptal edilmediğini de içeren bir red yazısı gönderir. Bu yazıyı tebliğ aldıktan sonra en geç 1 ay içerisinde yetkili mahkemeye başvurarak itiraz dilekçesi verebilirsiniz.

SGK işlemine karşı dava açma süresi nedir ?

SGK tarafından gönderilen idari para cezası, ödeme emri ya da prim borç bildirimleri için dava açacaksanız öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na süresi içerisinde itiraz etmeniz gerekiyor. Ödeme emirlerinde itiraz süresi 7 gün iken idari para cezasında itiraz süresi 15, prim borçlarında ise 30 gündür. Bu süreler içerisinde SGK’ya itiraz ettikten sonra SGK’dan gelen red yazısı ile dava açmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelen itiraz red yazısını tebliğ aldıktan sonra en geç 30 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak itiraz edebilirsiniz.

SGK denetim raporuna itiraz nasıl yapılır ?

SGK Denetmenleri özellikle işyerlerini kayıt dışı çalışma yönünden ve şikayetlere istinaden denetlemektedir. Ayrıca haksız alınan emekli maaşları, ilaçlar, tedaviler ve ya da daha farklı birçok işlem için de denetim gerçekleştirilebilmektedir. Denetim raporu sonucu uygulanması istenen işlemler memur tarafından yapılarak borç ya da ceza bildirimi kişilere/işverenlere yapılır.

Denetim raporu sonucu uygulanan prim borcu, ipc v.s. benzeri işlemleri için borcun tebliğinden itibaren en geç 7 gün içerisinde itiraz etmenizi öneririz. Tabi itiraz sebebinin mantıklı olması ve cezayı ya da uygulanan işlemi geri alabilecek geçerlilikte olması gerekir. İtiraz halince inceleme Komisyonca yapılır ya red ya da kabul verilir. İtiraz reddedilirse mahkeme yolu açıktır ve 30 gün içerisinde dava açılabilir. Kabul edilirse zaten birşey yapmak gerekmez.

SGK yersiz ödeme bayram ikramiyesi nedir ?

Bildiğiniz üzere ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde tüm emekliler ile dul ve yetimlerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bayram ikramiyesi ödenmektedir. Bayram ikramiyesi alanlardan sonradan aylık şartlarını sağlamadığı tespit edilip maaşı kesilenler ya da kendilerine fazla ödeme yapılanlara sonradan borç olarak gönderilmektedir. Bu kapsamda oluşturulan borç yersiz ödeme bayram ikramiyesi olarak tanımlanmaktadır.

SGK yersiz ödeme nasıl ödenir ?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan yersiz ödeme borçları bankalarda ya da Sosyal Güvenlik Kurumu kredi kartı ile prim ödeme sisteminde kişi borcu olarak sorgulanır ve ödenir. Dolayısıyla ödemeler borç oluşturulan kişilerin T.C. kimlik numarası üzerinden yapılır. Ödeme işlemleri SGK Ödemeleri/ Avans-Kişi Borcu-Yersiz Ödeme menüsünden T.C. kimlik numarası ile yapılır.

SGK Yersiz ödeme borç sorgulaması nasıl yapılır ?

Borç sorgulama işlemlerini de yine ödeme yapılan ekrandan yapabilirsiniz. SGK kart ile prim ödeme sisteminde ya da mobil bankacılık kanallarında SGK Ödemeleri/ Avans-Kişi Borcu-Yersiz Ödeme menüsünden T.C. numarası ile borç sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz.

SGK ödeme emrine itiraz süresinin geçmesi

Ödeme emir belgelerinde kanuni itiraz süresi yukarıda da belirttiğim gibi 7 gündür. Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmediğinizde;

  • Borç kesinleşir.
  • İtiraz hakkınız düşer.

SGK ödeme emrine itiraz takibi durdurur mu?

Ödeme emrine itiraz takibi durdurur. Ancak süresinde itiraz etmediğinizde, itirazınıza ret geldiğinde ve borcu ödemediğinizde borçla ilgili takip işlemleri devam eder.

SGK ödeme emri iptali dava dilekçesi

SGK tarafından gönderilen ödeme emirlerine itiraz edebilmenizi için ödeme emri size tebliğ edildikten sonra kanuni süresi içerisinde itiraz etmeniz ve SGK’dan ödeme emrinin reddine ilişkin yazı olması gerekir. Bu yazı ve işi bilen bir avukat tarafından düzenlenen iyi bir dilekçe ile 1 ay içerisinde iş mahkemesine SGK ödeme emrinin iptali davası açılması gerekir. SGK ödeme emrine itiraz iş mahkemesi dilekçe örneği paylaşmıyorum çünkü her bir dosya ve ya işlem için özel dava dilekçesi hazırlanması daha uygun olur diye düşünmekteyim.

SGK ödeme emri sorgulama

Ödeme emri sorgulama online olarak yapılabilen bir işlem değildir. Bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek ödeme emri belgesi numarası ya da T.C/Vergi numarası ile sorgulama işlemi yaptırabilirsiniz.

SGK ödeme emri geldi ne yapmalıyım?

Ödeme emri geldikten sonra gelen borcun hatalı olmadığını ve ödenmesi gerektiğini düşünüyorsanız ve ödeme durumunuz varsa süresi içerisinde ödemenizi öneririm. Eğer borcun hatalı olduğunu düşünüyorsanız tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz ediniz.

Ödeme emri hangi hallerde iptal edilir?

Borç daha önce ödendiyse, hatalı işlem yapıldıysa iptal edilebilir. Ayrıca zaman aşımı hali mevcutsa yine iptal edilebilir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın