Ücretli Öğretmen Maaş Hesaplama**%100 Zam** 2022 Güncel**

Ücretli öğretmen maaş hesaplaması belirlenen ek ders ücretleri üzerinden yapılmaktadır. Ücretli öğretmenlik yapanların maaşları ay içerisinde girdikleri toplam ders saatinin ilgili çalışma dönemi için belirlenen ek ders ücreti ile çarpılması sonucu bulunuyor. Yapılan son düzenleme ile 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin girdikleri her 5 saatlik ders için ilave 1 ek ders ücreti ödenecek. Böylece haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmen ve ya usta öğretici 36 saat ek ders ücreti almış olacak. 

Ücretli öğretmen maaş hesaplaması belirlenen ek ders ücretleri üzerinden yapılmaktadır. Ücretli öğretmenlik yapanların maaşları ay içerisinde girdikleri toplam ders saatinin ilgili çalışma dönemi için belirlenen ek ders ücreti ile çarpılması sonucu bulunuyor. Yapılan son düzenleme ile 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin girdikleri her 5 saatlik ders için ilave 1 ek ders ücreti ödenecek. Böylece haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmen ve ya usta öğretici 36 saat ek ders ücreti almış olacak. 

Bu yazımızda güncel ek ders tutarları konusunda bilgi bulabilir ve girmiş olduğunuz ders saati esas alınarak maaş hesaplaması yapabilir ayrıca ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar, ücretli öğretmenlik ücret hesaplaması nasıl yapılır gibi konu hakkında tüm detayları bulabilirsiniz.

Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?

Konu hakkında en sık sorulan soru ücretli öğretmenlik maaşı ne zaman yatar olmaktadır. Ücretli öğretmenlerin maaşları genelde ayın 15-20’si arasında ödenmektedir. Bazı yerlerde 20’sinden sonrasını da bulabilmektedir. Geç yatmasının sebebi ayın bitiminin beklenmesi ve ek ders çalışma saatlerinin Milli Eğitim Müdürlükleri’ne geç iletilmesi.

Şöyle anlatayım. Kamu Kurumlarında ay başı her ayın 15’i ay sonu da 14’üdür. Yani herhangi bir ayda çalıştığınız saatler en erken ayın 15’inde Milli Eğitime bildirilmekte. Hal böyle olunca da ücretli öğretmen maaş hesaplamalarının yapılması, maaşların onaylanması ve bankaya gönderilmesi durumları süreci uzatmakta.

Ücretli öğretmen maaşları neden geç yatıyor?

Malumunuz kadrolu ve sözleşmeli öğretmen maaşları ile kadrolu tüm memurların maaşları ayın 15’inde ödenmekte. Ancak ücretli öğretmenler için bu durum geçerli olamamakta. Zira ücretli öğretmenlik hesaplaması ayın 15’i ile diğer ayın 14’ü arasında geçen sürede girmiş olduğu ders saatine göre hesaplandığından ilgili okul tarafından girilen ders saatlerine ilişkin puantaj kaydı en erken ayın 15’inde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilebiliyor.

Puantajların ayın 15’i itibariyle verilmesi, bunların hesaplanması ve maaşların bankaya gönderilmesi de genel olarak 3-4 gün sürdüğünden maaşlar ayın 20’si civarında ödeniyor.

Ücretli öğretmen maaşları neden yatmadı 2022

Yukarıda da ayrıntılı olarak değindiğimiz gibi maaşlar ayın 15’inden sonra ödenir. Girilen ders saatinin gelmesi beklenir. Buna istinaden ücretli maaş hesaplaması yapılır ve bu yüzden genelde yatması ayın 20’sini bulabilir.

Ücretli öğretmen maaşları hangi bankaya yatıyor?

Öğretmen maaşlarının ödendiği banka her ile göre farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin maaş alacakları bankalar İl bazında Milli Eğitim Müdürlüğü’nün anlaşma sağladığı bankalar aracılığı ile ödenmektedir. Bu yüzden ücretli öğretmenlik hakkı çıkanları zaten ilçe milli eğitim müdürlüğü maaş alacağı bankaya yönlendirmekte ve buradan hesap açtırmasını talep etmektedir.

Ücretli öğretmenler işsizlik maaşı alabilir mi?

Ücretli öğretmenler işsizlik priminden muaftır. Öğretmenlik süresi boyunca adlarına işsizlik primi ödemesi yapılmadığından ücretli öğretmenlik sona erdiğinde de işsizlik maaşından yararlanamazlar. Ancak ücretli öğretmenlikten önce ssk varsa maaş bazı istisnai şartlar durumunda alınabilmekte. İşsizlik maaşı detaylı şartlarını öğrenmek ve maaş hesaplaması yapmak için hemen  işsizlik ödeneği alma şartları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Ücretli öğretmenlik maaş düzenlemesi 2022

Milli Eğitim Bakanı Sayın M.Ziya Selçuk geçen sene ücretli öğretmen maaş düzenlemesinin yapılacağı, maaşların iyileştirileceği açıklamasında bulunmuştu. Ancak şu an için bu konuda somut bir adım atılmadı.

Ücretli öğretmenlik maaş hesaplama 2022

Yukarıda da belirttiğimiz üzere ücretli öğretmen maaşı hesaplaması belirlenen ek ders ücretinin toplam girilen ders saati ile çarpılması şeklinde yapılıyor.

 • Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri 01 Ocak 2022-tarihi ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında ücretli öğretmenlik ders saat ücreti 38,56 TL olacak.
 • 01 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında ücretli öğretmen saat ücreti 38,56 lira olacaktır.
 • Bu durumda ay içerisinde tam olarak yani 120 saat derse giren birisi için toplamda 24 saat da ilave ücret ödenecektir. Bu durumda aylık 144 saat ortalama ek ders ücreti ödenecektir. Son düzenleme ile haftada 30 tam saat derse girecek öğretmene ödenecek ücretli öğretmenlik maaşları 2022 yılında aylık olarak 5500 TL civarında olacaktır.
 • Ücretli öğretmen maaşları son dakika gelişmelerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Halk eğitimde ücretli öğretmen maaşı

Halk eğitim merkezlerinde usta öğretici ya da ücretli öğretmen olarak görev yapanlar için de ek ders ücreti ve maaş hesaplaması aynen yukarıda belirtildiği gibi yapılmaktadır. Haftalık 30 saat derse girecek halk eğitim usta öğreticileri de ilave her 5 saatlik ders için ilave 1 saat ek ders ücreti alacaklardır. 

Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

01 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihleri arasında ücretli öğretmen ders saati 27,58 TL, 01 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında ise 38,56  lira olacaktır.

Ücretli öğretmen maaş hesaplama programı 2022

Ay içerisinde girmiş olduğunuz ders saatini bize yorum kısmından yazın ne kadar ödeme alabileceğinizi hesaplayalım. Programdan hesaplamada sorun yaşandığı ve günlük ek ders ücretleri farklılık gösterdiği için hesaplama programını kaldırdık.

Ücretli öğretmenlerin SGK prim günü nasıl hesaplanır?

Malumunuz ücretli öğretmenlerin SGK’ya bildirilen prim gün sayısı 30 tam gün üzerinden değil de ay içerisinde çalıştıkları gün sayısının 7,5 ile bölünmesi sureti ile bulunan gün sayısı kadar bildiriliyor. Bunun sebebi ise özel bir yönetmelik. Bu yönetmelik değişmediği sürece bildirimler 30 günden az yapılmaya devam edecektir. Ücretli öğretmen sigorta sorgulama başlıklı sayfamızdan ay içerisinde bildirilen prim gününüzü sorgulayabilirsiniz. 

Ücretli öğretmen maaş bordrosu nasıl alınır?

Ücretli öğretmen maaş bordrosu özellikle kredi işlemleri için bankalar tarafından istenmektedir. Bordroyu online olarak e devlet ya da başka bir platform üzerinden maalesef alma şansınız yok. Ücretli öğretmen maaş bordronuzu  bağlı olduğunuz Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alabilirsiniz.

Ücretli öğretmen GSS öder mi?

Ay içerisinde prim gün sayısının 20’den az bildirildiği dönemlerde eğer bakmakla yükümlü olarak eşiniz, anneniz ve ya çocuklarınız  üzerinden aktif sosyal güvenceniz yoksa 30 günden eksik kalan kısmı Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim ödeyerek tamamlamak zorundasınız.

Diyelim ki 2022/Nisan ayı SGK gün sayınız 16 ve bakmakla yükümlü olarak herhangi bir güvenceniz yok. Bu durumda 14 günü de Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödeyerek 30 güne tamamlamanız gerekiyor. Eğer prim gün sayısı bildirimi 20 günden fazla ise problem yok. 

Ücretli öğretmen hangi vergi diliminde yer alır?

Ücretli öğretmenlerin brüt maaşları üzerinden de gelir vergisi kesintisi yapılır. Kesinti birinci vergi diliminden yani %15’lik dilimden yapılır. Zaten vergiye tabi olacak brüt maaşları ikinci vergi dilimleri için belirlenen sınıra ulaşmadığından tüm eğitim dönemi boyunca vergiye tabi matrah üzerinden %15 oranında gelir vergisi kesilir.

Halk eğitim maaş hesaplaması nasıl yapılır?

Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan usta öğretici maaş hesaplaması da ayın 15’i ile 14’ü arasında geçen sürede girilen ders saati toplamı belirlenen ek ders ücreti ile çarpılmak sureti ile yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi devlet memurları da usta öğretici olarak çalışabilmekte. Haftalık en fazla 10 ve ayda da en fazla 40 saat olmak üzere çalışabilmekteler.  Bunun dışında kadrolu halk eğitim öğretmen maaşları ise aylık ve ilave olarak ek ders ücreti üzerinden hesaplanmaktadır.

Halk eğitim usta öğretici maaşları ne zaman yatar?

Halk Eğitim merkezlerinde usta öğretici olarak çalışanlar için maaş hesaplaması her ayın 15’i ile 14’ü arasında geçen sürede girmiş oldukları ders sayısı ek ders saat ücreti ile çarpılmak sureti ile ödenmekte. Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici olarak görev alanların maaşları bu yüzden ayın 15’inden sonra yatar ve en geç ayın 20’sine kadar ödenmiş olur.

Ücretli öğretmen maaş bordrosu nereden alınır?

Maaş bordrolarınızı bağlı olduğunuz Milli Eğitim Müdürlüğü maaş mutemetlerinden alabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz e-devletten de SGK tescil ve hizmet dökümü alabilirsiniz. Bu belgede de brüt kazancınız yazmaktadır.

Halk eğitim ücretleri ne zaman yatıyor?

Halk eğitim ücretleri genellikle her ayın 15’i ile 20’si arasında ödenmektedir. Maaşların ödenme tarihleri ilden ile ya da ilçeden ilçeye farklılık gösterebilmektedir.

Ücretli öğretmen 40 saat derse girebilir mi?

Ücretli öğretmenlere haftalık 40 saate kadar ek ders görevi verilememektedir. Ücretli öğretmene haftada en fazla 30 saate kadar ek ders verilebilmektedir.

1 saat ek ders ücreti ne kadar?

Güncel olarak 01 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler için gündüz ek ders ücreti 38,56 TL olmuştur.

30 saat ders ücreti ne kadar?

Son düzenleme ile her 5 saate ilave 1 saat ek ders ücreti ödenmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre her 30 saatlik ek ders için 36 saatlik ödeme yapılacaktır. 36 saat ek ders için ödenecek güncel tutar ise 1.388,16 TL olmuştur.

Ücretli öğretmen 30 saatten fazla ders alabilir mi?

Yönetmelik kapsamında ücretli öğretmene bir haftalık zaman dilimi içerisinde en fazla 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Fazlası verilemez.

5/5 - (1 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Ücretli Öğretmen Maaş Hesaplama**%100 Zam** 2022 Güncel**” üzerine 22 yorum
  • Merhaba. 7-14 şubat arası için ödeme yapılacak size. Bu tarihler arasında kaç saat derse girdiyseniz ek ders saat ücreti ile çarparak ne kadar maaş alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.

   Cevapla
 1. Merhaba. Meslek lisesinde ücretli öğretmenim usta öğreticilik yapıyorum ve haftalık 30 saat ders veriyordum artık 40 saat ders vereceğim. Maaşım ne kadar olur acaba???

  Cevapla
 2. Normalde ucretli ogretmenlık maasımı ayın 15 inden alıyorum. 15 hazıran 2 temmuz arası maasım yıne ayın yanı temmuzun 15 inde mı yatar

  Cevapla
 3. Bir halttan haberiniz yok ücretli maaşları 15-20 arası yatmaz uydurmayın ay sonun da bildirilir, eskiden 5-6 da yatarken şimdi 10 nu geçiyor. yani hiç 30 günde bir ödeme yapılmıyor 40 -45 güne uzuyor. Bu parayı bankada mı işletiyorlar 10-15 gün bilinmez ama kadrolunun yatarken ücretlinin yatmaması düşündürücü

  Cevapla
 4. Köyde birleştirilmiş bir sınıfta ücretli öğretmenlik yapıyorum girdigim ders sayısını iki katı olarak mı hesaplamalıyım

  Cevapla
Yorum yapın