Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma

Askerlik nedeniyle işten ayrılma kıdem tazminatı ödemesi yapılan durumlardan birisidir. Askerlik nedeniyle işten ayrılma tazminatının ödenebilmesi için sigortalının kıdem tazminatı için gerekli olan şartlar ile diğer aranan şartları sağlaması gerekmektedir. Bu yazımızda askerlik tazminatı nasıl alınır, askerlik sonrası işsizlik maaşı kime, hangi şartlarda ödenir konusunda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Askerlik nedeniyle işten ayrılma kıdem tazminatı ödemesi yapılan durumlardan birisidir. Askerlik nedeniyle işten ayrılma tazminatının ödenebilmesi için sigortalının kıdem tazminatı için gerekli olan şartlar ile diğer aranan şartları sağlaması gerekmektedir. Bu yazımızda askerlik tazminatı nasıl alınır, askerlik sonrası işsizlik maaşı kime, hangi şartlarda ödenir konusunda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Askerlik sebebiyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı askerlik nedeni ile işten ayrılan çalışana ödenmesi Kanuni gerekliliktir. Ancak askerlikten dolayı işten ayrılacak olan çalışana kıdem tazminatı ödenebilmesi için;

 • Çalışanın işyerinde en az 1 yıldır sigortalı olması,
 • Askerlik sevki aldığı tarihte aktif çalışıyor olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen her iki şartı sağlayan ve askerlik nedeni ile işten ayrılma talebinde bulunan işçisine işveren asker tazminat hesaplamasını yaparak kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Eğer askerlikten dolayı işten ayrılma durumunda işveren tazminatı ödemezse;

 • İşçi asker tazminatı için önce noter ihtarnamesi çekmelidir.
 • Askerlik için işten ayrılma tazminat ihtarnamesinde verilen süre içerisinde eğer işveren yine tazminatı ödemezse işçi arabulucu bürosuna başvurur.
 • Arabulucu işçi ile işvereni uzlaştırmaya çalışır. Uzlaşma sağlanırsa işveren tazminatı öder ve dosya kapanır. Uzlaşma sağlanamazsa iş mahkemesine gidilir ve askerlik sebebiyle işten ayrılma tazminatı için yukarıda gerekli şartları sağlayan çalışan hakkında mahkeme lehine karar verir.

1 yıl dolmadan askerlik nedeniyle işten ayrılma halinde tazminat ödenir mi ?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi askerlik tazminatı şartlarından olmazsa olmazı çalışanın en az 1 yıldır sigortalı olması. En az 1 yıllık sigortalı olmayan çalışanlara askerlik nedeni ile işten çıksalar bile işveren tazminat ödemek zorunda değildir zaten çalışanın Kanunen böyle bir hakkı da oluşmayacaktır.

Askerlik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi

Askerlik nedeni ile işten çıkacaksanız askerlik şubesinden sevk kağıdını aldıktan sonra aşağıdaki gibi askerlik nedeniyle işten ayrılma dilekçe örneği ile işvereninize başvurabilirsiniz.

 • İşyerinizde …./…./…… tarihinden beri sigortalı olarak çalışmaktayım. Dilekçem ekindeki askerlik sevk belgemden de görüldüğü üzere …./…../….. tarihi itibariyle birliğime teslim olmam gerekmektedir. Bu nedenle …/…./…… tarihi itibariyle işten çıkışımın yapılarak 1475 Sayılı Kanun gereği kıdem tazminatı ve diğer tüm alacaklarımın ödenmesini arz ederim. 

Askerlik kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır ?

Tazminat hesaplama askerlik nedeni ile yapılıyor olsa bile genel kıdem tazminatı hesaplamasından bir farkı yoktur.

 • Askerlik için tazminat hesaplaması işten çıkış tarihindeki son brüt kazanç üzerinden yapılır.
 • Brüt olarak askerlik nedeniyle işten ayrılma tazminat hesaplaması yapıldıktan sonra damga vergisi kesilir ve çalışana net tazminat hakkı ödenir.
 • Askerlik tazminat hesaplamasına göre çalışana çalıştığı her ay için ödenecek yaklaşık net tazminat tutarı son brüt ücretinin %8,27’sidir.
 • Eğer kendiniz askerlik tazminatı hesaplaması yapamazsanız yorum kısmından son brüt kazancınızı ve toplam hizmet sürenizi bize yazın askerlik için işten ayrılma tazminat hesaplamasını sizin için biz yapalım.
 • Dilerseniz kendiniz de askerlik nedeniyle kıdem tazminatı hesaplamasını kıdem tazminatı hesaplama sayfamızdaki programdan yapabilirsiniz.

Askerden sonra işsizlik maaşı alınabilir mi ?

Peki askerden sonra işsizlik maaşı nasıl alınır ? Askerlik nedeni ile SGK işten ayrılış bildirgesi verilen çalışan askerden gelince işsizlik maaşı alabilir.

 • Askerlik nedeni ile işten çıkan çalışana askerlikten sonra işsizlik maaşı ödenebilmesi için işten çıkış verildiği tarihten önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün şartının sağlanması gerekmektedir.
 • Eğer 600 gün şartı sağlanıyorsa askerden gelene işsizlik maaşı ödenebilecektir.
 • Askerlik nedeniyle işten ayrılma işsizlik maaşı başvurusunu İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır sayfamızdan yapabilirsiniz.
 • Eğer şartları sağlıyorsanız askerlik dönüşü işsizlik maaşı başvurusu yaptığınız tarihten sonraki ayın 5’i itibariyle ilk maaşınız yatacaktır.
 • Böylece sıklıkla sorulan askerlik nedeniyle işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi sorusunun cevabını vermiş olduk.

Askerlik nedeniyle işten ayrılma kodu nedir ?

Bildiğiniz üzere işverenler işten çıkan her bir çalışanın işten ayrılma nedenine uygun SGK çıkış kodu ile bildirirler. Askerlik nedeni ile işten ayrılan çalışan için “12-Askerlik Nedeni ile İşten Çıkış” kodunun kullanılması gerekmektedir.

Askerlik dönüşü işe başlama

askerlik dönüşü göreve başlama 4857 Sayılı İş Kanun’unun 31’inci maddesinde düzenlenmiştir. Konu ile ilgili 4857 Sayılı Kanun’un 31’inci maddesinin son fıkrası şu şekildedir;

“Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona
ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya
benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o
andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi
yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret
tutarında tazminat öder.”

İlgili madde düzenlemesinden anlaşılacağı üzere;

 • İşveren askerlik nedeni ile işten çıkan çalışanın askerlik dönüşü iki ay içerisinde işe girmek için başvurması halinde işe almak zorundadır.
 • Şartlar sağlanmasına rağmen işveren işçiyi işe almazsa son işten çıkış tarihindeki brüt ücret esas alınarak 3 aylık askerlik dönüşü işe başlatmama tazminatı ödemek zorundadır.

Askerlik dönüşü göreve başlama dilekçe örneği

4857 Sayılı Kanun’un 31’inci maddesi kapsamında askerlik dönüşü işe başlayacak olan çalışanın işyerine aşağıdaki gibi örnek bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

 • …../…../….. tarihinde askerlik nedeni ile işyerinizden çıkışım verilmişti. Askerlikten …./…./….. tarihinde terhis oldum. Bu nedenle 4857 Sayılı İş Kanun’unun 31’inci maddesi gereği işe başlatılmam hususunda gereğini arz ederim. 
İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılma” üzerine 2 yorum
 1. İyi günler.ben işyerime 19 ocak 2021 tarihi ile başladım,0cak 2022 ye kadar 3650 lira maaş alıyordum.Ocak 2022 itibari ile 4203 lira maaş yatmaya başladı.ve son olarak da 20 mart 2022 itibari ile işten ayrıldım askerlikten dolayı.Yani alacağım tazminat tutarı ne kadar olur şimdiden teşekkür ederim.

  Cevapla
Yorum yapın