Bağkur Terk Kodları Listesi

47

Bağkur terk kodları listesine göz atarak bağkur hesabınızda yer alan başlangıç ve bitiş kodlarının ne anlama geldiğinş öğrenebilirsiniz. Bağkura başladığınızda ya da herhangi bir sebep ile bağkuru terk ettiğinizde Sosyal Güvenlik Kurumu 4b bağkur hizmet cetvelinde bu giriş ve çıkışlar terk kodları ile belirtilir. Tabi terk deyince bırakma olarak anlaşılabiliyor ama tüm başlangıç ve bitişler SGK mevzuatına göre terk kodu olarak adlandırılmaktadır.

Bağkurlu okuyucularımız bağkur sorgulaması yapınca giriş ve çıkışa ilişkin terkleri hesaplarında görmekte ve nedenini bilemediğinden bize konu hakkında sorular iletmekte. Biz de Sosyal Güvenlik mevzuatına göre #13-ek-63 terki ne demek, #01-işi bırakma ne demek,  #06-yeniden sigortalı ne demek gibi bağkurda hangi terk kodunun ne anlama geldiği konusunda bu yazısı sizlerle paylaşmak istedik.

Bağkur sanal terk nedir ?

Yukarıda terk kodları altında belirttiğim üzere 2008/Nisan öncesi 60 aydan fazla borcunuz varsa ya da 2015/04 dönemi öncesi 12 aydan fazla borcunuz varsa ve ya 2018/Haziran ayı öncesi ödenmemiş prim borçlarınız varsa bu dönemlere ilişkin borçlarınız otomatik siliniyor ve sistem otomatik olarak sanal terk giriyor. Bağkur sanal terk kodu da gerçek terke dönmeden herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. İşte bunun düzeltilmesi için SGK’ya başvuru yapmanız gerekiyor.

Eğer e devlet sorgulaması sonucunda sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir uyarısı alıyorsanız yapmanız gerekenler ile ilgili hemen https://sgkbilgisi.com/bagkur-76-sanal-terk-kodu-nedir/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bağkur terk etmiş sigortalı ne demek ?

4b terk etmiş sigortalı ne demek ? Eğer sorgulama sonucunda bu uyarı ile karşılaşıyorsanız ticari/zirai faaliyetinize son verdiğiniz ya da sigortalı işe girdiğiniz için bağkur durdurulmuş anlamına gelir. Ticari/zirai faaliyet devam ediyor ve sigortalı da çalışmıyorsanız, buna rağmen hesabınız terkli görünüyorsa düzeltmek için vakit kaybetmeden bağkur dosyanızın olduğu SGK’ya başvuru yapın.

Bağkur kodu nedir ?

Yukarıda da belirttiğim üzere bağkurda her başlangıç ve bağkurdan ayrılışın bir terk kodu vardır. Şimdi bu kodları ve ne anlama geldiğini açıklamaları ile belirtelim.

#01-işi bırakma

Bu kod bağkurlu olmanızı gerektiren çiftçilik, esnaflık, vergi kaydı, şirket ortaklığı v.s. kaydınızı sildirdiğinizde/sonlandırdığınızda sildirme/sonlandırma itibariyle kullanılan koddur. Eğer 01(53.madde) şeklinde ise bu kod bağkurlu iken sigortalı çalışmaya başladığınızdan dolayı bağkurun durdurulduğunu anlamanız gerekiyor. Eğer 01 (65 yaş) yazıyorsa 65 yaş muafiyetinden yararlanarak bağkuru durdurduğunuz anlamına gelir.

#02-Ölümden terk 

Bağkurlu iken vefat eden birisi için ölüm tarihi itibariyle girilen terk kodudur. Bu kodun girildiği tarihten sonraki süreler için prim borcu işlemez. Hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölüm terkinin girildiği tarihe kadar olan kısımlarda varsa cari  ve ya geçmiş tüm borçların ödenmesi gerekmektedir.

#03-Resen terk

Terk işleminin mevzuata aykırı bir durum v.s. sebebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapıldığında kullanılan koddur.Bu işlem sigortalının talebi olmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır. Sigortalının girilen bu koda itiraz hakkı her zaman için bulunmaktadır.

#04-Bildirge iptal

Bağkurunuz açılmaması gerektiği halde açıldıysa, sigortalı çalışıyor olmanıza rağmen açıldıysa, yanlışlıkla açıldıysa v.s. gibi durumlarda dosyanın iptali halinde kullanılan koddur. Ayrıca yurtdışında sigortalı çalışıyor olmasına rağmen ya da emekli aylığı alıyor olmasına rağmen sonradan hizmet cetveli vererek iptal talebi isteyenler için de bu kodla iptal işlemi yapılmaktadır.

#05-İsteğe bağlı sigortalı

İsteğe bağlı bağkur başlangıcı için talepte bulunduğunuzda isteğe bağlı sigortanın başlangıç tarihini belirten koddur. İsteğe bağlı bağkur talep tarihini takip eden günden başlatılır. E-devletten ya da isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile yapmış olduğunuz başvurulara istinaden yeniden sigortalılık bu kodla başlatılır.

06 yeniden sigortalı ne demek

Bu kod ise kayıt silinmeden ya da sigortalı işe başlamadan dolayı 01-Terk kodu girilen bağkurun yine aynı numara üzerinden yeniden açılmasında kullanılan koddur. Yani yeniden prim ödenmeye başlanan tarihi gösterir.

#07-Yaşlılık aylığı talebi

Emeklilik talebinde bulunduğunuzda emeklilik talep tarihi itibariyle bağkurun kapatılması ve emeklilik işlemlerinin başlamasına ilişkin koddur. Bu kodun girilmesinden sonra artık prim borcu işlemez. Aylık bağlanabilmesi için bu kodun girildiği tarihe kadar olan tüm prim borçlarının sıfırlanması gerekir.

#09-Yaşlılık toptan ödemesi

Malumunuz üzere işe başlama tarihine göre yaş şartını sağlamış ancak primi yeterli olmayanlar talepte bulunmaları halinde sgk toptan ödeme hakkından yararlanabilmekte. Toptan ödeme talebinde bulunulduğunda bu kod kullanılmaktadır.

#12-Malulluk aylığı talebi

Malulen emeklilik talebinde bulunduğunuzda kullanılan terk kodudur. Malulen emekliliğe başvuru aşamasında değil heyet tarafından iş gücü kaybının en az %60 ya da üzerinde kaybedildiği anlaşıldığında yani son aşamada dosya emeklilik servisine gönderilmeden önceki süreçte bu kod girilir. Emekli maaşının bağlanabilmesi için bu kodun girildiği tarihe kadar olan prim borçlarının ödenmesi gerekir.

#14-İş Kazası talebi

Bağkurlu iken iş kazası geçirmeniz ve iş kazası sonucu iş gücünüzdeki kayıp oranınız en az %10 üzerinde olması halinde iş kazası maaşı talebinde bulunulduğunda kullanılan terk kodudur.

#15-Ölüm aylığı talebi

Ölen bağkurlu için ölüm maaşı talebinde bulunulması halinde kullanılan koddur. Çoğunlukla işlenmez ama hizmet cetvelinde yazıyorsa ne anlama geldiğini bilmekte tabi ki fayda vardır.

#17-Ölüm toptan ödemesi

Ölen sigortalının prim günü yeterli değilse ve hak sahiplerine emekli maaşı bağlanamıyorsa ödenen primlerin hak sahiplerine iadesi yapılabiliyor. İşte bu durumda bu kod kullanılıyor.

Bağkur ek 19 nedir ?

19 ek 19 terki nedir ? Bağkur prim borcu 2008/Nisan ayından önce 60 aydan fazla olanların prim borçları silinmiş ve prim ödemesinin yettiği son ay itibariyle de bağkur tescilleri durdurulmuştu. İşte bu durdurmada kullanılan kod Ek-19 terk kodu. Bu durumda 06-Yeniden Sigortalı kodu ile Ek-19 terki arasındaki süreyi ihya yani canlandırma yolu ile borçlanabilir ve hizmete ekletebilirsiniz.

13 ek 63 terki ne demek

2015/04 dönemi öncesi prim borcu 12 aydan fazla olanların prim borçları çıkarılan torba yasa ile silinmiş ve prim ödemelerinin yettiği son ay itibariyle hizmetleri dondurulmuştu. İşte prim ödemesinin yettiği son tarihe 63 terk kodu giriliyor. 06-Yeniden sigortalı başlangıç kodu ile Ek-63 terk tarihi arasındaki süreleri dilerseniz talepte bulunarak ihya edebilir ve hizmetten saydırabilirsiniz.

#Ek-76 terk kodu

En son çıkartılan yasa ile bağkurluların 2018/Haziran ayı öncesi prim borçları silinmiş ve hizmetler de prim ödemesinin yettiği son ay itibariyle dondurulmuştu. 1479-76 terk kodu ile durdurulan süre daha sonra sigortalının kendisi ya da hak sahipleri tarafından başvuru yapılarak borçlanılabilecektir.

1479-63 terk kodu ne demek ?

Esnaf/Şirket bağkurlular 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlülük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı sayılmaktaydılar. Yani 1479 demek tabi olunan kanun demektir. Bu kısımda yine en çok sorulan soru 13 ek 63 terk ne demek sorusu olmaktadır. #13-ek-63 terki şu anlama gelir.

2015 yılında çıkan torba kanunla 5510 Sayılı Kanuna geçici 63. madde eklenmişti. Bu madde ile 2015/04 dönemi öncesinde 12 aydan fazla borcu olanların borçları silinerek hizmet donduruldu. Hizmet dondurulurken son prim ödemesinin yettiği ay sonu itibariyle bağkur 13 ek 63 terki girildi. Bağkur 63 terk kodu ile girilen 1479-63 terk koduyla durdurulan sürelerini bağkurlunun kendisi ya da hak sahipleri dilediği zaman ihya ederek yani canlandırarak yeniden hizmetten saydırma hakkına sahiptir.

2926-63 terk koduyla durdurulan süre ne demek ?

Tarım bağkurlular 2008 öncesinde 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmaktaydı. Bu kapsamda prim ödemesi yapanlardan 2015/04. ay ve öncesinde prim borcu olanların prim borçları silinerek borçlu olunan sürelere ilişkin hizmetler dondurulmuştu. Bu kanunla dondurulan ve sonradan borçlanılacak süre anlamına gelmektedir.

Terk etmiş sigortalı emekli olabilir mi ?

Emekli maaşının bağlanması için aktif sigortalı ya da bağkurlu olma şartı aranmamaktadır. Terkli olsa bile eğer emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartı gibi şartlar sağlanıyorsa emeklilik talebinde bulunabilirsiniz.

Bağkur terk kodları ile ilgili kafanıza takılan tüm soruları yazının sonundaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. 


47 Yorum
 1. mehmet ersoy

  4B girişi 01.03.2004 çıkış tarihi 04.01.2012 toplam gün sayısı 2824 81 yaşında emekli olabilir mi ? olması için şartlar nelerdir?

  1. mehmet ersoy

   kişi 81 yaşında şuan

  2. Ömer Meriç

   Merhaba Mehmet BEY. En az 5400 günün tamamlanması gerekiyor emeklilik için.

 2. Süleyman uzun

  1479-83 nedir birde 2017 yılında şahsım adına bir ticari hom ofis kurdum ve başka bir işyerinde sigortalı göeünüyorum yani 4a ya tabiyim fakat sgk dökümümde 4b borcu var göeünüyor ama ben 2017 den buyana 4a sigortam ödeniyor bu 4b borcunedir nerden cıktı hiçbilfim yok ve ben bu borcu ödemem gerekiyoemu

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Eğer o dönemden beri sigortalı iseniz bağkurda borç çıkmaması gerekiyor. 83 terki prim borcundan dolayı silinen dönemleri gösterir. Eğer hep sigortalı iseniz bence yanlışlık var.

 3. melike

  iyi günler 2016 yılından beri ssk lı çalışıyorum.daha önce tarım bağkurum vardı.01-01-2010 01-04-2015 tarihleri arsına 2926-63 terk koduyla durdurulan sürem var bu sürenin ödemesini yapıp günlerime eklere bilir miyim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Evet bunların ihyasını 7326 sayılı yasa kapsamında yapılandırma yapabilirsiniz.

 4. Mustafa koç

  2011 yılında tarım bagkurumu dilekce vererek kapatırdım. Ama 2011 den bu yana tüm tarım faaliyetlerim devam ediyor örnegin Susam haşhaş afyon v.b bu 2011 yılında kapatırdıgım bagkurumu nasıl aktif hale getirebilirim yani 2011 ile 2021 arası boşlugu … 4b durumu 13 ek 63 terki yazıyor

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Mustafa BEY. Eğer ÇKS yani çiftçilik kaydınızı kapatmadıysanız geçen süreler için tescil hakkınız oluyor. Yok kapattıysanız yapılacak bir şey yok.

 5. İbrahim Çelik

  merhaba benim annemin 2002. den bağkur numarası var ama bize SGK’dan gelen bilgi pirim günü yok diye bir cevap geldi iki tane giriş çıkış görünüyor 001/05/2002 giriş 01/05/2002 çıkış ikincisi 01/05/2008aynı şekilde nasıl emekli olabilir birde para çekilmiş dediler 10bintl civarı ama annem para çekmedi bunu nasıl çözebiliriz teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba İbrahim Bey. Tescil kayıtlarını görmeden yorum yapamam. Bağkur dosyasının olduğu SGK’ya bu soruları iletmeniz daha doğru olacaktır

 6. Tarkan

  Merhabalar
  Gğnlerim doldu askerlikte ödedim dilekçemi 7 mayısta verdim
  Gelen mesaj üzerıine tekrar gittigimde 1/11/2020 bagkur dan gelen 10000 borcunuz var ödemeden emkli olamazsınız dediler
  Sigortalı degilim bagkurum 20 yıl çnceydi ne yapabilirim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Tarkan Bey. Bağkur terk 83 işleminden sonra yeniden başlatılmış sanırım. Eğer vergi , şirket ortaklığı ya da çiftçilik kaydı gibi bir kaydınız yoksa borcunuzun iptal edilmesi lazım. Eğer kayıt varsa bu durumda tescil doğrudur. Önce bunu bir net olarak öğrenin tekrar görüşelim.

   1. Tarkan

    Merhabalar tekrar
    1991 yılında bagkurlu oldum 1995 te ayrıldım
    Daha sonra özel bir şirkette 2016 yılına kadar ssk lı olarak devam ettim
    2010 yılımda babamdan kalan şirkete
    Kardeşlerimle ortak oldum
    2014 yılında iflaa ettik ve neysen terk oldu
    3 yıl 1 ay 29 gün 91 yılımdan bagkur günlerim var
    4396 gün ssk var askerlik ödemesi yapmamı istediler
    397 günde askerlik ödedim dilekçemi verdim
    E devlete vaktıgımda hiçbir bırcum yoktu şimdi ise var
    Yeniden mecburi sifortalılık adında 10000 borc yazıyordu
    Tekrar gittim bagkur bırcu dediker ödeyin emekli olursun dediler
    Şirket ortaklıgım beyaen terk olarak devam ediyor
    Ama bu oaraya sahip degilim
    Ne yapmmam gerekiyor
    Ssk sordugumda öde kurtul diyorlar yüzümüze bile bakmıyorlar
    Lütfen uardımcı olun

    1. Ömer Meriç

     Merhaba. Öde kurtul diye bir şey mi var. Anlam veremiyorum gerçekten şu memurlara. Zaten 2020 Kasım ayı öncesi borç 7256 sayılı kanun gereği silinir. Varsa kalan borç o da son çıkan 7326 sayılı yasa ile silinir. Aynen böyle söyleyin siz. Sakın ödemeyin.

 7. Emre Önal

  #18 ek 83 terk yazıyor

  1. Ömer Meriç

   7256 Sayılı Kanun kapsamında 2020/Kasım ayı öncesi silinen ve dondurulan süreler için bu terk kodu girilir.

 8. soner bozkır

  merhaba 1997 de isteğe bağlı bağkurlu olmuştum1540 gün prim yatırdım 2001 yılında bağkurdan ayrıldım enson 5100gün sgk primim var fakat bağkur terk kodu şu şekil e 20/01/1997 tarihinden itibaren tescili bulunduğu tespit edilmiştir. 1997 başlangıç-terk tarihi 2001 anlamadığım şu ben yaşıyorum neden bu kod kullanılmış
  Durumu: #02-Ölümden Terk
  teşekür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Muhtemelen yanlışlıkla girildi. Bağlı olduğunuz Sgk ile görüşerek düzelttirebilirsiniz.

 9. EMİN İLHAN

  MERHABA ÖMER BEY10 05 1995 TARIM BAĞKURU 31 05 1995 BİR AY SÜREYLE BAĞKURUM VAR 09 12 1998 DEN BU GÜNE 7800 GÜN PRİMİM VAR YALNIZ 1995 İLE 1998 ARALIK AYINA KADAR 2926-63TERK KODU GÖZÜKÜYOR SİGORTA BAŞLANGICIM HANGİSİ VE O ARYI ÖDEMEM GEREKİYORMU AKTİF OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM BİLGİLENDİRE BİLİRMİSİNİZ İYİ ÇALIŞMALAR TEŞEKKÜR EDERİM

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Giriş tarihiniz 10.05.1995 olarak alınır. Prim borcundan dolayı dondurulan 31.05.1998-09.12.1998 tarihleri arasını borçlanmanıza gerek yok.

 10. Ethem

  Merhaba Ömer bey babam 1962 doğumlu 1998 Bağkur girişi var ihya talebinde bulunduk 78 bin borç çıktı öderse emekli olur 98 girişli borcu hemen ödeyip emekli dilekçesini sunmamız söylendi kredi falan borcu ödedik emekli dilekçesini sunduk ama Red geldi 1998 girişinde. Hiç ödeme yapmadan çıktığı söyledi 1998 tescil kaydı var ama yapılandırma. 2000 sonrasını göz önünde bulundurmuş. Şuan 62 yaşında emekli olacağı söylendi bu konu ilgili yapabileceğimiz bir şey varmı. Teşekkür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 1998’e neden çekilmiyor ? Vergiye istinaden mi açıldı bağkur ? Tam başlangıç tarihini yazar mısınız ?

 11. Ömer Meriç

  Merhaba. Dediğinize göre iptal edilmiş sanırım. Yapılacak bir şey yok onun için.

 12. Ünal

  Kolay gelsin 2000 tarihinde Bağkur girişim gözüküyor prim veya gün sayısı 0 ve 63 terki yazıyor her hangi bi yol izleyip yararlanma durumu varmıdır acaba teşekür ederim

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. EK 63 ile dondurulan hizmet sürelerinizi yapılandırma kapsamında ihya edebilir ve emeklilikten saydırabilirsiniz.

 13. Emel Koç

  Ömer bey, bağkurluluğum devam etmiş olsa borç gözükmez miydi? Benim hiç borcum yokken sadece tescilimi öne çekmek için başvurmuştum böyle sonuçlandı.

  1. Ömer Meriç

   Borç görünmez. Çünkü en son 2018 yılında çıkan yasa ile borçlar silinmişti. Tescilinizi geri çektilerse bile bu borçlar silinmiş görünür. Bunları sonradan ihya hakkınız olmakta. Bence siz bağkur dosyanızın olduğu SGK’ya uğrayarak net bilgi almaya çalışın.

 14. Emel Koç

  Merhaba,1995 mimarlar odası girişim var.1997 de ise şirket ortsklığindsn dolayı bağkur başlangıcim oldu. 2000 yılında çıktım.2002 yılında 377 gün doğum borçlanması oldu.2003 yılından 2008 e kadar isteğe bağlı bağkurlu oldum.2008-2012 arasi ise ssk lı çalıştım.1970 doğumluyum. Bu bilgilere göre oda kaydina istinaden bağkur tescilimi öne çekmek için başvurdum.Çekilmiş gözüküyor fakat 2002 ile2008 arası 1479-63 terk kodu ile durdurulan süre ve 1995-2002 arası da 1479-1479 sk gelir vergisi mükellefi diye gözüküyor. Bunlar ne anlama geliyor? Doğum borçlanması ve isteğe bağlı sigortalılık sürelerim boşa mı gitmiş oluyor? Nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkür ederim.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba Emel HANIM. Eğer bağkur doğum borçlanması yaptığınız dönemlerde de devam ediyorsa evet doğum borçlanması iptal edilir ve ödediğiniz tutarlar ya prim borcunuza aktarılır ya da iade edilir. Net olarak hangi tarih sizin bağkur başlangıç tarihi ve kaç gün ihya yani canlandırma hakkınız var ? Bunları öğrenebilirseniz ne zaman emekli olabileceğiniz hakkında hesaplama yapabiliriz.

 15. Ayse

  Tesekkurler

 16. Ayse

  Merhaba,
  E-devletten baktigimizda:
  “5510 S.K. 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında. XXXXXXXXXX sicil numarası ile 19/11/1998 tarihinden itibaren tescili bulunduğu tespit edilmiştir. Durumu: #01-İşi Bırakma(Terk tarihi:19/11/1998) ” diyor. Hiç pirim yatmamış
  Borc sorguladigimizda asagidaki bilgi cikiyor:
  4B Borç Durumu
  XXXXXXXX Sicil No için 4B Borç Bilgileriniz :
  Tescil Durumu Terk Etmiş Sigortalı Son Basamak 3
  Son Basamak 01.12.1998 Meslek 19.11.1998 Tarihi Başlangıç Tarihi
  Toplam Borç 425,85 TL Fazla Ödeme 0 TL
  Ceza 416,47 TL Prim Borç 9,38 TL
  Prim Borç Ay Sayısı 1 AY

  Bu durumda yeni çıkan 7256 sayılı yapılandırma kanunu ile yararlanabileceğimiz bir durum varmidir?
  Simdiden cok teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Eğer dondurulan hizmet süresi varsa bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilirsiniz. Bunu SGK’dan öğrenmeniz gerek. Verdiğiniz bu bilgilere göre sanki dondurulan hizmet yok gibi.

 17. Ümmühan

  Merhaba ben kayınvalidemin emekliligi icin soru sormak istiyorum. Cevap verisiseniz şimdiden cok tesekkur ederim. Kayinvalidem 1962 dogumlu ve ilk sigorta girisi 1982 gün calistigi kurum 319 gün sigortasini yapmis ve daha calismamis. sonra ekim 2010 da kendisine bagkur yaptirmis. Ekim 2014 de sgk ya giderek ek 5den kendini sigortaliya cevirmis bagkurdan 1434 gunu var. sonrasinda 2818 yili 23 mayisda sigortalilik sureside bitmis ve 1298 gunu var. kayınvalidem bu sigortalilik surelerine iliskin herhangi bir prim odememis yani prim borclari mevcut. Sgk ya gitti kendisine 3 cocuk borclanip prim borclari odeyerek emekli olacagi soylenmis ve 120bin tl odeme cikmis. Benim sorum şu 319+1434+1298=3051 gün yapar 1 cocuk borclanmasi yaparak sigortali olamazmi? Sgk dan kendisine verilen belgede bagkur suresi (yani 1434 gun)hesaplanmadan 3 cocuk norclanmasi ile emekli olacagi soylenmis biz anlayamadik neden hesaplanmadigini yada nasil bir islem oldugunu bu konuda bilgi verebilirmisiniz birde elgelerde 13-ek-63 terk yazmakta

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Kayınvalidenizin emekli olabilmesi için 3600 günü tamamlaması gerekmektedir. Sizin hesabınıza göre 319+1434+1298 zaten 3051 gün ediyor. Kalan 549 günü de çocuk borçlanması yapabilir. O da güncel olarak 17233 TL tutuyor.

 18. Serap

  #16terk 76 nedir bu yasada faydalanabileceğimiz birşey varmı acaba

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 7143 sayılı yasa ile dondurulan 2018/06 dönemi ve öncesi hizmet. Dilerseniz 7256 sayılı kanun ile bu süreleri o dönemlerin primleri üzerinden ihya edebilirsiniz.

 19. Mahmut Bayrak

  Merhaba
  Nisan 1998 bağkur tescilim (hiç prim ödemedim) mevcut. 2008 de çıkan yasa ile tüm borcum silindi ve prim günlerim de silindi. E devletten baktığım da 19 ek 19 terki ile bagkur tescilim kayıt tarihim olan Nisan 1998 i aynı zamanda bağkur terk tarihi olarak aynı yazıyor. Sizden ricam son çıkan yasa ile ihya hakkım var mıdır? Teşekkür ederim.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Evet ihya hakkınız var. Tam olarak kaç gün olduğunu öğrenmek için Sgkya uğrayın.

 20. yunus

  Merhabalar
  4b sanal terki gerçekleştirmeniz gerekiyor diye bir mesaj alıyorum. işsizlik ödeneğim onaylanmasına rağmen kesildi . kesilmesinin sebebi bağkurdan kaydımın olması olabilir mi? kod 01 ( annemin vefatı sonucu işletmenin ortağı olmamdan kaynaklı sanırım) herhangi bir faaliyet ve prim yatırmadım bu süreçlerde de sgk dan sigortalıydım herhangi bir borcumda gözükmüyor. bunu e devlet üzerinden kaldırabilir miyim? Sanal terki yapabilmem için ne yapmam gerekiyor ? malum corona virus nedeniyle evden çıkılmaması gerektiğinden dolayı.
  Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bağlı olduğunuz Sgkyı telefonla arayın. Sanal terkin düzeltilmesi gerekiyor. İşsizlik maaşı bağkur aktifse yani kayıt devam ediyorsa kesilir. Değilse kesilmez. Bağkurun aktif olup olmadığını da sgkdan öğrenebilirsiniz.

 21. Abdullah

  Merhaba ,
  2003 de bağkurlu oldum yaklaşık 6 yıl yani 2010 yılına kadar kesintisiz Bağ-Kur primimi ödedim
  Ondan sonra 2018 yılına kadar hiç bir prim yatırmadım ,
  Halen bağkurlu iken 2018 yılının Ekim ayında sigortalı bir işe başladım ve halen bagkurlu olduğum halde sigortalı işte devam etmekteyim,
  E-devletten Bağ-Kur prim ve gün sayımı kontrol etmek istediğimde
  Uyarı 4b açıklama
  Sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekir uyarısı ve
  Durumuda #01- İşi Bırakma
  Yazıyor
  4b prim ödeme miktarı ve sigortalı gün sayım 0 yazıyor !!!

  Ne yapmam gerekli acaba ?
  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. 2018 Haziran ayı öncesi borcun silinmesi ve dondurulması gerekmekte. Bunun için bağkur dosyanızın olduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yapmanız gerekiyor. Terk kayıtları düzeltilecek.

 22. Serkan

  Merhaba sunu sormak istiyorum benim babam vefat etti annemi emekli yapmak istiyorum ama babamın 370 gün bagkuru var askerlik borclanması istedim 540 cıkıyor bagkurdan 63 terk kodu ile 2370 76 terk koduyla 1110 gün cıkıyor benim ne yapmam lazım askerlik borclanması ile 63 yada 76 terk kodundan birini alıp digerini sildirme sansım varmı acaba

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Dondurulan hizmet süresinin tamamını borçlanmanız gerekiyor. Bu süreyi kısmi olarak borçlanma hakkınız yok maalesef. Bu süreleri borçlanırsanız aylık bağlanır. Şu an yüksek çıkar ama bir yapılandırma çıktığında yaparsanız çok daha düşük tutarlar ile borçlanma hakkınız olacaktır.

 23. Pınar Atalay

  Kasim 2012 den beri Ev hanımları için olan bağkur sigortaliyim. Tüm primleri yatırdım. Edevlet sorgulamasında aktif terk yazıyor. Aktif terk ne demek

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Ödemeye devam ediyorsanız düzenli olarak sorun olmaz dikkate almayın. Ancak Sgk’ya uğramanız iyi olacaktır.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.