Bağkur Terk Kodları Listesi & Açılış-Kapanış Kodları

Bağkur terk kodları listesi göz atarak bağkur hesabınızda yer alan başlangıç ve bitiş kodlarının ne anlama geldiğinş öğrenebilirsiniz. Bağkura başladığınızda ya da herhangi bir sebep ile bağkuru terk ettiğinizde Sosyal Güvenlik Kurumu 4b bağkur hizmet cetvelinde bu giriş ve çıkışlar terk kodları ile belirtilir. Tabi terk deyince bırakma olarak anlaşılabiliyor ama tüm başlangıç ve bitişler SGK mevzuatına göre terk kodu olarak adlandırılmaktadır.

Bağkurlu okuyucularımız bağkur sorgulaması yapınca giriş ve çıkışa ilişkin terkleri hesaplarında görmekte ve nedenini bilemediğinden bize konu hakkında sorular iletmekte. Biz de Sosyal Güvenlik mevzuatına göre #13-ek-63 terki ne demek, #01-işi bırakma ne demek,  #06-yeniden sigortalı ne demek gibi bağkurda hangi terk kodunun ne anlama geldiği konusunda bu yazısı sizlerle paylaşmak istedik.

Bağkur sanal terk nedir?

Yukarıda terk kodları altında belirttiğim üzere 2008/Nisan öncesi 60 aydan fazla borcunuz varsa ya da 2015/04 dönemi öncesi 12 aydan fazla borcunuz varsa ve ya 2018/Haziran ayı öncesi ödenmemiş prim borçlarınız varsa bu dönemlere ilişkin borçlarınız otomatik siliniyor ve sistem otomatik olarak sanal terk giriyor. Bağkur sanal terk kodu da gerçek terke dönmeden herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. İşte bunun düzeltilmesi için SGK’ya başvuru yapmanız gerekiyor.

Eğer e devlet sorgulaması sonucunda sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir uyarısı alıyorsanız yapmanız gerekenler ile ilgili hemen  sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekmektedir sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

1479-63 terk kodu ne demek?

Peki 1479-63 terk koduyla durdurulan süre ne demek ? Esnaf/Şirket bağkurlular 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlülük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı sayılmaktaydılar. Yani 1479 demek tabi olunan kanun demektir. Bu kısımda yine en çok sorulan soru 13 ek 63 terk ne demek sorusu olmaktadır. #13-ek-63 terki şu anlama gelir.

2015 yılında çıkan torba kanunla 5510 Sayılı Kanuna geçici 63. madde eklenmişti. Bu madde ile 2015/04 dönemi öncesinde 12 aydan fazla borcu olanların borçları silinerek hizmet donduruldu. Hizmet dondurulurken son prim ödemesinin yettiği ay sonu itibariyle bağkur 13 ek 63 terki girildi. Bağkur 63 terk kodu ile girilen 1479-63 terk koduyla durdurulan sürelerini bağkurlunun kendisi ya da hak sahipleri dilediği zaman ihya ederek yani canlandırarak yeniden hizmetten saydırma hakkına sahiptir.

2926-63 terk koduyla durdurulan süre ne demek ?

Tarım bağkurlular 2008 öncesinde 2926 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmaktaydı. Bu kapsamda prim ödemesi yapanlardan 2015/04. ay ve öncesinde prim borcu olanların prim borçları silinerek borçlu olunan sürelere ilişkin hizmetler dondurulmuştu. Bu kanunla dondurulan ve sonradan borçlanılacak süre anlamına gelmektedir. #18-ek-83 terki ile prim borcundan dolayı dondurulan bu süreleri ihya edebilir yani canlandırabilirsiniz.

1479-83 terk kodu nedir?

terk edilmiş sigortalı ne demek konusunda en çok sorulan sorulardan birisi de 18 ek 83 terki ne demek sorusu olmaktadır. 7256 sayılı Kanunla 2020 Ekim ayı ve öncesi prim borçları silinmişti ve borçlu olunan sürelere ait hizmetler ise dondurulmuştu. İşte 7256 sayılı yasa kapsamında silinen ve dondurulan sürelere ait hizmetler Terk-83 kodu ile görülmektedir.

Bağkur terk 84 nedir?

7326 sayılı yasa kapsamında 2021/05 dönemi ve öncesi prim borçları silinmiş ve yine bu dönemlere ait hizmetler dondurulmuştu. Bu kapsamda silinen ve dondurulan hizmetler Terk-84 kodu ile görülmektedir. Bu hizmetler ihya edilebilir yani canlandırılabilir.

Bağkur terk etmiş sigortalı ne demek?

4b terk etmiş sigortalı ne demek ? Eğer sorgulama sonucunda bu uyarı ile karşılaşıyorsanız ticari/zirai faaliyetinize son verdiğiniz ya da sigortalı işe girdiğiniz için bağkur durdurulmuş anlamına gelir. Ticari/zirai faaliyet devam ediyor ve sigortalı da çalışmıyorsanız, buna rağmen hesabınız terkli görünüyorsa düzeltmek için vakit kaybetmeden bağkur dosyanızın olduğu SGK’ya başvuru yapın.

Bağkur kodu nedir?

Yukarıda da belirttiğim üzere bağkurda her başlangıç ve bağkurdan ayrılışın bir terk kodu vardır. Şimdi bu kodları ve ne anlama geldiğini açıklamaları ile belirtelim.

#01-işi bırakma

Bu kod bağkurlu olmanızı gerektiren çiftçilik, esnaflık, vergi kaydı, şirket ortaklığı v.s. kaydınızı sildirdiğinizde/sonlandırdığınızda sildirme/sonlandırma itibariyle kullanılan koddur. Eğer 01(53.madde) şeklinde ise bu kod bağkurlu iken sigortalı çalışmaya başladığınızdan dolayı bağkurun durdurulduğunu anlamanız gerekiyor. Eğer 01 (65 yaş) yazıyorsa 65 yaş muafiyetinden yararlanarak bağkuru durdurduğunuz anlamına gelir.

#02-Ölümden terk

Bağkurlu iken vefat eden birisi için ölüm tarihi itibariyle girilen terk kodudur. Bu kodun girildiği tarihten sonraki süreler için prim borcu işlemez. Hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölüm terkinin girildiği tarihe kadar olan kısımlarda varsa cari  ve ya geçmiş tüm borçların ödenmesi gerekmektedir.

#03-Resen terk

Terk işleminin mevzuata aykırı bir durum v.s. sebebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapıldığında kullanılan koddur.Bu işlem sigortalının talebi olmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır. Sigortalının girilen bu koda itiraz hakkı her zaman için bulunmaktadır.

#04-Bildirge iptal

Bağkurunuz açılmaması gerektiği halde açıldıysa, sigortalı çalışıyor olmanıza rağmen açıldıysa, yanlışlıkla açıldıysa v.s. gibi durumlarda dosyanın iptali halinde kullanılan koddur. Ayrıca yurtdışında sigortalı çalışıyor olmasına rağmen ya da emekli aylığı alıyor olmasına rağmen sonradan hizmet cetveli vererek iptal talebi isteyenler için de bu kodla iptal işlemi yapılmaktadır.

#05-İsteğe bağlı sigortalı

İsteğe bağlı bağkur başlangıcı için talepte bulunduğunuzda isteğe bağlı sigortanın başlangıç tarihini belirten koddur. İsteğe bağlı bağkur talep tarihini takip eden günden başlatılır. E-devletten ya da isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile yapmış olduğunuz başvurulara istinaden yeniden sigortalılık bu kodla başlatılır.

06 yeniden sigortalı ne demek

Bu kod ise kayıt silinmeden ya da sigortalı işe başlamadan dolayı 01-Terk kodu girilen bağkurun yine aynı numara üzerinden yeniden açılmasında kullanılan koddur. Yani yeniden prim ödenmeye başlanan tarihi gösterir.

#07-Yaşlılık aylığı talebi

Emeklilik talebinde bulunduğunuzda emeklilik talep tarihi itibariyle bağkurun kapatılması ve emeklilik işlemlerinin başlamasına ilişkin koddur. Bu kodun girilmesinden sonra artık prim borcu işlemez. Aylık bağlanabilmesi için bu kodun girildiği tarihe kadar olan tüm prim borçlarının sıfırlanması gerekir.

#09-Yaşlılık toptan ödemesi

Malumunuz üzere işe başlama tarihine göre yaş şartını sağlamış ancak primi yeterli olmayanlar talepte bulunmaları halinde sgk toptan ödeme hakkından yararlanabilmekte. Toptan ödeme talebinde bulunulduğunda bu kod kullanılmaktadır.

#12-Malulluk aylığı talebi

Malulen emeklilik talebinde bulunduğunuzda kullanılan terk kodudur. Malulen emekliliğe başvuru aşamasında değil heyet tarafından iş gücü kaybının en az %60 ya da üzerinde kaybedildiği anlaşıldığında yani son aşamada dosya emeklilik servisine gönderilmeden önceki süreçte bu kod girilir. Emekli maaşının bağlanabilmesi için bu kodun girildiği tarihe kadar olan prim borçlarının ödenmesi gerekir.

#14-İş Kazası talebi

Bağkurlu iken iş kazası geçirmeniz ve iş kazası sonucu iş gücünüzdeki kayıp oranınız en az %10 üzerinde olması halinde iş kazası maaşı talebinde bulunulduğunda kullanılan terk kodudur.

#15-Ölüm aylığı talebi

Ölen bağkurlu için ölüm maaşı talebinde bulunulması halinde kullanılan koddur. Çoğunlukla işlenmez ama hizmet cetvelinde yazıyorsa ne anlama geldiğini bilmekte tabi ki fayda vardır.

#17-Ölüm toptan ödemesi

Ölen sigortalının prim günü yeterli değilse ve hak sahiplerine emekli maaşı bağlanamıyorsa ödenen primlerin hak sahiplerine iadesi yapılabiliyor. İşte bu durumda bu kod kullanılıyor.

Bağkur ek 19 nedir ?

19 ek 19 terki nedir ? Bağkur prim borcu 2008/Nisan ayından önce 60 aydan fazla olanların prim borçları silinmiş ve prim ödemesinin yettiği son ay itibariyle de bağkur tescilleri durdurulmuştu. İşte bu durdurmada kullanılan kod Ek-19 terk kodu. Bu durumda 06-Yeniden Sigortalı kodu ile Ek-19 terki arasındaki süreyi ihya yani canlandırma yolu ile borçlanabilir ve hizmete ekletebilirsiniz.

13 ek 63 terki ne demek

2015/04 dönemi öncesi prim borcu 12 aydan fazla olanların prim borçları çıkarılan torba yasa ile silinmiş ve prim ödemelerinin yettiği son ay itibariyle hizmetleri dondurulmuştu. İşte prim ödemesinin yettiği son tarihe 63 terk kodu giriliyor. 06-Yeniden sigortalı başlangıç kodu ile Ek-63 terk tarihi arasındaki süreleri dilerseniz talepte bulunarak ihya edebilir ve hizmetten saydırabilirsiniz.

#Ek-76 terk kodu

En son çıkartılan yasa ile bağkurluların 2018/Haziran ayı öncesi prim borçları silinmiş ve hizmetler de prim ödemesinin yettiği son ay itibariyle dondurulmuştu. 1479-76 terk kodu ile durdurulan süre daha sonra sigortalının kendisi ya da hak sahipleri tarafından başvuru yapılarak borçlanılabilecektir.

0-aktif bağkur ne demek

4/b yani bağkur sigortalılığının aktif olduğu anlamına gelir. Emekli olmayanlar, çalışmaya devam edenler ve aktif olarak prim ödemesi yapanlar aktif sigortalı olarak tanımlanır.

Terk etmiş sigortalı emekli olabilir mi?

Emekli maaşının bağlanması için aktif sigortalı ya da bağkurlu olma şartı aranmamaktadır. Terkli olsa bile eğer emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartı gibi şartlar sağlanıyorsa emeklilik talebinde bulunabilirsiniz.

Bağkur terk etmiş sigortalı nasıl emekli olur?

Peki tescil durumu terk etmiş sigortalı nasıl emekli olabilir. Emekli olabilmeniz için ilk defa prim ödenen tarih esas alınarak emeklilikte gerekli olan prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlamanız gerekmektedir. Terkli sigortalı olmanız emekli olmanıza engel değildir ancak bu üç şartın sağlanması zorunludur. Eğer şartlar sağlanıyorsa tüm şartları birlikte sağladığınız tarih itibariyle emeklilik dilekçesi verebilirsiniz. Hizmet ihtiyacı varsa bağkurda prim borcundan dolayı silinen/dondurulan hizmet sürelerini ihya edebilirsiniz.

4b terk etmiş sigortalı borcu

Kişi 4/b yani bağkur sigortalılığını sonlandırsa yani diğer bir ifade ile terk etse bile kalan borçlarından sorumludur. Bu borçlar torba kanunlarla silinmediği sürece kişi bu borçlardan sorumludur. Emeklilik dilekçesi verecekse bu borcu ödemek zorundadır.

3.4/5 - (9 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Bağkur Terk Kodları Listesi & Açılış-Kapanış Kodları” üzerine 171 yorum
 1. Merhaba,

  01/01/2005-01/05/2005 tarihleri arasında, şahıs firmam üzerinden bağkur ödedim. 01/05/2005 ‘de firmayı kapattık ama bağkur’u kapatmadık.

  2021’de, 2005-2010 arası bağkur borcu göründüğü için ihya yaparak bu borçları ödedim.

  Geçen hafta emeklilik için başvurmuştum. İhya ile ödediğim tüm süreleri silmişler. Buna nasıl itiraz edebilirim?

  Yanıtla
 2. Ömer Bey merhabalar.12 ay ödemesiz süre geçerse bildiğiniz gibi isteğe bağlı bağkur sgm tarafından sonlandırılıyor.Bu durumdaki kişi başvurusu halinde geriye dönük 1 yıl isteğe bağlı değerleme uygulamasından faydalanarak,1 yıl geçmişe dönük olarak bağkurunu tekrar açtırabiliyor.Örneğin 20 Mart 2024 tarihinde başvuru yaptığınızda,20 Mart 2023 tarihi açılış olmak üzere bağkurlu oluyorsunuz.Bu da size geçmişe dönük 1 yıllık prim günü kazandırıyor.Peki Ömer Bey bu durumda ödeme ne şekilde oluyor ?Bildiğiniz gibi cari dönem ödemelerinde 12 ay ödemesiz süreyi aşmadan geriden gelerek 1 veya 2 ayı karşılayacak ödemeler yapabiliyorsunuz ve bağkur kapanmıyor.Geçmiş döneme yönelik bahsettiğim uygulamada da 12 aylık süreyi gözetmek kaydıyla bağkur kapanmadan geriden gelerek kısmi ödeme yapma imkanı var mı ? Tabii ödenen kısım kadar prim günü veriyor ancak burada benim için önemli olan kısım kısım ödeme yapabilmek ve bağkurun kapanmaması.Yaşım 50 Ömer Bey.Sgk girişim 1993.Şu an 4a kapsamında iş bulamadığım için çalışamamaktayım.Benim şu anda 2654 günü 4a,333 günü ise bağkur kapsamında olmak üzere 2987 günüm var. 220 günlük askerlik süremi ise borçlanmadım.360 günün tamamı bile beni emekli etmediğinden zaten işime yaramıyor. Benim amacım hiç olmazsa 3600 günü tamamlayacak prim gününe ulaşıp bırakmak.Eğer sürenin tamamı için tek seferde ödeme mecburiyeti varsa ki bu beni aşıyor , ayrıca ben böyle bir mevzuat hükmü de görmedim. Geçmişe dönük 12 ay için tek seferde ödeme 80.000 TL civarı tutar .Bu bilgilere göre uzman olarak bana emekli olabilme yolunda katkı olması noktasında bir yol haritanız,bir bilgilendirmeniz olursa çok memnun olurum.Saygılarımla.

  Yanıtla
   • Ömer Bey tekrar merhabalar.Geçen hafta başında Kadıköy Sgm’ye gittim.Durumu memura anlattım.Memur son 1 yılı ödeyemezsiniz beyefendi dedi.İçerden başka bir memur artık şefmiydi bilmiyorum konuşmalarımızı duymuş.İçerden seslendi 12 aylık ödemesiz süre dolayısı ile mi kapatmışız diye sordu.Evet dedi görüştüğümüz memur.Yani Ömer Bey bağkurumu kapatan kurum.Ben bir talepte bulunmadım.O zaman oluyor söylediği durum beyefendiye bir matbu dilekçe formu verin,ilgili maddeyi işaretleyip imzalasın versin dedi.Böyle olunca ben formu alıp, bu memur arkadaş bu konuda bilgili düşüncesiyle onun yanına gittim.İşaretleyin verin dediği madde şöyle diyor.Geriye dönük 1 yıl isteğe bağlı değerleme.Şimdi değerli Ömer Bey.Bu olur diyen beyefendi de açarız ancak 360 günlük tutarı birden ödemeniz gerekiyor dedi.Ben de kendisine mevzuatta böyle bir ödeme şekli olmadığını ve kısmi olarak ödeme yapma imkanının cari dönem ödemelerinde olduğu gibi burada da olması gerektiğini ifade ederek formu aldım ve ayrıldım. Başvuru işini bu haftaya bıraktım.Yani değerli Ömer Bey,bakınız kurumun içindeki memurdan bahsediyorum.Ya sorumu anlamıyorlar yanlış cevap veriyorlar ya da mevzuata hakim değiller gene yanlış cevap veriyorlar.Ben iktisatçı olarak konuyu bilmesem ve sorgulamasam,diretmesem bir memur sizi olmaz bu iş deyip geri gönderecek! Vatandaş yanmış.Vaziyetleri bu.Sizin de bu cevabınızdan sonra ben Kadıköy Sgm’ye gidip verdikleri formla başvuruda bulunacağım.Ne yapacaklar ya da yapmayacaklar ancak bu şekilde göreceğim.Bu arada bu metni şahsınıza bir eleştiri olarak değil,yaşadığım olay neticesinde hem size,hem de okuyan vatandaşlara bilgilendirme olması açısından yapma gereği duydum.Takdir edersiniz ki Hoca’nın göle maya çalma hikayesine döndü bu ve benzeri konular ülkemizde.Saygılarımla.

    Yanıtla
 3. Ömer Bey merhaba,
  1996-01 / 1999-06.aylar arası primleri ödenmiş bağ-kur hizmetim bulunmaktadır. Ayrıca 1999 7.ay ve 2022 12.ay arasındaki şirket ortaklığım nedeni ile olan bağ-kur prim borçlarım ödenmediğinden 1479-63 sayılı kanun kapsamında terk kodu ile silinmiştir. 2000-10.ay itibariyle başlayan ve 2023 4.ay itibariyle emeklilik ile sonlanan sgk kapsamında banka özel sandık hizmetim bulunmaktadır. Hizmet birleştirme kapsamında 1996-01 ay ile 1999-06 aylar arasında ödenmiş bağ-kur primlerimin banka özel sandık sgk kapsamında birleştirme talebim oldu. Benim terk edilen süreler ile ilgili herhangi bir talebim bulunmamaktadır. Lakin sgk tarafından 2000-10 / 2002-12 aylar arası 1479-63 kodu ile terk edilen hizmet sürelerin çakışması nedeniyle bu dönemde ödenen banka sandık primlerimin bağ-kur’a aktarılması talep edilmiştir. 1479-63 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin 30.04.2015 tarih 2015/13 sayılı genelge de hizmet çakışması nedeniyle daha önce geçersiz sayılan 506 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılık sürelerinin geçerli sayılacağı ibraesi bulunmaktadır. 1479-63 kapsamında terk edilen süre ile ilgili talebim olmamasına karşın talep edilen bu prim aktarma işlemi yasal mıdır? 1479-63 sayılı geçici madde iptal midir veya geçerliliğini kesen bir kanun var mıdır?

  Yanıtla
  • Merhaba. Detaylıca incelenmesi lazım hizmetlerinizin. Ek63’e giren tarih önemli. Genelgede bir tarih var hatırlayamıyorum. Sigortalılık genelgesine bakabilirsiniz 2013/11 Sayılı SGK genelgesi.

   Yanıtla
 4. Merhabalar. güvence ek-17/19/63/76/83 yeniden hizmet alım ekranından hizmet yansımayan 4b ihya borçlanması dönemlerini kontrol edilmeli ne demek

  Yanıtla
 5. Merhabalar
  Bağkur ihya basvurusunda bulundum e devletimde önce hic birşey görünmüyordu başvurduktan 1 hafta sonra borc ceza ve 106 ay yazıyordu
  Ben borcun tamamını cezası ile odedim ama şu kod var #0 terk bu ne anlama geliyor ve sanal terkleri gerçekleştirmeniz gerekir diye yazı cikiyor bu durumda ne yapmam lazım.

  Yanıtla
   • Merhabalar tekrardan
    Bi sorum olucaktı
    Pandemi de 18 ay ucretsiz izin kulandım bunu borçlanıp ödeyebiliyormuyum acaba

    Ikinci sorum
    Bagkur ihyası yaptım ssk dan bana 2080 günün var dediler ama 1019 gün vermişler bu neden böyle oldu anlayamadım 2006 da bagkurluydum 2011 terk acaba bi yanlışlıkmı var sizce?

    Yanıtla
    • Ücretsiz izin süreleri borçlanılamıyor. Ancak pandemi için bazı istisnalar oldu. SGK ile görüşüp netleştirebilirsiniz. Belge koduna göre bir hak verdiler ama kimlere borçlanma hakkı verildi onu tam bilmiyorum. İhya günleri ile alakalı bir yorum yapamam. Eksik olduğunu düşünüyorsanız itiraz edin SGK’ya.

     Yanıtla
 6. Ömer Bey merhabalar.”Yönetmelikte ‘Ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.’ Denmektedir. Benim isteğe bağlı bağkurum 2023 Temmuz ayında 30/04/2022 tarihi itibarı ile talebim dışında ve haber verilmeksizin resen sonlandırıldı.Üstelik o dönem ki yapılandırma kanununun süresini bile göz ardı edilerek yaptılar bu işlemi.Bakınız zaten durduğum yerde zarar gördüm.Bunun üzerine 1 Ağustos 2023 tarihinde yukarıdaki yönetmelik hükmü gereğince en azından son 1 yılı ödeyerek kaybımı azaltmak için terk dosyamın güncellenmesini talep ettim.Ancak geçmişe dönük borç gözükmediği için halen ödeme de yapamıyorum.Bırakınız ödeme yapabilmeyi tarafıma cevap bile verilmedi.Tüm bu hak kaybına yol açan hatalı ve anlaşılmaz uygulamaları Ankara’daki SGK Başkanlığı’na dahi 4 sayfalık bir mektup olarak bildirdim.Gene netice yok,düzeltme hiç yok.Sanki duvara söylüyorsunuz.Ömer Bey herhangi bir konuda hatalı işlem yapsalar ve siz tespit edip düzeltme isteseniz dahi bunlar düzeltme yapmayı da kabul etmiyorlar.Prim ödeyeyim.Yok biz borcunu sildik,ödeyemezsin.Askerlik borçlanması yaptım.Yaptın ama biz tebligat göndermedik,ödemeni de açmadık ödeyemezsin.Borçlanma hakkı ver ben eyt kapsamındayım eksiklerimi tamamlayayım.Borçlanma hakkın da yok. Ödenmiş 3000 prim günüm var bana iade edin o zaman.60 yaşında gel.Şimdi bir şey söylerimde neyse…Değerli Ömer Bey durumları bu.Nereden tutarsanız oradan elinizde kalıyorlar. Benim genel görüşüm şu ki Allah’a emanet yaşıyoruz.Durum özetle bu şekilde.Ömer Bey..İsteğe Bağlı Bağkur kapsamında yukarıdaki madde hala yürürlükteyse ben neden son 12 ay için ödeme yapamıyorum ve yapmam gereken nedir?Saygılarımla.

  Yanıtla
 7. Merhaba Ömer bey 94 2000 arası tütün verdim tekele elimde tevkifat makbuzu var bundan gün alabilirmiyim acaba kaç gün çıkar bilginirsen memnun olurum

  Yanıtla
  • İlk tevkifatı takip eden ay başından açılır tescil. Eğer 94’ten başlayarak her yıl kesinti yapıldıysa 31.12.2000 tarihine kadar kesintisiz hizmet alabilirsiniz. Bu kesintileri destekleyici Ziraat odası ya da İlçe tarım kaydınız ve ya tarla tapunuz varsa o tarihten itibaren kesintisiz hizmet alabiliyorsunuz.

   Yanıtla
 8. Merhaba, Anonim sirkete ortaklik olsa bile sirket yonetim kurulundan ayrilis tarihi itibariyla Bagkur kaydi ve de prim odeme yukumlulugu otomatik olarak durur mu? Durmamissa ne yapmak gerekli?

  4B kaydinda gozuken #0-Aktif Terk ne anlama gelmektedir?
  tesekkurler…

  Yanıtla
 9. Merhaba Ömer Bey, 6026 gün ssk var, 2006da şirket sahibi oldum ancak sskdan devam edebildim. 2011 11. ayda şirket kapatma başvurusu yaptım ve ssk kapattım. kapattığım andan itibaren gss ye geçmiş görünüyorum. ancak 2011 11. aydan itibaren şirketin resmi olarak sonlanmasına kadar geçen sürede (yaklaşık 1 sene) 4b yani bağkur açılmış ve aynı gün kapanmış görünüyor. şu an edevlette 4b için 0 prim borcu #13-Ek-63 Terki koduyla ayrılış görünüyor. sskdan eytli olmam gerekiyor. bugün sskdan gelen mesajda Prim Transferi açıklamasıyla gelen evrak dosyasına kaldırılmış ibaresi var. sskdan emekli olabilecek miyim? yoksa bağkur a mı primlerim transfer edilecek? böyle bir şey yapabilirler mi?

  Yanıtla
 10. Merhaba 5477 4a var 2210 Bağkurum var toplamı çalışma hayatında toplamı gözüküyor du 7687 gün olarak bugün baktım Bağkur prim 0 olarak gözüküyor sanal terk var gerçek terkleri girin ibaresi yazıyor bu ne anlama geliyor acaba yardımcı olabilirseniz memnun olurum teşekkürler.

  Yanıtla
 11. merhaba, 2004 bağkur girişliyim 2010 a kadar pirimlerimi düzenli yatırdım 2007 de tevfikat kanunundan faydalandım ve girişim 1995 e çekildi bağkur affı çıktığında geriye dönük borcu 12 taksit e böldürdüm 2010 a kadar hem normal bağkur pirimimi yatırdım hemde borçlandığım taksitlerimi yatırdım yani borcum yoktu hatta 335.00 lirada fazla ödemem e-devlette görülüyordu sonra bağkur u kapattırdım (borçsuz) ve 2010 dan itibaren ssk lı olarak çalışmaya devam ettim eyt li olduğumdan mart 2023 te emeklilik başvurusu yaptım bekleme esnasında 2007 ile 2010 arasındaki bağkur günlerimden 600 günün silindiğini gördüm halbuki borcum yok, bağlı olduğum bağkur şubesine başvurduğumda bu borçlanma geç girildiğinden borçlu gibi görülmüşünüz ve günlerinizden düşmüşler dediler bana mantıklı gelmedi elimde dekontarım var bu arada emeklikliğim onaylandı toplam günüm 8471 günden 7871 güne düşürülmüş bu gün kaybının emeklilikte bana bir hak kaybına yol açarmı? ve ne yapmam lazım lütfen yardımcı olursanız sevinirim..

  Yanıtla
 12. Merhaba. 1998 ssk başlangıç var. 2009 yılı mayıs çiftçi bağkur başladı.Düzenli ödeme yaptım borcum yok. 2015 yılı Ekim ayı ile sigortalı bir işe başladım. Çakıştığı için 01 terk kodu ile bağkur durdu. 2020 yılı şubat meslek hastalığı nedeniyle işten çıkış verildi. 3 yıl meslek hastalıkları hastanesi sürecimiz oldu. Pandemi sürecinde ziraat oda kaydım silindi. Sigortalı işten çıkınca bağkur aktif olmazmı. Prim gün eksiğim var 2023 yılı Ekim ayında ssklı olarak çalışmaktayım. Bağkur prim borçlanma 2020 şubat ile 2023 Ekim arasını nasıl yapabilirim. Bağkur 01 kod girilmiş. Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.

  Yanıtla
  • Merhaba. Ziraat Odası kaydının silindiği tarihe kadar olan kısım için SSK’dan boşta geçen sürelerde bağkur açılır. Ancak silindikten sonraki süreler için hizmet alamazsınız.

   Yanıtla
 13. Merhaba 05.06.1995 yılında 4a statüsünde çalışmaya başladım.03.03.2023 tarihinde emeklillik başvurusu yaptım.7406 prim günüm mevcut.2004 yılından 2015 yılları arasında ltd şti ye ortaklığım varken yine farklı şirketlerde 4a lı olarak çalıştım.2010-2013 yılları arasında iş değilikliği sebebiyle farklı tarihlerde 11 ay kadar 4a sigortam kesintiye uğradı.E devlette bu süreler 4b mecburi sigortalılık olarak görünüyor.Bir de sanal terkler var gerçek terkleri giriniz ibaresi var.Bu durumda emekliliğim 4a dan mı olur? 4b borcu çıkar mı? Sgk ya müracaat gerekir mi? Teşekkürler.

  Yanıtla
 14. Merhaba Ömer Bey ocak ayında bağkur ihya dilekçesi verdim. Dilekçe işlem tamamlanmış gözüktüğü için e-devletten kontrol ettim. Dikkat!! Ek 17/19/63/76/83/84 borçlanmasını bitirmedi uyarısı var. 2004 bağkur girişliyim 2006 yılının 10. ayına kadar ödeme yapılmış görünüyor. Eskiden bir yapılandırma yapıp ödememiştim. Bu uyarı ona ait sanırım ama 4b bağkur borcuna baktığım zaman borç görünmüyor. SGK’nın herhangi bir kurumuna mı gitmem gerek, yoksa bağkur dosyamın olduğu ve dilekçeyi verdiğim sgk ya mı gitmem gerekli. Bu durumda ben ihya borçlanması yapamıyor muyum? sgk hizmet dökümünde 2016 10. aydan 2013 ylının 8. ayına kadar bağkur süreleri gözüküyor. Ödenmiş meblağ yok tabi.

  Yanıtla
 15. Slm Hocam 2011 yılında özel bir sîrkette çalıştım 1.2.3 aylar sistemde görünüyor 4 ve 5 aylar sistemde gorunmuyor 6.7.8 aylar sistemde görünüyor 2013 yılına kadar aynı şirkette çalıştım ne giriş nede çıkış yapılmış o tarihte işverene sordum ben bildirdim dedi muhasebeci biz bildirdik sistemde hata vardır dediler yıl 2023 oldu halen aynı ne yapmam gerek Hocam TEŞEKKURLER

  Yanıtla
   • Hocam geçmiş yıl olduğu için tam hatırlamıyorum anma 2007 yilinda iş yerimiz ücretsiz izne çıkardı krizden otoru 20 gün bende iş yerini değiştirdim burdaki 20 günü borçlanma imkanımız varmı
    Birde e devlet üzerinden baktığımızda eksik gün olarak 150 gün var hatırladığım kadarıyla cogu izin aldığım veya yıllık izin ücretsiz buradakin çoğunluğu 150 günü borçlanma şansımız varmı varsa ne yapmalıyım TEŞEKKURLER Hocam yüreğine sağlık

    Yanıtla
   • Sizi dinleyip Cuma günü basvurdum Hocam e devlette baktım evrak kayit altında diye yazıyor kaç güne sonuçlanır teşekkürler

    Yanıtla
 16. Merhaba
  1999 yılında şeker pancarı üretiminden fabrika tarafında tarım tevfikat kesintisi yapılmış gerekli belgeleri tamamlayıp sgk ya başvuruda bulunduk. Şu anda e devlet üzerinden kontrol sağladığımızda 01-06-2000 yılına tescil yapılmış #13-ek 63 terk kodu ,fazla ödeme 27,57 tl,prim borcu 0,toplam borç 0 çıkıyor şunu sormak istiyorum sgk borç çıkarmadan tescil işlemini gerçekleştirdiyse borçlanma yapmadan ,askerlik sigorta başlangıcımdan önce 540 gün ve halen 2002 yılından beri 4a ssk lı olarak çalışıyorum 7000 prim günüm var, yardımınız için şimdiden teşekkür ederim

  Yanıtla
  • Merhaba. Askerlik 01.06.2000 tarihinden önce ise olur dediğiniz. 540 gün askerlik borçlanırsınız giriş 01.12.1998 tarihine çekilir. 01.12.2023 tarihi itibariyle emekli olursunuz.

   Yanıtla
Yorum yapın