Çalışma Belgesi Nedir, Nereden, Nasıl Alınır, Örneği

Çalışma belgesi hem işten ayrılan çalışanlar hem de işverenler tarafından önem arz eden belgeler arasındadır. Bu belge işten ayrılan çalışana işveren tarafından verilen belgedir. Belgenin hazırlanmasındaki esas Kanun ise 4857 sayılı İş Kanunu’dur. İşyeri çalışma belgesi ile ilgili hüküm 4857 Sayılı Kanunun 28. maddesinde yer almaktadır. Bu yazımızda personel çalışma belgesinin ne olduğu, iş yeri çalışma belgesini nereden ve nasıl alabileceğiniz gibi konu hakkında tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

Çalışma belgesi nedir?

Çalışma yazısı olarak da tanımlanan bu belge işten ayrılan işçiye talep halinde düzenlenmesi gereken belgedir. Bu belgede;

  • Çalışanın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası,
  • Adı ve Soyadı,
  • İşyerinde yapmış olduğu iş,
  • İşe başlama tarihi,
  • İşten çıkış tarihi,
  • İşyerinde çalıştığı bölüm,
  • Yapmış olduğu işin türü gibi bilgiler yer alır.

4857 sayılı iş kanunun 28 maddesi nedir ?

Sgk çalışma belgesi düzenlemesi 4857 Sayılı Kanunun 28. maddesinde yer alır. Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir;

İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır”

Çalışma belgesi nereden alınır?

İş kanunu 28 madde çalışma belgesi çalışılan işyeri insan kaynakları servisine ya da işyerinin bu tür işlemleri ile ilgilenen mali müşavir ya da muhasebeciden alınabilir. İşçiler çalışma belgesi dilekçesi ile işverenlerine başvuru yaparak bu belgeyi temin edebilirler.

Çalışma belgesi nasıl alınır?

İşyerinde çalıştığına dair belge işçinin talebi ile işveren tarafından düzenlenir. Belge talep üzerine düzenlenen belge olduğundan işçi talep etmesi durumunda işveren işçi çalışma belgesini düzenlemek zorundadır. Aşağıda yeni işçinin yeni ayrıldığı ya da eski işyeri çalışma belgesi için dilekçe örneği verilmiştir. İşçi örnek dilekçe ile işverenine başvurarak işyerinde çalışma belgesini alabilir.

Çalışma belgesi e devletten nasıl alınır?

Çalışma belgesi e devletten alınamamaktadır. İşyeri hizmet belgesi işveren tarafından manuel olarak düzenlenen bir belge olduğundan elektronik ortamda online ve ya e-devlet üzerinden alınabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Çalışma belgesi Sgk’dan alınır mı?

Çalışma belgesi örnekleri verilen belge işten ayrılan çalışanlar için düzenlenir. Hali hazırda sigortalı çalışanların çalışma durumunu belgelemeleri için e-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi almanız gerekmektedir. Belgenin ne olduğu, e-devlet üzerinden nasıl alabileceğiniz hakkında bilgi için Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Eski işyerinden çalışma belgesi nasıl alınır?

Belgeyi alabilmek için işyerinize dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu dilekçeye istinaden işverenin derhal belgeyi düzenlemesi gerekmektedir. Belgenin işveren tarafından hazırlanmaması durumunda sigortalının tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

Çalışma belgesi örneği

İşyeri çalışma belgesi örneği aşağıda verilmiştir. İşçi çalışma belgesi örneği boş olarak paylaşılmıştır. İşverenin aşağıda iş kanunu 28. madde çalışma belgesi örneği verilen belgedeki bilgileri eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

işyeri çalışma belgesi örneği

Çalışma belgesi örneği word/pdf

Çalışma belgesi örneği pdf ve ya word olarak istediğiniz formatta aşağıdaki bağlantılardan ayrı ayrı indirebilirsiniz;

İşyerinden çalışma belgesi isteme dilekçe örneği

Yeni ayrıldığınız ya da eski işyerinden en son çalıştığı yerden çalışma belgesi işverenden sözlü olarak da talep edebilirsiniz. Genelde işverenler işçinin talebi üzerine belgeyi düzenler ve verir. Ancak Kurumsal işyerleri ile diğer bazı işyerleri belge için sizden dilekçe talep edebilirler. Bu durumda aşağıda örneği verilen dilekçeyi yazabilirsiniz,

  • İşyerinizde …../……../……-…../……/……. tarihleri arasında çalıştım. Bu çalışmalarıma ilişkin 4857 Sayılı Kanunun 28. maddesi gereği son iş yerinden çalışma belgesi düzenlenmesi hususunu, Arz ederim. 

Çalışma belgesi alamıyorum ne yapmam lazım?

İşyerinizden belgeyi talep etmiş olmanıza rağmen işveren size belge hazırlamazsa bu durumda işyerini şikayet etmeniz gerekmektedir. Belgenin Kanunen hazırlanması zorunlu olduğundan dilekçe ile talep etmiş olmanıza rağmen hazırlamayan işveren de tazminat talep hakkınızın da olduğunu belirtmek isterim.

Son işyerinden çalışma belgesi nereden alınır?

Son çalışılan işyerinden çalışma belgesi işten ayrıldığınız işyerinden alınabilir. Eğer aktif çalışansanız mevcut olarak çalıştığınız işyerinden de son çalıştığı kuruma ait çalışma belgesini alabilirsiniz. Eski işyerinden çalışma belgesi örneği yazımızda sizinle paylaşılmıştır.

E devletten çalışma belgesi alınır mı?

Son işyerinden alınan çalışma belgesi sadece işyerinden alınabilmektedir. E-devletten alınabilmesi mümkün değildir. E-devletten sosyal güvenlik kayıt belgesi alabilirsiniz eğer sizden isteyen Kurum ya da Kuruluş bunu kabul ederse tabi.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın