Eğitim Nedeniyle İşten Ayrılmada Tazminat Ödenir mi ?

Eğitim nedeniyle işten ayrılmada tazminat ödenip ödenmeyeceği konusunda son zamanlarda birçok soru alıyorum. Kıdem tazminatının şartları 1475 Sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir ve istifa dışında bazı özür durumlarında da işçi kendi isteği ile ayrılsa bile tazminat hakkı doğabilmektedir. Daha önce istifa edersem ne kadar tazminat alırım konusunda kendi isteği ile işten ayrılanlara tazminat ödenen tüm istisnai durumlar hakkında ayrıntılı olarak bilgi vermiştim.

Eğitim herkesin en temel hakkıdır ve bu hak Anayasamızda da temel haklar arasında sayılmıştır. Ancak malumunuz özellikle işçiler için İş Kanunu ağır hükümler içermektedir ve eğitim konusunun ve ya hakkının İş Kanununda tam olarak düzenlenmediğini söyleyebiliriz. Bu yazımızda eğitim nedeni ile örneğin farklı bir ilde üniversiteye yerleşme nedeni ile işten ayrılacak bir çalışana işverenin tazminat ödeyip ödemeyeceği hususunda size bilgi vermeye çalışacağım.

Kıdem tazminatı için temel şartlar nelerdir ?

Kıdem tazminatı için en temel şart işçinin en az 1 yıldır aynı işyerinde sigortalı olması gerekliliğidir. Bu şart sağlanmıyorsa zaten diğer şartlara bakılmaksızın işçiye tazminat ödenme zaruriyeti doğmaz. Eğer işçi işyerinde en az 1 yıldır çalışıyorsa ve işveren tarafından çıkışı veriliyorsa ( derhal sözleşme feshi gerektiren yüz kızartıcı suçlar hariç ) bu durumda işçiye tazminat ödenmesi gerekmektedir. Ancak istisnai durumlar dışında işçi kendisi işten ayrılırsa işveren tazminat ödemek zorunda değildir ve ödeyip ödememe tamamen işveren inisiyatifindedir.

İşçiye eğitim izni verilebilir mi?

4857 Sayılı Kanunda eğitim izni başlığı altında bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla bazı istisnalar hariç işveren işçiye eğitim izni vermek zorunda değildir. Ancak işverenin de uygun görmesi ve karşılıklı uzlaşma ile işçiye belli saatlerde ücretsiz izin verilebilir. Ancak dediğimiz gibi işveren bunu yapmak zorunda değildir.

Eğitim/okul için işten ayrılma tazminat ödenir mi ?

Eğitim nedeni ile işten ayrılacak çalışanlara işveren tarafından tazminat ödenmesi ne yazık ki zorunlu değildir. Çünkü kıdem tazminatı hakkını ve şartlarını düzenleyen 1475 Sayılı İş Kanununa göre eğitim durumu özür durumları arasında sayılmamıştır. Bu nedenle işçi işyerinde 1 yılını tamamlamış olsa bile eğitim nedeni ile işten ayrılacaksa tazminat ödenmesi zorunlu değildir. İşverenin inisiyatifine kalmıştır. İşçinin farklı bir şehre taşınması, farklı bir şehirde üniversiteye/öğrenimine devam edecek olması maalesef bu durumu değiştirmemektedir.

Eğitim nedeniyle işten ayrılma işsizlik maaşı ödenir mi?

Eğitim nedeni ile işten ayrılacak çalışanın işten çıkış kodu işverenler tarafından genellikle iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi olarak verilmektedir. Bu durumda işçi kendi isteği ile işten ayrılmış olacağından yani istifa etmiş olacağından işsizlik maaşı ödenmeyecektir. Bildiğiniz gibi işsizlik maaşı kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılan ve son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigortası olan kişilere ödenebilmektedir.

Eğitim nedeniyle işten ayrılma dilekçesi

Eğitim sebebiyle işten ayrılma durumunda işyerindeki çalışma süreniz gereği uymanız gereken ihbar sürelerine de uyarak işverene önceden dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçe örneğiniz şu şekilde olabilir;

  • İşyerinizde …../…../…… tarihinden beri çalışmaktayım. ……. okulunda/üniversitesindeki öğrenimim işyerinde çalışmama engel teşkil ettiğinden …/…./….. tarihi itibariyle çıkışımın verilmesi ve tüm alacaklarımın eksiksiz olarak ödenmesini arz ederim. 

Eğer işveren tazminatınızı ödeyecekse ne kadar alabileceğinizi kıdem tazminatı hesaplama sayfamızı ziyarete ederek hesaplayabilirsiniz.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın