Çalışan Emekli Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Çalışan emekli kıdem tazminatı alabilir mi? Malumunuz emekli olduktan sonra emeklilerin çalışma hakları var. SGDP diğer adı ile sosyal güvenlik destekleme tabi emeklilerin işten çıkarken merak ettikleri soruların başında ise çalışan emekliler kıdem tazminatı alabilir mi sorusu gelmekte.

Aslında emekli çalışanlar tazminat alabilir mi sorusunun cevabı için öncelikle kıdem tazminatı alabilmek için gerekli olan şartlara göz atmak gerekiyor. Sonrasında ise çalışan emeklinin tazminat hakkı var mı sorusunun cevabını daha net bir şekilde vermiş olabiliriz. Yazımızın devamında çalışan emekli tazminat alabilir mi  gibi emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışma+kıdem tazminatı konusunda tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. 

Emekli çalışan kıdem tazminatı nasıl alır?

Normal çalışan ya da emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden herkesin tazminat alma hakkı vardır. emekli çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

 • Tazminat alabilmek için gerekli olan en önemli şartlardan birisi işyerinde en az 1 yıllık çalışma süresinin olmasıdır.
 • 1 yıllık çalışma şartı haricinde aranan bir diğer şart ise işçinin istifa etmemesi diğer adı ile işveren tarafından çıkışının yapılması gerekmektedir.
 • Bu iki temel şartın sağlanması 1475 sayılı kanuna göre tazminat alabilmenin temel şartlarındandır.
 • Peki bu şartların emekli çalışan tazminat alabilir mi sorusunun cevabı ile ne gibi bir ilgisi var. Gelelim emekli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi sorusunun cevabına.
 • Tazminat alma güncel şartları ve tazminat alabilmek için izlemeniz gereken yol için hemen  kıdem tazminatı nasıl alınır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Çalışan emeklinin tazminat alma hakkı var mı?

Gelelim asıl konumuz olan emekli sigortalı çalışan tazminat alabilir mi sorusunun cevabına. Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi olarak çalışmaya devam eden emeklilerden;

 • Kendi isteği ve ya kusuru dışında işten çıkanlara işveren tazminat ödemek zorundadır. Diğer adı ile istifa etmemeniz çıkışın işveren tarafından verilmesi gerekiyor.
 • Tabi kendi isteğiniz ile ayrıldığınızda da tazminat alabileceğiniz bazı durumlar var. Örneğin sağlık problemlerini gerekçe göstererek ve bunu sağlık kurulu raporuna dayandırarak işten çıktığınızda işveren tarafından tazminatınızın ödenmesi gerekiyor.
 • Bir diğer husus ise işverenin ahlak ve ya iyiniyet kurallarına aykırı davranması ve işyerindeki zorlayıcı sebepler. Örneğin işçinin uygun olmayan bir işte zorla çalıştırılması, zorla fazla mesai yaptırılması, maaşların geç ödenmesi birkaç örnek olarak gösterilebilir.

Emekli çalışan kendi isteğiyle işten ayrılırsa tazminat alabilir mi?

Peki emekli çalışan kendi çıkarsa tazminat alır mı ? Normal şartlarda işyerinde en az 1 yıl çalışması olsa bile emekli çalışan kendi isteğiyle işten ayrılırsa tazminat hakkı olmamakta. Ancak bunun istisnaları var.

 • Evlenen kadın çalışan kendi isteği ile 1 yıl içerisinde işten çıkarsa işveren tazminat ödemek zorunda.
 • İşyerinde maaşların zamanında ödenmemesi, zorla fazla mesai yaptırılması ve ücretinin de ödenmemesi, işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışları gibi zorlayıcı sebeplerle işten ayrılan ve bu durumu belgeleyenler de tazminat alabilir.
 • Ayrıca sağlık sorunu olan ve bunu raporla belgeleyen emekli çalışana da kendi isteği ile çıkması halinde işveren tazminatını ödemek zorundadır.

Sigortasız çalışan emekli kıdem tazminatı alabilir mi?

Bildiğiniz üzere kayıt dışı çalışma diğer adı ile sigortasız çalışma kanunen suçtur. Eğer kişi çalışıyorsa emekli bile olsa sigortalı olmak zorundadır. Sigortasız olarak çalışan bir emeklinin işten çıkması durumunda işverenle işçi arasındaki anlaşmaya bağlı işveren ödeme yapabilir ancak bunu resmiyette tazminat olarak ödeyemez. Zaten sigortasız olması suç teşkil edeceğinden tazminat ödemesi de mantıklı olmayacaktır.

Emekli çalışan kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli çalışanlar için tazminat hesaplamasının normal çalışanlarınkinden bir farkı yoktur. Son brüt maaş üzerinden çalışılan yıl esas alınarak tazminat hesaplanır. Brüt tazminat hakkından sadece damga vergisi kesilir. Brüt ücretinize göre işten çıkış halinde alabileceğiniz tazminat tutarını hesaplamak için hemen emekli çalışan tazminat hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Emekli çalışan 3600’den tazminat alabilir mi?

3600 günden emeklilik yazısı henüz kendilerine aylık bağlanmayan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli şartların sağlanması halinde verilen yazıdır. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler 3600 günden tazminat yazısı alamazlar ve dolayısıyla bu kapsamda tazminat alma hakları bulunmamaktadır.

Emekli çalışan istifa ederse ihbar süresi nasıl uygulanır?

Emekli çalışanlar için de 4857 Sayılı yasa kapsamında uygulanan ihbar süreleri uygulanmaktadır. İstifa edecek emekli bu kapsamda çalışma süresine göre aşağıdaki bildirim sürelerinden önce işverene istifa dilekçesini vermelidir.

 • 6 aydan az olan emekli 2 hafta,
 • 6 ay ile 1,5 yıl arasında olan emekli 4 hafta,
 • 1,5 yıl 3 yıl arasında olan emekli 6 hafta,
 • 3 yıldan fazla olan emekli 8 hafta,

Emekli çalışan ihbar tazminatı alabilir mi?

Peki emekli olurken ihbar tazminatı alınır mı ? Emekli çalışan kanunen belirlenen ihbar sürelerine uymadan işten çıkarsa ya da tam tersi işveren tarafından bu sürelere uyulmadan çıkış verilirse tazminat ödenmesi gerekiyor. İhbar tazminatı hesaplama ve kanuni ihbar süreleri için hemen ihbar tazminatı hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşveren emekli olurken tazminatımı ödemedi ne yapmalıyım?

Yukarıda emekli olup çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi kısmında tazminat ödenmesi için şartlara ayrıntılı olarak değindik. Bazı işçiler aynı işyerinde tazminatını alıp ayrılmak yerine emekli olup hiç ara vermeden çalışmaya devam edebilmekte. Genelde de tazminat uyuşmazlıkları en çok bu tür durumlarda meydana çıkmakta. Normalde emekli olurken işçinin talebi halinde işveren tarafından tazminat ödenmesi zorunlu. Ancak işçi çalışmaya devam ettiğinden talep etmemekte işveren de çoğu zaman ödememekte. Hal böyle olunca bu durumda olanlar da mağduriyet yaşamakta.

Emekli olduktan sonra aynı işyerinde tazminat almadan çalışmaya devam edenlerin yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda tazminat alma hakları var. emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için şartlar sağlanmazsa işveren de ödemeyebilir.

Emeklilik sonrası çalışana ikinci kez kıdem tazminatı alınabilir mi?

Yukarıda emekli olan tazminat alabilir mi şartları kısmında ayrıntılı değindiğimiz gibi emekli olduktan sonra çalışanların da kıdem tazminatı hakları vardır. Emekli olurken kıdem tazminatının ödenmiş olması ya da daha önce başka bir işyerinde çalışırken herhangi bir sebeple tazminatlı olarak çıkış verilmiş olması ikinci defa tazminat alınmasına engel değildir.

Emekli biri sigortalı işte çalışabilir mi?

Sık sorulan sorulardan birisi de çalışan emekliye sigorta yapılır mı olmaktadır. Yukarıda çalışan emekliler tazminat alabilir mi kısmında da belirttiğimiz gibi emekli kişilerin sigortalı bir işte aylıkları kesilmeden çalışmaları mümkündür. Emekliler “02-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar” sigorta kolunda emekli maaşları kesilmeden ya da yasal bir kesinti olmadan çalışma hakkına sahipler.

Emekli olup tekrar çalışanların hakları nelerdir?

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin sosyal güvenlik açısından hakları şu şekildedir;

 • Emekli olanların tekrar çalışması halinde kıdem tazminatı hakkı vardır. Yukarıda şartlar bölümünde emekli çalışan istifa ederse kıdem tazminatı alır mı sorusunun cevabını ayrıntılı olarak verdik.
 • Emekli çalışanın tazminat hakkı haricinde iş kazası ya da meslek hastalığı geçirmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geçici iş göremezlik alma hakkı vardır.

Aynı iş yerinde kaç yıl çalışırsam tazminat alırım?

Peki bir iş yerinde kaç yıl çalışırsam tazminat alırım ? Mevcut kıdem tazminatı yasasına göre bir çalışanın kıdem tazminatı hakkı elde edebilmesi için işyerinde en az 1 yıl süre ile çalışması gerekmektedir. En az 1 yıllık çalışması olmayan ve gerekli şartları sağlamayan kişiler ya da emekli çalışanlar tazminat alamazlar.

1/5 - (1 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Çalışan Emekli Kıdem Tazminatı Alabilir mi?” üzerine 14 yorum
 1. Ömer bey merhaba,
  2018 yılında 4a kapsamında emekli olan ama sgdp ödeyip çalışmaya devam eden kişinin sehven emekliye sevk edildiği anlaşılıyor 2022 yılında. Yaklaşık dört yıldır ödediği sgdp, yaşlılık sigortası prim borcuna mahsup edilebilir mi? Ya da en azından bu süre borçlanılabilir mi çünkü aslında emekli olanın da bir kusuru yok ama emekliye sevkin yanlış olduğu anlaşılıyor, bu sürede sgdp de ödenmiş.
  Cevabınız için şimdiden teşekkürler….

  Yanıtla
 2. Emekliyim Bir özel sektörde çalışıyorum iş kaza sigortası yapıldı beş yıldır çalışıyorum senelik izinim yok işten ayrılırsam tazminat hakkım varmı

  Yanıtla
 3. Merhabalar öner bey.Ben emekli olduktan sonra bașka bir iș yerinde 12 sene sigortasız olarak çalıștım.geçen sene yasak dönemi çalıșmadım.haziranda yasaklar kalkınca haziran dan.ekim sonuna kadar çalıștım.tekrar yasaklar gelince işveren sigortalı olarak çalışan arkadaşı çalıştırmayı tercih etti,sen emeklisin idare et dedi.2020 nin haziran ayından beri ayda 5_6 gün beni sigortalı göstermiş.çalışmadığım halde hala gösteriyor.bu çalıştığım yerden tazminat alabilirmiyim.alırsam nasıl bir yola başvurmam lazım.

  Yanıtla
   • Bu 12 yíllık zamanda bir seneyi aşkın 30 gün üzerinden gõsterilmiş siğortam var.sadece bu bir yíl içinmi tazminat alabilirim.mahkemeye başvursam 12yıl için bir sonuç alabilirmiyim

    Yanıtla
    • Eğer tanıklar ve kanıtlayıcı belge varsa evet alırsınız. Ama şunu söyleyim işverene hayal edemeyeceğiniz kadar ceza uygulanır. Bu yüzden en iyisi uzlaşma sağlamanız.

     Yanıtla
Yorum yapın