Evlilik Tazminatı Hesaplama, Şartları 2022

Evlilik tazminatı hesaplama brüt maaş üzerinden yapılır. Yazımızın devamında evlilik tazminatı alma şartları ve evlilik sebebiyle işten ayrılma tazminat hesaplama nasıl yapılır konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Evlilik tazminatı hesaplama brüt maaş üzerinden yapılır. Yazımızın devamında evlilik tazminatı alma şartları ve evlilik sebebiyle işten ayrılma tazminat hesaplama nasıl yapılır konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Evlilik tazminatı nedir ?

Evlilik tazminatı, 4a yani ssk kapsamında sigortalı olarak bir işverene bağlı çalışan kadın sigortalılara resmi nikah tarihinden itibaren en geç 1 sene içerisinde kendi isteği ile bile işten çıkması halinde ödenen kıdem tazminatı türüdür.

Evlilik tazminatı alma şartları nelerdir?

Evlilik tazminatı alma şartları şunlardır;

 • İşyerindeki toplam çalışma sürenizin en az 1 yıl olması ve resmi nikah tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde işten ayrılmanız gerekiyor.
 • Evlilik tazminatı kadın çalışanlara ödenen bir tazminattır. Erkek sigortalılara ödenmez.
 • Evlilik tazminatı için örnek dilekçe ve evlilik tazminatı alma şartları konusunda detaylar için evlilik tazminatı nasıl alınır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Evlilik tazminatı için gerekli evraklar nelerdir ?

Evlilik tazminatı alabilmeniz için gereken belgeler şunlardır;

 • Evlilik cüzdanı fotokopisi,
 • Evlilik tazminatı dilekçesi. Örneği aşağıda verilmiştir.

Evlilik nedeniyle işten ayrılma ihbar süresi 2022

İşten çıkış nedeni evlilik sebebi ile bile olsa kanuni ihbar sürelerine uyularak önceden işverene bildirim yapılması gerekmemektedir. Evlilik nedeni ile işten ayrılmada ihbar tazminatı hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin Yargıtay kararları mevcuttur. .

Evlilik tazminatı yeni yasa 2022

Bildiğiniz gibi yeni kıdem tazminatı sistemine geçişle ilgili hazırlıklar devam etmekte. Kıdem tazminatı fon sistemi olarak adlandırılan yeni sistemde işçilerin her ay ki tazminat hakları bireysel kıdem tazminatı hesaplarına aktarılacak ve bu fonlarda değerlenecek. Şu an için sadece hazırlık aşamasında yani çıkan bir düzenleme yok. Yeni kıdem tazminatı yasasında evlilik tazminatı ile ilgili kısmın nasıl düzenleneceği şu an belirsiz.

Evlilik nedeniyle işten ayrılma dilekçesi 2022

Evlilik nedeni ile işten ayrılış talebi ve tazminat dilekçesi örneği aşağıdaki gibi olabilir;

 • İşyerinizde …/…/….. tarihinden beri çalışmaktayım. …./…./…. tarihinde resmi olarak evlendim. 1475 S. Kanunun 14. maddesine istinaden tazminatımın ödenmesini talep ediyorum. İş sözleşmemin …/…./…. tarihi itibariyle feshedilmesini arz ederim. 

Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır 2022 ?

Evlenip işten ayrılma tazminatı hesaplamasında brüt ücret esas alınır. Buna göre evlilik sebebiyle istifa tazminat hesaplama;

 • İşten çıkış tarihindeki son brüt kazancınız esas alınarak yapılıyor.
 • işten çıkış tazminat hesaplaması yapılırken brüt ücrete yıllık ikramiyenin brüt tutarı, aylık olarak size ödenen yol ve yemek yardımına ilişkin brüt tutarlar da dahil ediliyor.
 • Brüt evlilik iş çıkış tazminat hesaplaması yapıldıktan sonra net evlilik kıdem tazminatı hesaplamasını bulmak için damga vergisi kesintisi yapılır.
 • Evlilik için ödenen kıdem tazminatı brütü üzerinden damga vergisi kesintisi haricinde bir kesinti yapılmaz. Evlilik işten ayrılma tazminat hesaplamasında brütten çıkarılacak damga vergisi oranı %7,059’dur.
 • 2022 nikah tazminat hesaplaması yapılırken her bir yıllık çalışma için ödenecek en düşük tazminat tutarı brüt asgari ücrete göre hesaplanırken en yüksek ise 2022 yılında en yüksek emekli maaşını alan devlet memuruna bir yıl için ödenecek en yüksek ikramiye tutarı esas alınarak hesaplanır.
 • Brüt kazancı yüksek olanlar için evlenince işten ayrılma tazminat hesaplamasında kıdem tazminatı tavan tutarları esas alınır. İşten ayrıldığınız tarihteki kazancınız tavanı geçiyorsa yıllık net ödeme tutarı tavan esas alınarak nikah parası hesaplaması yapılır ve ödenir. Kıdem tazminatı tavanı başlıklı yazımızdan kıdem tazminatı için güncel tavan tutarlarına göz atabilirsiniz.
 • Eğer brüt ücretiniz asgari ücret üzerinde ise evlilik nedeniyle işten ayrılma tazminat hesaplamasını biz sizin için yapabiliriz. Evlilik parası hesaplaması yapabilmemiz için lütfen yorum kısmından ilk işe başlama tarihi, ayrılış tarihi ve son brüt kazancınızı yazın.

İşten ayrıldığınızda alacağınız işten çıkarma tazminat hesaplaması tutarı ve evlilik tazminatı ne kadar konusunda ayrıntılı bilgi için  işyerinde evlilik parası ne kadar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Evlilik tazminatı neye göre hesaplanır ?

Evlenme tazminatı hesaplaması yukarıda ayrıntılı değindiğimiz gibi;

 • İşten çıkış tarihindeki son brüt kazanca göre hesaplanır.
 • Son brüt kazanç ve çalıştığınız toplam yıl esas alınarak ödeme yapılır.
 • Her ay için ödenecek vergi düşüldükten sonra net tazminat tutarı yaklaşık olarak son brüt kazancınızın %8,27’si civarındadır.

Asgari ücret tazminat hesaplama 2022

 • Asgari ücretli çalışan bir kadın için evlilik tazminat hesaplaması yapılırken 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren her bir yıllık çalışma karşılığında ödenecek brüt tazminat tutarı 6.471,00 TL olacaktır.
 • Asgari ücretten nikah tazminatı hesaplamasına göre çalışılan her bir yıl için ortalama net tazminat tutarı ise 6400 TL civarında olacaktır.

1 yıllık evlilik tazminatı ne kadar ?

Eğer asgari ücret üzerinden sigorta bildiriminiz yapılıyorsa evlilik sebebi ile işten ayrılma tazminat hesaplamasına göre 2022 yılı için 1 tam yıllık çalışma karşılığında ödenecek net tutar yaklaşık 6400 TL olacaktır. Nikah çıkış parası hesaplamasına göre brüt kazancı asgari ücret üzerinde olanlara ödenecek ücret ise formüle göre hesaplanmaktadır.

2 yıllık evlilik tazminatı

Ortalama 2 yıl çalıştıktan sonra işten ayrılacak olan bir çalışana 2 yıllık çalışma karşılığında asgari ücret üzerinden ödenecek tazminat tutarı 01 Temmuz 2022 tarihi itibariyle 12.800 TL olacaktır. 

3 yıllık evlilik tazminatı

3 yıl çalışması olan bir sigortalıya ödenecek tazminat tutarı 01 Temmuz 2022 tarihi itibariyle asgari ücret üzerinden ortalama ve net olarak yaklaşık 19.200,00 TL olacaktır. 

4 yıllık evlilik tazminatı ne kadar?

4 yıllık çalışması olan bir çalışana asgari ücrete göre yapılacak hesaplama sonucunda 01 Temmuz 2022 tarihinden sonra ayrılması durumunda ödenecek net tazminat tutarı yaklaşık olarak 25.600,00 TL olacaktır. 

5 yıllık evlilik tazminat nasıl hesaplanır?

5 yıllık çalışması olan birisine bu 5 yıllık çalışma karşılığında asgari ücret üzerinden yapılacak hesaplama sonucunda 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ödenecek yaklaşık tazminat tutarı 32.000 TL olacaktır. 

7 yıllık evlilik tazminatı hesaplama

7 yıl çalışan birisine 7 yıllık çalışması karşılığında ödenecek net ve yaklaşık tazminat tutarı 01 Temmuz 2022 tarihinden sonra ayrılması halinde asgari ücret üzerinden 44.800 TL olacaktır. 

A101 evlilik tazminatı 2022

A101 genellikle çalışanların kazançlarını brüt asgari ücret üzerinden bildirmektedir. A101’de çalışan ve evlilik tazminatı için gerekli şartları sağlayarak işten çıkan bir kadın çalışana 01 Temmuz 2022 tarihinden sonra çalıştığı her bir yıl için ödenecek tazminat tutarı 6400 TL olacaktır. 

E-devlet tazminat hesaplama ekranı

E-devlette nikahtan sonra işten ayrılma tazminat hesaplaması ya da normal tazminat hesaplaması yapılabilecek bir uygulama yoktur. Eğer hesaplama yapmamızı isterseniz yorum kısmından bilgilerinizi yazın biz hesaplayalım.

Nikah çıkışı nasıl yapılır?

Resmi nikahı çıkardıktan sonra en geç 1 yıl içerisinde işyerinize dilekçe ile başvurarak çıkış yapmanız gerekiyor. Çıkış başvurusu yapılırken kanuni ihbar sürelerine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Kanuni ihbar sürelerine uyulmadan çıkış talebi verildiğinde işveren tarafından uyulmayan gün sayısı kadar ihbar tazminatı talep edilebilecektir.

Nikah çıkışı nasıl hesaplanır?

Eğer evlilik tazminatı şartlarını sağlıyorsanız yani işyerinde en az 1 senedir çalışıyorsanız ve resmi nikah çıkarma tarihinden sonra 1 sene geçmediyse işverene bu gerekçe ile çıkış yapılacağını bildirmeniz yeterli olacaktır. Yani mevzuatımızdaki nikah çıkışı hesaplaması formülüne göre en geç resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başvurmanız gerekmektedir.

Evlilik tazminatı ne kadar sürede alınır?

Temel olarak işten ayrılan bir çalışana kıdem tazminatı ve diğer tüm alacakların iş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Aynı durum evlenme tazminatı için de geçerlidir. İşverenin 30 gün içerisinde ödemesi gerekir. 30 günlük süre içerisinde ödenmezse;

 • Noter aracılığı ile ihtarname göndermeniz ve ödenmesi için işverene süre vermeniz,
 • Bu süre sonunda da ödenmediğinde gecikmeden Arabulucu bürosuna başvurmanızı öneririm.
1 yılı doldurmadan evlilik tazminatı alınır mı?

Kıdem tazminatı alabilmenin temel koşulu işyerinde en az 1 yıllık sürenin doldurulmuş olmasıdır. 1 yılı tamamlamayan çalışanlar evlilik nedeni ile işten ayrılsa bile tazminat ödenmez.

Evlilik tazminatı ve kıdem tazminatı aynı anda alınır mı?

Evlilik tazminatı zaten evlilik nedeni ile ödenen kıdem tazminatıdır. Farklı şeyler değildir. Bu nedenle hem evlilik tazminatı hem de kıdem tazminatı birlikte ödenmesi gibi bir durum yoktur.

Evlilik tazminatı hangi durumlarda alınamaz?

İşyerinde en az 1 yıllık çalışma yoksa ve resmi nikah tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde işten ayrılma yoksa tazminat ödenmez.

Evlendikten kaç gün sonra istifa edilir?

Kadın çalışanın evlilik tazminatı alabilmesi için resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıllık süresi olacaktır. Bu bir yıllık süre içerisinde istediği zaman dilekçesini verebilir.

Evlilik tazminatı alan kaç yıl çalışamaz?

Evlilik tazminatını alarak işten çıkan kadınlar başka işyerinde çalışabilir. Kanun buna bir süre sınırlaması koymamıştır.

Evlenirken erkek tazminat alınır mı?

Evlilik tazminatı sadece kadın çalışanlara ödenmektedir. Erkeklere ödenmemektedir.

5/5 - (4 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Evlilik Tazminatı Hesaplama, Şartları 2022” üzerine 548 yorum
 1. 17.05.2016 iş başlangıç tarihi
  02.09.2022 çıkış tarihinde evlilik nedeniyle çıkış verecegim. Tazminat ne kadar alırım
  Son brüt 11.873

  Cevapla
 2. Merhabalar 14.03.2019 tarihinde ise girdim 28.09.2022de nikah nedeniyle ayrilcam asgari ücret alıyorum nihak parası ne kadat alabilirim tsklr

  Cevapla
Yorum yapın