Sgk İdari Para Cezası İndirim Dilekçesi Örneği

Sgk idari para cezası indirim dilekçesi örneği ile konu hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. SGK idari para cezası Kanunen hatalı yapılan işlemler için SGK tarafından uygulanan cezaları kapsamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yapılacak ya da yapılması gereken her işlem için kanunen belirli bir süre belirlenmiştir.

Kanunen belirlenen süre ve usullere uymadığınız takdirde hakkınızda idari para cezası uygulanabilir. Bu yazımızda SGK idari para cezası konusunda merak ettiğiniz tüm sorularınızın cevabını bulabilirsiniz.

SGK idari para cezası nasıl hesaplanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarında 5510 Sayılı Kanunun 102’inci maddesinde yer alan oranlar esas alınmakta. İdari para cezası için kriter brüt asgari ücrettir. Yani brüt asgari ücret üzerinden 5510 Sayılı Kanun 102’inci maddesindeki oranlar esas alınarak ipc uygulanır. Güncel İPC tutarları, oranlar ve daha fazlası için  Sgk idari para cezaları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk idari para cezasına itiraz nasıl yapılır ?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tarafınıza uygulanan sgk idari para cezası itirazını cezanın size tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak yapmanız gerekiyor. İdari para cezasına itiraz edebilmeniz için geçerli bir sebebiniz olması gerekir. Yani örnek veriyorum işyeri tescil başvurusunu en geç sigortalı çalıştırmaya başladığınız tarihe kadar yapmanız gerekirken sonradan yaptıysanız ve SGK bundan dolayı size ceza uyguladıysa tabi ki itirazın hiç bir anlamı olmayacaktır.

Yukarıda da belirttiğim üzere itirazınızı gerekçeli ve yazılı bir dilekçe ile yapmalısınız. Eğer 15 günü geçirdikten sonra itiraz ederseniz itirazınız idari para komisyonu tarafından süreye uymadığınız için haklı olsanız bile reddedilir. Onun için yapmanız gereken dilekçeyi elden SGK’ya vermek ya da elden verme imkanınız yoksa posta yolu ile taahhütlü olarak göndermek. Çünkü taahhütlü postalarda PTT’ye başvuru tarihi Kuruma başvuru tarihi olarak kabul edilir. Sgk idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.

SGK ipc itiraz dilekçesi örneği

SGK ipc itiraz dilekçesi örneği

Sgk idari para cezası itiraz dilekçesi örneği şu şekilde olabilir .Gerekçeniz geçerli olsun ve Kanuna dayalı olsun.

 • İlgi:01.03….. tarih ve ………………… sayılı idari para cezası konulu yazınız
 • Müdürlüğünüzde ……………………………………………. sicil numarası ve ……………….. unvanı ile tescilli işyerim ile ilgili olarak ilgide kayıtlı yazı ile gönderilen idari para cezasına “……………………………………………………………………………………. (Buraya ayrıntılı gerekçe yazın)” gerekçesi ile itiraz ediyorum. Belirttiğim gerekçeler ile itirazımın değerlendirilerek tarafıma uygulanan idari para cezasının iptal edilmesi hususunu,

Sgk idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği idare mahkemesine başvuracaksanız daha ayrıntılı ve gerekçesinin net ve anlaşılır olması gerekiyor. Mahkemeye gidebilmeniz için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak itiraz etmeniz ve itirazınızın reddedildiğine dair elinizde yazı olması gerekiyor.

Örnek itiraz dilekçeleri, itiraz şekli ve süresi ile daha fazla bilgi için  sgk idari para cezası örnek itiraz dilekçeleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk idari para cezası sorgulaması nasıl yapılır ?

İdari para cezasına ilişkin sorgulamalarınızı SGK işveren sisteminde yapabilirsiniz. SGK işveren sistemine giriş sağladıktan sonra Müfredat kısmında güncel tüm borçlarınız ile idari para cezası borçlarınızı güncel olarak sorgulayabilirsiniz. Sorgulamak için buradan giriş yapabilirsiniz; sgk işveren sistemi girişi.

Sgk idari para cezası ödemesi nasıl yapılır ?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından size uygulanan idari para cezasını SGK’da tescilli işyeri numaranız üzerinden tüm anlaşmalı banka şubelerinden, mobil ya da internet bankacılığından ve SGK kredi kartı ile prim ödeme sisteminden ödeyebilirsiniz. Örnek işyeri sicil numarası şu şekildedir: 2 4941 01 01 9999999 034 01-62-000.

Ödeme yaparken yukarıda örneğini vermiş olduğum işyeri sicil numarasını 26 haneli olacak şekilde sonuna 3 tane sıfır ekleyerek sisteme girmeniz gerekiyor. Tabi eğer alt taşeron iseniz sonraki üç sıfır taşeron numaranıza göre 001, 002 gibi de olabilir. Buna dikkat edin. Ödeme işlemini SGK ödemeleri-SSK İPC menüsünden yapmanız gerekiyor.

Ödemeyi yapabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezasının tebliğ tarihinin sisteme girilmesi gerekiyor. Eğer tebliğ tarihi sisteme girilmediyse idari para cezası borç sorgulaması yaptığınızda sisteme borç bulunmamaktadır uyarısı verir. Bu durumda yapmanız gereken bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi ile iletişime geçerek tebliğ tarihinin işlenmesini sağlamak. İPC ödemesi yapmak için hemen  sgk ipc ödemesi nasıl yapılır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk idari para cezası kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır ?

Eğer e devlet şifreniz varsa SGK kredi kartı ile prim ödeme sisteminden tarafınıza uygulanan idari para cezasını kredi kartı ile kolayca ödeyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki aşamaları takip ediniz;

 • SGK kredi kartı ile prim ödeme sistemine giriş yapın. Buradan giriş yapabilirsiniz > > sgk kredi kartı ile ödeme.
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra
 • Sorgu Türü: 4A işveren Tahsilatları,
 • Sorgu Tipi: İşveren İPC tahsilatı
 • Ardından işyeri sicil numarası kısmına arasında boşluk olmadan 26 haneli işyeri sicil numaranızı yazın ve sorgulayın. (Örnek işyeri sicil no: 24941010199999990340162000)

SGK ipc bankalarda nasıl ödenir ?

SGK ile anlaşmalı bankalardan da idari para cezasını yatırabilirsiniz. SGK ödemeleri-İşveren/SSK ipc menüsünden ödeme işyeri sicil numarası ile yapılabilir.

Sgk idari para cezaları nereye ödenir ?

Sgk idari para cezası alan bankalar başlıca şu şekildedir;

 • Türkiye İş Bankası,
 • Ziraat Bankası,
 • Halk Bankası,
 • Vakıf Bank,
 • Deniz Bank,
 • PTT,
 • Garanti Bankası,
 • Yapı ve Kredi Bankası,
 • Akbank
 • Diğer tüm anlaşmalı bankalar. Türkiye’de yerleşik olan tüm bankalardan genelde ödeme yapılabilmekte. Yukarıda vermiş olduğum liste genelde şube ağı geniş olan bankalar.

Sgk ipc indirim dilekçesi örneği

İdari para cezası indiriminden yararlanmak için SGK’ya dilekçe ile başvurmanız gerekmiyor. İdari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yaptığınız sistem otomatik olarak SGKceza indirimi sağlayacaktır.

Sgk idari para cezası indirimi ne kadar ?

İdari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz halinde en az %25 oranında indirim uygulanır. En az diyorum çünkü bazı sgk idari para cezası erken ödeme indirimi oranı uygulanan idari para cezasına göre farklılık gösteriyor.

Örneğin sigortalı işe giriş bildirgesini verilmesi gereken tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde kendiniz verdiğinizde ödeyeceğiniz tutar uygulanan idari para cezasının 3/4’ünün 1/4’ü oluyor. Yani 1000 Liralık bir idari para cezası 187 TL ye düşüyor. Aynı durum geç verilen işyeri bildirgeleri için de geçerli.Bu yüzden itiraz için haklı bir gerekçeniz yoksa idari para cezasını en geç 15 gün içerisinde ödemenizi tavsiye ediyorum.

Güncel İPC tutarları ve Sgk iyi niyet indirimi oranları için sgk idari para cezası indirimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk idari para cezası zamanaşımı süresi kaç yıldır ?

Sgk idari para cezası zaman aşımı süresi tebliğ tarihinden itibaren 10 yıldır. 10 yıllık zaman aşımı süresi 2008/10 dönemi ve sonrası idari para cezaları için geçerlidir. Bu tarihten önceki cezalar için zaman aşımı süreleri farklıdır.

SGK cezalarında uzlaşma var mı ?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarında uzlaşma yöntemi maalesef bulunmamaktadır. Eğer SGK tarafından uygulanan cezanın yersiz olduğunu düşünüyorsanız yukarıdaki örnek dilekçelerle ve kanuni süresinde itiraz etmeniz gerekir. İtirazınız geçerli olursa cezanın tamamı  iptal edilir. Ancak itiraz reddedilirse cezanın tamamından sorumlu olursunuz. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemeniz durumunda 1/4 oranında indirim sağlandığını tekrar hatırlatmak isteriz.

SGK idari para cezası taksitlendirme nasıl yapılır ?

İdari para cezasını tebliğden sonraki 15 gün içinde ödediğinizde indirimli ödersiniz. Ancak bu süre geçtikten sonra borca faiz işlemeye başlar ve indirim hakkınız da sona erer. Bu süreçten sonra icra takibi başlar. Borç icraya intikal ettikten sonra dilerseniz 6183 Sayılı Kanunun 48. maddesine istinaden borcunuzu 36 aya kadar taksitlendirebilirsiniz.

Bu taksitlendirmede faizden bir indirim yapılmaz. Senelik faiz oranı %15 civarıdır. Taksitlendirme için bağlı olduğunuz SGK’ya başvurmanız ve hesaplanan peşinatı ödemeniz gerekmekte. Peşinat ödemesini yaptıktan sonra taksitlendirme yapılacaktır. İş göremezlik yani raporlar için çalışmazlık bildirimi yapmadıysanız SGK tarafından ceza uygulanır. Ancak bu cezadan kurtulmak için bir seçenek var.

SGK idari para cezası iptal dava dilekçesi örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları için iptal davası açacaksanız öncelikle;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından cezanın tarafınıza tebliğ edilmiş olması,
 • Tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na itiraz etmiş olmanız,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezası komisyon kararının tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 30 gün içerisinde mahkemeye başvurmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen sürecin eksiksiz olması halinde dava usulüne uygun olarak açılmış olacaktır. Aksi halde usule uygun olmadığından mahkeme direk ret kararı verir. Dava dilekçesinde davanın konusu, iptal gerekçeniz ve dayanağı kanun maddelerini belirtmeniz gerekmektedir.

SGK cezası ödenmezse ne olur?

SGK idari para cezaları indirimi tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödendiğinde uygulanır. İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmediğinde kesinleşir. Sonrasında gecikme zammı ve faizi uygulanır. Yine ödenmediğinde bu borçlar için işveren hakkında idari para cezası takibi başlatılır.

İdari para cezası nasıl geri alınır?

SGK idari para cezalarına tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz takibi durdurur. SGK itirazınızı değerlendirir ve geçerli bir gerekçe varsa uygulanan idari para cezasını iptal eder. Eğer idari para cezasını ödediyseniz ve Komisyonda iptal kararı çıktıysa size ödediğiniz tutar iade edilir.

SGK idari para cezasını kim öder?

İdari para cezasından sorumlu olan kişiler cezanın uygulandığı gerçek ya da tüzel kişilerdir. Örneğin işverene uygulandıysa cezayı ödemekle yükümlü olanlar işverenlerdir. Burada sigortalının herhangi bir sorumluluğu yoktur.

SGK idari para cezasına faiz işler mi?

SGK idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmediğinde indirim hakkı kaybolur. Ayrıca anaparaya ilave olarak gecikme zammı da işlemeye başlar.

SGK idari para cezasına itiraz zorunlu mu?

İdari para cezalarına itiraz zorunlu değildir. Tebliğden sonra doğrudan ödeme yapabilirsiniz. Ancak dava yoluna gidecekseniz önce SGK’ya itiraz etmeniz zorunludur.

3/5 - (2 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın