SGK Yeni İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2021/09 sayılı genelge ile 29-İşten ayrılış kodu kaldırıldı.  4857 Sayılı İş Kanunun 25. maddesine istinaden SGK 29 İşten ayrılış kodu ile yapılan çıkışlarda daha öncesinde hem sigortalılar hem de bu sigortalıları işe alacak olan yeni işverenler açısından bir belirsizlik oluşmaktaydı.

İşten çıkış 29. kodu yani “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” nedeni İş Kanunun 25. maddesi esas alınarak verilmekteydi. Ancak 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi tek alt maddeden oluşmamakta ve burada birçok alt bent yer almakta. İş Kanunu 25. maddesi nedir başlıklı yazımızdan ilgili maddenin ne olduğu ve alt bentlerine göz atabilirsiniz.

İşte 29 kodu ile çıkışı verilenlerin tam olarak 25. maddenin hangi alt bendi esas alınarak çıkışlarının verildiği bilinemediğinden Sosyal Güvenlik Kurumu 2021/9 sayılı genelge ile bu belirsizliğe son verdi ve 25. maddeye istinaden yapılacak her bir neden için yeni bir kod belirledi. Böylece belirsizlik ortadan kalktı ve sigortalının net olarak hangi nedenle çıkışının verildiği anlaşılacak.  Yeni SGK kodları ve açıklamaları aşağıda verilmiştir. Eski kodlar ve açıklamalarına ise SGK işten ayrılış kodları ve açıklamaları başlıklı yazımızdan göz atabilirsiniz.

SGK İşten çıkış kodu 42 nedir ?

Bu kod 4857 Sayılı Kanunun 25. maddesinin 2-a numaralı bendi gereği verilen çıkışlar için kullanılmaktadır. 4857 Sayılı Kanunun 2/a bendi aşağıdaki gibidir;

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

Yukarıdaki kanun hükmünden hareketle;

 • İşin niteliklerini taşımadığı halde olduğunu beyan ederek işe başlaması,
 • Gerçeğe aykırı bilgiler verilmesi,
 • Gerçeğe aykırı sözler söylenmesi ya da davranışlar sergilenmesi durumunda SGK Kod 42 ile çıkış verilebilecek.

SGK İşten çıkış kodu 43 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25- 2/b bendi gereği verilen çıkışlar için bu kod kullanılacak. 4857/2-b maddesi aşağıdaki gibidir;

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

Buna göre;

 • İşçi işveren ya da ailesi hakkında şeref ve namusa yönelik sözler sarf ederse,
 • İşverenin şeref ve namusuna yönelik sözler sarf ettiğine yönelik asılsız bir ihbarda bulunursa SGK Kod 43 ile işçinin çıkışı verilebilecek.

SGK işten çıkış kodu 44 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25- 2/c bendi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 4857 Sayılı Kanunun 25-2/c maddesi aşağıdaki gibidir;

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

Bu durumda işçi çalışma arkadaşları ya da işverene karşı bir cinsel tacizde bulunursa SGK Kod 44 ile çıkışı verilebilir.

SGK işten çıkış kodu 45 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25/2-d maddesi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 4857/25/2-d maddesi aşağıdaki gibidir;

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

Buna göre;

 • İşçinin işverene ya da aile üyelerinden birisine sataşması,
 • İşyerine alkollü yani sarhoş gelmesi,
 • Uyuşturucu alarak gelmesi,
 • İşyerinde alkol ya da uyuşturucu kullandığının tespiti halinde SGK Kod 45 ile çıkış yapılır.

SGK işten çıkış kodu 46 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25. maddesi 2-e bendi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 2/E bendi aşağıdaki gibidir;

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

Buna göre;

 • İşverenin güveninin kötüye kullanılması,
 • İşyerinde hırsızlık olayına karışması,
 • İşverenin işi ile alakalı sırları ortaya çıkarması,
 • Doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar sergilenmesi durumunda bu kodla çıkış verilir.

SGK işten çıkış kodu 47 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25. maddesinin 2/f bendi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 4857 Sayılı Kanunun 2/f bendi aşağıdaki gibidir;

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

Bu durumda;

 • İşçi işyerinde çalışırken 7 günden fazla hapis cezası alırsa,
 • Bu ceza ertelenmeyen bir suç kapsamında olursa,
 • Kod 47 ile çıkış verilir.

SGK işten çıkış kodu 48 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25. maddesinin 2/G bendi verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 2/g bendi aşağıdaki gibidir;

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut birayda üç işgünü işine devam etmemesi.

Bu durumda;

 • İşçi işverenden izin almadan ya da geçerli bir neden olmadan üst üste iki iş günü işe gelmezse,
 • Bir ay içerisinde tatil gününden sonraki en az 2 iş günü işe gelmezse,
 • 1 ay içerisinde gerekçesiz olarak 3 iş günü işe gelmezse,
 • Kod 48 ile çıkış verilir.

SGK işten çıkış kodu 49 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25/2-h bendi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 2/h maddesi aşağıdaki gibidir;

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

Bu durumda işçiye yapılması gereken işler söylenmesi durumunda ısrarla yapılmaması halinde Kod 49 ile çıkış verilmektedir.

SGK işten çıkış kodu 50 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25/2-I bendi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 25/2-ı bendi aşağıdaki gibidir;

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri,  tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin  tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Bu durumda;

 • İşçi isteyerek ya da savsayarak işin güvenliğini tehlikeye düşürürse,
 • İşyerinde kullanılan araç ve gereçleri 30 günlük ücreti ile ödenemeyecek derecede hasara uğratması ve zarar vermesi durumunda bu kodla çıkış yapılır.

Hatalı SGK işten çıkış kodu düzeltilir mi ?

İşten çıkış kodları işverenin talebi halinde güncellenebilmekte. Bu işlem için idari para cezası uygulanmamakta. Eğer işten çıkış kodunuzun hatalı olduğunu düşünüyorsanız işverene söyleyin. Eğer çıkış tarihinden itibaren 10 gün geçmediyse işveren elektronik ortamda düzeltebilir. Geçtiyse dilekçe ile bağlı olduğu SGK’ya başvurarak düzelttirebilir.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın