Yeni Bağkur Affı Yasası İhya Borçlarını da Kapsayacak

0

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesi beklenen ve kısa sürede görüşmelerinin tamamlanarak yasalaşması beklenen torba yasa tasarısında ilgili kanunlar gereği dondurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi yapılandırma kapsamında yapılabilecek. Silinen bağkur günlerini geri alma başlıklı yazımızda mevcut ihya işleminin güncel bağkur primler üzerinden hesaplandığı ve bu yüzden yüksek tutarlar çıktığını daha önce belirtmiştik.  En geç 2020 sonuna kadar yürürlüğe girmesini beklediğimiz bağkur affı torba yasasında ihya borçlarının yeniden yapılandırması ile ilgili yer alacak madde şu şekilde;

“Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu maddenin onbirinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.”

2020 Bağkur ihya affı olacak mı ?

Yukarıda paylaşmış olduğum Kanun tasarısı ilgili maddesinden hareketle;

  • Yeni yapılandırma yasası bağkurda ilgili kanunla gereği prim borcundan dolayı dondurulan hizmet sürelerinin de yapılandırma kapsamında yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayacak.
  • Böylece dondurulan hizmet sürelerini yeniden yapılandıranlar %50-60 civarında daha az para ödemiş olacaklar.
  • Yapılandırma başvurularının başlaması ile birlikte kişiler bağkur dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak dondurulan hizmet sürelerinin yapılandırma kapsamında ihya edilmesini sağlayacak.
  • İhya edilecek kısmın yapılandırma ilk taksit son ödeme tarihine kadar peşin ödenmesi gerekecek.
  • İhya edilecek kısımların taksitle ödenmesi mümkün olmayacak.

Bağkur yapılandırma başvurusunda izlenecek yol, gerekli belgeler ve tüm ayrıntılar için bağkur affı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.