Yıllık Fazla Mesai sınırı Nedir ?

Yıllık fazla mesai sınırı özellikle fazla mesaili olarak çalıştırılanların en çok araştırdıkları konuların başında gelmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu çalışanlara yaptırılacak fazla çalışma ve ya fazla sürelerle çalışma sürelerini sınırlandırmıştır. Fazla mesai işlemlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri esas alınmaktadır. Bu yazımızda yıllık mesai sınırı ve işçi bir haftada ya da 1 ayda kaç saat fazla mesai yapılabilir sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Yıllık fazla mesai sınırı özellikle fazla mesaili olarak çalıştırılanların en çok araştırdıkları konuların başında gelmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu çalışanlara yaptırılacak fazla çalışma ve ya fazla sürelerle çalışma sürelerini sınırlandırmıştır. Fazla mesai işlemlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri esas alınmaktadır. Bu yazımızda yıllık mesai sınırı ve işçi bir haftada ya da 1 ayda kaç saat fazla mesai yapılabilir sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda kaç saatten fazla olamaz ?

4857 Sayılı İş Kanununa göre eğer işveren ile işçi arasında aksi belirlenmediyse haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftalık çalışma süresi 45 saatin üzerine çıkıyorsa üzerinde çalışılan süreler fazla çalışma olarak adlandırılır ve bu durumda fazla mesai olayı ortaya çıkar. Bu şekilde maksimum mesai saati 4857 Sayılı Kanuna göre bir yılda 270 saat ile sınırlandırılmıştır.

  • İşçinin fazla çalışmaları hiç bir şekilde yıllık mesai saati sınırı olan 270 saati geçemez.
  • İşçi bir iş gününde en fazla 11 saat çalıştırılabilir. Bu da günde en fazla 3,5 saat fazla mesai yaptırılacağı anlamına gelir.
  • Eğer aylık mesai saatiniz haftalık ya da aylık çalışma üzerinde ise işveren fazla çalışmadan dolayı fazla mesai ücretini ödemek zorundadır. Fazla mesai ücreti hesaplama başlıklı yazımızdan fazla çalışma için ne kadar ücret alabileceğiniz hakkında hesaplama yapabilirsiniz.

270 saat fazla mesai kanun maddesi hangisidir ?

Fazla mesai ve fazla sürelerle çalışma düzenlemesi 4857 Sayılı Kanunun 41’inci maddesinde yer almaktadır. Kanun’un ilgili maddesi aşağıdaki gibidir;

Fazla çalışma ücreti

Madde 41 – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda  yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş
saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.
Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.

(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir. (1)(2) Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir

Fazla mesai 270 saati geçerse ne olur ?

Peki Yıllık mesai sınırı aşılırsa ne olur ? Fazla mesai yaptırılacak işçiden fazla mesai için onay alınması ve 1 takvim yılı içerisindeki toplam fazla mesaili çalışma süresinin ise 270 saatten fazla olmaması gerekmektedir.  İşçiden onay alınmadan fazla mesai yaptırılması ya da onay alınmış olmasına rağmen 1 takvim yılında 270 saatten çok fazla mesai yaptırılması ve ya fazla mesai yaptırılmasına rağmen ücretinin ödenmemesi işçi için sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkını doğurur.

Aylık zorunlu mesai kaç saattir ?

Çalışanlar aylık mesai sınırı konusunda bize sıklıkla sorular iletmektedir. Peki ayda kaç saat mesai yapılabilir ?  4857 Sayılı Kanun aylık fazla mesai sınırını belirlememiştir. Yıllık olarak fazla mesainin 270 saati geçemeyeceği açık ve nettir. Günlük çalışma saati ise 11 saati geçememekte ve dolayısıyla işçiye günlük olarak en fazla 3,5 saat fazla mesai yaptırılabilmektedir. Bu durumda aylık 6 iş günü 11 saat çalışan için maksimum fazla mesai saati yaklaşık 90 saat olacaktır.

haftalık fazla mesai sınırı nedir ?

4857 Sayılı İş Kanununda haftalık mesai sınırı da belirlenmemiştir. Çalışan günlük en fazla 11 saat çalıştırılabilmektedir. Bu durumda 6 iş günü çalışan bir işçi için fazla mesai ile çalışma saati maksimum 6*3,5=21 saati geçemeyecek ve dolayısıyla haftada en fazla kaç saat mesai yapılır sorusunun cevabı 21 saat olacaktır.

Yıllık, aylık ve haftalık kaç saat fazla mesai yapılabilir konusunda yazımızda bilgi vermeye çalıştık. Umarım yazımız sizin için yararlı olmuştur. Sağlıklı günler dileriz.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın