SGK İşçilik Hesaplama Excel, Programı, Nasıl Hesaplanır?

SGK işçilik hesaplama kafa karıştırıcı olabilmekte. Ruhsata tabi bir bina inşaatı yapmaya başladığınızda ya da Kamu Kurumlarından ihaleli bir iş alıp işçi çalıştırmaya başladığınızda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu işler için dosya tescil ettirmeniz ve yapılan iş için gerekli olan asgari işçilik bildirimini yapmanız gerekiyor.

İhaleli işlerde hesaplama işin KDV hariç hak ediş bedeli ve asgari işçilik oranları tebliğindeki işçilik oranı esas alınarak yapılırken inşaat işçilik hesaplaması ise bina inşaatının metrekaresi üzerinden yapı sınıfı ve grubuna göre belirlenen metrekare maliyeti üzerinden yapılmakta. Hem ihaleli işiniz hem de inşaat dosyanız için SGK ilişiksizlik belgesi alabilmeniz için asgari işçilik hesaplamasını doğru yapmak önem teşkil etmektedir. Yazımızın devamında inşaat işlerinde asgari işçilik nasıl hesaplanır ve ihaleli işlerde nasıl hesaplama yapabileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

İhale asgari işçilik hesaplama formülü

Yukarıda da belirttiğimiz üzere ihaleli işlerde işçilik hesaplaması;

 • İhale makamı tarafından ödenen KDV hariç istihkak bedeli üzerinden hesaplanmakta.
 • Bu bedel üzerinden sgk asgari işçilik oranları tablosunda yer alan işin oranının %25’i eksiği üzerinden yapacağınız hesaplama ihaleli iş için SGK’ya bildirmeniz gereken brüt kazanç hesabını verir size.
 • Yani kısaca formül şu şekildedir; Toplam KDV Hariç İstihkak tutarı X Asgari İşçilik oranının %25 Eksiği= Bildirilmesi gereken SGK brüt kazanç. 
 • İhaleli iş işçilik hesaplamasını asgari işçilik hesaplama modülü ile yapmak, güncel SGK İşçilik Oranlarını öğrenmek için hemen  ihaleli işlerde asgari işçilik hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İhaleli iş asgari işçilik hesaplama örnekleri

Örnek: X şirketi Büyükşehir Belediye’den atık su arıtma tesisi (her şey dahil)  iş almıştır ve bu iş için KDV hariç aldığı hak ediş bedeli 100 Bin liradır. Bu işin asgari işçilik oranı klasik tip için %9’dur. Bu durumda hesaplama yaparken asgari işçilik oranının %25 eksiğini esas alacağımızdan asgari işçilik oranı %6,75 olarak hesaplamamız gerekiyor. SGK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik yani brüt prime esas kazanç tutarı bu iş için aşağıdaki gibi olacaktır;100.000.00*6,75/100= 6.750,00 TL.

 • Sgk asgari işçilik oranları tablosunu buradan indirebilirsiniz ⇒
 • Gerekli hesaplamayı yaptıktan ve bildirdikten sonra SGK’ya teminat iadesi yazısı için başvuru yapabilirsiniz.

Hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik hesaplama

Hizmet alım işlerinde asgari işçilik oranı hesaplaması yapılmadan önce ;

 • Adam ve gün sayısına bakılır.
 • İhale makamı puantaj kaydını tuttuysa, işi yapan kişiler ve çalıştıkları gün sayısı belirli ise ve yüklenici tarafından SGK’ya bildirilen prim günü ve kişi sayısı uyumlu ise ve en önemlisi işin başlama ve bitim tarihi de uyumlu ise, ayrıca tüm borçlar ödendi ise Sgk eksik işçilik hesaplaması yapmadan dosyayı kapatır ve teminat iadesi yazısını verir.
 • Ancak hizmet ihalesi olsa bile puantaj kaydı yoksa, çalışan kişi sayısı ya da çalıştıkları gün sayısı belli değilse bu durumda yukarıda ihaleli işler eksik işçilik hesaplama formülü esas alınarak işçilik hesaplaması yapılır.

İnşaat işçilik hesaplama formülü

İnşaat asgari işçilik hesaplaması bina inşaatının toplam metrekaresi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl inşaatın yapı sınıfı ve grubuna göre belirlenen metrekare maliyeti üzerinden yapılmakta. İnşaat sgk maliyet hesaplamasında esas alınacak metrekare maliyeti yani hangi yılın Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tablosunu esas alacağınız inşaatın başlama ve bitim tarihine göre belirlenmekte. İnşaat işçilik hesaplama metrekare maliyetinde hangi yılı esas alacağınız aşağıdaki durumlara göre belirlenir.

 • Aynı yıl içerisinde başlayan inşaatlarda sgk işçilik hesaplama için esas alacağınız metrekare maliyetlerinde o yılın yapı yaklaşık maliyet birimleri tablosundaki maliyetleri esas alacaksınız. Örneğin 2018 yılı içerisinde SGK’ya açtırıp yine 2018 yılında bitirdiğiniz ve ilişiksizlik belgesi için başvurduğunuz inşaat için 2018 Yapı Yaklaşık birim maliyetlerini esas almalısınız.
 • Bir önceki yıl başlayıp bir sonraki yıl bitirilen inşaatlarda inşaat ssk hesaplaması maliyeti için başladığı yıldaki maliyetleri esas alacaksınız.
 • Birden fazla yıl süren inşaatlarda inşaat sgk maliyet hesaplaması yaparken de ortalama maliyet tutarı hesaplamanız gerekiyor.

İnşaat asgari işçilik oranları inşaatın kargir ya da karkas olmasına göre farklılık gösterir. Normalde karkas inşaatda işçilik oranı %9, Kargir ( yığma) inşaatlarda ise %12’dir. Ancak inşaat sigorta hesaplamasında siz %25 eksiğini esas alacağınızdan karkas için %6,75 üzerinden, kargir için ise %9 üzerinden hesaplama yapacaksınız. Kısaca özel bina inşaatı işçilik hesaplama formülü şu şekildedir;

 • Bina inşaatı toplam metrekare X metrekare maliyeti X Kargir ise %6,75&Karkas ise %9= SGK’ya Bildirilmesi gereken asgari işçilik yani brüt kazanç.
 • İnşaat işçilik hesaplama programı ile hesaplama yapmak, inşaat işlerinde asgari işçilik hesaplama nasıl yapılır öğrenmek ve  ve SGK inşaat metrekare birim maliyetleri için hemen  SGK inşaat işçilik hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Örnek: Ali BEY tek katlı 200 metrekare ve sobalı inşaatı için SGK’ya 01 Mart 2018 tarihinde dosya tescil ettirmiş ve 31 Aralık 2018 tarihinde de bitirdiğine dair dilekçe vermiştir. Buna göre Ali BEY için sgk inşaat maliyet hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır.2018 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tablosuna göre Ali BEY’in inşaatı 3/A Sınıfına girmektedir. 3/A grubu yapılar için metrekare maliyeti 2018 yılı için 800 TL dir. Yapı kargirdir. Buna göre inşaat sigortası hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır; 800X200X9/100= 14.400 TL bildirilmesi gereken brüt kazanç.

İnşaat için gerekli işçişik hesabını yapıp bildirim yaptıktan sonra hemen  sgk ilişiksizlik belgesi nasıl alınır sayfamıza giriş yaparak ilişiksizlik belgesi başvurusu yapabilirsiniz.

İnşaat işçilik hesaplama excel programı indir

İnşaat işlerinde işçilik hesaplamasını kolayca yapabileceğiniz bir işçilik maliyeti hesaplama excel programı geliştirdik. İnşaat asgari işçilik hesaplama excel formatındaki dosyayı buradan bilgisayarınıza indirerek kolayca hesaplama yapabilirsiniz ⇒ İnşaat SGK maliyet hesaplama programı excel.

SGK asgari işçilik hesaplama programı

Daha önce sunmuş olduğumuz inşaat ve ihale işçilik hesaplama programını bazı hatalardan dolayı kaldırdık. Bunun yerine bir üstteki ihaleli iş/ işçilik hesaplama modülü exceli bilgisayarınıza indirerek kolayca eksik işçilik hesaplaması yapabilirsiniz. Asgari işçilik hesaplama excel formatında işin maliyetini girmeniz ve asgari işçilik oranını seçmeniz ihaleli işler/inşaat sgk hesaplaması için yeterli olacaktır.

İnşaat/ihaleli iş ile ilgili hesaplamayı sizin için yapabiliriz.  İnşaatın yapı sınıfını, grubunu, toplam metrekaresini kargir mi /karkas mı olduğunu SGK açılış ve kapanış tarihlerini yazmanız, aynı şekilde ihaleli işin KDV hariç istihkak bedeli ve yapılan işi yorum bölümünden yazmanız halinde ne kadar bildirim yapmanız gerektiğini hesaplayabiliriz. 

İnşaat işçi sigortası nasıl yapılır?

Yukarıda inşaat hesaplama programı ile asgari işçilik hesaplaması nasıl yapılır konusunda bilgi verdik. Tabi tüm bunlar geçmeden önce ilk olarak yapılması gereken işler  şunlardır;

 • Öncelikle bina inşaatı için SGK’ya işyeri dosyası tescili açtırılmalıdır.
 • İşyeri tescil işlemleri E-devlet üzerinden yapılmaktadır. Tescil ekranına buradan giriş yapabilirsiniz ⇒ SGK işyeri tescil e-devlet girişi.
 • Burada tescil başvurusunun işe bilen muhasebeci ya da mali müşavir tarafından yapılması gerekmektedir. İşi bilmeyen birisi yapamaz.
 • Tescil başvurusu yapılıp tescil SGK tarafından onaylandıktan sonra artık işe giriş yapılarak beyanname verilebilir.
 • Sonraki süreçte ise artık inşaat işçi sigortası hesaplamasına geçilebilir.
SGK asgari işçilik oranı nedir?

Yapılan işe göre işin asgari işçilik oranı işçilik oranları tablosuna göre belirlenmektedir.

3.3/5 - (3 {oy})
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“SGK İşçilik Hesaplama Excel, Programı, Nasıl Hesaplanır?” üzerine 8 yorum
 1. Merhaba,

  Açıklamalarınızda, Asgari İşçilik oranı KDV Hariç hakediş bedeli üzerinden “Asgari İşçilik Tablosu” nda belirtilen oran ile çarpılarak hesaplanır diye belirtiyorsunuz.

  İş merkezi, Otel gibi inşaatlarda “Bilgisayar Donanım Oluşturulması ve Kurulması” ya da “Data hatları, Patch panel, Rock Dolap Tesisi” iş kalemlerinde toplam hakedişin çok büyük bir oranını, döviz cinsi ile yurt dışından ithal edilen ürün & ürünler teşkil etmektedir. Bu durumda işçilik toplamı, toplam hakediş bedelinin %10’u ile %25’i arasında değişmektedir.
  Böyle durumlarda “Asgari İşçilik Oranı” hesaplaması, hakediş toplam bedeli üzerinden mi, yoksa sadece hakedişte işçilik olarak belirtilen tutarların toplamından mı hesaplanacak?

  Desteğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

  Yanıtla
  • Merhaba. Eğer birden fazla iş varsa SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonu oranı belirliyor. Kurulda ortalama üzerinden bir değer belirleniyor. Ama şu kadar olur diyemem. Hesaplama KDV hariç işçilik bedeli üzerinden yapılır.

   Yanıtla
 2. ihale ile okul binası onarım isi aldım fakat isin içinde birçok kalem yer almakta ve örnek olarak membran ile ısı yalıtım işlemi büyük miktar teşkil etmektedir bu kalemler ayrı ayrı listeden bakılarak mı hesaplanacak yoksa onarım adı altında %13 olarak mı ele alınacak

  Yanıtla
 3. ÜSTAD , BİR BİNANIN SADECE KABA İNŞAATINI YAPACAĞIZ VE BİR BEDEL ALACAĞIZ. (ÖRNEĞİN 500.000 LİRA). (800 M2 İNŞAAT ALANI B-3 SINIF SADECE KONUT)

  BİNANIN İNCE İŞİNİ MAL SAHİBİ YAPACAK.

  KABA İNŞAATIN İŞÇİLİK MALİYETİNİ NASIL HESAPLARIZ.

  YANITINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

  Yanıtla
  • Merhaba. SGK ilişiksizlik genelge ekinde bununla ilgili bir cetvel olması gerekiyor yanlış bilmiyorsam Üstadım. Orada kaba inşaata kadar bitirilmesi durumunda inşaatın metrekaresi için hangi oranı esas alacağınız yazmakta. Ancak SGK hesaplama yaparken Belediye’den sizin hangi oranda bitirdiğinize ilişkin bir yazı isteyebilir. Belediye bununla ilgili bir yazı veremezse SGK denetimle oranları belirleyebilir. Biraz karmaşık bir durum açıkçası.

   Yanıtla
 4. Tekrar Merhabalar Ömer bey 🙂
  Yapmış olduğumuz inşaatın yapı sınıfı II grubu C
  .ruhsatta Kargır Ya da Kargas değil de Karma olarak alınmış işçilik hesaplanmasında sonrasında bize bir sorun oluşturur mu acaba
  Teşekkürler İyi Çalışmalar,

  Yanıtla
Yorum yapın