Ölüm Aylığı Şartları, Ne Kadar, Nasıl Başvurulur ?

9

Ölüm aylığı vefat eden kişilerin hak sahipleri yani eş, anne, baba ve ya çocukları için en önemli güvencelerden birisidir. Sosyal Güvenlik mevzuatımıza göre ölen bir kişinin hak sahiplerinde kanunda belirtilen şartların sağlanması halinde ölüm aylığı diğer ismi ile ölüm maaşı bağlanmaktadır.

Bu yazımızda ölüm aylığı nedir,ölüm maaşı şartları, ölüm aylığının ne kadar olduğu, başvurunun nereye ve nasıl yapıldığı kısacası Ölüm aylığı bağlanması için nereye hangi belgelerle başvurulmalıdır konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ölüm aylığı şartları nelerdir ?

Eğer vefat eden kişi kendi sigortasından, bağkurundan dolayı v.s. emekli ise prim gün şartı aranmadan şartları sağlayan hak sahiplerine aylık bağlanır. Ancak ölen kişi ölüm tarihi itibariyle SGK’dan aylık ya da gelir almıyorsa ölüm maaşı bağlanabilmesi için;

 • Kişinin vefat tarihi itibariyle 4a SSK kapsamında 5 yıldan beri sigortalı olması ve bu 5 yıllık süre içerisinde de borçlanmalar hariç en az 900 gün prim ödemesinin olması,
 • Bağkur ve emekli sandığı kapsamında çalışma varsa en az 1800 gün sigorta primi olması ve bağkur kapsamında son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunun olmaması gerekiyor.

Yukarıda da belirttiğim üzere kişi kendi sigortasından aylık alıyorsa hak sahiplerine ölüm maaşı bağlanabilir. Örneğin babadan dolayı dul maaşı alan bir kadının vefat etmesi halinde bu kadının çocuklarına aylık bağlanmaz.

Ölüm halinde emeklilik kaç gün

Yukarıda da belirtildiği üzere ssk kapsamında her türlü borçlanma hariç en az 900 gün olması, bağkur kapsamında ise ölüm aylığı prim gün sayısının en az 1800 gün olması gerekiyor.

Bağkur ölüm aylığı şartları nelerdir ?

Bağkurdan emekli iken vefat eden birisinin maaşı dul eşine, 18 yaşından küçük çocuklarına, lisede ya da üniversitede okuyan çocuklarına ve anne ile babasına bağlanabilir. Emekli değilken vefat eden birisinden dolayı ölüm aylığı bağlanabilmesi için ise en az 1800 prim günü olması ve bağkurda prim borcunun olmaması gerekiyor.

Sgk ölüm aylığını kim alabilir ?

Vefat eden kişiden ölüm aylığı alabilecek yani hak sahibi sayılabilecek kişiler ve sgk ölüm aylığı şartları şu şekildedir;

 • Dul Eş: Evlenmediği sürece eşinden aylık almaya devam edebilir. Evli olmama şartı dışında bir şart aranmaz. Sigortalı çalışsa bile ya da bağkur ödese bile ve ya kendi sigortasından/bağkurundan emekli olsa bile eşinin emekli maaşını almaya devam edebilir.
 • Kız ve erkek çocukları: Kız ve erkek çocukları 18 yaşını tamamladığı tarihe kadar sigortalı çalışmaması ya da bağkurlu olmaması halinde ölüm aylığı alabilir. 18 yaşın tamamlandığı tarihten sonra da ölüm aylığı bağlanması yapılır.  Eğer lisede okuyorsa 20 yaşını tamamladığı tarihe kadar, üniversitede okuyorsa 25 yaşını tamamladığı tarihe kadar aylıktan yararlanabilir. Eğer 18 yaşın tamamlandığı tarihten sonra çocuğun okuma durumu yoksa;
 • Kız çocuğu bekar olması ve anne/babasının 2008/10. aydan önce sigorta başlangıcının olması halinde aylıktan yararlanmaya devam edebilir. Eğer anne/babanın 2008/10. aydan önce sigortası yoksa 18 yaşını tamamlayan ve okumayan kız çocuğu ölüm maaşını almaya devam edemez.
 • Erkek çocuğu 18 yaşını tamamladıysa aylığı kesilir. Ancak sadece emekli sandığında istisnai bir durum söz konusudur. Anne ya da babası memur olan ve 2008/10. aydan önce memuriyet başlangıcı olan erkek çocukları 25 yaşını tamamladığı süreye kadar ölüm maaşı alabilir.
 • Anne ve baba: Anne ve babanın da vefat eden çocuğundan dolayı ölüm maaşı alma hakkı vardır. Bunun için SGK’dan kendi sigortasından dolayı emekli maaşı almaması gerekiyor. Haricinde ise gelir testi sonucunda hane halkında kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin altında olması gerekiyor. Bu şartların sağlanması halinde anne ve babaya da ölüm maaşı bağlanır.

Ölüm aylığı hesaplama tablosu

Alınacak ölüm aylığı miktarı vefat eden kişilerde kalan hak sahiplerine belli oranda dağıtılıyor. Ölüm aylığı oranları aşağıdaki gibidir;

 • Tek başına aylık alan dul eşe vefat eden kişinin son emekli maaşının %75’i, eğer kendinden başka maaş alan varsa ya da dul eş kendi de emekli ise ve ya sigortalı çalışıyorsa vefat eden kişinin maaşının %50’si bağlanır.
 • Çocuklara ve anne ya da babaya bağlanacak maaş ise vefat eden kişinin maaşının %25’idir.
 • Emekli değilken vefat eden kişiden dolayı bağlanacak emekli maaşı ise son sigorta kapsamına, sigorta primi ödenen dönemlere, toplam prim ödeme gün sayısına göre farklılık gösterir. Bunun için vefat eden kişinin sigorta kapsamını, toplam çalışma süresini, sigorta ilk başlangıç tarihi gibi hizmet bilgilerinin ayrıntılarını yazının sonundaki yorum bölümünden bize yazarsanız ne kadar maaş alabileceğinizi yaklaşık olarak hesap edebiliriz. 

Henüz ölüm aylığı başvurunuzu yapmadıysanız hemen başvuru yapmak ve başvuruda dikkat etmeniz gerekenleri öğrenmek için https://sgkbilgisi.com/olum-ayligi-tahsis-talep-formu-nasil-doldurulur-ornek/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Ölüm halinde emekli maaşı ne kadar düşer ?

Ölüm aylığında herkesin hisse oranı farklıdır. Ayrıca sigortalılık ya da kendi sigortalılığından aylık alma durumuna göre oranlar değişir. Oranlar yukarıda belirtildiği gibidir. Ne kadar ölüm aylığı alabileceğinizi hesaplamak için hemen Ölüm Aylığı Hesaplama Programı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Ölüm aylığı başvurusu nasıl yapılır ?

Ölüm aylığı başvurusu nereye yapılır sorusu bize sıklıkla sorulmakta. Ölüm aylığı başvurusu ölen kişinin son çalışma durumuna ve maaşa başvuracak kişinin durumuna göre farklılık göstermekte.

 • Ölen kişinin son çalışması bağkur ise bağkur dosyasının bulunduğu SGK’ya,
 • SSK ise son çalışmanın bulunduğu SGK’ya,
 • Emekli sandığı ise Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na( Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhıye-Ankara) başvuru yapılması gerekiyor.

Ölen kişinin emekli maaşı başvurusunu SGK gelir aylık ve ödenek talep belgesi ile yapmanız gerekiyor. Başvuru için emeklilik dilekçesinin nasıl doldurulacağını adım adım anlattık. Hemen Ölüm Aylığı Tahsis Talep Formu Nasıl Doldurulur Örnek sayfamızı ziyaret ederek adım adım nasıl başvuru yapabileceğiniz hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Sgk ölüm aylığı bağlanması için gerekli belgeler

Ölen kişinin eşine maaş bağlanması için gerekli evraklar ile çocuklara ve diğer hak sahiplerine ölüm aylığı başvurusunda istenen ölüm aylığı bağlanması için talep dilekçesi ve diğer tüm evraklar için https://sgkbilgisi.com/olum-yardimi-icin-gerekli-evraklar-nelerdir/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Ölüm aylığı ne kadar sürede bağlanır?

Gelelim ölüm aylığı kaç günde bağlanır sorusunun cevabına. Ölüm aylığı bağlanma süresi başvuru yaptığınız SGK’nın iş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak 1,5-2 ay içerisinde bağlanır.

Ölüm aylığı sorgulaması nasıl yapılır ?

Ölüm aylığı başvurusundan sonra maaşınızın bağlanıp bağlanmadığını, maaşınızın ne kadar olduğunu e devlet sisteminden kolayca sorgulayabilirsiniz. ölüm Emekli maaşı sorgulaması için www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. numaranız ve e devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra SGK bölümüne gelin.Burada;

 • Sgk ölüm aylığı sorgulaması için 4A Hizmetleri-4A Aylık Bilgisi,
 • 4b bağkur ölüm aylığı sorgulaması için 4B hizmetleri-4B aylık bilgisi
 • Memur/emekli sandığı ölüm aylığı sorgulaması için 4C Hizmetleri-4C Aylık bilgisi

menülerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Ölüm aylığı geriye dönük ödeme yapılır mı ?

Normalde emekli maaşı talep tarihini takip eden ay başından bağlanır. Ancak ölüm maaşında bazı istisnai durumlar vardır. Örneğin emekli eşin ölümünden sonra maaşa başvuran eş geç de başvursa ya da Kurum maaşını geç de bağlasa ölüm tarihini takip eden ay başından itibaren başlamak üzere hak ettiği maaşlar toplu olarak ödenir.

Ancak diyelim ki okumaya başlayan bir çocuk maaşı normalde çok önceden hak ediyor fakat geç başvurduysa maaşı hak ettiği tarihten değil de talepte bulunduğu tarihi takip eden ay başından bağlanıyor.

Ölüm aylığı alan kişinin çalışması halinde maaşı kesilir mi?

Ölüm aylığı alan eş çalışırsa aylığın tamamı kesilmez. Eğer kendisinden başka maaş alan çocuk yoksa çalışması halinde maaş bağlama oranı %75’ten %50’ye düşer. Ancak mevcutta dul eşinden kendisinden başka maaş alan varsa bu durumda sigortalı çalışsa bile aylığı değişmez ve aynı maaşı almaya devam eder.

Kız ve erkek çocukları ölüm maaşı alırken çalışmaya başlarsa maaş kesilir. Ancak bunun istisnai durumu var. Son düzenleme ile lisede okuyup 20 yaşını tamamlamamış, üniversitede okuyup 25 yaşını tamamlamamış kız/erkek çocuklarının çalışsa bile ölüm maaşları kesilmiyor.

Kız ve erkek çocukları için diğer bir istisnai durum ise memur çocuklarında. Memur çocukları ölüm maaşı alırken ssk kapsamında çalışsa ya da bağkurlu olsa bile ölüm maaşları kesilmiyor.

Ölüm aylığı bayram ikramiyesi ödenir mi ? 

İkramiye tutarı yukarıda belirttiğim ölüm aylığı bağlanma oranları üzerinden hesaplanır. Yani 1000 TL değil de dul eşe 750, çocuklara da 250 TL ödenir gibi .

Ölüm aylığı alanlar kredi çekebilir mi ?

Genelde bankalar alınan emekli maaşının 5 katına kadar kredi verebilmekte. Tabi sizin mali durumunuza göre engel teşkil edecek bir durum yoksa daha fazla da kullandırabilirler. Bunun için bankalardan teklif almanız gerekiyor.

Ölüm aylığı başvuru takibi nasıl yapılır ?

Ölüm maaşınızın bağlanıp bağlanmadığına ilişkin sorgulamayı e-devlet üzerinden yukarıdaki menülerden yapabilirsiniz. Bunun haricinde ise başvurunun son durumunu SGK evrak sisteminden takip edebilirsiniz. SGK evrak takip başlıklı yazımızdan evrağınızın son durumuna ilişkin sorgulama yapabilirsiniz.

Birikmiş ölüm aylığı ne kadar, nasıl alınır ?

Ölüm aylığı vefat tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır ve sonraki ay 2,5 aylık olarak peşin alınır. Örneğin 09.08.2020 tarihinde vefat olması durumunda maaş 01.09.2020 tarihinden itibaren bağlanır ve ilk maaş Ekim ayında 2,5 maaş olarak toplu alınır. Bu ölen kişinin emekli olması durumunda geçerlidir. Eğer emekli değilken vefat varsa bu durumda ölüm tarihini değil başvuruyu takip eden aybaşından aylık bağlanır.

Sgk ölüm aylığı oranları, Ölüm maaşı konusundaki tüm sorularınızı yazının sonundaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

9 Yorum
 1. Fethi

  Hocam, yakın zaman önce annem vefat etti. Annemin emekli maaşı vardı. Bekar olarak sadece bir ablam var. Ablam ise malulen emekli. Bu durumda annemin emekli maaşını ablam alabilir mi? Cevaplarsanız çok sevinirim. İyi günler..

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Hayır kendisi emekli ise annenizden maaş alamaz.

 2. Enver

  Merhaba babamin sigorta girisi 1984 ve 1166 pirimi gunu var 02.20.2020 de vefat etti babami emekli etmek icin herseyi yaptik annem ne kadar maasini alir babamin.

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Anneniz %75 oranında hisse alır. Ancak ne kadar alabileceği konusunda bir tutar belirtmek zor.

 3. Nermin

  Merhaba, eşim 2017 yılında vefat etti, yurtdışı işe giriş tarihi 1964, Türkiye’de sigorta girişi yok, Aralık 2018’de BağKur’dan 1964’ten itibaren 1800gün asgariden yurtdışı borçlanma yaptım, kendim 4a ssk emeklisiyim, eşimden yüzde 50 olarak kaç TL BağKur ölüm aylığı alırım?

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bunun için bir tutar belirtmek zor maalesef.

 4. Abdulkadir

  merhaba
  ben %80 ortebetik engelliyım emekli sandığından emekliyım
  babam ssk emeklisi 1976 yılında vefat etmiş babamın emekli maaşını alabilirmiyım
  hak ediyorsan nereye başburu yapman lazım hangi evraklar gerekli
  bilgi alabilirmiyım teşekkürler

  1. Ömer Meriç

   Merhaba. Bildiğim kadarıyla babanızın da maaşını alabilirsiniz. Başvuru için babanızın son çalışmasının bağlı olduğu SGK’ya yapabilirsiniz.

   1. Abdulkadir

    teşekkürler hocam

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.