İmza Sirküsü/Beyannamesi Ücreti 2024

İmza sirküsü nedir ve noter imza beyannamesi nedir ? Her ne kadar birbirinin benzeri belgeler olsa da ve sıklıkla ismen karıştırılıyor olsalar da aslında ikisi amaç olarak birbirinden farklı belgelerdir. Her iki belge de Noter’den belirli bir ücret karşılığında alınabilmektedir. Bu yazımızda noter imza sirküsü ve imza beyannamesi nasıl alınır, imza beyannamesi ve ya imza sirküsü nereden alınır konularında ayrıntılı olarak bilgi verilecektir.

İmza beyannamesi nedir ?

İmza beyannamesi kısaca gerçek kişilere Noter tarafından düzenlenerek verilen, üzerinde kişinin Nüfus bilgileri ile imza örneklerinin yer aldığı resmi belgedir. Bu belge resmi işlemlerde evrakta sahteciliği önlemek amacı ile imza doğrulaması amacı ile kullanılan belgedir.

İmza beyannamesi ne işe yarar ?

İmza beyannamesi;

 • Gerçek kişilerin Kamu Kurumlarına ya da diğer Kurum ya da Kuruluşlara yapacakları başvurularda imzanın doğrulanması için kullanılır.
 • Bu belge ile evrakta sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi sağlanır.

İmza sirküleri nedir ?

Şirket imza sirküleri şirketler ve diğer tüzel kişilerin başvuruları üzerine Noter’de düzenlenen ve üzerinde yine aynı şekilde şirket tarafından yetki verilen kişinin imza örneklerinin yer aldığı resmi belgedir. Bu belgede tüzel kişiliklerin adresleri, ticari unvanları, yetki alanları ve kişinin imza yetkisi ve görevi gibi bilgiler yer almaktadır. Bu belge kişinin ilgili şirkette imza yetkisinin olduğunu gösterir belgedir.

İmza sirküsü ne işe yarar ?

İmza sürkülerinin kullanım amaçları şunlardır;

 • Evrakta sahteciliğin ve dolandırıcılığın önüne geçilmesini sağlar,
 • Tüzel kişiliklerde herhangi bir sorun yaşandığında bu belge ile bu sorunla ilgilenebilecek kişiler belirlenebilir.
 • Bu belge ile imza yetkisi verilen kişiler de güvence altına alınmış olur.
 • Şirket yetkililerinin şirket adına izinsiz ticari faaliyette bulunmalarının önüne geçilmiş olunur.

İmza beyannamesi ve imza sirküsü arasındaki fark nedir ?

Yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz gibi noterden imza sirküsü ile beyanname farklı şeylerdir. İmza sirküleri ve imza beyanı arasındaki fark ve benzerlikleri kısaca şöyle belirtebiliriz;

 • İmza beyannamesi gerçek kişiler adına düzenlenirken imza sürküsü şirketlerin ya da diğer tüzel kişilerin yetki verdiği kişiler adına düzenlenir.
 • Her iki belge de noter tarafından düzenlenmektedir.
 • Her ikisi de resmi belge niteliğindedir ve imza doğrulaması ve sahteciliğin önüne geçilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

İmza sürküsü ve ya beyannamesi nasıl alınır ?

Beyanname ya da imza sirküsü e devletten ya da başka online bir platform üzerinden alınamamaktadır.

 • Gerçek kişilerde imza beyannamesi almak için Noter’e kimlikle başvurulması ve imza beyannamesi ücretinin ödenmesi yeterli olacaktır. Noterde çok uzun sürmeyen bir işlemle belge düzenlenebilmektedir.
 • Şirketler, şahıs şirketi imza sirküleri ve diğer tüzel kişilerin imza sürküleri için ise Tüzel kişi yetkilileri tarafından tüzel kişiliği ait belgeler ( ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, vekalet v.s. ) ile Noter’lere başvurulur. İmza sirküleri ücreti ödendikten sonra talep edilen imza sirküsü çıkarma işlemi tamamlanır.

İmza sirküsü ve ya beyannamesi nereden alınır ?

Konu hakkında sık sorulan bir diğer soru da imza beyannamesi nereden alınır ve ya imza sirküleri nereden alınır soruları olmaktadır. Noter imza sirküsü örneği ve imza beyannamesinin her ikisi için de Noter’e başvurmanız gerekmektedir. Gerekli olan belgeler ile Noter’e giderek noterden imza sirküsü ücreti ve ya imza beyanı ücreti ödendikten sonra belgeyi alabilirsiniz.

Noterden imza sirküsü çıkarmak için gerekli evraklar nelerdir ?

Noterden şirket imza sirküsü örneği alırken sizden talep edilecek belgeler şunlardır;

 • İmza sürküsünde yetki verilecek kişiye ait kimlik fotokopisi,
 • Vergi levhası,
 • Ticaret sicil gazetesi.

İmza sirküsü ve ya beyannamesi e devletten alınabilir mi ?

e devlet imza sirküsü sorgulaması ya da belgenin e-devletten alınabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Aynı durum imza beyannamesi için de geçerlidir. Belgenin ilk başvurusu da kaybedilmesi durumunda yeniden çıkartılması gerektiği durumlarda da yeni sürkü ya da beyannamenin Noterden alınması gerekmektedir.

Noter imza sirküsü sorgulaması nasıl yapılır ?

İmza sürküsü ya da imza beyannamesinin online olarak sorgulanabilmesine imkan sağlayan bir uygulama şu an yoktur. E-devletten de belgelerin sorgulanabilmesi ya da bir suretinin alınabilmesi mümkün değildir.

İmza sürküsü/beyannamesi ücreti 2024

Gelelim bir diğer önemli husus olan noter imza beyannamesi ücreti ile noter imza sirküsü ücretine.

 • 2024 yılı için imza sirküsü noter ücreti 270 TL’dir.
 • 2024 İmza beyannamesi için de ücret aynı şekilde 270 TL’dir.
 • Belgelerin birden fazla nüsha alınmak istenmesi durumunda ikinci ve sonrası nüshalar için ilave ücret alınabilmektedir.
İmza sürküsü noter ücreti270,00 TL
imza beyannamesi noter ücreti270,00 TL

Diğer güncel noter ücretleri ile vekalet ücretleri için noter ücretleri 2024 sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İmza sirküleri geçerlilik süresi nedir ?

İmza sirküsü geçerlilik süresi 3 yıldır. Belgenin alındığı tarihten itibaren 3 yıllık sürenin tamamlanması ile birlikte yenilenmesi gerekmektedir. Süresi dolan imza sürkülerinin resmi işlemlerde geçerliliği bulunmamaktadır.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
Yorum yapın