Vergi Dilimleri, Gelir Vergisi Hesaplama 2021

0

Vergi dilimleri tüm sigortalı çalışanlar, devlet memurları, vergi mükellefleri, kısacası gelir elde eden herkes için büyük önem arz etmektedir. Bildiğiniz gibi Vergi Kanununa göre Türkiye’de kazanç elde eden herkesin elde ettikleri bu kazançlar için gelir vergisi ödemesi gerekmektedir. Ödenecek gelir vergisinde kazanç üzerinden vergi ödeme oranı ise gelir vergisi dilimleri esas alınarak hesaplanmaktadır.

Bu yazımız gelir vergisi hesaplamasının nasıl yapıldığı, güncel gelir vergisi dilimleri ile konu hakkında sıkça sorulan soruların cevabını bulabilirsiniz.

Gelir vergisi nedir ?

Elde edilen gelirden giderlerin düşülmesi sonucu kalan kısım yani matrah üzerinden vergi dilimleri esas alınarak ödenmesi gereken vergi türüdür.

Kümülatif nedir ?

Kümülatif geçen dönemlerin de toplanarak ilgili dönem dahil toplamıdır. Yani Nisan ayında gelir vergisi hesaplamasında Ocak, Mart ve Şubat gelir vergisi matrahlarının dahil edilerek hesaplanması kümülatif şekilde hesaba örnek olarak gösterilebilir.

Matrah nedir ?

Elde edilen kazançtan giderler düşüldükten sonra kalan kısımdır. Vergisel açıdan ise vergiye tabi tutulacak kısım olarak tanımlayabiliriz.

Vergi matrahı nedir ?

Elde edilen tüm kazançlardan tüm giderler düşüldükten sonra vergiye tabi olan kısım vergi matrahıdır. Burada hesaplama yapılırken elde edilen kazançlardan giderler düşülür. Giderler düşüldükten sonra vergiye tabi olan kısım olarak da tanımlanabilir.

Yüzdelik dilim nedir ?

Elde edilen gelirin vergiye tabi olan kısmının toplam tutarının yukarıda belirtilen tabloda isabet ettiği oran yüzdelik dilim olarak tanımlanır.

Gelir vergisi nasıl hesaplanır 2021

Sigortalı çalışanlar, devlet memurları ve ya gerçek kazanç elde eden tüccarlar için hesaplama yöntemleri farklı olsa da net gelir üzerinden elde edilen gelirler gelir vergisi dilimleri esas alınarak hesaplanmaktadır. Aşağıda hesaplamanın nasıl yapıldığına kısaca ve örneklerle değineceğiz. Toplamda takvim yılı içerisinde elde edilen gelirler bir üst vergi dilimine geçerse gelir vergisi oranı bir üst dilim esas alınarak hesaplanır.

1- Sigortalı çalışanların gelir vergisi hesaplaması

Sigortalı çalışanların gelir vergisi hesaplaması brüt maaşları üzerinden yapılır. Brüt maaşından %14 oranındaki SGK işçi payı ve %1 oranındaki işsizlik primi olmak üzere toplamda %15 oranında kesinti yapıldıktan sonra gelir vergisi matrahı yani vergiye tabi olacak kısım hesap edilir.

 • Örnek: Brüt maaşı 5000 lira olan bir çalışandan Ocak ayında yapılacak gelir vergisi kesintisi hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır; Brüt maaş: 5000 TL,
 • SGK işçi payı ( %14 ) : 700,00 TL,
 • İşsizlik prim payı ( %1): 50,00 TL,
 • Toplam kesinti: 750,00 TL.
 • Gelir vergisi matrahı: 4250 TL. ( Ocak ayından başlanarak her ayın gelir vergisi matrahı eklenir ve kümülatif gelir vergisi matrahı hesap edilir. Kümülatif vergi matrahı toplamı kaçıncı orana isabet ediyorsa o oranda vergi kesintisi yapılır.)
 • Gelir Vergisi ( %15 ): 637,50 TL. ( Ocak ayı olduğu için oran %15’ten alınmıştır. Kümülatif gelir toplamı aşağıda belirtilen vergi dilimlerinden hangisine isabet ediyorsa o oranda kesinti yapılır ).

2- Memur gelir vergisi hesaplama 2021

Memurların gelir vergisi hesaplaması toplam maaş üzerinden değil taban aylık üzerinden yapılır. Dolayısıyla sigortalı çalışanlara göre daha geç bir üst vergi dilimine geçerler. Taban aylık üzerinden takvim yılı başından itibaren %15 üzerinden gelir vergisi kesilir. Ocak ayından itibaren her ayın taban aylık toplamı kümülatif vergiyi oluşturur. Taban aylık toplamı aşağıda vergi dilimlerinde belirtilen hangi kısma giriyorsa o oranda vergilendirme yapılır.

3- Esnaf ve serbest kazanç gelir vergisi hesaplama

Gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaflar ve serbest kazanç elde edenler için de gelir vergisi hesaplaması satıştan tüm giderlerin düşülmesi sonucu elde edilen karın üzerinden vergilendirme sağlanır. Örneğin 800 liraya alınan bir mal 1000 liraya satıldı diyelim. Aradaki 200 lira üzerinden vergilendirme yapılır. Tabi basit anlamda böyledir. Giderler, KDV hariç ve dahil tutarlar ve muhasebe terimlerini kafa karıştırmasın diye eklemiyorum. Bu şekilde elde edilen gelirler toplamı aşağıda verilen hangi vergi dilimine giriyorsa o oranda vergilendirme yapılacaktır.

Kümülatif vergi matrahı

Önceki ayların matrahı da dahil edilerek bulunulan ayla birlikte vergiye tabi olacak toplam kısımdır. Kümülatif vergi hesaplamasının nasıl yapıldığı konusunda daha fazla ayrıntılı bilgi ve örneklerle hesaplama yöntemi konusunda bilgi için hemen kümülatif vergi matrahı hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Gelir vergisi oranları 2021

Gelir vergisi oranları Kanunla belirlenmektedir. Güncel vergi mevzuatımıza göre şu anda 5 ayrı gelir vergisi dilimi bulunmaktadır. Aşağıda gelir vergisi oranları ve güncel tutarları tablo olarak verilmiştir.

Gelir vergisi dilimleri 2021

01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bordrolu çalışanlar ile kazanç elde edenler için vergi dilimi hesaplamasında dikkate alınacak tutarlar ve vergilendirme oranı aşağıdaki gibi olacaktır;

 • 24.000 liraya kadar olan gelirler için %15,
 • 53.000 liralık gelirin 24.000 liralık kısmı için 3600 TL, 24.000 lira üzerindeki rakam için ise %20,
 • 190.000 liralık gelirin 53.000 liralık kısmı için 9400, 53.000 lira üzerindeki gelir için ise %27,
 • 650.000 liralık gelirin 190 bin liralık kısmı için 46.390,00 TL, üzeri için ise %35, 
 • 650.000 TL üzerindeki gelirlerin 650.000 liralık kısmı için 207.000,00 TL, fazlası için ise %40 oranında gelir vergisi kesilir.

Asgari ücret vergi dilimi 2021

Asgari ücretli çalışanlar da gelir vergisine tabidir ve her ay brüt maaşları üzerinden %14 SGK payı ve %1 işçi işsizlik prim payı düşüldükten sonra maaşlarından gelir vergisi kesilir. Takvim yılı başında bulunan tutar üzerinden %15 gelir vergisi kesilir.

Sonrasında kümülatif kısım esas alınarak toplam elde edilen gelirin yani vergi matrahı toplamının yukarıda verilen birinci dilimi aşması halinde vergilendirme ikinci dilimden yani %20 üzerinden yapılır.  Brütten nete asgari ücret hesaplaması, güncel gelir vergisi tutarları ve agi dahil ödenmesi gereken net maaş hakkında bilgi için  brütten nete maaş hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Memur vergi dilimleri 2021

Devlet memurları için güncel gelir vergisi dilimleri yukarıdaki gibidir. Taban aylık üzerinden hesaplanan gelir vergisi matrahı bir üst vergi dilimini geçtiğinde maaştaki gelir vergisi oranı da artacağından maaşta düşme olacaktır.

Yüzdelik dilim hesaplama 2021

Yüzdelik dilim hesaplamasında 01 Ocaktan yani takvim yılı başından itibaren yıl sonuna kadar elde edilen gelirler dahil edilerek girilen gelir vergisi dilimi hesaplanır. Yukarıda elde edilen gelire göre hangi oranda gelir vergisi ödeyeceğinize ilişkin tablo verilmiştir. Bu tabloya göre hesaplama yapabilirsiniz. Eğer yapamadıysanız gelir bilgilerinizi yorum kısmından bize yazın biz hesaplayalım.

Vergi dilimine ne zaman girilir ?

Yukarıda güncel olarak tutarlar belirtilmiştir. Eğer devlet memuru iseniz taban aylık yani vergiye tabi kısım bir üst vergi dilimini geçtiğinde, sigortalı çalışan iseniz gelir vergisi kümülatif matraha göre bir üst dilime geçtiğinde kesinti artar ve gelir vergisi bir üst dilimden kesilmeye başlar.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.