7256 Sayılı Sgk Teşvik Şartları, Süresi

0

7256 Sayılı SGK teşvikleri hakkında tüm ayrıntıları bu yazımızda bulabilirsiniz. 17 Kasım 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile işverenlere yeni ve önemli birçok teşvik hakkı da verildi. 7256 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici ve ek teşvikler hakkında bu yazımızda ayrıntılı olarak bilgi vermeye çalışacağız.

4447/Ek-7.Md teşvikinden yararlanma şartları nelerdir ?

7256 Sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan düzenleme ile 4447 Sayılı Kanunun Ek 7’inci maddesine eklenen bu teşvikten işsizlik maaşı alırken işe alınan çalışanlar yararlanılabilecek. İşsizlik maaşı alanların istihdam teşviki olarak adlandırılabilecek bu teşvikten yararlanabilmek için;

 • İşe alınacak kişinin işe alındığı tarih itibariyle aktif olarak işsizlik ödeneği alıyor olması,
 • En geç işten çıkış tarihini takip eden 90 gün içerisinde işe alınmış olması,
 • En az 12 ay boyunca ( istisnai durumlar haricinde) çalıştırılması gerekmektedir.
 • Bu teşvik işverene değil işçiye ödenecektir.

Yukarıdaki şartların sağlanması durumunda karşılanacak teşvik tutarı;

 • Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden işveren hissesinin tamamı kadar olacaktır. Yani brüt asgari ücretin en fazla %20’si kadar destek tutarı verilebilecek.
 • Teşvikten yararlanma süresi ise sigortalının işe başlama tarihinden önceki son işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi kadar olacak. Yani işçi işe girmeden önce 2 ay işsizlik ödeneği aldıysa teşvik 2 ay süre ile verilecek.

4447/Geçici 27. madde teşvikinden yararlanma şartları nelerdir ?

7256 Sayılı Kanunla işverenlere sağlanan en önemli teşviklerden birisidir. Geçici 27. madde teşvikten yararlanabilmek için sigortalı açısından şu şartların sağlanması gerekmektedir;

 • 01/10/2020 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen sigortalılar arasında olmaması,
 • 01.01.2019-17.04.2020 tarihleri arasında işveren tarafından 4857/25-II numaralı bendi hariç olmak üzere işveren tarafından iş çıkışının verilmiş olması ya da işyerinde kayıt dışı olarak çalışmaya devam ediyor olması,
 • Emekli olmaması ya da gelir almıyor olması,
 • 7256 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapması,
 • Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Bu kapsamda verilecek destek tutarı;

 1. 01/10/2020 tarihi ve sonrasında fiilen çalıştırılması kaydı ile işverenlere çalışma süreleri boyunca çalıştıkları her gün için 44,15 TL tutarında destek sağlanacak. Verilen bu destek işverenlerin prim borçlarına mahsup edilecek.
 2. İşe başlatılan ancak  4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izin verilenlere kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak şartıyla, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesindeki  fesih yapılamayacak süreyi aşmamak kaydıyla, bu süre içerisinde aylıksız izindeki zaman kadar, işsizlik fonundan her bir günlük fiili çalışma karşılığında 39,24  TL tutarında destek verilecek. Bu kapsamda olanlar Genel Sağlık Sigortalısı sayılacaklar ve GSS primleri fondan karşılanacak.
 3. Bu kapsamda başvuruları işverenleri tarafından kabul edilmeyenlerden; Birlikte yaşadığı hane halkındaki kişilerden emekli aylığı ya da gelir alan olmaması, Kısa çalışma ödeneği ya da işsizlik ödeneği alan kimse olmaması, Evde herhangi bir kapsamda sigortalı çalışan olmaması,sosyal yardım almaması kaydı ile hane başı günlük 34,34 TL ödeme yapılacak.

İşveren açısından bu teşvikte aranan şartlar ise kısaca şu şekildedir;

 • İşveren bu teşvikten yararlandığı sigortalı için süre boyunca başka bir teşvikten yararlanamayacak.
 • Ayrıca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her bir sigortalıyı, teşvik süresi sona erdikten sonra destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmak zorunda olacaktır.

4447/Geçici 28. madde teşvik şartları nelerdir ?

Bu kapsamda teşvikten yararlanabilmek için  sigortalı açısından aranan şartlar şu şekildedir;

 • Sigortalının 01/10/2020 tarihi ve ya sonrasında verilen aylık prim hizmet belgesi ya da muhtasar ve SGK beyannamesinde yer almaması,
 • Türk vatandaşı olması,
 • Sosyal Güvenlik kurumundan gelir ya da aylık almıyor olması,
 • 2019/Ocak-2020 Nisan dönemleri arasında en az sigortalı bildirilen dönemdeki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması ve fiilen çalıştırıldığı süre boyunca bu ortalama şartlarının sağlanması,
 • 17 Nisan 2020 tarihi ve ya sonrasında ilk defa kanun kapsamına alınan ve SGK tescili açılan işyerleri ile tescilli olmasına rağmen belirtilen tarihler arasında sigortalısı olmaması kaydı ile bu madde yürürlüğe girdikten sonra işe alınmış olması gerekmektedir. Bu durumdaki işyerleri için ortalama sayısı “Sıfır-0” olarak alınacaktır.

İşveren açısından aranan şartlar ise şu şekildedir;

 • Çalıştırdığı süre boyunca ortalama şartını sağlamaları ve fiilen çalıştırmaları gerekmektedir.
 • Ayrıca aynı dönemde sigortalı için başka SGK teşvikinden yararlanmaması gerekmektedir.

Önemli teşviklerin süresi uzatıldı

7256 Sayılı yasa ile ayrıca işverenler açısından önemli teşvikler arasında yer alan;

 • 6111 ( 4447/10. madde teşviki) yararlanma süresi 31 Aralık 2023 tarihine,
 • 7103 ( 4447-19. madde teşviki) yararlanma süresi 31 Aralık 2023 tarihine uzatılmıştır.

Güncel SGK teşvikleri başlıklı yazımızdan tüm teşviklere, güncel şartlarına ve ortalama hesaplamasına ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.


Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.