Kısmi İlişiksizlik Belgesi

0

Kısmi ilişiksizlik belgesini nasıl alabileceğiniz konusunda tüm ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz. Ruhsata tabi bir bina inşaatı yaptığınızda Belediye’den yapı kullanım izin belgesi diğer adı ile oturma belgesi alabilmeniz için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’nda inşaat ile ilgili tescilli dosyanızın olması ve bu dosyada gerekli olan işçilik bildirimini yapmanız gerekiyor.

İnşaatı tamamladıktan sonra ve inşaat için gerekli olan asgari işçiliği SGK’ya bildirdikten sonra SGK’dan alacağınız inşaat borcu yok belgesi diğer adı ile ilişiksizlik belgesi ile Belediye’ye başvuru yaparak oturma izni alabilirsiniz. Tabi bazı durumlarda inşaatın tamamı yerine bir kısmını bitirmiş olabilirsiniz. Eğer biten kısım için oturma izni almak istiyorsanız bu durumda da SGK’dan kısmi ilişiksizlik belgesi almanız gerekiyor. Peki inşaatın tamamı bitmeden kısmi oturum nasıl alınır ? Detaylar haberin devamında;

Sgk ilişiksizlik belgesi nedir ?

Bina inşaatı için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınması gereken borcu yok yazısıdır. Bu yazı olmadan bağlı olunan Belediyeden oturum izni alınamaz.

Kısmi ilişiksizlik belgesi nasıl alınır ?

Öncelikle bina inşaatı için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’nde dosya tescili açtırmanız gerekiyor. Dosyayı açtıktan sonra ise inşaatın metrekaresi, yapı sınıfı ve grubu v.s. gibi özelliklerine göre asgari işçilik bildiriminde bulunmanız gerekiyor. Bildirmeniz gereken işçilik hesaplamasını yapmak için https://sgkbilgisi.com/insaat-asgari-iscilik-hesaplama/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Dosyayı açıp gerekli olan işçilik bildiriminde bulunduktan sonra öncelikle inşaatın biten kısmı için bağlı olduğunuz Belediye’den yazı almanız gerekiyor. Belediyeden inşaatın toplam metrekaresi ve biten kısmını gösterir yazıyı aldıktan sonra son iş olarak SGK’ya kısmi ilişiksizlik için dilekçe ile talepte bulunmanız gerekiyor. Kısmi ilişkisizlik belgesi için örnek dilekçeniz aşağıdaki gibi olabilir;

 Kısmi sgk ilişiksiz belgesi dilekçe örneği

……… Sosyal Güvenlik Merkezine

Müdürlüğünüzde ……………………………………………….. sicil numaralı dosyada işlem gören …. ada. … parseldeki inşaatımızın …………………. metrekarelik kısmını …../…./20.. tarihi itibariyle bitirdik. Bitirilen kısma ilişkin Belediye’den alınan yazı dilekçem ekindedir. Buna göre biten kısım için tarafımıza kısmi ilişiksizlik belgesi verilmesi hususunu,Arz ederiz. 

Yukarıdaki örnek dilekçeye istinaden SGK bitirilen kısım üzerinden bitim tarihine kadar bildirmiş olduğunuz prime esas kazanç üzerinden asgari işçilik hesaplamasını yapar. Eğer bildirdiğiniz PEK tutarı inşaatın biten kısmı için yeterliyse ve dosyada başka da bir sorun yoksa SGK size soğuk mühürlü kısmi ilişiksizlik belgesini düzenleyerek verir. Eğer bildirmiş olduğunuz kısım biten kısım için yetersiz olursa sizden çıkan fark işçiliği ödemeniz istenir. Ödeme yaptıktan sonra borcu yok belgesini alabilirsiniz.

Aldığınız soğuk mühürlü yazıyı bağlı olduğunuz Belediye’ye vererek biten kısım için yapı kullanım izin belgesi talep edebilirsiniz.Daha sonra inşaatın tamamını bitirmeniz halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeniden ilişiksiz belgesi için başvuru yapmanız gerekiyor. Bu durumda SGK inşaatın toplam metrekaresi üzerinden ve bildirilen toplam PEK tutarını esas alarak hesaplama yapacaktır.

Sgk’dan ilişiksizlik belgesi nasıl alınır ?

Dosyayı açıp gerekli işçilik bildiriminde bulunduktan, bitim dilekçenizi de yukarıda belirtilen şekilde verdikten sonra SGK dosyayı inceler ve işçilik hesaplaması yapar. Hesaplama üzerine eğer fark çıkmazsa ve dosyada başkaca eksik de yoksa yazınız düzenlenir. Yazıyı dilerseniz elden alabilirsiniz. Elden alamazsanız zaten SGK ilgili Belediye’ye gönderir.

İlişiksizlik belgesi nereden alınır ?

Başvuru yaptıktan sonra dilerseniz bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’nden elden alabilirsiniz. Eğer elden almasanız bile SGK ilgili Belediye’ye gönderir siz kalan işlemleri Belediye’de tamamlarsınız.

Sgk ilişiksizlik belgesi örneği

Kısmi sgk ilişiksizlik belgesi örneği aşağıda verilmiştir.  Kısmi biten kısımlar haricinde tamamı biten inşaatlar için ilişiksizlik belge örneği,  ilişiksizlik belgesini nasıl alabileceğiniz ve konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için https://sgkbilgisi.com/sgk-ilisiksizlik-belgesi-icin-gerekenler/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kısmi sgk ilişiksiz belgesi örneği

Tamamı bitmeyen, bir kısmı bitmiş olan inşaatlar için SGK tarafından verilecek örnek yazı aşağıdaki gibidir;

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup,…/…/….. tarih ve ……nolu yapı ruhsatına istinaden ………………. adresinde yapılan ve Müdürlüğümüzde : ……………….. sicil numaralı dosyada işlem gören ……………tarafından yaptırılan …….m2’lik inşaatın biten ……m2’lik kısmından dolayı faaliyet devresi olan …./…/….-…./…./….. tarihleri arasında Kurumumuza borcunun bulunmadığı anlaşılmıştır.
İş bu yazımız, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 90 üncü maddesine istinaden yapı kullanma izin belgesi verilebilmesi için düzenlenmiş olup, ibra anlamına gelmemektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.

İlişiksizlik belgesi sorgulama

Belgeyi online olarak sorgulama yapabileceğiniz bir uygulama bulunmamakta.

İnşaat borcu yoktur diğer adı ile ilişik olmadığına dair belge konusundaki sorularınızı Yorum bölümünden sorabilirsiniz. 

Sitemize abone olarak en yeni bilgilere ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Bunlarda ilginizi çekebilir

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.

Sitemizi en iyi şekilde kullanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Sitemize giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılmaktasınız. TamamDetaylı bilgi için tıklayınız.