Kısmi İlişiksizlik Belgesi Nasıl Alınır ?

Kısmi ilişiksizlik belgesini nasıl alabileceğiniz konusunda tüm ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz. Ruhsata tabi bir bina inşaatı yaptığınızda Belediye’den yapı kullanım izin belgesi diğer adı ile oturma belgesi alabilmeniz için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’nda inşaat ile ilgili tescilli dosyanızın olması ve bu dosyada gerekli olan işçilik bildirimini yapmanız gerekiyor.

İnşaatı tamamladıktan sonra ve inşaat için gerekli olan asgari işçiliği SGK’ya bildirdikten sonra SGK’dan alacağınız inşaat borcu yok belgesi diğer adı ile ilişiksizlik belgesi ile Belediye’ye başvuru yaparak oturma izni alabilirsiniz. Tabi bazı durumlarda inşaatın tamamı yerine bir kısmını bitirmiş olabilirsiniz. Eğer biten kısım için oturma izni almak istiyorsanız bu durumda da SGK’dan kısmi ilişiksizlik belgesi almanız gerekiyor. Peki inşaatın tamamı bitmeden kısmi oturum nasıl alınır ? Detaylar haberin devamında;

Sgk ilişiksizlik belgesi nedir ?

Bina inşaatı için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınması gereken borcu yok yazısıdır. Sgk iş bitirme yazısı olarak da tanımlanabilecek bu yazı olmadan bağlı olunan Belediyeden oturum izni alınamaz.

Kısmi ilişiksizlik belgesi nasıl alınır ?

Peki kısmi Sgk ilişiksiz belgesi nasıl alınır ? Öncelikle bina inşaatı için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’nde dosya tescili açtırmanız gerekiyor. Dosyayı açtıktan sonra ise inşaatın metrekaresi, yapı sınıfı ve grubu v.s. gibi özelliklerine göre asgari işçilik bildiriminde bulunmanız gerekiyor. Bildirmeniz gereken işçilik hesaplamasını yapmak için inşaat asgari işçilik hesaplama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Dosyayı açıp gerekli olan işçilik bildiriminde bulunduktan sonra öncelikle inşaatın biten kısmı için bağlı olduğunuz Belediye’den yazı almanız gerekiyor. Belediyeden inşaatın toplam metrekaresi ve biten kısmını gösterir yazıyı aldıktan sonra son iş olarak SGK’ya kısmi ilişiksizlik için dilekçe ile talepte bulunmanız gerekiyor. Kısmi ilişkisizlik belgesi için örnek dilekçeniz aşağıdaki gibi olabilir;

Kısmi sgk ilişiksizlik belgesi dilekçe örneği

Kısmı ilişiksizlik talebinde bulunabilmek için gerekli olan Sgk ilişiksizlik belgesi dilekçe örneği aşağıda paylaşılmıştır;

  • ……… Sosyal Güvenlik Merkezine
  • Müdürlüğünüzde ……………………………………………….. sicil numaralı dosyada işlem gören …. ada. … parseldeki inşaatımızın …………………. metrekarelik kısmını …../…./20.. tarihi itibariyle bitirdik. Bitirilen kısma ilişkin Belediye’den alınan yazı dilekçem ekindedir. Buna göre biten kısım için tarafımıza kısmi ilişiksizlik belgesi verilmesi hususunu,Arz ederiz. 

Yukarıdaki Sgk ilişiksizlik belgesi başvuru dilekçe örneğine istinaden SGK bitirilen kısım üzerinden bitim tarihine kadar bildirmiş olduğunuz prime esas kazanç üzerinden asgari işçilik hesaplamasını yapar. Eğer bildirdiğiniz PEK tutarı inşaatın biten kısmı için yeterliyse ve dosyada başka da bir sorun yoksa SGK size soğuk mühürlü kısmi ilişiksizlik belgesini düzenleyerek verir. Eğer bildirmiş olduğunuz kısım biten kısım için yetersiz olursa sizden çıkan fark işçiliği ödemeniz istenir. Ödeme yaptıktan sonra borcu yok belgesini alabilirsiniz.

Aldığınız soğuk mühürlü yazıyı bağlı olduğunuz Belediye’ye vererek biten kısım için yapı kullanım izin belgesi talep edebilirsiniz.Daha sonra inşaatın tamamını bitirmeniz halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yeniden ilişiksiz belgesi için başvuru yapmanız gerekiyor. Bu durumda SGK inşaatın toplam metrekaresi üzerinden ve bildirilen toplam PEK tutarını esas alarak hesaplama yapacaktır.

Kısmi ilişiksizlik belgesi nereden alınır ?

Peki kısmi Sgk ilişiksizlik belgesi nereden alınır ? Başvuru yaptıktan sonra ilişkisiz belgesini dilerseniz bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’nden elden alabilirsiniz. Eğer elden almasanız bile SGK ilgili Belediye’ye gönderir siz kalan işlemleri Belediye’de tamamlarsınız.

Sgk ilişiksizlik belgesi örneği

Kısmi sgk ilişiksizlik belgesi örneği aşağıda verilmiştir.  Kısmi biten kısımlar haricinde tamamı biten inşaatlar için ilişiksizlik belge örneği,  ilişiksizlik belgesini nasıl alabileceğiniz ve SGK inşaat dosya kapanışı konusu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için  sgk ilişiksizlik belgesi için gerekenler  sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Tamamı bitmeyen, bir kısmı bitmiş olan inşaatlar için SGK tarafından verilecek SGK ilişiksiz belgesi örneği aşağıdaki gibidir;

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup,…/…/….. tarih ve ……nolu yapı ruhsatına istinaden ………………. adresinde yapılan ve Müdürlüğümüzde : ……………….. sicil numaralı dosyada işlem gören ……………tarafından yaptırılan …….m2’lik inşaatın biten ……m2’lik kısmından dolayı faaliyet devresi olan …./…/….-…./…./….. tarihleri arasında Kurumumuza borcunun bulunmadığı anlaşılmıştır.
İş bu yazımız, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 90 üncü maddesine istinaden yapı kullanma izin belgesi verilebilmesi için düzenlenmiş olup, ibra anlamına gelmemektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.

SGK ilişiksizlik belgesi e-devletten alınır mı ?

İnşaatın tamamının bitmesi durumunda ilişiksizlik başvurusu SGK işveren sistemi üzerinden yapılabilirken kısmi bitmesi durumunda ise başvurunun yukarıdaki örnek dilekçe ile yapılması gerekmektedir. E-devletten başvuru yapılması ya da sonrasında sorgulama işleminin yapılabilmesine imkan sağlayan uygulama bulunmamaktadır.

İlişiksizlik belgesi sorgulaması nasıl yapılır ?

Yukarıda kısmi olarak Sgk ilişiksizlik belgesi nasıl alınır konusunda ayrıntılı bilgi vermeye çalıştık. Belge SGK’dan elden alınmaktadır. Belgeyi online olarak sorgulama yapabileceğiniz bir uygulama bulunmamakta.

Kısmi SGK ilişiksizlik belgesi başvuru süresi nedir ?

Hem kısmi olarak biten inşaatlarda hem de tamamı biten inşaatlarda inşatta en son sigortalı çalıştırılan tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde yukarıdaki SGK kısmi ilişiksizlik belgesi dilekçe örneği ile SGK’ya başvurulması gerekmektedir. 1 ay içerisinde başvurulmazsa SGK dilekçe tarihini bitiş tarihi olarak kabul ederek işçilik hesaplaması yapar.

İçeriğimizi Puanlayın
Photo of author

Ömer Meriç

Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Bağımsız SGK uzmanı olarak çalışıyorum. Hacettepe Üniversitesinde İş Hukuku alanında yüksek lisansımı tamamladım. Sorularınızı cevaplamak ve size yardımcı olmak için buradayım. Sorularınızı yazıların altındaki yorum bölümünden bana iletebilirsiniz.
“Kısmi İlişiksizlik Belgesi Nasıl Alınır ?” üzerine 2 yorum
  1. Sgk’dan 3 bloklu inşaatımın 2 blok için ilisiksizlik aldım son bloğun için sgk ya 31.12.2021 kapanış verdim belediye inşaatın gitmediğini daire cevap yazmış . Sgk 2022 üzerinden 3 blok için maliyet hesabı yaparak fark işçilik çıkardı bu haksızlık ne yapabilirim

    Cevapla
Yorum yapın